Sunteți pe pagina 1din 2

Speta 1

Instanta competenta din punct de vedere teritorial sa judece cererea principala este instanta de la
ultimul domiciliu al defunctului. Instanta competenta din punct de vedere teritorial sa judece cererea
reconventionala este instanta de la domiciliul reclamantului din cererea principala si din punct de vedere
material tribunalul.

Paratul nu trebuia sa formuleze cerere reconventionala intrucat obiectul acesteia nu are legatura cu
obiectul cererii principale astfel ca aceasta trebuia formulata pe cale principala.

Paratul nu trebuia doar sa invoce in cursul judecatii faptul ca judecatorul este ruda cu reclamantul ci
trebuia sa formuleze cerere de recuzare.

Instanta de judecata atunci cand a fost invocat faptul ca pe rolul altei instante se afla o cauza de a carei
solutionare depinde dezlegarea pricinii in curs, ea trebuia sa suspende judecata prinicinii avand ca obiect
dezbaterea succesiune pana la solutionarea cauzei de care depinde aceasta.

Instanta va anula cererea reconventionala a paratului intrucat nu are legatura cu cererea principala si
trebuia exercitata pe cale separata.

Cererea reconventionala a Ministerului Public va fi anulata intrucat acesta nu are calitate procesuala
activa dat fiind faptul ca paratul Y are capacitate deplina de exercitiu.

Alte cereri si exceptii care pot fi invocate in cauza sunt:

- Cerere de suspendare a pricinii pana la dezlegarea cauzei care are legatura cu aceasta,
- Cerere de suspendare pana cand este trimisa o notificare la ultimul domiciliu al defunctului pe
numele mostenirii dupa ce reclamantul a decedat

Speta 2

Instanta va anula cererea pe motivul lipsei calitatii procesuale active intrucat lipseste imputernicirea
avocatiala de la dosar.

Cererea de aratare a titularului dreptului va fi respinsa deoarece obiectul cererii nu se refera la un drept
real.

Instanta de judecata nu isi poate declina competenta decat la primul termen de judecata, dupa
dezbatere. In etapa verificarii si regularizarii instanta trebuia sa puna in vedere reclamantului sa depuna
imputernicirea avocatiala la dosar in termen de 10 zile, in caz contrar anuland cererea. Instanta nu
trebuia sa incuviinteze proba cu martori intrucat este tardiva.

Reclamantul are posibilitatea de a face cerere de repunere in termen atunci cand va fi externat din spital
motivand-o prin imposibilitatea de a formula apel in termen datorita faptului ca se afla inconstient in
spital si nu putea lua la cunostiinta dse comunicarea actelor de procedura.
Apelul paratului va fi respins intrucat orice schimbare de domiciliu in timpul procesului trebuie
comunicata instantei, in caz contrar considerandu-se ca a luat cunostiinta de toate actele comunicate.

Regula calcularii termenului pe zile libere: cand termenul se socoteste pe zile libere nu intra in calcul
ziua in care a inceput si ziua in care s-a sfarsit. In cazul in care ultima zi a termenului este o zi
nelucratoare acesta se prelungeste pana in prima zi lucratoare.