Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Hotărarea nr. 98

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic

din data de 31.01.2018

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ


Preuniversitar,

În baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1. Aprobarea cererilor de reducure a normei didactice la 16 ore (cf nr 70/22.01.2018,


76/22.01.2018)

Art. 2. Aprobarea cererii de concediu în vederea redactării tezei de doctorat a dl profesor Andrei
Dipșe (nr 115/29.01.2018)

Art. 3. Aprobarea cererii de transfer a elevei Demian Nicoleta de la CEPV la Colegiul Tehnic ”CD
Nenițescu”, Baia Mare ( nr101/26.01.2018)

Art. 4 Diverse- aprobarea graficului de activități de instruire practică, sem II

La primul punct de pe ordinea de zi, directorul prezintă cererile celor 3 cadre didactice care solicită
reducerea normei didactice la 16 ore: prof Bindiu Nicolae, prof Lenuța Iman- Buda, prof Trif Georgeta.
Se supune la vot și se votează în unanimitate.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl director prezintă cererea dl profesor Dipșe Andrei privind
redactarea tezei de doctorat începând cu data de 01.02.2018, potrivit legii. Se supune la vot și se
aprobă în unanimitate.

La punctul 3 de pe ordinea de zi se prezintă cererea elevei Demian Nicoleta ( clasa a XI-a) de a se


transfer la CT ”CD Nenițescu”, Baia Mare. Se supune la vot și se votează în unanimitate..
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
Punctul 4 de pe ordinea de zi- dl director adj prezintă noul grafic al activităților de instruire practică
pentru semestrul al II-lea, an școlar curent. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate

Nemaiexistând și alte discuții se încheie ședința, respectiv prezentul proces verbal.

Președinte CA, Secretar CA,

Prof. dr. Borcut Marin Prof. dr. Borcut Crinela

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com