Sunteți pe pagina 1din 1

CUZA-VODĂ ŞI SULTANUL

Fişă de lucru

1.Răspunde la următoarele întrebări:

a)Cine a fost ales domn de către românii din Moldova şi Ţara Românească ?

________________________________________________________________________

b)De ce credeţi că s-a supărat sultanul pe români?

_________________________________________________________________________

c)Ce a hotărât Cuza-Vodă în această situaţie?

________________________________________________________________________

2. Alcătuiti enunţuri cu ajutorul următoarelor cuvinte:

s-a supărat; s-a înfăptuit; s-a lăsat; s-a înfăţişat

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.Desparte in silabe următoarele cuvinte:

Domnitor; împărat; îmbunat; întâmpinat; îmbărbătat; zâmbind; împotrivă

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________