Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

(ALA I)

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA I)


CENTRE DE INTERES: a) Bibliotecă
b) Ştiinţă
c) Joc de rol
TEME PROPUSE: a) „Peştişorul Nemo” – exerciţii grafice (ANEXA 1)
b) „PitiClic în Delta Dunării” – jocuri interactive pe calculator
„Ajută-l pe Nemo să ajungă la acvariu” – labirint (ANEXA 2)
c) „De-a pescarul”

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să continue activităţile din ziua precedentă dacă mai prezintă interes;
 Să iniţieze jocuri şi activităţi folosindu-şi propria imaginaţie şi creativitate;
 Să folosească materialele din centre, bazându-se pe priceperile şi deprinderile însuşite
anterior;
 Să lucreze independent sau în grupuri mici în centrele de interes;
 Să manifeste spirit de echipă, colaborând în realizarea unei activităţi
în comun.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

BIBLIOTECĂ:
O1 –să traseze linii drepte şi oblice trecând cu carioca peste liniile punctate;
O2 –să traseze semne grafice, relativ corect, în ceea ce priveşte spaţierea, direcţia de la stânga
spre dreapta;

ŞTIINŢĂ:
O3 – să traseze drumul lui Nemo până la acvariu;
O4 – să rezolve cerinţele jocului interactiv împreună cu PitiClic;

JOC DE ROL:
O5 – să pescuiască cu ajutorul undiţei cu magnet tot atâţia peşti cât indică cifra de pe
găletuşă;
O6 – să manifeste bună dispoziţie realizând sarcinile cu plăcere.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a). Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, conversaţia, aprecierea
verbală.
b). Mijloace de învăţământ: carioca, fişe de lucru, CD – PitiClic în Delta Dunării, piscină
gonflabilă, undiţe cu magnet, peştişori, găletuşe.
c). Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri.

EVALUARE: observarea curentă, aprecierea comportamentului copiilor, aprecierea


lucrărilor copiilor.

BIBLIOGRAFIE:

„Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3 -6/7 ani)”, Editura DPH, 2009


„Revista Învăţământului Preşcolar ( 1 – 2/ 2010)”
„Didactica activităţilor instructiv-educative pentru învăţământul preprimar”, Editura
Didactica Nova, Craiova, 2005
„Repere metodice utile pentru învăţământul preşcolar” vol I, Editura Delta Cart Educaţional,
Piteşti, 2011
Nr. Etapele Conţinutul ştiinţific
Crt. activităţii Strategii didactice
Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
1. Moment - aerisirea sălii de grupă;
organizatoric - aşezarea mobilierului;
- pregătirea materialelor pentru buna desfăşurare a activităţii;
- intrarea copiilor în sala de grupă.
- se realizează prin intuirea materialelor; Frontal
Captarea - se cere copiilor să observe şi să denumească materialele aflate Observaţia
2. atenţiei pe măsuţe.

3. Anunţarea Precizez că astăzi copiii îşi vor consolida cunoştinţele prin -carioaca
temelor şi a activităţile şi jocurile propuse. -fişe de
obiectivelor Vom trece pe la fiecare centru pentru intuirea materialelor şi lucru Frontal
vom stabili temele posibile de realizat. CD- PitiClic Individual
La centrul ŞTIINŢĂ trebuie să-l ajutaţi pe Nemo să ajungă la –în Delta
acvariu „Ajută-l pe Nemo să ajungă la acvariu”- labirint, şi Observaţia Dunării
să rezolvaţi sarcinile jocurilor interactive de pe calculator – Conversaţia -labirint
„PitiClic în Delta Dunării” -piscină
La centrul BIBLIOTECĂ aveţi de trasat peştişori peste puncte gonflabilă
şi liber pe pătrăţele, respectând spaţiile. -undiţe cu
La centrul JOC DE ROL aveţi de pescuit peştişori cu ajutorul magnet
undiţelor magnetice pe care îi veţi pune în găletuşe, astfel încât Explicaţia - peştişori
să fie tot atâţia peştişori cât indică cifrele de pe găletuşe. -găletuşe
4. Realizarea Copiii îşi aleg centrul unde doresc să lucreze. Exerciţiul -carioaca Individual
temelor de Urmăresc realizarea sarcinilor de către copii şi intervin cu -fişe de
către copii explicaţii suplimentare la nevoie. lucru
CD- PitiClic
–în Delta
Dunării
-labirint
-piscină
gonflabilă
-undiţe cu
magnet
- peştişori
-găletuşe
5. Evaluare Apreciez verbal activitatea, modul de lucru, lucrările copiilor. Aprecierea Frontal
Aşez la expoziţia clasei lucrările copiilor de la centrele verbală
Bibliotecă şi Ştiinţă.
6. Încheierea Se strâng materialele şi se va pregăti sala de grupă pentru
activităţii următoarele activităţi.