Sunteți pe pagina 1din 1

Școala “ Grigore Moisil “ GALAŢI Nume şi Prenume: : ................................

An școlar 2017 – 2018 / Semestrul II Data: ………….. ...............

LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ


- semestrul al II-lea - clasa a VI-a Răspunsul
este în
mintea ta.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Găseşte-l!
 Timp de lucru: 50 minute

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul corect al calculului  12  5 este egal cu …..…………….


5p 2. Rezultatul corect al calculului  15   2 :  6 este egal cu …..………….
5p 15 x
3. Dacă  , atunci x  .....
6 4
5p 4. Dacă 15 muncitori termină o lucrare în 4 zile, atunci 6 muncitori ar termina aceeaşi lucrare în …..zile.
5p 5. Un triunghi are măsurile a două unghiuri egale cu 35 şi respectiv 60. Măsura celui de-al treilea unghi
este egală cu ……...
5p 6. Fie M , N mijloacele laturilor BC respectiv AC ale triunghiului ABC, iar AM ∩ BN = {G} . Dacă
AG = 18 cm atunci GM = …..

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (60 de puncte)

10p 1. Efectuaţi:   27 :  9  8  11   2 : 4  3  2 10 :  3


3 1 2

 22 .
8p 𝑥 3 5𝑥−𝑦
2. Dacă 𝑦 = 5 determinați 𝑥+3𝑦
.
3. Preţul unui obiect a fost micşorat cu 15% şi apoi majorat cu 20%. Dacă preţul iniţial al obiectului a fost de
400 lei , să se determine :
6p a) preţul final al obiectului ;
4p b) cu ce procent s-a modificat în realitate preţul iniţial .
8p 4. Arătați că dacă măsurile unghiurilor unui triunghi sunt invers proporționale cu numerele 0,2 ;
0,(3) respectiv 0,5 atunci triunghiul este dreptunghic.
5. Fie triunghiul ABC isoscel de bază BC = 8 cm şi AM  BC, iar MN// AB . Ştiind că măsura unghiului A
egală cu 100, AM = 6 cm şi PABC = 28 cm, se cere să se determine :
8p a) măsura unghiurilor CMN şi NMA ;
6p b) perimetrul triunghiului ABM .
6. Schiţa alăturată reprezintă secţiunea unui munte înalt de 500m. Un alpinist traversează muntele pe direcţia
ABCD; m( BAE) = 30, m( EBC) = m( BCE) = 60,
BEAD, CDAD, BE = 500 m.
5p
a) Aflaţi lungimea traseului parcurs pe jos.
5p b) Aflaţi înălţimea peretelui CD.

SUCCES !

Prof. Andrei Nicoară Dorina