Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA An univ. 2017-2018, Sem.

2
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ IS – anul I

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20


Educație fizică II – sem. Desen tehnic – curs Desen tehnic – lab.
Lect.dr. D. Duță (+IEDM+IEPM+SEN)
Luni Baza nautică ACN A-01 A-02
Economie – sem.
Ș.l.dr.ing. A.M. Topalu Ș.l.dr.ing. M. Cotrumba Drd.ing. A. Coman
Știința și ingineria Lect. Ionițiu Ionela Tehnologia materialelor Matematici speciale –
materialelor – curs Engleză tehnică II – curs curs
Marţi (+IEDM) ACN C1-M12 (+IEDM) (+AR+IEDM)
ACN S.M. – lab. A-01 A-01
Prof.dr.ing. A. Nocivin Prof.dr.ing. A. Nocivin Prof.dr.ing. M. Chircor Prof.dr. M. Crăciun
Prof.ec.dr.ing. L. Manea Mecanică – curs Programarea calculatoarelor și Drd.ing. D. Delistoian
Economie – curs A-01 (+SEN+IEPM+IEDM) limbaje de programare – lab. Mecanică – lab.
Miercuri (+SEN+IEDM+ (+IEDM) A-01 C1-M11 C1-M12
IEPM+EI) PCLP – curs
A-01 Ș.l.dr.ing. Ianculescu Conf.dr.ing. G. Manea Ș.l.dr.ing. G. Ianculescu
Ș.l.dr.ing. A.M. Topalu
T.M. – lab.
Joi ACN

Matematici speciale –
sem.
Vineri
C2-M21
Prof.dr. M. Crăciun

Sâmbătă
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA An univ. 2017-2018, Sem. 2
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ IS – anul II

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20


Mașini electrice – curs Rezistența materialelor
– curs
Luni E-24 C1-M12 A-01
R.M. – lab.
Drd.ing. A. Coman Dr.ing. M. Alexa Ș.l.dr.ing. B. Rădoiu
Engleză tehnică IV Vibrațiile mașinilor și Organe de mașini –
utilajelor – curs curs
Marţi C1-M12 (+AR) (+AR) E-22
P-24 P-24 Mașini electrice – lab.
Lect. Ionițiu Ionela Conf.dr.ing. E. Cârjali Conf.dr.ing. E. Cârjali Asist.dr.ing. L. Mateescu
Educație fizică IV – Rezistența materialelor Drd.ing. A. Coman
sem. – sem. VM – sem.
Miercuri S-39 P-24 P-24
Baza nautică VM – lab.
Lect.dr. D. Duță Ș.l.dr.ing. B. Rădoiu Drd.ing. A. Coman
Drd.ing. A. Coman Bazele proiectării Bazele proiectării
O.M. – lab. asistate de calculator – asistate de calculator –
Joi E-24 curs (+IEDM3) lab.
P-18 P-18
Prof.dr.ing. V. Pomazan Prof.dr.ing. V. Pomazan
Materiale și tratamente termice Materiale și tratamente
pentru produse sudate – curs termice pentru produse
Vineri C1-M6 sudate – lab.
C1-M6
Ș.l.dr.ing. M. Cazacu Ș.l.dr.ing. M. Cazacu

Sâmbătă
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA An univ. 2017-2018, Sem. 2
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ IS – anul III

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20


Tehnologii de sudare prin topire I – Generarea suprafeţelor
curs prin aşchiere
Luni C1-M6 Strungărie

Conf.dr.ing. M. Bormambet Asist.dr.ing. A. Gurău


Generarea suprafeţelor Ş.l.dr.ing. C. Ilie Tehnologii de sudare
prin aşchiere – curs GSA – curs prin pres. şi procedee
Marţi (+IEDM 2) (+IEDM2) conexe II – curs
PC-10 PC-10 C1-M6
Ş.l.dr.ing. C. Ilie Ş.l.dr.ing. M. Cazacu
Teoria proceselor de Teoria proceselor de TST I – lab.
sudare II – curs sudare II – lab.
Miercuri C1-M6 C1-M6 C1-M6

Conf.dr.ing. M. Bormambet Drd.ing. N. Ion Ş.l.dr.ing. M. Cazacu


Managementul
proiectelor – curs
Joi C1-M12 ACN C1-M12
Ş.l.dr.ing. M. Novac Ş.l.dr.ing. M. Novac
Echipamente de sudare II - curs Conf.dr.ing. L. Melnic Echipamente de sudare II – lab.
Managementul
proiectelor – pr.
Vineri C1-M12 ACN C1-M12
TSPPC II – lab. TSPPC II – lab.
Ş.l.dr.ing. M. Novac Asist.dr.ing. A. Gurău Ş.l.dr.ing. M. Novac

Sâmbătă
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA An univ. 2017-2018, Sem. 2
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ IS – anul IV

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20


Asigurarea calității și Conf.dr.ing. M. Bormambet Mecanizarea și Mecanizarea și
certificarea în sudură – ACCS – lab. automatizarea proceselor automatizarea proceselor
Luni curs C1-M6 de sudare II – curs de sudare II – pr.
C1-M6 C1-M6 C1-M6
Conf.dr.ing. M. Bormambet Ș.l.dr.ing. M. Cazacu Ș.l.dr.ing. M. Cazacu

Marţi

Conf.dr.ing. E. Cârjali Controlul îmbinărilor și


CIPS II – lab. produselor sudate II –
Miercuri P-24 curs C1-M12 C1-M12
C1-M12
P-24 UTTT – curs UTTT – lab.
Ș.l.dr.ing. M. Novac
Conf.dr.ing. E. Cârjali Analiza avariilor și diagnoza structurilor sudate - curs Ș.l.dr.ing. M. Novac Ș.l.dr.ing. M. Novac

Proiect de diplomă
C1-M6
Joi C1-M12
AADSS – lab. Conf.dr.ing. M. Bormambet
Ș.l.dr.ing. M. Novac
Proiectarea structurilor sudate II – Proiectarea structurilor Proiectarea structurilor
Proiect de diplomă
curs sudate II – lab sudate II – pr.
C1-M11
Vineri C1-M11 C1-M11 C1-M11
Ș.l.dr.ing. G. Ianculescu
Ș.l.dr.ing. G. Ianculescu Ș.l.dr.ing. G. Ianculescu Ș.l.dr.ing. G. Ianculescu

Sâmbătă