Sunteți pe pagina 1din 1

Tematica şi obligaţiile pentru didactica domeniului Nivelul II Modulul psihopedagogic (Master) EXAMEN: Prezentarea portofoliului disciplinei didactica domeniului care va conţine:

1. O pagină pe care să formulați două obiective operaţionale conform algoritmului lui R. Mager

pentru domeniul cognitiv (modelul lui Bloom). Nivelul obiectivelor operaționale construite va fi

de la ”înțelegere” în sus și cele două obiective se vor situa pe trepte diferite în ierarhia obiectivelor al lui B. Bloom (exemplu : ”înțelegere” și ”evaluare”).

2. Două pagini care să conţină, fiecare, 2-4 exerciţii/sarcini/aplicaţii didactice ce vizează:

2- 4 exerciţii/sarcini/aplicaţii didactice ce vizează: Dezvoltarea abilităţilor metacognitive ale elevilor

Dezvoltarea abilităţilor metacognitive ale elevilor Dezvoltarea gândirii critice a elevilor.

ale elevilor Dezvoltarea gândirii critice a elevilor. 3. O pagină care să conţină: 3- 5 exemple

3. O pagină care să conţină:

critice a elevilor. 3. O pagină care să conţină: 3- 5 exemple de tipuri de cunoştinţe

3-5 exemple de tipuri de cunoştinţe din disciplina/disciplinele predate 3-5 exemple de concepte şi prototipuri corespunzătoare, plauzibile pentru diverse teme din

corespunzătoare, plauzibile pentru diverse teme din disciplinele predate. 4. Un caz, real sau ipotetic (dar

disciplinele predate.

4. Un caz, real sau ipotetic (dar plauzibil), ilustrativ pentru Teoria atribuirii, din organizația/școala

în care lucrați/ați putea lucra (2 pagini).

5. Pentru nota 10: două pagini care să conțină fie detaliererea unei teorii valide fie a unei teorii

invalide științific. Teoriile prezentate și ilustrate vor face parte fie din domeniul psihologiei, fie din domeniul de specializare a studentului prin licență/master.

Conf. univ. dr. Florin Frumos, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Al. I. Cuza Iași