Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Hotărarea nr. 99

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic

din data de 02.02.2018

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ


Preuniversitar,

În baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1. validarea unui nou membru în Comisia de mobilitate

Art. 2. Aprobarea proiectului de încadrare pe anul școlar 2018- 2019

Art. 3. Aprobarea cererilor de înscriere ale elevilor clasei terminale pentru Examenul de certificare a
calificarii profesionale

Art. 4 Diverse

La primul punct de pe ordinea de zi, directorul prezintă situația necesității înlocuirii profesorului
Andrei Dipșe, plecat cu data de 01.02.2018 în concediu de redactare a tezei de doctorat. Conform
deciziei CP din data de 01.02.2018 se înlocuiește cu prof Tămaș Dora, votată în unanimitate de către
CP. Se supune la vot și se votează în unanimitate.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl director prezintă faptul că Proiectul de încadrare 2018- 2019 a
fost supus atenției CP în data de 01.02.2018 nefiind nicio discuție contradictorie în cadrul acesteia, toată
lumea fiind de acord cu propunerea de Proiect. Ca atare, se supune la vot acest Proiect cu nr
136/02.02.2018 și se votează în unanimitate.

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
La punctul 3 de pe ordinea de zi dna prof Petric Beatrix prezintă faptul că s- au distribuit prin opțiune
personală temele aprobate de ISJMM și urmează redactarea lucrărilor de către fiecare elev. Se
validează/ aprobă toate aceste cereri ( de la 143/02.02.2018 la 161/02.02.2018)

La ultimul punct de pe ordinea de zi dl director precizează că dirigenția clasei a X-a B se predă de la


dl prof Dipșe la dna prof Dobrican Melania, respectiv dirigenția clasei a VIII-a A revine dnei prof Iman-
Buda Lenuța, ambele dirigenții începând cu 01.02.2018.

O altă discuție privește aprobarea cererii nr 163/02.02.2018, a dnei prof Lacner Manuela, referitoare
la preluarea a 5 ore de istorie, respectiv a cererii nr 162/02.02.2018 a dl prof Valeriu Dan Achim,
referitoare la preluarea a 15 ore de istorie, toate reprezentând catedra dl prof Dipșe Andrei, plecat din
01.02.2018 în concediu de redactare a tezei de doctorat. Se votează în unanimitate.

Nemaiexistând și alte discuții se încheie ședința, respectiv prezentul proces verbal.

Președinte CA, Secretar CA,

Prof. dr. Borcut Marin Prof. dr. Borcut Crinela

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com