Sunteți pe pagina 1din 1

Marea Neagră

Marea Neagră este o mare intercontinentală, situată între Europa sud-estică şi Asia
Mică. România are litoral cu Marea Neagră în sud-est, pe o distanţă de 245 km. Alături de
România ţările riverane Mării Negre sunt: Bulgaria, Georgia, Rusia, Ucraine, Turcia. Este un rest
al Mării Sarmatice. Prin sistemul de strâmtori Bosfor-Marea Marmara-Dardanele comunică cu
Marea Mediterană şi mai departe cu oceanul planetar, iar prin strâmtoarea Kerci cu Marea Azov,
care este de fapt o anexă a Mării Negre.

În Marea Neagră se varsă numeroase fluvii mari: Dunărea, Nistru, Bug, Nipru, rioni,
Kâzâl-Irmak, etc. Din acest motiv salinitatea sa este foarte scăzută, aproximativ 15-22%, în
comparaţie cu cea a oceanului planetar. La gurile de vărsare ale Dunării salinitatea este şi mai
scăzută, aproximativ 3-10%

Sub influenţa vânturilor se formează un curent circular, dirijat de linia ţărmurilor, care,
datorită peninsulei Crimeea, se împarte în două ramuri închise: estică şi vestică. Un curent de
suprafaţă transportă din Bosfor apele mai dulci ale Mării Negre spre Marea Mediterană. Însă în
adâncime se formează un curent invers, care transportă ape cu salinitate mare. Din cauza lipsei
de circulaţie verticală, la adâncimi mari nu pătrunde suficient oxigen şi se formează hidrogen
sulfurat, extrem de ostil vieţii.

În Marea Neagră trăiesc circa 1.500 de specii de animale, în special nevertebrate, peşti,
delfin şi chiar câteva foci în regiunea capului Caliacra. Din punct de vedere economic, cele mai
importante specii de peşti sunt scrumbiile, pălămida, hamsiile, stavrizii şi sturionii: morunul,
nisetrul şi păstruga.

Bibliografie: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Marea_Neagr%C4%83