Sunteți pe pagina 1din 1

Scara metrică a inteligenței

„3 luni: A avea o privire voluntară.


9 luni: A da atențe sunetului. A sesiza un obiect după contact sau după percepția vizuală.
1 an: A distinge alimentele.
2 ani: A merge. A executa un comision. A semnala trebuințele naturale.
3 ani: A arăta nasul, ochiul, gura. A repeta două cifre. A enumera personajele și obiectele
unei gravuri. A-și spune numele de familie. A repeta șase silabe.
4 ani: A-și spune sexul. A numi o cheie, un cuțit, un bănuț. A repeta trei cifre. A compara
două linii și a arăta pe cea mai lungă.
5 ani: A compara două cutii cu greutăți diferite și a arăta pe cea nau grea. A copia un
pătrat. A repeta o frază de zece silabe. A număra patru bănuți simpli. A recompune un joc de
răbdare format din două părți.
6 ani: A distinge mâna dreaptă și urechea stângă. A repeta o frază de șaisprezece silabe. A
face o comparație estetică. A defini obiecte familiare prin întrebuințare. A executa trei
comisioane. A distinge dimineața de seară.
7 ani: A arăta lacunele din imagini. A-și socoti degetele. A copia o frază scrisă. A copia un
romb. A repeta cinci cifre. A descrie o gravură. A număra treisprezece bănuți simpli. A numi
patru monede.
8 ani: A face o lectură și a păstra două amintiri. A socoti trei bănuți simpli și trei dubli și a
da totalul. A enumera patru culori. A număra de la 20 la 0, descrescând. A compara două
obiecte din amintire. A scrie după dictare.
9 ani: A da data completă a zilei. A arăta zilele săptămânii. A defini mai bine decât prin
întrebuințare. A face o lectură și a păstra șase amintiri. A da restul la douăzeci de bănuți. A
ordona cinci cutii după greutatea lor.
10 ani: A enumera lunile anului. A recunoaște cele nouă valori ale monedei naționale
franceze. A compune două fraze în care se găsesc două cuvinte date. A răspunde la opt
întrebări de inteligență.
12 ani: a critica fraze absurde. A pune trei cuvinte într-o frază. A găsi mai mult de șaizeci
de cuvinte în trei minute. A da definiții cuvintelor abstracte. A reconstrui fraze dezarticulate.
15 ani: A repeta șapte cifre. A găsi trei rime la un cuvânt dat a repeta o frază de 26 de silabe.
A interpreta o gravură. A rezolva o problemă psihologică.”
(Alfred Binet (1975), Idei moderne despre copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
pp. 104-105)