Sunteți pe pagina 1din 1

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAŞI

CHESTIONAR

Nr.
Întrebare Răspuns/Comentarii
crt.
1 Sunteţi informat în legătură cu existenţa şi facilităţile
aplicaţiilor SIUI, implementate de CNAS?
2 Folosiţi aplicaţiile puse la dispoziţie de CNAS prin
intermediul SIUI şi care anume?
3 Aţi participat la instruiri privind folosirea aplicaţiilor
SIUI? Dacă da, detaliaţi
4 Folosiţi alte aplicaţii compatibile SIUI? Motivaţi de ce?

Furnizor:

Domeniul de asistenţă
medicală

Adresa /telefon:

Data

NOTA: Chestionarul se transmite tehnoredactat pe adresa e-mail utilizată pentru raportarea


lunară a serviciilor medicale, până la data de 10 martie 2011