Sunteți pe pagina 1din 1

Metodologia cercetării educaţionale

An III, FSE

Prof.univ.dr. Octavia Costea

Examinarea constă în:

Participare 10 %

Portofoliul - instrumente de cercetare 30 %


utilizate în lucrarea de licenţă

*** Se predă la examen

Aprecierea răspunsului scris (examen) 60 %

Total 100 %

Teme de rezolvat practic, în cadrul examenului:

 Formularea scopului şi a obiectivelor cercetării în funcţie de tema aleasă


 Formularea ipotezei de cercetare
 Definirea etapelor cercetării educaționale
 Contextul cercetării, lot de subiecţi, variabilele cercetării
 Metode de cercetare-acţiune: chestionar, observația participativă, metoda proiectelor,
metoda testelor, studiul de caz
 Proiectul didactic şi de activitate: formulare de proiect, operaţionalizare de obiective,
metode, tehnici, procedee utilizate, forme şi tehnici de evaluare
 Valorificarea studiilor de cercetare