Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare inițială pentru clasa a VI-a

Partea I (45 puncte)

5 p. 1. Rezultatul calculului este ...


5 p. 2. Fie mulțimile și . Cel mai mare număr din este

5 p. 3. Dacă este divizibil cu , atunci ...
5 p. 4. Mulțimea divizorilor naturali ai lui este
5 p. 5. Transformat în fracție ordinară ireductibilă, numărul este ...
5 p. 6. Calculând , se obține ...
5 p. 7. Transformând în hectare, obținem ... .
5 p. 8. Rezultatul calculului este ...

5 p. 9. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea egală cu și lățimea cu mai


mică decât lungimea este ... .

Partea a II-a (45 puncte) – Scrieți rezolvările complete pe foaia de examen!

10 p. 10. Calculați:
15 p. 11. Fie mulțimile și . Calculați: ,

și .
10 p. 12. Un elev rezolvă corect din tema care are de exerciții. Câte exerciții a
rezolvat corect elevul?
10 p. 13. O cantitate de de vopsea este turnată în cutii de . Fiecare dintre
aceste cutii este vândută apoi cu . Ce sumă se obține în urma aestei vânzări?

Se acordă din oficiu 10 puncte.

Profesor MOMIȚĂ Viorica