Sunteți pe pagina 1din 3

Principalele evoluții ale investitiilor straine directe in României

In ultimii ani, Romania a devenit o locatie atractiva pentru investitorii straini, numarul celor
prezenti in tara noastra fiind in crestere. Datorita aderarii la NATO si apoi la UE, Romania si-a
consolidat pozitia in zona Eoro-Atlantica atat in plan economic cat si politic. Investitiile straine
directe vor facilita accesul direct la pietele straine precum si "importul" de tehnologie si "know-
how". Potrivit UNCTAD, Romania a atras cea mai mare parte a investitiilor straine directe,
volumul acestora ridicandu-se la 13 miliarde de euro, ocupand primul loc in regiunea est-
europeana . Totusi, comparand cu tari central-europene cum ar fi Ungaria, Cehia si Polonia, aceasta
realizare nu mai poate fi considerata de o amploare atat de mare avand in vedere ca aceste tari au
absorbit aprozimativ 80% din volumul investitiilor straine directe din regiunea central-europena.

2005
Intrările nete de ISD în anul 2005 au înregistrat un nivel de 5213 milioane euro şi sunt structurate
astfel:
• Participaţiile investitorilor străini direcţi la capitalul social al întreprinderilor investiţie directă
din România în valoare de 2688 milioane euro (51,6% din fluxul net de ISD). Din această sumă,
13 milioane euro constituie aportul în natură, ceea ce reprezintă 0,2% din total flux net;
• Profitul net reinvestit care a înregistrat un nivel de 1164 milioane euro (22,3% din fluxul net). În
determinarea acestuia a fost luată în considerare şi pierderea netă în valoare de 1169 milioane euro,
înregistrată de întreprinderile investiţie directă care au încheiat exerciţiul financiar 2005 cu
pierderi, sumă cu care a fost diminuat profitul net realizat de către întreprinderile investiţie directă
profitabile şi prin urmare şi profitul reinvestit de către acestea;
• Creditul net primit de către întreprinderile investiţie directă de la investitorii străini direcţi
inclusiv din cadrul grupului, în sumă de 1361 milioane euro, ceea ce reprezintă 26,1% din fluxul
net al ISD. Soldul ISD la sfârşitul anului 2005, rezultat din adăugarea la soldul iniţial a fluxului
net de ISD, a diferenţelor valorice provenite din reevaluările datorate modificării cursului valutar
şi a preţurilor, precum şi din retratări contabile a valorii unor solduri, a înregistrat nivelul de 21885
milioane euro.
Participaţiile la capitalul social şi profiturile reinvestite ale întreprinderilor investiţie directă erau
la sfârşitul anului 2005 de 17490 milioane euro (80% din soldul final al ISD), iar creditul net total
primit de către acestea de la investitorii străini direcţi, inclusiv din cadrul grupului, a înregistrat
nivelul de 4395 milioane euro (20% din soldul final al ISD). Creditul net cuprinde atât creditele
pe termen mediu şi lung cât şi pe cele pe termen scurt acordate de către investitorii străini
întreprinderilor lor din România, atât direct cât şi prin intermediul altor firme nerezidente membre
ale grupului.
Se constată că imobilizările corporale şi necorporale, cu un sold la finele anului 2005 în valoare
de 12901 milioane euro, reprezintă 59% din totalul ISD, inducând un grad semnificativ de
durabilitate al investiţiei străine.

2006
Intrările nete de ISD în anul 2006 au înregistrat un nivel de 9059 milioane euro şi sunt structurate
astfel:
• Participaţiile investitorilor străini direcţi la capitalul social al întreprinderilor investiţie directă
din România în valoare de 4159 milioane euro (46% din fluxul net de ISD). Din această sumă, 45
milioane euro constituie aportul în natură, ceea ce reprezintă 0,5% din total flux net;
• Profitul net reinvestit care a înregistrat un nivel de 2673 milioane euro (30% din fluxul net). În
determinarea acestuia a fost luată în considerare şi pierderea netă învaloare de 855 milioane euro,
înregistrată de întreprinderile investiţie directă care au încheiat exerciţiul financiar 2006 cu
pierderi, sumă cu care a fost diminuat profitul net realizat de către întreprinderile investiţie directă
profitabile şi prin urmare şi profitul reinvestit de către acestea;
• Creditul net primit de către întreprinderile investiţie directă de la investitorii străini direcţi
inclusiv din cadrul grupului, în sumă de 2227 milioane euro, ceea ce reprezintă 24% din fluxul net
al ISD. Soldul ISD la sfârşitul anului 2006, ce cuprinde şi diferenţele valorice provenite din
reevaluări datorate modificării cursului valutar şi a preţurilor, precum şi din retratări contabile, a
înregistrat nivelul de 34512 milioane euro.
Participaţiile la capitalul social şi profiturile reinvestite ale întreprinderilor investiţie directă erau
la sfârşitul anului 2006 de 27016 milioane euro (78% din soldul final al ISD), iar creditul net total
primit de către acestea de la investitorii străini direcţi, inclusive din cadrul grupului, a înregistrat
nivelul de 7496 milioane euro (22% din soldul final al ISD). Creditul net cuprinde atât creditele
pe termen mediu şi lung cât şi pe cele pe termen scurt acordate de către investitorii străini
întreprinderilor lor din România, atât direct cât şi prin intermediul altor firme nerezidente membre
ale grupului.

2007
In anul 2007 veniturile realizate din ISD s-au situat la nivelul de 4350 milioane euro. Dintre
acestea, partea cea mai importantă (4084 milioane euro respectiv 94% din total venituri) o
reprezintă veniturile din participaţii la capital structurate în dividende repartizate şi profituri
reinvestite, în cadrul exerciţiului financiar 2007.
Profiturile reinvestite în valoare de 1327 milioane euro corespund unei ponderi de 30% în total
venituri şi au înregistrat o scădere cu 5,0% faţă de anul 2006, iar dividendele repartizate în valoare
de 2757 milioane euro au o pondere de 63% în total venituri.
Veniturile nete din dobânzi primite de către investitorii străini direcţi la creditele acordate
întreprinderilor lor din România rămân de mică anvergură, cu un nivel de numai 266 milioane
euro, ele reprezentând 6% din venituri.
2008
Veniturile nete obinute de catre investitorii straini directi în anul 2008 au însumat 2 938 milioane
euro, ceea ce reprezint o diminuare cu 32,5 la suta în raport cu anul 2007.
Dintre acestea, partea cea mai importanta (2 304 milioane euro, respectiv 78,4 la suta din total de
venituri nete) o reprezint veniturile nete din participantii la capital.
Veniturile nete din participantii la capital reprezinta profiturile nete obtinute de întreprinderile ISD,
în valoare de 6 412 milioane euro, diminuate cu pierderile înregistrate de întreprinderile ISD în
suma de 4 108 milioane euro.
Prin diminuarea veniturilor nete ISD din participantii la capital (în suma de 2 304 milioane euro)
cu valoarea dividendelor repartizate în anul 2008 investitorilor straini directi (în suma de 2 696
milioane euro) se obtine o pierdere neta pe ansamblul ISD în valoare de 392 milioane euro, calculat
conform metodologiei internationale de determinare a profitului reinvestit.
Veniturile nete din dobânzi primite de catre investitorii straini directi la creditele acordate
întreprinderilor lor din România sunt de mica anvergura, cu un nivel de numai 634 milioane euro,
acestea reprezentând 21,6 la suta din veniturile nete ale investitorilor straini directi.

2009