Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU-GRUPURILE CE,CI CHE,CHI

2 Desparte în silabe cuvintele:


 priceput-.......................................
 cirese- ........................................
 pereche–.........................................
 unchi– ........................................

3 Completează spaţiile libere cu grupurile de litere ce, ci, che, chi pentru a obţine cuvinte:
 cin__
 ja__ ta
 __ brit
 __rneală
 ze__
 o__

4.Scrie câte un cuvânt pentru fiecare din grupurile de litere ce, ci, che, chi:
………………………. ……………………………
………………………. ……………………………

5.Ordonează cuvintele în propoziţie:


cheamă, îl, Tache, el, Lache, pe, la

................................................................................................................................................

6. Desenează ce-ţi sugerează cuvintele: ghiocei, buchet