Sunteți pe pagina 1din 10

1. Hipovolemia. Noţiune.Clasificare. Reacţii compensatorii.

2. Hipovolemia normocitemică. Cauze. Patogenie. Manifestări.


3. Hipovolemia policitemică. Cauze. Patogenie. Manifestări..
4. Hipovolemia oligocitemică. Cauze. Patogenie. Manifestări.
a. Hipervolemia policitemică. Cauze. Patogenie. Manifestări.
5. Hipervolemia oligocitemică. Cauze. Patogenie. Manifestări..
6. Hipervolemia normocitemică. Cauze. Patogenie. Manifestări.
7. Care sunt parametrii normovolemiei normocitemice?
8. Care sunt parametrii hipervolemiei oligocitemice?
9. Care sunt parametrii hipervolemiei policitemice?
10. Care sunt parametrii hipovolemiei normocitemice?
11. Care sunt parametrii hipovolemiei oligocitemice?
12. Care sunt parametrii hipovolemiei policitemice?
13. Policitemia. Noţiune. Cauze. Clasificare.
14. Policitemia absolută primară. Etiologie. Patogenie. Mahifestări?
15. Policitemia absolută secundară. Etiologie. Patogenie. Mahifestări?
16. Policitemia relativă. Etiologie. Patogenie. Mahifestări?
17. Tabloul sângelui periferic în policitemia absolută primară?
18. Tabloul sângelui periferic în policitemia absolută policitemia absolută secundară?
19. Tabloul sângelui periferic în policitemia relativă?
20. Anemiile. Noţiune. Clasificarea patogenetică. Consecinţele?
21. Care sunt semnele hipoxiei locale tisulare induse de anemie?
22. Care sunt mecanismele patogenetice ce explică semnele anemiei?
23. Care indici de laborator descriu cauza anemiei?
24. Care indici de laborator descriu severitatea anemiei?
25. Care indici de laborator esenţiali se modifică în anemiii şi care sunt valorile lor de referinţă?
26. Ce reprezintă reticulocitele?
27. Care sunt valorile de referinţă în sângele periferic ale reticulocitelor?
28. Care este importanţa evaluării valorilor reticulocitelor în sângele periferic?
29. Care este homeostazia Fe în organismul uman?
30. Care sunt sursele ce asigură homeostazia Fe în organism?
31. Care este metabolismului Fe în organismul uman?
32. Care sunt cauzele anemiei feriprive?
33. Care sunt cauzele deficitului absolut al aportului de Fe exogen?
34. Care sunt cauzele deficitului relativ al aportului de Fe exogen?
35. Care sunt mecanismele de absorbţie ale Fe?
36. Care sunt enzimele ce asigură transportul Fe în organism?
37. Care sunt cauzele de dereglare de absorbţie a Fe?
38. Care sunt cauzele de dereglare de transport a Fe?
39. Care sunt mecanismele de depozitare a Fe?
40. Care sunt rezervele de Fe în organism?
41. Care rezerve compensează carenţa de Fe în organism?
42. Care indici biochimici sunt indicatori ai deficitului de Fe?
43. Care indici de laborator confirmă diagnosticul de anemie feriprivă?
44. Care sunt manifestările clinice ale deficitului de Fe în organism?
45. Care sunt bolile cronice manifestate prin anemie?
46. Care este patogenia anemiei asociate bolilor cronice?
47. Care este tabloul sângelui periferic în anemia Fe-deficitară?
48. Care sunt mecanismele compensatorii în hemoragia acută?
49. Care sunt manifestările hemoragiei acute?
50. Care sunt semnele hematologice ale anemiei posthemoragice acute?
51. Care sunt caracteristicile generale ale anemiilor hemolitice?
52. Care sunt cauzele intrinseci ale anemiilor hemolitice?
53. Care sunt cauzele extrinseci ale anemiilor hemolitice?
54. Care sunt cauzele anemiilor hemolitice intravasculare?
55. Care sunt cauzele anemiilor hemolitice extravasculare?
56. Care este patogenia hemolizei intravasculare?
57. Care sunt manifestările tipice ale hemolizei intravasculare?
58. Care sunt manifestările tipice ale hemolizei extravasculare?
59. Care este patogenia anemiei imunohemolitice?
60. Care sunt semnele hematologice ale anemiei hemolitice autoimune?
61. Care sunt semnele hematologice ale anemiei hemolitice intravasculare?
62. Care sunt formele patogenetice ale anemiilor apărute prin rezultatul diminuării eritropoiezei?
63. Care sunt cauzele anemiilor prin reducere de eritropoieză?
64. Care sunt mecanismele patogenetice ale anemiilor prin reducere de eritropoieză?
65. Care sunt efectele biologice ale vitaminei B12?
66. Care sunt efectele morfogenetice ale vitaminei B12?
67. Care sunt efectele metabolice ale vitaminei B12?
68. Care sunt dereglările induse de deficit ale vitaminei B12?
69. Care sunt dereglările metabolice induse de deficit ale vitaminei B12?
70. Care sunt cauzele deficitului vitaminei B12?
71. Care sunt cauzele anemiei megaloblastice?
72. Care este patogenia anemiei pernicioase?
73. Care tipuri de Ac sunt implicaţi în patogenia anemiei pernicioase?
74. Care sunt manifestările anemiei pernicioase?
75. Care sunt manifestările sângelui periferic în anemia megaloblastică?
76. Care sunt caracteristicile anemiei megaloblastice?
77. Care este patogenia sindromului anemic în anemia pernicioasă?
78. Care este patogenia semnelor neurologice în anemia pernicioasă?
79. Care este patogenia sindromului gastro-intestinal în anemia pernicioasă?
80. Care sunt manifestările sindromului gastro-intestinal în anemia pernicioasă?
81. Cum se modifică hemograma în anemia B12 deficitară?
82. În care anemii poate fi eritropoieza megaloblastică?
83. Care sunt semnele dereglării proliferării şi maturizării celulare în seria eritroblastică?
84. Care sunt modificările mielogramei în hiperproliferarea măduvei roşii?
85. Care sunt semnele hipocromiei eritrocitelor?
86. Care sunt semnele hipercromiei eritrocitelor?
87. Care sunt semnele macrocitozei eritrocitelor?
88. Care sunt particularităţile generale ale anemiei aplastice?
89. Ce reprezintă anemia Fanconi?
90. Care sunt cauzele comune ale anemiei aplastice secundare?
91. Care sunt mecanismele patogenetice ale anemiei aplastice secundare?
92. Care este tabloul sângelui periferic în anemia aplastică?
93. Care etape ale leucocitopoiezei se dereglează la nivel de măduvă osoasă în caz de procese primare ale

organelor hematopoietice?
94. Care etape ale leucocitopoiezei se dereglează la nivel de măduvă osoasă în caz de procese secundare ale

organelor hematopoietice?
95. Care boli apar din procesele patologice primare ale măduvei osoase?
96. Din care celule derivă hemoblastozele?
97. Care este definiţia şi caracteristicile hemoblastozelor?
98. Care este caracteristica leucemiilor?
99. Care este caracteristica limfoamelor?
100. Care sunt formele de leucemii acute?
101. Care sunt formele de leucemii cronice?
102. Care este etiologia hemoblastozelor?
103. Care sunt conceptele de dezvoltare ale hemoblastozelor?
104. Care sunt principiile patogenetice ale hemoblastozelor?
105. Care sunt particularităţile generale ale leucemiilor acute?
106. Care este patogenia generală a leucemiei acute?
107. Care sunt particularităţile generale ale leucemiilor cronice?
108. Care este patogenia generală a leucemiei cronice?
109. Care sunt particularităţile leucemiei cronice granulocitare?
110. Care este caracteristica generală a leucemiei cronice limfocitare?
111. Care este patogenia leucemiei cronice limfocitare?
112. Care sunt semnele leucocitozei absolute?
113. Care sunt semnele leucocitozei relative?
114. Care leucocitoze pot fi considerate fiziologice?
115. Care sunt cauzele neutrofiliei?

116. Ce reprezintă devierea nucleară “spre stânga”?

117. Care sunt cauzele leucocitozei neutrofile hiperregenarative?


118. Care sunt cauzele leucocitozei eozinofile?
119. Care sunt cauzele limfocitozei?
120. Care sunt cauzele monocitozei?
121. Ce reprezintă agranulocitoza?
122. În ce stări se atestă agranulocitoza?
123. Care sunt semnele hematologice ale leucozei mieloide leucemice?
124. Care sunt semnele hematologice de bază ale leucozei mieloide subleucemice?
125. Care sunt semnele hematologice de bază ale leucozei mieloide leucocitopenice?
126. Care sunt semnele hematologice de bază ale leucozei mieloide aleucemice?

127. În ce patologii survine suprasolicitarea inimii cu rezistenţă?

128. În ce patologii survine siprasolicitarea inimii cu volum?

129. În ce maladii survine insuficienţa cardiacă dismetabolică ?

130. Care sunt cauzele posibile ale insuficienţei cardiace dreapta?


131. Care sunt cauzele posibile ale insuficienţei cardiace stânga?

132. Care sunt manifestările caracteristice pentru insuficienţa cardiacă stânga?

133. Care sunt manifestările caracteristice pentru insuficienţa cardiacă dreapta ?

134. Care sunt mecanismele compensatorii cardiace imediate în afecţiunile cordului?

135. Care este mecanismul compensator cardiac tardiv în afecţiunile cordului?

136. Care sunt mecanismele compensatorii extracardiace imediate în afecţiuni cardiace?

137. Care sunt mecanismele compensatorii extracardiace tardive în afecţiuni cardiace?

138. Cum se realizează hiperfuncţia predominant homeometrică a miocardului?

139. Cum se realizaeză hiperfuncţia predominant heterometrică a miocardului?

140. Pentru care vicii cardiace este caracteristică hiperfuncţia homeometrică?

141. Pentru care vicii cardiace este caracteristică hiperfuncţia heterometrică ?

142. Cum se modifică structura miocardului la hipertrofie?

143. Care sunt mecanismele epuizării funcţionale şi cardiosclerozei a miocardului hipertrofiat?

144. Care este cauza hipoxiei relative în miocardul hipertrofiat?

145. Cum se modifică volumul sistolic şi volumul de sânge circulant în insuficienţa cardiacă?

146. Care sunt cauzele hipervolemiei în insuficienţa cardiacă cronică?

147. Care sunt consecinţele stazei venoase în insuficenţa circulatorie?

148. În ce regiuni anatomice apare staza venoasă în caz de insuficienţă ventriculară stângă?

149. Care sunt consecinţele stazei venoase în ficat?

150. Care sunt cauzele hipertensiunii portale în ciroza hepatică?

151. Care sunt consecinţele hipertensiunii portale?

152. În ce patologii se dezvoltă staza venoasă în ficat?

153. În ce caz se formeaz anastomoze porto-cavale?

154. Care sunt factorii patogenetici ale edemelor cardiace?

155. Care este rolul hipoperfuziei rinichiului în patogenia edemelor?


156. Care este patogenia hiperaldosteronismului secundar în insuficenţa circulatorie?

157. Cum se modifică metabolismul în miocard în faza iniţială a hipertrofiei ?

158. Cum se modifică presiunea arterială şi venoasă în insuficienţa cardiacă?

159. Cum se modifică volumul sistolic şi volumul endsistolic în insuficienţa cardiacă?

160. Prin ce se manifestă dereglarea conductibilităţii intracardiace?

161. Pentru ce afecţiuni este caracteristică bradicardia sinuzală?

162. Pentru ce extrasistolie este caracteristică pauza compensatorie completă?

163. Prin ce se manifestă dereglarea excitabilităţii inimii?

164. Prin ce se manifestă tulburarea automatismului cardiac?

165. Care sunt cauzele bradicardiei sinuzale?

166. Care este patogenia hipertensiunii arteriale în unele afecţiuni renale?

167. Hiperfuncţia cărui compartiment al inimii are loc în boala hipertensivă?

168. În ce boli endocrine survine hipertensiunea arterială secundară?

169. Care procese caracterizează respiraţia externă ?

170. Care sunt cauzele dereglării centrului respirator ?

171. Care factori influenţiază asupra aferentaţiei nervoase şi modifică activitatea centrului respirator ?

172. Care factori influenţiază asupra eferentaţiei nervoase şi modifică ventilaţia pulmonară ?

173. Care sunt cauzele paraliziei diafragmului ?

174. Care procese patologice dereglează joncţiunile neuro-musculare ale diafragmului ?

175. Care sunt manifestările afecţiunii diafragmului şi muşchilor intercostali ?

176. Prin ce se manifestă paralizia unilaterală şi bilaterală a diafragmului ?

177. Reflexul respirator Kratschmer, factorii declanşatori, mecanismul

178. Reflexul Hering-Breuer, factorii declanşatori, mecanismul

179. Ce reprezintă hipercapnia?

180. Ce reprezintă hipoxemia ?


181. Ce reprezintă hiperpneea?

182. Ce reprezintă polipneea?

183. Ce reprezintă bradipneea?

184. Ce reprezintă hiperventilaţia?

185. Ce modificări ale parametrilor ventilatorii ai plămânilor se constată în hiperventilaţie?

186. Ce modificări ale compoziţiei aerului alveolar se constată în hiperventilaţie?

187. Ce modificări ale compoziţiei gazoase a sângelui arterial se constată în hiperventilaţie?

188. Ce modificări ale echilibrului acido-bazic se constată în hiperventilaţie?

189. Ce reprezintă hipoventilaţia?

190. Ce modificări ale parametrilor ventilatorii ai plămânilor se constată în hipoventilaţie?

191. Ce modificări ale compoziţiei aerului alveolar se constată în hipoventilaţie?

192. Ce modificări ale compoziţiei gazoase a sângelui arterial se constată în hipoventilaţie?

193. Ce modificări ale echilibrului acido-bazic se constată în hipoventilaţie?

194. Ce numim restricţie pulmonară ?

195. Care sunt cauzele restricţiei pulmonare extraparenchimale ?

196. Care sunt cauzele proceselor restrictive intraparenchimale?

197. Ce procese, afecţiuni cauzează respiraţia superficială şi accelelrată?

198. Care sunt mecanismele respiraţiei superficiale şi accelelrate ?

199. Mecanismul patogenetic de apariţie a hipoxemiei în afectiunile restrictive.

200. Care sunt schimbările caracteristice ale pneumogramei pentru dereglările restrictive ?

201. Cum se modifică presiunea intratoracică şi returul venos spre cord în respiraţia superficială?

202. Ce numim emfizem pulmonar ?

203. Patogenia emfizemului pulmonar

204. Prin ce se caracterizează emfizemul pulmonar?

205. Care este veriga patogenetică principală a emfizemului pulmonar?


206. Ce schimbări în parenchimul pulmonar sunt caracteristice pentru emfizem ?

207. Care sunt tipurile de emfizem pulmonar ?

208. Incidenţa diferitor tipuri de enfizem pulmonar ?

209. Prin ce se explică dereglarea expirului în emfizem ?

210. Prin ce se explică scurtarea expirului în emfizem ?

211. Prin ce se explică mărirea în volum a cutiei toracice în emfizem ?

212. Ce numim efuzie pleurală ?

213. Care sunt cauzele apariţiei transudatului în cavitatea pleurală ?

214. Care sunt cauzele apariţiei exudatului în cavitatea pleurală ?

215. Ce numim pneumatorax ?

216. Care este veriga patogenetică principală a pneumatoraxului ?

217. Care sunt tipurile de pneumatorax ?

218. Ce numim pneumoscleroză ?

219. Care sunt cauzele pneumosclerozei ?

220. Care sunt verigile patogenetice ale pneumosclerozei ?

221. Care sunt manifestările pneumosclerozei ?

222. Ce numim atelectazie pulmonară ?

223. Care sunt tipurile de atelectazie pulmonară ?

224. Patogenia atelectaziei pulmonare

225. Care sunt cauzele atelectaziei nonobstructive ?

226. Care sunt verigile patogenetice ai atelectaziei nonobstructive ?

227. Care sunt consecinţele atelectaziei ?

228. Ce numim obstrucţie pulmonară ?

229. Ce factori pot provocă obstrucţia căilor aeroconductorii superioare ?

230. Ce factori pot provoca obstrucţia căilor aeroconductorii inferioare ?


231. Care sunt cauzele respiraţiei profunde şi lente (stenotice)?

232. În ce caz se întâlneşte dispneea expiratorie?

233. Care sunt elementele cheie ale noţiunii de astm bronşic ?

234. Care sunt factorii patogenetici de bază al astmului bronşic ?

235. Care sunt mecanismele fiziopatologice ale obstrucţiei bronşice ?

236. Care sunt manifestările de bază ale astmului bronşic ?

237. Care indici respiratori se determină de obicei pentru aprecierea gradului de obstrucţie bronhică ?

238. Care sunt criteriile de diagnostic al astmului bronşic (parametrii pneumogramei)?

239. Ce substanţe biologic active posedă efect bronhoconstrictor?

240. Ce substanţe biologic active posedă efect bronhodilatator?

241. Care este patogenia hipoxemiei şi hipercapniei în congestia pulmonară ?

242. Care este patogenia hipoxemiei şi hipercapniei în inhalarea abundentă de prafuri anorganice ?

243. Care este patogenia hipoxemiei şi hipercapniei în pneumoscleroză ?

244. Care este consecinţa congestiei pulmonare ?

245. La care patologie poate conduce congestia pulmonară ?

246. Care este patogenia astmului cardiac cauzat de congestia pulmonară ?

247. Ce reprezintă edemul pulmonar ?

248. Ce factori provoacă edemul pulmonar?

249. Care este patogenia edemului pulmonar ?

250. Care sunt mecanismele compensatorii locale antiedem pulmonar ?

251. Ce substanţe biologic active cresc presiunea în circuitul pulmonar?

252. Ce substanţe biologic active scad presiunea în circuitul pulmonar?

253. Ce numim sindrom de detresă respiratorie acută ?

254. Care sunt caracterististicile principale ale sindromului de detresă respiratorie acută ?

255. Ce factori pot provoaca distresul respirator acut la maturi?


256. Cre sunt mecanismele patogenetice ale distresului respirator acut la maturi?

257. Care sunt stadiile sindromului de detresă respiratorie acut la maturi?

258. Mecanismele patogenetice ale sindromului de detresă respiratorie acut la maturi (pe stadii).

259. Cum putem calcula volumul de difuzie a unui gaz prin membrana alveolo-capilară (legea lui Fick) ?

260. De ce depinde constanta de difuzie a gazului în mediile lichide ale organismului (sânge) ?

261. Ce parametri fizici ai aerului alveolar încetineşte difuzia gazelor prin bariera alveolo-capilară?

262. Ce procese diminuează difuzia gazelor prin bariera alveolo-capilară?

263. Ce reprezintă capacitatea oxigenică a sângelui ?

264. Care este capacitatea oxigenică a săngelui ?

265. Ce factori scad capacitatea oxigenică a sângelui?

266. Ce compuşi ai hemoglobinei scad capacitatea oxigenică a sângelui?

267. Ce parametri fizico-chimici împiedică asocierea oxigenului la hemoglobină în circuitul mic?

268. Ce parametri fizico-chimici împiedică disocierea oxihemoglobinei în circuitul mare?

269. Ce parametri fizico-chimici măresc disocierea oxihemoglobinei în circuitul mare?

270. Ce numim asfixie ?

271. Care sunt stadiile asfixiei ?

272. Cum se modifică pneumograma în diferite perioade a asfixiei experimentale ?