Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare inițială la matematică clasa a VI-a Varianta I

N.P. elevului(ei)____________________________ Clasa _________

Data__________ Punctaj acumulat _________ Nota _____________

Nr. Conținuturi Puncta


ite j
m acordat
1 Nu este divizibil prin 3 numărul: 1p
A.324 B. 537 C. 148 D. 444
2 Comparați fracțiile: 3p
8 8 3 10 5 20
a) ; b) ; c)
9 10 7 7 4 16
3 Completați spațiile cu numere potrivite:
6p
a) 754,83 cm = ..................... m
b) 2 h 4 min 5 s = ................. s
c) 0,00235 t = ........................ kg

4 Calculați respectînd ordinea operaţiilor:


5p
2
( 2,1 + 4,32 ∙ 2,5 ) - 1,04 = __________
Rezolvare. Operaţiile de efectuat.

5 Rezolvați ecuația :

10x – 2,7 = 21,5 5p


6 Un dreptunghi are lungimea de 2,5 cm și lățimea de 0,9 cm. 4p
Calculați perimetrul și aria dreptunghiului.

7 Din serele unei întreprinderi agricole s-au cules și s-au livrat într-
2
o zi 1458 fire de garoafe, trandafiri - din numărul de garoafe
3 6p
și orhidei cu 539 mai multe decât trandafiri. Câte flori s-au livrat
în total în acea zi?

Răspuns:
Evaluare inițială la matematică clasa a VI-a Varianta II

N.P. elevului(ei)____________________________ Clasa _________

Data__________ Punctaj acumulat _________ Nota _____________

Nr. Conținuturi Puncta


ite j
m acordat
1 Nu este divizibil prin 9 numărul: 1p
A.549 B. 729 C. 963 D. 399
2 Comparați fracțiile: 3p
8 8 3 10 5 20
a) ; b) ; c)
9 10 7 7 4 16
3 Completați spațiile cu numere potrivite:
6p
d) 554,3 cm = ..................... m
e) 1 h 43 min 5 s = ................. s
f) 0,078235 t = ........................ kg

4 Calculați respectînd ordinea operaţiilor:


5p
2
( 2,2 + 5,32 ∙ 1,5 ) - 1,14 = __________
Rezolvare. Operaţiile de efectuat.

5 Rezolvați ecuația :

10x + 3,7 = 41,5 5p


6 Un dreptunghi are lungimea de 2,3 cm și lățimea de 0,8 cm. 4p
Calculați perimetrul și aria dreptunghiului.

7 Din serele unei întreprinderi agricole s-au cules și s-au livrat într-
3
o zi 1350 fire de garoafe, trandafiri - din numărul de garoafe
5 6p
și orhidei cu 239 mai puține decât trandafiri. Câte flori s-au livrat
în total în acea zi?

Răspuns: