Sunteți pe pagina 1din 24

Ţevi pentru instalaţii civile şi industriale

Informaţiile privind produsele prezentate în această broşură şi caracteristicile acestora sunt informative, putând fi
modificate fără notificare prealabilă, ori de câte ori Tenaris consideră că este necesar.
Compania nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru posibile inadvertenţe şi erori care ar putea apărea involuntar
în timpul redactării acestei broşuri.
Ţevi pentru instalaţii civile şi industriale

Ţevi filetabile pentru aplicaţii hidro-termo-sanitare Pag. 4

Ţevi zincate Pag. 6

Ţevi Tenaris Thermo® Pag. 7

Ţevi pentru aplicaţii sub presiune Pag. 13

Ţevi pentru conducte de gaz metan Pag. 14

Tevi pentru branşamente la gaz metan Pag. 15

Ţevi pentru transport cabluri Pag. 16

Ţevi Tenaris Polycoat Pag. 18

Pachetizarea Pag. 19

Sfaturi pentru instalatori Pag. 20

3
Ţevi filetabile pentru aplicaţii
hidro-termo-sanitare şi alte aplicaţii

Norma EN 10255

MATERIAL  OŢEL CARBON

MARCĂ NUMĂR CARACTERISTICI MECANICE COMPOZIŢIE CHIMICĂ %


DE OŢEL COD OŢEL (ANALIZĂ PE ŞARJĂ)

REZISTENŢA LIMITA ALUNGIRE


LA RUPERE MINIMĂ C Mn P S
DE CURGERE
R ReH A

MIN MIN MAX MAX MAX MAX


N/mm2 N/mm2 %

S 195T 1.0026 320 ÷ 520 195 20 0,20 1,40 0,035 0,030

TOLERANŢE

SERIE DIAMETRU GROSIME MASĂ LUNGIME


EXTERIOR DE PERETE
UŞOARĂ L1 Vezi tabelul + nelimitat – 8% +10% – 8% pe bucată de ţeavă + 100 mm - 0 mm
de dimensiuni
MEDIE ŞI GREA Vezi tabelul ± 12,5%* + 100 mm - 0 mm
de dimensiuni
*Toleranţa maximă nu se aplică dacă ţeava se încadrează în toleranţa masei

SERIA UŞOARĂ L1 EN 10255, FILETABILE UNIISO 7/1, CU MUFĂ UNIISO 50


FILETAT METRU EXTERIOR GROSIME MASA LINIARĂ – kg/m
DIAMETRU MAX MIN DE PERETE NEFILETATE FILETATE CU MUFĂ
NOMINAL
în ţoli mm mm mm NEAGRĂ ZINCATĂ NEAGRĂ ZINCATĂ

3/8 17,4 16,7 2,0 0,742 0,780 0,748 0,786


1/2 21,7 21,0 2,3 1,08 1,13 1,09 1,17
3/4 27,1 26,4 2,3 1,39 1,45 1,40 1,46
1 34,0 33,2 2,9 2,20 2,28 2,22 2,30
1 1/4 42,7 41,9 2,9 2,82 2,92 2,85 2,95
1 1/2 48,6 47,8 2,9 3,24 3,35 3,28 3,39
2 60,7 59,6 3,2 4,49 4,63 4,56 4,70
2 1/2 76,3 75,2 3,2 5,73 5,91 5,85 6,03
3 89,4 87,9 3,6 7,55 7,76 7,72 7,93
4 114,9 113,0 4,0 10,80 11,08 11,1 11,40

4
SERIA MEDIE EN 10255 – FILETABILE UNIISO7/1, CU MUFĂ UNIISO 50

FILETAT METRU EXTERIOR GROSIME MASA LINIARĂ – kg/m


DIAMETRU MAX MIN DE PERETE NEFILETATE FILETATE CU MUFĂ
NOMINAL
în ţoli mm mm mm NEAGRĂ ZINCATĂ NEAGRĂ ZINCATĂ

3/8 17,5 16,7 2,3 0,839 0,876 0,845 0,882


1/2 21,8 21,0 2,6 1,21 1,26 1,22 1,27
3/4 27,3 26,5 2,6 1,56 1,62 1,57 1,63
1 34,2 33,3 3,2 2,41 2,49 2,43 2,51
1 1/4 42,9 42,0 3,2 3,10 3,20 3,13 3,23
1 1/2 48,8 47,9 3,2 3,56 3,67 3,60 3,71
2 60,8 59,7 3,6 5,03 5,17 5,10 5,24
2 1/2 76,6 75,3 3,6 6,42 6,60 6,54 6,72
3 89,5 88,0 4,0 8,36 8,57 8,53 8,74
4 115,0 113,1 4,5 12,2 12,48 12,5 12,80
5 140,8 138,5 5,0 16,6 16,94 17,1 17,30
6 166,5 163,9 5,0 19,8 20,20 20,4 20,80

SERIA GREA EN 10255 – FILETABILE UNIISO 7/1, CU MUFĂ UNIISO 50


FILETAT DIAMETRU EXTERIOR GROSIME MASA LINIARĂ – kg/m
DIAMETRU MAX MIN DE PERETE NEFILETATE FILETATE CU MUFĂ
NOMINAL
în ţoli mm mm mm NEAGRĂ ZINCATĂ NEAGRĂ ZINCATĂ

3/8 17,5 16,7 2,9 1,02 1,06 1,03 1,07


1/2 21,8 21,0 3,2 1,44 1,49 1,45 1,50
3/4 27,3 26,5 3,2 1,87 1,93 1,88 1,94
1 34,2 33,3 4,0 2,93 3,00 2,95 3,02
1 1/4 42,9 42,0 4,0 3,79 3,89 3,82 3,92
1 1/2 48,8 47,9 4,0 4,37 4,48 4,41 4,52
2 60,8 59,7 4,5 6,19 6,33 6,26 6,40
2 1/2 76,6 75,3 4,5 7,93 8,11 8,05 8,23
3 89,5 88,0 5,0 10,3 10,51 10,5 10,90
4 115,0 113,1 5,4 14,5 14,27 14,8 15,10
5 140,8 138,5 5,4 17,9 18,24 18,4 18,70
6 166,5 163,9 5,4 21,3 21,70 21,9 22,30

Lungimi standard Documente Marcarea ţevilor negre


6 m. Dacă nu se prevede altă Marcarea prin vopsire cu
cerinţă prin comandă, vopsea neagră permanentă
Capete ţevile se livrează cu un cu textul:
- Cu filet conic şi mufă certificat de inspecţie de tip - TenarisDalmine
- Cu filet conic fără mufă 2.2 în conformitate cu EN 10255 SL1
- Netede norma EN 10204 - TenarisDalmine
EN 10255 SM
Teste Suprafeţe
- Probare hidrostatică la - Negre - SL1 seria uşoară ţevi
presiune de 50 bar sau - Zincate la cald fără sudură
test echivalent de EN 10240 A.1 - SM seria medie ţevi
control nedistructiv prin - cu înveliş exterior de fără sudură
metodă pulbere epoxidică –
electromagnetică (Eddy Thermo;
Current) - cu înveliş exterior din
- Încercare de tracţiune polietilenă - Polycoat
- Încercare de îndoire

5
Ţevi zincate

Zincarea este realizată la Identificare şi Marcare


cald prin imersie, într-o Marcarea prin vopsire cu
instalaţie complet vopsea neagră din 40 în 40
automatizată, conform de cm, cu textul;
normei UNI EN 10240, care TenarisDalmine
prevede nivele calitative
diferite în funcţie de aplicaţia EN 10255 SL1
în care sunt utilizate ţevile. EN 10240 A.1
Zincarea realizată de Tenaris
este în conformitate cu EN 10255 SM
nivelul A.1, cel mai înalt EN 10240 A.1
nivel calitativ prevăzut de
norma europeană. Zincul SL1 seria uşoară ţevi fără
folosit este de tip electrolitic sudură
având puritate de 99,995%. SM seria medie ţevi fără
Ţevile zincate sudură
TenarisDalmine cu noua
tehnologie „zincare fără
DVGW-
plumb” sunt conforme cu
Registrierungsbescheid
für Erzeugnisse der
norma EN 10240-A1 şi cu
Wasserversorgung Decretul Ministerului
Sănătăţii din Italia, Nr. 174
Zertifizierungsstelle din 6 aprilie 2004, privind
Certification body materialele şi obiectele
Überwachte Producte
utilizate pentru distribuirea
NW-7101AK2001 apei destinate consumului
NW-7103AN2006 uman.

TENARISDALMINE EN 10255 SM S195T EN 10240 A.1 SENZA PIOMBO  LEAD FREE

Zincarea se poate realiza şi în conformitate cu norma americană ASTM A53.

6
Ţevi Tenaris Thermo®

În instalaţiile civile şi identificare uşoară şi sigură utilizate la temperaturi de


industriale este necesar ca a fluidelor transportate. lucru ale fluidelor cuprinse
prin culoarea ţevilor să se Învelişul exterior de pulbere între -10 şi +110°C, stratul
identifice fluidele epoxidică este aplicat prin de protecţie are proprietăţi
transportate. difuzie pe suprafaţa ţevii adezive şi rezistenţă la
Tenaris a creat produsul curăţate prin sablare şi abraziune excelente; aceste
Tenaris Thermo®: ţevi din preîncălzite la temperatura produse pot fi îndoite cu
oţel acoperite cu un strat de de 200°C, asigurând o dispozitive de îndoit
pulbere epoxidică, produse fuziune în microstructura portabile standard, la o rază
la care nu mai este necesară ţevii. minimă de 6 ori diametrul
aplicarea protecţiei prin Ţevile au o protecţie exterior al ţevii fără
vopsire după instalare, exterioară, cu o grosime de deteriorarea stratului de
asigurând totodată o minim 50 microni, şi pot fi protecţie.

Tenaris Thermo® Tenaris Thermo® Tenaris Thermo® Tenaris Thermo®


Roşu Roşu (RAL 3000) Galben Galben (RAL Verde Verde (RAL 6027) Alb (RAL 9002)
Pentru instalaţii civile, 1018) Pentru instalaţii civile şi Pentru instalaţii civile,
industriale şi sisteme de Pentru gaze naturale industriale industriale, sisteme de
stingere a incendiilor stingere a incendiilor şi
transport combustibili

7
Tenaris Thermo®
Roşu – Alb
Tenaris Thermo® EN 10255

Ţevi oţel carbon S195T, fără sudură pentru sisteme de stingere a incendiilor şi pentru
instalaţii civile şi industriale, protejate la exterior cu pulbere epoxidică, disponibile în gama
dimensională intre ½” şi 6”.

CARACTERISTICI MECANICE ŞI CHIMICE

MARCĂ CARACTERISTICI MECANICE COMPOZIŢIE CHIMICĂ %


DE OŢEL ANALIZA PE ŞARJĂ

REZISTENŢA LIMITA ALUNGIRE C Mn Si P S


LA RUPERE DE CURGERE

R ReH A

Min Min Max Max Max Max Max


N/mm2 N/mm2 %

S 195T 320 ÷ 520 195 20 0,20 1,40 - 0,035 0,030

DIMENSIUNI  SERIA UŞOARĂ L1 EN 10255

DN DIAMETRU EXTERIOR GROSIME MASA LINIARĂ FABRICAŢIE


DE PERETE
în ţoli MAX mm MIN mm mm kg/m

1/2 21,7 21,0 2,3 1,08 SL1


3/4 27,1 26,4 2,3 1,40 SL1
1 34,0 33,2 2,9 2,21 SL1
1 1/4 42,7 41,9 2,9 2,83 SL1
1 1/2 48,6 47,8 2,9 3,26 SL1
2 60,7 59,6 3,2 4,52 SL1
2 1/2 76,3 75,2 3,2 5,77 SL1
3 89,4 87,9 3,6 7,59 SL1
4 114,9 113,0 4,0 10,9 SL1
Lungime 6m – Capete netede, tăiate perpendicular pe axa ţevii

8
DIMENSIUNI  SERIA MEDIE EN 10255

DN DIAMETRU EXTERIOR GROSIME MASA LINIARĂ FABRICAŢIE


DE PERETE
în ţoli MAX mm MIN mm mm kg/m

1/2 21,8 21,0 2,6 1,21 SM


3/4 27,1 26,5 2,6 1,56 SM
1 34,2 33,3 3,2 2,41 SM
1 1/4 42,9 42,0 3,2 3,10 SM
1 1/2 48,8 47,9 3,2 3,56 SM
2 60,8 59,7 3,6 5,03 SM
2 1/2 76,3 75,3 3,6 6,45 SM
3 89,5 88,0 4,0 8,40 SM
4 115,0 113,1 4,5 12,21 SM
5 140,8 138,5 5,0 16,64 SM
6 166,5 163,9 5,0 19,77 SM
Lungime 6m – Capete netede, tăiate perpendicular pe axa ţevii

TOLERANŢE
SERIE DIAMETRU GROSIME MASA LUNGIME
EXTERIOR DE PERETE

UŞOARĂ L1 Vezi tabel + Nelimitată – 8% +10% – 8% Pe bucată de ţeavă + 100 mm - 0 mm


de dimensiuni
MEDIE - GREA Vezi tabel ± 12,5%* + 100 mm - 0 mm
de dimensiuni
*Toleranţa maximă nu se aplică dacă ţeava se încadrează în toleranţa masei

Teste Marcarea Documente


Probare hidrostatică la Marcarea se face cu vopsea Dacă nu se prevede altă
presiune de 50 bar sau test neagră permanentă, cu textul: cerinţă prin comandă,
echivalent de control - TenarisDalmine Thermo ţevile se livrează cu un
nedistructiv prin metodă EN 10255 SL1 certificat de inspecţie de tip
electromagnetică (Eddy - TenarisDalmine Thermo 2.2 în conformitate cu
Current) EN 10255 SM norma
- Încercare de tracţiune EN 10204
- Încercare de îndoire

9
Tenaris Thermo®
Roşu – Alb
Tenaris Thermo® EN 10216-1
Ţevi oţel carbon P235TR1, fără sudură pentru instalaţii de stingere a incendiilor şi pentru
instalaţii civile şi industriale, protejate la exterior cu pulbere epoxidică, disponibile în gama
dimensională de la 101,6 la 273 mm diametru exterior.

CARACTERISTICI MECANICE ŞI CHIMICE

MARCĂ CARACTERISTICI MECANICE COMPOZIŢIE CHIMICĂ %


DE OŢEL (ANALIZA PE ŞARJĂ)

REZISTENŢA LIMITA ALUNGIRE C Mn Si P S


LA RUPERE DE CURGERE
Rm ReH A

MIN MIN % MAX MAX MAX MAX MAX


MPa* MPa* l t

P235TR1 360 ÷500 235 25 23 0,16 1,20 0,35 0,025 0,020


*1MPa = 1N/mm2

DIMENSIUNI  EN 102161

DE GROSIME DE PERETE MASA LINIARĂ FABRICAŢIE


mm kg/m

101,6 3,6 8,73 Fără sudură


108 3,6 9,30 Fără sudură
114,3 3,6 9,87 Fără sudură
133 4,0 12,77 Fără sudură
139,7 4,0 15,05 Fără sudură
159 4,5 17,20 Fără sudură
168,3 5,0 20,13 Fără sudură
193,7 5,4 25,14 Fără sudură
219,1 6,3 33,13 Fără sudură
244,5 6,3 37,09 Fără sudură
273 6,3 41,52 Fără sudură
Lungime 4 ÷ 8 m - Capete netede, tăiate perpendicular pe axa ţevii

Toleranţe Teste Marcare


La diametrul exterior Probare hidrostatică la Marcarea se face cu vopsea
± 1% dar nu mai puţin de presiune de 70 bar sau neagră permanentă, cu textul:
0,5mm echivalent de control Tenaris Thermo®
nedistructiv prin metodă EN 10216 -1 P235 TR1
La grosimea de perete electromagnetică (Eddy
Pentru DE < 219,1 mm Current)
+ 12,5%
Dar nu mai puţin de 0,4 mm Documente
Pentru DE > 219,1 mm Dacă nu se prevede altă
+ 20% atunci când cerinţă prin comandă, ţevile
raportul GP/DE este < 0,025 se livrează cu un certificat de
+ 15% atunci când inspecţie de tip 2.2 în
raportul GP/DE este > 0,025 conformitate cu norma
EN 10204

10
Tenaris Thermo®
Verde
Tenaris Thermo® EN 10255

Ţevi din oţel carbon S 195T, fără sudură pentru instalaţii civile şi industriale, protejate la
exterior cu pulbere epoxidică, disponibile în gama dimensională între ½” şi 4”.

CARACTERISTICI MECANICE ŞI CHIMICE

MARCĂ CARACTERISTICI MECANICE COMPOZIŢIE CHIMICĂ %


DE OŢEL ANALIZA PE ŞARJĂ

REZISTENŢA LIMITA ALUNGIRE C Mn Si P S


LA RUPERE DE CURGERE

R ReH A

Min Min Max Max Max Max Max


N/mm2 N/mm2 %

S 195T 320 ÷ 520 195 20 0,20 1,40 - 0,035 0,030

DIMENSIUNI  SERIA UŞOARĂ L1 EN 10255

DN DIAMETRU EXTERIOR GROSIME MASA LINIARĂ FABRICAŢIE


DE PERETE
în ţoli MAX mm MIN mm mm kg/m

1/2 21,7 21,0 2,3 1,08 SL1


3/4 27,1 26,4 2,3 1,40 SL1
1 34,0 33,2 2,9 2,21 SL1
1 1/4 42,7 41,9 2,9 2,83 SL1
1 1/2 48,6 47,8 2,9 3,26 SL1
2 60,7 59,6 3,2 4,52 SL1
2 1/2 76,3 75,2 3,2 5,77 SL1
3 89,4 87,9 3,6 7,59 SL1
4 114,9 113,0 4,0 10,90 SL1

Lungime 6m – Capete netede, tăiate perpendicular pe axa ţevii

Toleranţe Capete
La diametrul exterior Netede, tăiate perpendicular
A se vedea Tabelul de pe axa ţevii
Dimensiuni
La grosimea de perete Documente
+ nelimitată Dacă nu se prevede altă
- 8% cerinţă prin comandă, ţevile
La greutatea nominală se livrează cu un certificat
+ 10% – 8% de inspecţie de tip 2.2 în
Pe bucată de ţeavă conformitate cu norma
La lungime EN 10204
+100-0 mm

Marcare
Teste Marcarea se face cu vopsea
Probare hidrostatică la neagră permanentă, cu
presiune de 50 bar sau test textul:
echivalent de control - TenarisDalmine Thermo
nedistructiv prin metodă EN 10255 SL1
electromagnetică (Eddy - TenarisDalmine Thermo
Current) EN 10255 WL1
- Încercare de tracţiune
- Încercare de îndoire
11
Tenaris Thermo®
Galben
Tenaris Thermo® EN 10208-1

Ţevi din oţel carbon L235 GA, fără sudură pentru gaze naturale, protejate la exterior cu
pulbere epoxidică, disponibile în gama dimensională între ¾” şi 4”.

CARACTERISTICI MECANICE ŞI CHIMICE

MARCĂ CARACTERISTICI MECANICE COMPOZIŢIE CHIMICĂ %


DE OŢEL ANALIZA PE ŞARJĂ

REZISTENŢA LIMITA ALUNGIRE C Mn Si P S


LA RUPERE DE CURGERE

Rm Rt 0,5 A

Min Min Max Max Max Max Max


N/mm2 N/mm2 %

L235GA 370 ÷ 510 235 23 0,16 1,20 0,40 0,030 0,030

DIMENSIUNI  EN 102081

DIAMETRU NOMINAL DE GROSIME MASA LINIARĂ FABRICAŢIE*


DE PERETE
în ţoli DN mm kg/m
mm

3/4 20 26,9 2,3 1,40 SL1


1 25 33,7 2,9 2,21 SL1
1 1/4 32 42,4 2,9 2,83 SL1
1 1/2 40 48,3 2,9 3,26 SL1
2 50 60,3 3,2 4,52 SL1
2 1/2 65 76,1 3,2 5,77 SL1
3 80 88,9 3,6 7,59 SL1
4 100 114,0 4,0 10,90 SL1
*La cerere, disponibile până la 10"
Lungime 6m

Toleranţe Teste
La diametrul exterior Ţevile sunt verificate în
± 0,75 % conformitate cu norma de
fabricaţie, iar inspecţiile
La grosimea de perete suplimentare trebuie
+ 1 – 0,5 mm specificate în comandă.

La masa liniară Documente


Conform normei Dacă nu se prevede altă
EN 10208-1 cerinţă prin comandă, ţevile
se livrează cu un certificat de
La lungime inspecţie de tip 2.2 în
+ 100 – 0 mm conformitate cu norma
pe fiecare ţeavă EN 10204.

Capete Marcare
Netede, tăiate Marcarea se face cu vopsea
perpendicular pe axa ţevii. neagră permanentă, cu textul:
Tenaris Termo®
EN 10208-1 L235GA SL1.

12
Ţevi pentru aplicaţii sub presiune

Norma EN 10216-1

MATERIAL – OŢEL CARBON

MARCĂ CARACTERISTICI MECANICE COMPOZIŢIE CHIMICĂ %


DE OŢEL (ANALIZA PE ŞARJĂ)

REZISTENŢA LIMITA ALUNGIRE C Mn Si P S


LA RUPERE DE CURGERE
Rm ReH A

MIN MIN % MAX MAX MAX MAX MAX


MPa* MPa l t

P235TR1 360 ÷500 235 25 23 0,16 1,20 0,35 0,025 0,020

Toleranţe fabricaţie între 4 şi 8 m. Teste


La diametrul exterior Alte lungimi trebuie Probare hidrostatică la
± 1% o ± 0,5 mm, specificate în comandă. presiune de 70 bar sau test
Care este mai mare dintre echivalent de control
cele două valori Suprafeţe nedistructiv prin metodă
În mod uzual ţevile sunt electromagnetică (Eddy
La grosimea de perete livrate negre, fără nici o Current).
DE < 219,1 mm ± 12,5% protecţie a suprafeţei
sau + 0,4 mm, care este mai exterioare. Documente
mare dintre cele două valori La cerere, pentru diametre Dacă nu se prevede altă
DE > 219,1 mm: de până la 273 mm se cerinţă prin comandă,
+ 20% când raportul GP/DE poate realiza o protecţie ţevile se livrează cu un
este < 0,025 exterioară cu răşini certificat de inspecţie de tip
+ 15% când raportul GP/DE epoxidice –Thermo 2.2 în conformitate cu
este > 0,025 norma EN 10204
Capete
Lungimi Netede, tăiate
Ţevile sunt livrate în mod perpendicular pe axa ţevii.
uzual la lungime de

DIMENSIUNI ŞI MASE
DIAMETRU GROSIME MASA DIAMETRU GROSIME MASA
EXTERIOR DE PERETE LINIARĂ EXTERIOR DE PERETE LINIARĂ
mm mm kg/m mm mm kg/m

33,7 2,6 1,99 159 4,5 17,15


42,4 2,6 2,55 168,3 5,0 20,13
48,3 2,6 2,93 193,7 5,4 25,08
60,3 2,9 4,11 219,1 6,3 33,06
70 2,9 4,80 244,5 6,3 37,01
76,1 2,9 5,24 273 6,3 41,44
88,9 3,2 6,76 323,9 8,4 65,36
101,6 3,6 8,70 355,6 8 68,58
108 3,6 9,27 406,4 8,8 86,29
114,3 3,6 9,83 457 10 110,24
133 4 12,72 508 11 134,82
139,7 4,0 13,38 610 12,5 184,19

13
Ţevi pentru conducte
de gaz metan
Norma EN 10208 -1

MATERIAL – OŢEL CARBON COMPLET CALMAT


MARCĂ CARACTERISTICI MECANICE COMPOZIŢIE CHIMICĂ % ANALIZA PE ŞARJĂ
DE OŢEL

REZISTENŢA LIMITA ALUNGIRE


LA RUPERE DE CURGERE C Mn Si P S

Rm Rt0,5 A

MIN MIN MIN MAX MAX MAX MAX MAX


N/mm2° N/mm2 %

L235GA 370 ÷ 510 235 23 0,16 1,20 0,40 0,030 0,030


L245GA 415 ÷ 555 245 22 0,20 1,15 0,40 0,030 0,030
L290GA 415 ÷ 555 290 21 0,20 1,40 0,40 0,030 0,030
L360GA 460 ÷ 620 360 20 0,22 1,45 0,55 0,030 0,030

DIMENSIUNI ŞI MASE

DIAMETRU DIAMETRU GROSIME MASA LINIARĂ


NOMINAL EXTERIOR DE PERETE

ŢEAVĂ NEAGRĂ PROTECŢIE EXTERIOARĂ


CU POLIETILENĂ (R3R)*

mm mm Kg/m

40 48,3 2,6 2,93 3,22


50 60,3 2,9 4,11 4,47
65 76,1 2,9 5,24 5,69
80 88,9 3,2 6,76 7,30
100 114,3 4,0 10,9 11,6
125 139,7 4,5 15,0 15,8
150 168,3 4,5 18,2 19,2
200 219,1 5,9 31,0 32,3
250 273 6,3 41,4 43,1
300 323,9 8,4 65,4 67,5
350 355,6 8,0 68,6 70,9
400 406,4 8,5 83,4 86,1
450 457 8,5 94,0 97,0
500 508 8,8 108 112
600 610 9,5 141 145
700 711 10,3 178 183

Lungimi de 8 a 13 m
Grosimile de perete diferite de cele standard pot fi convenite la plasarea comenzii.
*(R3R) = strat triplu întărit

14
Ţevi pentru branşamente
la gaz metan
Norma EN 10208 -1

DIMENSIUNI ŞI MASE

DIAMETRU DIAMETRU GROSIME MASA LINIARĂ


NOMINAL EXTERIOR DE PERETE

ŢEAVĂ NEAGRĂ PROTECŢIEEXTERIOARĂ


CU POLIETILENĂ (R3R)*

mm mm Kg/m

15 21,3 2,3 1,21 1,34


20 26,9 2,6 1,56 1,72
25 33,7 3,2 2,41 2,61
32 42,4 3,2 3,10 3,35
40 48,3 3,2 3,56 3,85
50 60,3 3,6 5,03 5,39
65 76,1 3,6 6,42 6,87
80 88,9 4,0 8,36 8,89
100 114,3 4,5 12,20 12,88

Lungimi de 6 m - Grosimile de perete diferite de cele standard pot fi convenite la plasarea comenzii.
*R2R pentru ţevi SL1 - R3R pentru ţevi fără sudură (strat triplu întărit conform UNI 9099)

Material Capete Documente


Oţel L235GA Ţevile sunt furnizate cu Pot fi eliberate certificate
capete netede sau şanfrenate conform cu EN 10204
Toleranţe
La diametrul exterior Teste
± 0,75 % Ţevile sunt testate conform
La grosimea de perete normei de fabricaţie, teste
+ 0,6 – 0,5 mm suplimentare trebuie
(pentru grosimi de perete convenite la plasarea
< 4 mm) comenzii.
0 - 5% (pentru grosimi de
perete > 4 mm)
La masa liniară
Conform normei
EN 10208-1

15
Ţevi din oţel fără sudură
pentru transport cabluri
Filetate şi zincate, pentru instalaţii electrice
antideflagrante la proba de explozie (AD – PE)

Norma UNI 7683

MATERIAL – OŢEL CARBON

MARCĂ CARACTERISTICI MECANICE COMPOZIŢIE CHIMICĂ %


DE OŢEL ANALIZA PE ŞARJĂ

REZISTENŢA LIMITA ALUNGIRE C MN SI P S


LA RUPERE DE CURGERE

R Rs A

Min Min Max Max Max Max Max


N/mm2 N/mm2 %
Fe 360 360 ÷ 480 215 24 0,19 0,4 ÷ 0,8 0,35 0,045 0,045

DIMENSIUNI – ŢEVI ŞI MUFE


DIMENSIUNILE ŢEVII MASA ŢEVILOR DIMENSIUNILE MUFEI
FILETATE (UNI 7684)
CU MUFE
FILETARE DIAMETRU EXTERIOR GROSIME DIAMETRU LUNGIMEA
DIAMETRU DE PERETE EXTERIOARĂ
NOMINAL MAX MIN MAX MIN

în ţoli mm mm mm kg/m mm mm

1/2 21,7 21,0 2,35 1,19 25 45


3/4 27,1 26,4 2,35 1,50 32 45
1 34,0 33,2 2,90 2,33 39 60
1 1/4 42,7 41,9 2,90 2,99 48 60
1 1/2 48,6 47,8 2,90 3,45 54 60
2 60,7 59,6 3,25 4,83 66 60
2 1/2 76,3 75,2 3,25 6,15 82 70
3 89,4 87,9 3,65 8,15 95 70

16
Dimensiuni Protejare Exterioară Documente
Ţevile şi mufele sunt produse Zincare la cald Dacă nu se prevede altă
în gama dimensională EN 10240. cerinţă prin comandă, ţevile
prezentată în tabel. se livrează cu un certificat de
Teste inspecţie de tip 2.2 în
Toleranţe Probare hidrostatică la conformitate cu norma
La diametrul exterior presiune de 50 bar sau test EN 10204.
Vezi tabel. echivalent de controlul
nedistructiv prin metodă Aplicaţie
La grosimea de perete electromagnetică. Încercări În locurile care prezintă
+ Nelimitată – 12,5%. de tracţiune şi de îndoire pericol de explozie şi / sau
conform metodelor prevăzute incendiu, trebuie utilizate
La masă de normă. instalaţii electrice
+ 10% pe fiecare ţeavă „antideflagrante la proba de
+ 7,5% pentru cantităţi de Marcarea explozie (AD-PE)” în
cel puţin 10 t. Ţeava conformitate cu D.P.R. 27-4-
Marcarea cu vopsea neagră 1995 n. 547 şi cu legea n 186
Lungimi permanentă cu textul: din 1-3-1968, care prevede
6 m cu toleranţe AD UNI 7683 că instalaţiile electrice trebuie
+100 – 50 mm TENARISDALMINE. să fie „de ultimă generaţie”
Se admite 3% in conformitate cu actul
Pentru lungimile de la 4 Mufa normativ de referinţă al
la 5,95 m. Marcarea prin poansonare cu C.E.I. 64-2 fascicolul n.
următorul text: 5964C.
Capete AD UNI 7683
Filet gaz conic TENARISDALMINE.
UNI 6125
Fiecare ţeavă este furnizată
are un capăt cu mufă UNI
7684 zincată după filetarea
biconică, şi celălalt capăt
protejat de un capac din
material plastic.

17
Ţevi Tenaris Polycoat
Acoperire de protecţie la exterior cu straturi din
polietilenă extrudată.

Norma UNI 9099

Acest tip de protecţie este Volţi; pentru ţevile Straturile de polietilenă


aplicat pe o linie de acoperite cu bitum testul sunt aplicate pe suprafaţa
extrudare specială, respectiv este efectuat la o sablată când ţevile sunt
rezultând un înveliş cu tensiune de 10.000 Volţi) utilizate ca şi conducte de
aderenţă remarcabilă şi o - rezistenţă bună la defecte gaz metan; pentru ţevile
uniformitate perfectă a ce pot apărea pe durata care transportă apă
grosimii stratului. transportului suprafeţele sunt zincate
Acest tip de acoperire de - rezistenţa ridicată la preventiv conform normei
protecţie oferă o garanţie lovirea cu structurile EN 10240 A.1 şi, dacă se
maximă pentru: metalice învecinate cere, sunt certificate.
- rezistenţă ridicată la - posibilitatea de utilizare în Ţevile sunt marcate cu
coroziune medii puternic corozive vopsea albastră dacă
- durată de viaţă mai mare - îndoirea uşoară la rece, la transportă apă şi cu vopsea
- durabilitatea izolaţiei locul construcţiei galbenă dacă sunt destinate
(testul dielectric de - remanierea acoperirii de transportului de metan.
continuitate este realizat protecţie în zona de
în fabrică, la 25.000 îmbinare

GROSIMEA STRATULUI DE PROTECŢIE LA EXTERIOR

DIAMETRUL ŢEVII GROSIMEA MINIMĂ A STRATULUI DE PROTECŢIE mm

NOMINAL EXTERIOR ÎNTĂRIT SPECIAL


mm (R) (S)

≤ 100 ≤ 114,3 1,8 2,5


> 100 ≤ 250 > 114,3 ≤ 273 2,0 2,5
> 250 ≤ 500 > 273 ≤ 508 2,2 3,0
> 500 ≤ 700 > 508 ≤ 711 2,5 3,5

Aplicarea stratului la ţevile cu diametre > 219,1 se obţine prin extrudare laterală

Exemple de marcare şi culori de identificare


Componenţa învelişului
- Strat dublu (R2R) format
TENARISDALMINE EN 10208-1 WL1 L235GA - POLYCOAT UNI 9099 R3R - DM 24.11.84
din două straturi co-
extrudate de adeziv şi
polietilenă;
- Strat triplu (R3R) format
TENARISDALMINE EN 10255 WL1 S 195T EN 10240 A.1- POLYCOAT UNI 9099 R2R
dintr-un strat de primer
epoxidic pe care sunt co-
extrudate adeziv şi
polietilenă.

ADEZIV POLIETILENĂ
TESTUL DIELECTRIC DE CONTINUITATE
PRIMER (25.000 VOLŢI)

ŢEAVĂ SABLATĂ

FINISAREA
CAPETELOR
ÎNCĂLZIRE PRIN INDUCŢIE CO-EXTRUDAREA
LA 180°C ADEZIVULUI ŞI POLIETILENEI

18
Pachetizarea

Ţevile sunt pachetizate în inscripţionată cu logo-ul


pachete hexagonale legate Tenaris. Fiecare pachet are
cu patru benzi din oţel următoarea componenţă
prinse cu o capsă verde standard.

ŢEVI PENTRU APLICAŢII HIDROTERMOSANITARE


DIAMETRU EN 10255 EN 10255 EN 102161 THERMO POLYCOAT POLYCOAT
SL1  WL1 SM S SL1  WL1 SM SL1  WL1

în ţoli mm seria uşoară 1 seria medie seria uşoară 1 seria medie seria uşoară 1
Nr de bucăţi kg Nr de bucăţi kg n° tubi kg Nr de bucăţi kg Nr de bucăţi kg Nr de bucăţi kg

3/8 17,1 169 750 169 850 – – – – – – – –


1/2 21,3 127 820 127 920 – – 127 820 127 1010 127 91O
3/4 26,9 127 1060 127 1190 – – 127 1065 127 1300 127 1170
1 33,7 91 1200 91 1315 – – 91 1205 91 1300 91 1300
1 1/4 42,4 61 1030 61 1135 – – 61 1035 61 1410 61 1110
1 1/2 48,3 61 1190 61 1300 – – 61 1190 61 1400 61 1280
2 60,3 37 1000 37 1115 – – 37 1000 37 1190 37 1070
21/2 76,1 37 1270 19 735 – – 37 1280 37 1510 37 1360
3 88,9 37 1680 19 960 – – 19 865 19 1000 19 910
4 114,3 19 1230 19 1390 19 1125 19 1240 19 1460 19 1300
5 139,7 – – 7 700 7 650 – – 7 730 – –
6 165,1 – – 7 830 7 840* – – 7 870 – –
8 219,1 – – – – 7 1390 – – – – – –
10 273,0 – – – – 7 1745 – – – – – –
Lungimi 6 m
Greutatea pachetelor este orientativă. Greutatea efectivă este indicată pe o etichetă aplicată pe fiecare pachet.
* Diametru 168,3 mm

19
Sfaturi pentru instalatori

Tenaris Thermo®

Se poate realiza asamblarea suprafeţei afectate de


prin sudură fără a îndepărta sudură poate fi uşor reparat
învelişul exterior. Testele cu vopsea epoxidică de
efectuate au demonstrat că acelaşi tip, aplicată cu o
acesta nu adaugă substanţe pensulă după curăţarea
nocive suplimentare la prealabilă a zonei cu o perie
gazele rezultate din procesul de sârmă.
de sudură. La instalarea ţevilor
Sudura poate fi efectuată cu acordaţi atenţie a nu se
oxi-acetilenă, sudură cu arc distruge învelişul epoxidic.
cu electrozi acoperiţi sau Dacă identificaţi zone care
prin procedeul TIG = au fost afectate, refaceţi
sudură cu electrozi din continuitatea învelişului
tungsten în gaz de protecţie. exterior cu vopsea
Învelişul exterior al epoxidică de acelaşi tip.

Comparaţie între ţevile Tenaris Thermo®


şi ţevile protejate cu un grund obişnuit
Fotografia indică rezultatul constă în expunerea unui La sfârşitul testului, ţevile
unui test de rezistenţă la capăt al ţevii, pe care a fost fiind menţinute în acest
exfoliere a stratului de făcută o gaură cu diametrul mediu timp de 28 de zile la
protecţie, într-un mediu de 6 mm pe învelişul temperatura de 23°C, se
creat artificial, în condiţii exterior, într-un mediu de măsoară suprafaţa pe care
de polarizare negativă, soluţie salină, ulterior învelişul exterior a fost
efectuat în conformitate cu polarizat negativ, cu curent deteriorat.
norma UNI 9099. Testul electric de înaltă tensiune.

Ţeavă Tenaris Thermo®

Ţeavă protejată cu grund


obişnuit.

20
Ţevi Tenaris pentru gaz

Temperatura
Temperaturile de utilizare
general admise sunt
cuprinse între -10 +110°C.

Verificarea instalaţiei

R
Înainte de montarea ţevilor
trebuie realizată o probare D
hidrostatică la o presiune
de 1,5 ori mai mare decât
presiunea nominală admisă
pentru tipul de ţeavă
aleasă.
În cazul unui rezultat Presiunile nominale, la emulsie de filetat si o buna
negativ, pierderile fiind temperatura mediului, sunt centrare a ţevii pe axa de
cauzate de defecte prezente date cu titlu indicativ, în aşchiere, astfel încât să fie
pe suprafaţa ţevii şi nu în tabelul de mai jos. asigurate elementele
zona îmbinării, semnalaţi filetului. (înălţime, con,
defectul la departamentul Îndoirea pas şi rezerva de
de vânzări. Ţevile pot fi îndoite cu înşurubare).
Dacă există pericol de dispozitive standard cu
îngheţ, instalaţia trebuie dorn, având o rază minimă Îmbinări filetate
golită. de îndoire egală cu de 6 ori Etanşarea se realizează
diametrul exterior al ţevii. prin umplerea
Presiune corespunzătoare a filetului
Presiunile admisibile sunt Filetarea ţevii cu materiale de
determinate de constructor Filetarea se poate efectua etanşare specifice, cânepă
şi/sau de utilizator, în fie cu filiere manuale fie cu sau bandă de teflon.
funcţie de natura fluidului, maşină.
de coeficienţii de siguranţă, Folosirea maşinilor de Îmbinarea ţevii cu mufa
de regulamentele, normele filetat presupune utilizarea sau cu racordurile din
sau modalităţile de calcul de pastile de filetare fontă maleabilă trebuie să
pe care trebuie să le profilate, asigurând o fie strânsă corespunzător.
respecte instalaţia. ungere abundenta cu

PRESIUNI NOMINALE
ŢEVI SERIE
UŞOARĂ 1 MEDIE GREA*
bar bar bar
FFILETATE 10 16 16
NETEDE 16 25 25
Grosimea de perete mai mare a ţevilor din seria grea nu corespunde unei
presiuni admisibile mai mari, ci este justificată de o rezistenţă mai mare la
coroziune, eroziune şi şocuri precum şi de o rigiditate mai bună.

21
Distanţa minimă posibilă

Sudarea Punerea în funcţiune


Este preferată metoda - A se evita contactul cu toate sugestiile de mai
oxiacetilenică cu ipsos şi cu materiale sus, ţeava trebuie
următorii parametri. eterogene sau poroase protejată prin
(compuşi de lemn şi înfăşurarea în hârtie
Autogen: ciment, cărămida sau bituminată sau ceva
Debit în l/h cuprins în altele) similar, înainte de
intervalul 65 ÷ 80 de ori scufundarea în pastă.
grosimea de perete a ţevii - A se realiza mortarul şi
în mm, viteză medie de betonul cu ciment de
avans 3,5m/h. calitate bună, nisipuri
cuarţoase spălate,
Sârma de sudură : pietriş şi apă curată. Nu
diametrul cel puţin folosiţi niciodată ipsos
jumătatea grosimii de şi compuşi împotriva
perete a ţevii plus 1 mm. îngheţului, pentru că
sărurile, cum ar fi
Pregătirea capetelor clorurile şi sulfaţii sunt
ţevii: agenţi puternic corozivi.
Pentru grosime de perete
≤ 3mm se taie drept şi - A se scufunda complet
perpendicular, pentru tubul în pasta de ciment
grosime de perete > 3 mm compactă şi omogenă.
se şanfrenează la 45° prin De fiecare dată când nu
aşchiere până la jumătatea este sigur că au fost
grosimii de perete. respectate

22
23
Silcotub S.A.

Blvd. Mihai Viteazu Nr. 93 Str, Louis Blanc nr. 1


450131 Zalău, Jud. Sălaj Etaj 4
România Sector 1, Bucureşti, România

+40 260 603613 tel +40 21 2063800 tel


+40 260 661595 fax +40 21 2317032 fax

2009 - ©Tenaris

All rights reserved


REV 00 - 2009

The lastest update of this catalogue


can be found on our website
www.tenarissilcotub.com

Tenaris Marketing Communications - mktcommSilcotub@tenaris.com