Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Drept
Departamentul...

Lucrul Individual
Tema:,,Tehnologii
informaționale moderne”

Studentul grupei 1709


Carmazan Dumitru
Dr.lector.univ
Braguța Galina

Chișinău 2018
Introducere
În ultimele decenii, tehnologiile au cunoscut o evoluție deosebită și s-a extins în toate sferele
vieții sociale. Principala activitate este producerea și consumul de informație, resursa principală
fiind informația, tehnologiile informaționale și comunicaționale sunt tehnologii de bază, iar
mediul informațional împreună cu cel social și cel ambiant formează mediul de existență a
omului.
Capitolul I. Informația
Secțiunea 1.1 Noțiunea de informație
Cuvîntul ,,informație’’ provine din antichitate de la cuvîntul latin ,,informatio’’, ce înseamnă
explicare sau comunicare. Informația o putem defini ca – cunoștințe despre persoane, subiecte,
fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situații și idei ce pot fi prelucrate, păstrate și
transmise.
Totodată informația are o anumită formă: articol, mesaj, film, comunicare, pictură, desen tehnic,
cântec, model matematic, semnal electronic. Informația permanent se afla în circulație și trece
prin următoarele etape:
1) Perceperea informației – este un proces ce constă în acumularea cunoștințelor despre
proprietățile, structura și interacțiunea obiectelor sau fenomenelor.
2) Prelucrarea informației – este un proces ce constă în analiza și sinteza informațiilor.
3) Transmisia informației – este un proces ce constă în transportarea informației de la un
emițător către un receptor.
4) Prezentarea informației – este un proces ce constă în demonstrarea prin semne
convenționale a caracteristicilor calitative și cantitative ale informației.
Secțiunea 1.2 Caracteristicile informației
Informația poate fi caracterizată prin următorii parametri:
 Autenticitatea – este autentică dacă ea reflectă corect fenomenul sau obiectul dat și duce
la luarea unor decizii corecte.
 Plinătatea – este deplină dacă ea este suficientă pentru rezolvarea unor probleme.
 Actualitatea – este actuală dacă ea este disponibilă în timpul și locul potrivit.
 Claritatea – este clară dacă ea este înțeleasă de consumator.

Capitolul II. Calculatorul


Secțiunea 2.1 Noțiunea de calculator
Pentru utilizatori calculatorul reprezintă un dispozitiv destinat pentru păstrarea, transmiterea şi
prelucrarea automată a datelor conform cerinţelor acestora. Calculatoarele procesează datele
conform unor instrucţiuni (programe) care dirijează activitatea echipamentelor calculatorului.
Secțiunea 2.2 Elementele componente ale calculatorului
Сalculatorul are o structură complexă formată din două componente:
 componenta resurselor fizice (Hardware)
 componenta resurselor programate (Software)
Sistemul de echipamente (Hardware, sau Hard) include componentele fizice ale calculatorului,
utilizate la procesarea, păstrarea, culegerea, acumularea, redarea şi transmiterea datelor.
Sistemul de programe (Software sau Soft) include echipamentele logice ale calculatorului,
produsele program care dirijează cu activitatea resurselor fizice.

Figura.1. Schema funcțională a calculatorului


Secțiunea 2.3 Clasificarea calculatoarelor
Calculatoarele se clasifică în 4 categorii:
1. Supercalculatoare;
2. Calculatoare mari (Macrocalculatoare);
3. Minicalculatoare;
4. Microcalculatoare (Calculatoare personale);
1. Supercalculatoarele pot executa peste 10 bilioane de operații pe secundă, fiind cele mai
rapide, iar prețul lor depășește 20 de milioane de dolari. Ele se utilizează în prelucrări
extrem de complexe ale datelor în aeronautică, fizică nucleară, astronautică, seismologie,
prognoza meteo. Supercalculatoarele lucreză pe 32 și 64 de biți și au o arhitectură
performantă. Cel mai cunoscut tip de supercalculator este CRAY. În SUA există un
institut specializat pe cercetări în domeniul supercalculatoarelor, numit NCSA ( National
Center for Supercomputer Applications).
2. Calculatoarele mari (Macrocalculatoare) pot executa 1 bilion de operații pe secundă,
costul lor variind între 20 de mii și cîteva milioane de dolari. De regulă calculatoarele
mari includ zeci de unități de discuri magnetice și imprimante, sute de console, aflate la
diferite distanțe de unitatea centrală. Aceste calculatoare se utilizează în cadrul unor mari
centre de calcul și funcționează în regim non-stop. Principalele firme producătoare de
calculatoare mari sînt IBM, UNYSIS, HONEYWELL etc.
3. Minicalculatoarele pot efectua sute de milioane de operații pe secundă, iar prețul lor
variază de la 200 la cîteva mii de dolari. Echipamentele periferice ale unui minicalculator
includ cîteva discuri magnetice, una sau două imprimante, mai multe console.
Minicalculatoarele sînt mai ușor de utilizat și operat decît cu calculatoarele mari și se
utilizează în proiectarea asistată de calculator, în automatizări industriale, pentru
prelucrarea datelor în experimentele stiințifice dar și pentru tinerii utilizatori gameri,
pentru studenți și în mod deosebit în comunicații. La ora actuală avem multiple firme
producătoare ca: IBM, Wang, Texas Instruments, Invasion Labs etc.
4. Microcalculatoarele (Calculatoare personale) asigură o viteză de calcul de ordinul
milioanelor de operații pe secundă, iar costul lor variază de la 200 pînă la aproximativ
15000 de dolari. Echipamentele periferice ale unui microcalcultor includ o unitate de disc
rigid, una sau două unități de disc flexibil, o imprimantă și o consolă. Structura modulară
și gruparea tuturor echipamentelor în jurul unei magistrale permite configurarea
microcalculatorului în funcție de necesitățile individuale ale fiecărui utilizator. Cele mai
recunoscute actuale mărci cunoscute pe piață sunt: Apple, IBM, Hp, ASUS, Acer etc.
Calculatoarele au înregistrat o evoluție tehnologică de-a dreptul spectaculoasă, bazată în
principal pe evoluția microprocesoarelor, cele mai cunoscute și utilizate sunt realizate de firma
Intel. Actual în 2018 cele mai performante procesoare sunt Intel core i7 și i9.

Capitolul III. Telefonul mobil


Secțiunea 3.1 Noțiunea de telefon mobil
Un telefon mobil sau telefon celular este un aparat electronic portabil care funcționează pe baza
rețelelor GSM sau CDMA și este folosit în general pentru comunicații la distanțe mari. Ele au ca
sursă de energie baterii electrice reîncărcabile, mai exact numite acumulatori electrici. Energia
necesară pentru încărcare se transmite printr-un dispozitiv încărcător de acumulatori de la rețeaua
de curent alternativ.
Secțiunea 3.2 Avantaje și dezavantaje
Avantaje:
 telefonul poate fi oricînd și oriunde la îndemînă;
 în caz de urgență, poți apela foarte rapid poliția, ambulanța, salvarea și pompierii;
 poți ține legătura cu cei apropiați oriunde nu ai fi;
 telefoanele mobile îndeplinesc și alte funcții utile ca: agenda, camera foto, calendar,
MP3, calculator ș.a.

Dezavantaje:
 produc radiații ce acționează negativ asupra sănătății omului;
 pot fi ușor deteriorate și costă mult reparația sau cumpărarea unui telefon nou;
 prin multiplele sale funcții creează dependență astfel oamenii pierd un șir de ore din
cauza telefonului mobil
Tehnologia telefoniei mobile se află în plină evoluție, datorită creșterii numărului de abonați și
de posesori de telefoane și a numărului de servicii și opțiuni realizabile cu ajutorul telefonului,
bazate pe Internet și GPS. Ca exemplu ar fi: cum ar fi ghidaj pietoni (cum ajung de aici la Parcul
Serghei Lazo ?), informații locale (unde e cel mai apropiat dentist?, sistem de plată (portmoneu
electronic). Anume din acest considerent dezavantaje pentru oameni nu sunt importante atîta
timp cît telefonul este așa de util.
Cele mai performante telefoane mobile la ora actuală sunt produse și expuse pe piață de
companiile ca: Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, HTC și multe altele.
Secțiunea 3.3 Telefonie prin satelit
Telefonie prin satelit, telefon prin satelit, este un tip de telefon mobil care se conectează direct la
un satelit de comunicații în locul rețelei GSM. Telefonia mobilă prin satelit reprezintă principala
metodă de comunicare utilizată în zonele în care telefonia mobilă GSM nu este disponibilă (nave
maritime, platforme petroliere marine, zone montane la mare altitudine, zona unui deșert, regiuni
polare), deasemenea în situații de calamități naturale unde a fost deteriorată infrastructura de
comunicații.
Telefoanele mobile prin satelit oferă funcționalități similare cu telefoanele mobile terestre: voce,
serviciul de mesaje SMS, acces internet. Aceste telefoane dispun de o antenă externă pentru
conectarea la satelit, sunt mai grele decît telefoanle mobile obișnuite și costul e mai mare.
Fiecare dintre aceste telefoane este livrat cu un cod din 5 cifre care începe cu 881 sau 882
atribuit de Uniunea Internațională pentru Telecomunicații (ITU-T) rețelei de telefonie prin satelit.
Anumite țări ca Rusia, Coreea de Nord, Cuba, India, Sudan și Ciad interzic sau restricționează
utilizarea telefoanelor prin satelit din considerente de securitate națională. Din operatori putem
menționa: Inmarsat, Globalstar, Iridium etc.

Sytographie:
http://sc-gimnaziu7ocnita.blogspot.md/p/clasificarea-calculatoarelor.html
https://computere.net/top-procesoare-performante/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon_mobil