Sunteți pe pagina 1din 7

ULUITOAREA TEHNOLOGIE REVOLUȚIONARĂ KESHE (IV)

Redactarea finală a textului a fost realizată de profesor yoga Gregorian

Iată că, aşa cum domnul Keshe însuşi afirma: „Se naşte o
nouă generaţie de oameni de ştiinţă“ – aici el referindu-se,
fără îndoială, la oameni de ştiinţă ce vor fi înzestraţi nu
numai cu o cunoaştere tehnologică excepţională, ci şi cu
un nivel adecvat de trezire nu numai a conştiinţei, ci şi a
sufletului.

Pentru a continua proiectele revoluționare extrem de


ambiţioase, dar şi de generoase, prioritar fiind însă
programul de salvare a planetei, Fundaţia Keshe a înfiinţat
totodată şi un organism internaţional, numit Consiliul Universal, care va reprezenta interfaţa dintre
umanitate şi Univers – spaţiul cosmic – sau, altfel spus, civilizaţiile extraterestre, așa cum se poate
spune mai explicit.

A venit oare, în sfârşit, vremea? Se pregăteşte, oare, în felul acesta primul contact cu civilizaţiile
extraterestre? Da, într-adevăr, aşa este – iar acest aspect este uluitor! Domnul Keshe ne-a confirmat
în Atelierul nr. 116 din 2.06.2016 (116th Knowledge Seekers Workshop) că rolul său se va încheia
după acest Prim Contact.

Consiliul va lucra însă altfel. Nu va rezolva de unul singur problemele actuale ale omenirii, ci va
angrena şi va coopera cu toţi oamenii de pe întreaga planetă ce sunt capabili și pregătiți. Nimeni
nu trebuie să aştepte inert „salvarea“ de la acest Consiliu. „Salvarea“ va veni de la fiecare dintre noi
printr-o constantă cooperare fraternă, rodnică, entuziastă și altruistă. Consiliul va urmări să aplice
soluţiile rodnice, ingenioase, inteligente, eminamente benefice ce vor fi propuse chiar de către unii
oameni creatori, geniali pentru rezolvarea problemelor majore cu care actualmente se confruntă
planeta. Deci, fiecare dintre noi este invitat să participe într-un mod activ atât la reconstrucţia
propriei sale vieţi, cât și a vieţii celor dragi, a tuturor celorlalţi, a întregii planete. Acest consiliu îşi
propune să fie un altfel de organism de conducere decât toate cele cu care am fost obişnuiţi până
în prezent.

Iată în continuare câteva informaţii fundamentale despre acest consiliu ce au fost preluate chiar de
pe site-ul său: universalcouncil.org:

CONSILIUL UNIVERSAL
– O SINGURĂ PLANETĂ, O SINGURĂ NAŢIUNE, O SINGURĂ RASĂ –

Pe 21 şi 22 aprilie 2016, în timpul conferinţei din Dubai cu


tema „O singură planetă, o singură naţiune, o singură
rasă“, cu participarea reprezentanţilor şi ambasadorilor
diferitelor naţiuni, s-a „cultivat“ o sămânţă pentru Pacea
lumii, pentru începutul unei noi ere a umanităţii.
Fundaţia Keshe, prin activitatea sa educaţională şi seminariile despre ştiinţa plasmatică şi a
aplicaţiilor sale în energie, sănătate, agricultură, transporturi şi explorarea spaţiului cosmic, va
transforma în bine cursul umanităţii.

Impactul socio-economic al acestei ştiinţe este atât de mare, încât necesită ca toate naţiunile să lase
la o parte divergenţele şi să se unească în spiritul colaborării şi unităţii, astfel încât beneficiile să fie
împărţite echitabil şi să se asigure că această ştiinţă va fi folosită doar în scopuri paşnice.

Tocmai de aceea, toţi membrii Consiliului Universal au semnat în prealabil Tratatul de Pace care
subliniază aplicarea întotdeauna numai în scopuri paşnice a acestei tehnologii.

*****

Şi nu în ultimul rând, este necesar să menţionăm şi faptul că toate aceste realizări, care la prima
vedere par a fi de-a dreptul incredibile, sunt rodul colaborării ce există deja între domnul Keshe și
o echipă de oameni extraordinari, toţi cei care acum lucrează în cadrul Fundaţiei Keshe. Toţi cei care
lucrează activ şi au ales să rămână anonimi, „în spate“, depun imense eforturi pentru a oferi cât mai
repede informaţiile preţioase pe care întreaga lume le aşteaptă, pentru a răspunde cererilor ce sunt
din ce în ce mai multe şi mai complexe. Umanitatea este actualmente foarte dornică să se elibereze,
să se însănătoşească – iar aceasta este o şansă rară!!! Totodată, din ce în ce mai mulţi voluntari ce
sunt capabili să ajute din multe ţări îşi anunţă participarea la aceste proiecte.

Fundaţia Keshe a iniţiat, de asemenea, cursuri excelente


pentru cei care doresc să înveţe, pentru ca apoi să ajungă
să predea teoretic tehnologia Keshe. Cursul durează un
an şi are preţul absolut minimal de 100 de euro. S-au
deschis de curând şi cursuri pregătitoare pentru medici,
pentru ca aceştia să poată pătrunde în profunzime tainele
acestei uluitoare tehnologii şi să poată apoi să o aplice cu
succes în cazul pacienţilor lor. Are loc astfel un schimb
foarte valoros de experienţă medicală la nivel mondial, iar cursul respectiv este complet GRATUIT!
S-a deschis totodată şi un curs special pentru cei interesaţi de utilizarea tehnologiei Keshe în
agricultură. Şi mai sunt, de asemenea, multe alte proiecte inovatoare, care aşteaptă doar oameni
suficient de pregătiți, dăruiţi şi dornici de a le pune neîntârziat în aplicare.

*****

Pentru o cât mai bună înţelegere a termenilor ce sunt specifici tehnologiei Keshe care apar în
cuprinsul acestor articole, adăugăm câteva fragmente edificatoare din cartea domnului Keshe
intitulată Structura Luminii. Precizăm că aceste fragmente sunt preluate de pe site-ul magrav.ro:

STAREA DE GANS

Fragment: Pagina 41 din cartea Structura Luminii

Starea de GANS (GAs + Nano + Solid state) a materiei este ceea ce noi am numit „gaz în stare nano
a materiei solide“ sau prescurtat „gans“ al aceluiaşi element. Starea de gans a materiei este în mod
evident dependentă doar de puterea specifică a câmpurilor gravitaţionale şi magnetice interne. În
acelaşi timp, câmpurile gravitaţionale şi magnetice ale materiei sunt mai puternice decât puterea
câmpurilor gravitaţionale şi magnetice ale mediului acestuia.

Diferenţa dintre gans-ul atomic şi nano-gazul materiei constă în faptul că gans-ul unui atom
reprezintă starea liberă tridimensională a materiei ce este datorată interacţiunii câmpului
gravitațional intern al acesteia....
...Starea de gans a materiei reprezintă motivul pentru care, de exemplu, moleculele de gansale
aminoacizilor din structura proteinei şi alte structuri celulare, cum sunt cele din frunzele plantelor,
au caracteristici tangibile, moi, flexibile, astfel încât ele pot fi uşor manevrate şi nu sunt rigide, dure.

Fragment: Pagina 44 din cartea Structura Luminii

În realitate, lumea ştiinţifică şi umanitatea au cunoscut întotdeauna această stare a materiei ca fiind
parte a structurii propriului lor trup, dar mereu au considerat că este vorba despre moleculele
aceluiaşi element, şi nu despre o altă stare a materiei, astfel gans-ul poate fi în realitate considerat
ca fiind a cincea stare a materiei.
Această condiţie de gans a materiei poate fi considerată drept o modificare a structurii atomice a
gazului la o configuraţie compactă de solid la o temperatură şi o presiune ambientală, datorită
puterii câmpurilor gravitaţionale şi magnetice interne. Atomul aceluiaşi gaz devine apoi şi se
comportă ca un solid, dar cu proprietăţi total noi şi cu anumite caracteristici care nu au fost, anterior,
cunoscute niciodată, atâta timp cât atomul s-a aflat în cele trei stări ce erau cunoscute iniţial (solidă,
lichidă şi gazoasă).
Între stările de gans şi gaz ale atomului există o diferență ce este asemănătoare cu cea dintre masa
şi, respectiv, greutatea atomului, în care masa se datorează interacţiunilor câmpurilor interne ale
atomului indiferent de câmpurile de forţă externe, în timp ce greutatea se datorează efectului
câmpurilor magnetice ale mediului exterior asupra aceleiaşi mase.

Fragment: Pagina 45 din cartea Structura Luminii

În realitate, gans-ul materiei se comportă întocmai ca şi


semiconductorii din mediul material, cu diferenţa
că gans-ul diferitelor tipuri de materie se află mereu în
stare semiconductoare. În acelaşi timp, gans-urile creează
curent în orice mediu datorită structurii câmpurilor
magnetice dinamice interne.

Fragment: Pagina 46 din cartea Structura Luminii

Este important să se înţeleagă faptul că, datorită structurii


interne a nano-materiilor din straturi şi din starea de gans, aceste materii îşi păstrează în mare
măsură integritatea lor structurală, situaţie în care condiţiile mediului material extern, cum sunt
presiunea şi temperatura, nu pot afecta integritatea structurală, totală atâta timp cât acestea se află
în stare de gans ce este compusă din materii individuale.

Aceasta înseamnă că structura internă şi legătura moleculară a gans-ului şi a nano-materiilor din


nano-straturi sau din structurile compozite nu vor fi afectate de condițiile de mediu, cum sunt
temperatura şi presiunea ambientală. Dar gans-urile îşi vor modifica structura atunci când ele sunt
condiţionate de mari doze de radiaţie.

Fragment: Pagina 49 din cartea Structura Luminii

Este necesar ca lumea ştiinţifică să înţeleagă că starea de gans a materiei este un fenomen natural
în lumea Creaţiei, aceasta însemnând că, până în prezent, omul a învăţat despre starea solidă, lichidă
şi gazoasă a materiei şi că aceste stări se datorează diferenţei de temperatură şi presiune din mediile
acestor stări ale materiei. Este necesar să ştie însă că există și o altă stare a aceleiaşi materii,
indiferent dacă apare şi se comportă ca un gaz, ca un lichid sau ca materie solidă, dar că, datorită
forţei câmpurilor gravitaţionale interne ale structurii ei atomice, această materie nu este
dependentă de mediul extern.

Fragment: Pagina 50 din cartea Structura Luminii


Se poate spune că plasma unui atom
de ganscoordonează propriul său Magrav şi propria
poziţionare Magrav în raport cu propriul lui electron şi
proton şi faţă de alte structuri gans.
Fragment: Pagina 66 din cartea Structura Luminii

În practică, noi am colectat gans de CO2 de mai multe ori


din aceeaşi apă, din acelaşi container. Singura diminuare
a cantității de apă se datorează evaporării sau situației în care ea face parte dintr-un gel.

Acesta este un aspect foarte important şi crucial, şi, din această cauză, această tehnologie se
distanțează de ştiinţa din prezent a chimiei şi se constituie ca un sistem nuclear gravitaţional.

Dacă sistemul s-ar fi bazat pe reacţii chimice, conţinutul de CO2 din apă ar fi fost fix şi, prin urmare,
ar fi existat un raport de echilibru şi un conţinut final de CO2 în apă şi această valoare ar fi fost una
fixă.

Datorită noii înţelegeri a sistemelor gravitaţionale, după cum a fost explicat în cartea Ordinea
universală a creării tipurilor de materie, aceste sisteme ce au o destinație specială și sunt înzestrate
cu electrozi ce sunt produși şi plasaţi într-un anume mod pot crea câmpuri gravitaţionale şi
magnetice puternice, dar care sunt invizibile în zona dintre electrozi, iar aceşti electrozi ca şi
elemente de poziţionare gravitaţională pot crea atracţie gravitaţională care poate absorbi molecule
de CO2 din apă şi de dincolo de limitele apei, fără ca vreo moleculă de nano CO2 să interacţioneze
vreodată cu moleculele de apă ale sistemului şi să treacă prin procesele chimice normale.

Astfel, dacă nu ar fi aşa, nu ar fi fost posibil ca electrozii


ce sunt adânc scufundaţi în lichid să extragă CO2 din
aerul de deasupra lichidului şi să îl aducă în materialul
electrodului, pentru ca moleculele de CO2 să fie separate
în mod continuu, deoarece noi am colectat aceste
substanțe din acelaşi container pe perioade de
săptămâni.

În acest proces, deoarece substanțele precum CO2 trec în starea nano, ele se „sigilează“ întocmai
ca şi diamantul şi, astfel, se obține un sistem gravitaţional auto-întreţinut, asemenea unei planete,
care nu interacţionează gravitaţional şi magnetic cu nicio altă substanță şi care atinge starea de
singularitate sau, altfel spus, starea nano.

Această soluţie de CO2 se aseamănă cu mercurul, este întocmai ca un gel, dar la atingere este rece
şi nu aderă prea tare la pereţii containerului.

Fragment: Pagina 67 din cartea Structura Luminii

După extragerea apei din soluţia de gans CO2, materia ia atunci o formă de gel de culoare crem-
albicioasă. Astfel, acesta este un proces de extracţie statică a câmpurilor magnetice şi gravitaţionale
nucleare, care nu a fost niciodată înregistrat sau cunoscut până acum.
Cu această metodă de extracţie a CO2, nu există rapoarte între materiile colectate şi conţinutul de
apă al sistemului, deoarece rezidurile de gans ale gazelor pot fi extrase continuu din mediul
sistemului, fără vreo modificare în volumul apei sistemului.
Aspectul demn de reţinut aici este că volumul de apă al sistemului rămâne acelaşi. Astfel, sistemul
se ocupă de gravitarea CO2 şi a altor gaze din mediu pe termen nelimitat. Iar masa totală şi volumul
sistemului se măresc odată cu absorbirea gazelor în sistem conform principiului gravitaţional.

De fapt, sistemul ia în greutate, masă şi volum odată cu absorbţia gazelor. Acest fenomen a fost
observat după ce testul a fost finalizat în laboratorul din Olanda, iar creşterea în volum a
conţinutului sistemului a fost observată la încheierea întâlnirii, prin faptul că aveam mai mult lichid
în sticlă decât atunci când am pornit testul, după patru ore de teste şi de funcţionare a sistemului
de producere a energiei.

Acesta este un fenomen normal, deoarece extra-gazele din mediul sistemului au fost absorbite în
sistem, şi apoi convertite în gans, care s-a lăsat la fundul sticlei cu lichid.

Fragment: Pagina 77 din cartea Structura Luminii


Este necesar să acordăm o mare atenție acestei tehnologii
și să urmărim să înțelegem potenţialul abilităţii ei fizice
de a converti gazele în stare solidă, deoarece, până în
prezent, nu s-a cunoscut în lumea ştiinţei faptul că gazul
este capabil să ia forma containerului în care acesta se
află sau, că acelaşi atom sau moleculă poate să devină
propriul container sub formă de materie nano, apoi
această nouă stare a materiei sau această stare solidă a
gazului aflat în condiţii normale de temperatură şi
presiune să devină ea însăşi materie nano a gazului. Este necesar ca această nouă stare a materiei
să fie considerată ca fiind cea de-a cincea stare a materiei.

În cadrul producerii materiilor conform tehnologiei noastre, noi considerăm stările solidă, lichidă,
gazoasă, plasmă şi materie întunecată ca fiind primele cinci stări cunoscute până acum ale materiei.
Aceasta se petrece datorită faptului că această nouă nano-materie a gazului în stare solidă nu se
comportă şi nu arată ca niciuna dintre vechile stări ale materiei sau oricare altă stare a materiei, aşa
cum am cunoscut noi şi am văzut înainte că apar la aceste materii.

Testarea cu radiații infraroşii şi RXD a acestor gaze în stare nano de dioxid de carbon şi metan arată
că aceste materiale se comportă ca un material super-conductor, însă, nici hidrogenul şi nici
carbonul din aceste materii nu sunt considerate de către știința contemporană ca fiind materiale
super-conductoare în starea lor gazoasă.

Conform cunoaşterii noastre actuale, super-conductorii la aceste niveluri sunt în principiu materii
cu o structură diamantată sau substanțe în stare sp3. Echivalentul gazos fizic al acestor materii îi
este cunoscut ştiinţei sub numele de parfumuri.

Astfel, deoarece în această nouă stare a materiei, moleculele de gaz care trec în starea nano, în care
devin şi apar ca fiind solide, aşa cum am văzut în experimentele noastre şi așa cum am arătat în
acest articol, această nouă stare a materiei are nevoie de un nume, pentru a indica sursa materiei,
adică GAz în starea Nano-Solidă şi este numită pe scurt GANS.

*****

Glosar de Termeni
Magnetic: M mare se referă la acele câmpuri magnetice plasmatice ce sunt create de o entitate
dinamică. În acest exemplu, M se referă la câmpul magnetic al Pământului.
Magrav: câmp ce are o componentă magnetică și una gravitaţională.
Gans: o nouă stare a materiei; o moleculă a unui gaz (GAz) care trece apoi în stare Nano şi apare
ca fiind în starea Solidă a materiei. GAz în starea Nano Solidă, sau pe scurt GANS.
Mafs: câmpuri magnetice (în limba engleză, magnetic fields).»