Sunteți pe pagina 1din 9

Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importanta file:///D:/Normative/Clasificarea constructiilor dupa destinatie si impor...

Tehnologie Afaceri Referate Didactica Legislatie Familie

Acasa » tehnologie » constructii


Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importanta
Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importanta

CLASIFICAREA CONSTRUCTIILOR

1 Clasificarea constructiilor dupa destinatie


2 Clasificarea constructiilor dupa
importanta
Referinte bibliografice

1 of 9 2/1/2018, 1:25 PM
Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importanta file:///D:/Normative/Clasificarea constructiilor dupa destinatie si impor...

1. Clasificarea constructiilor dupa destinatie.


1.1.        Criteriile de clasificare. Principalele criterii de clasificare a constructiilor sunt dupa destinatia si
importanta lor. In continuare se vor prezenta ambele clasificari, exemplificandu-se de fiecare
data, dupa caz, cele mai reprezentative tipuri din fiecare categorie, clasa sau grupa.

1.2.        Categoriile de constructii. In raport cu destinatia lor, constructiile se impart in doua mari
categorii:

A. Cladiri;
B. Constructii ingineresti.

1.3.        Clase si grupe de constructii. La randul lor, fiecare dintre aceste doua categorii se imparte in
mai multe clase si grupe. Aceasta clasificare, traditionala arata diferitele tipuri de constructii
care au anumite caracteristici comune prin care se diferentiaza reciproc. Aceste caracteristici
se refera in special la destinatie sau domeniul de utilizare al viitoarei constructii. Destinatia
implica un anumit proces functional care se petrece in interiorul spatiului creat si, intr-o zona
limitata, in exteriorul acestui spatiu. Spunem ca viitoarea constructie este conceputa cu sau
pentru o anumita structura functionala a spatiului utilizat. Acelasi inteles transmitem cand
spunem ca o anumita constructie este conceputa cu un anumit spatiu functional.
Individualitatea fiecarei categorii sau clase este bine definita. Aspectele particulare ale unei
constructii apartinand unei categorii sau clase o individualizeaza, transformand-o intr-un unicat,
dar nu ii pot modifica caracteristicile principale care o situeaza in acea clasa, neschimbandu-i
astfel destinatia.

Conform schemei de clasificare prezentate in figura 1, constructiile se impart in categorii si


clase. In continuare sunt subliniate cateva caracteristici functionale proprii fiecarei categorii si
clase.

A. Cladirile pot fi: civile (A1), industriale (A2) sau agrozootehnice (A3). La randul lor cladirile
civile pot fi: de locuit (A11) sau social-culturale (A12).

Fig. 1. Clasificarea constructiilor


 (A1)      Cladirile civile indeplinesc diferite procese functionale, cum sunt acelea de: locuire, invatamant,
cultura, sanatate, ocrotire sociala, sport, comert si altele similare. Datorita diversitatii mari a
acestor functiuni, categoria (A1) se imparte in doua clase. Criteriile de diferentiere sunt, printre
altele: numarul de oameni care utilizeaza spatiul creat, structura spatiului functional,

2 of 9 2/1/2018, 1:25 PM
Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importanta file:///D:/Normative/Clasificarea constructiilor dupa destinatie si impor...

compartimentarile interioare care rezulta corespunzator functiunii sau destinatiei si altele.

(A11)     Cladirile de locuit. O parte din cladirile categoriei (A1) sunt create pentru a raspunde domeniului
privat, familial raspunzand astfel functiunii de locuire. Aceasta functiune conduce la procese
functionale avand cateva note distinctive. Printre acestea se pot enumera:

- sunt bine individualizate;

- pot fi repetabile;

- necesita spatii functionale cu dimensiuni reduse sau medii;

- sunt utilizate de un numar relativ mic de oameni.

Se formeaza astfel unitati functionale de dimensiuni reduse sau medii. Pentru a crea aceste
spatii functionale, sunt necesare, mai intai, compartimentari interioare. Cladirile
corespunzatoare, care trebuie sa respecte aceste compartimentari, rezulta adecvat, si anume
avand caracteristici structurale. Acestea formeaza o clasa compacta, (A1.1), in cadrul categoriei
constructiilor civile (A1), denumita cladiri de locuit sau locuinte.

(A12)     Cladirile social-culturale. O alta parte din cladirile categoriei (A1), sunt create pentru a indeplini
o anumita functiune in domeniul social–cultural. Diversitatea sectoarelor acestui domeniu este
mare: invatamant, cult si cultura, sanatate, sport, comert si altele. Cu toate acestea, se pot
distinge unele trasaturi comune ale constructiilor care asigura baza materiala a acestor
sectoare. Astfel, prin natura proceselor lor functionale, aceste imobile sunt destinate sa
adaposteasca un numar relativ mare de oameni. Este cazul urmatoarelor cladiri:

- unitati de invatamant: scoli, universitati;

- ocrotire a sanatatii: spitale, sanatorii;

- cladiri de cult;

- sali de spectacol: teatre, cinematografe, filarmonici;

- sali de expozitii;

- sali de sport;

- supermagazine;

- depozite si altele.

Aceste cladiri necesita spatii mari sau foarte mari, in general necompartimentate sau cu
anumite compartimentari tipice, adecvate unor functiuni cu particularitati. Totodata necesita si
alte spatii de dimensiuni mai mici, pentru functiuni subordonate, care insa nu dau si nu
afecteaza specificul acestor constructii. In categoria cladirilor civile, (A1), aceste constructii
formeaza clasa (A1.2), denumita cladiri social-culturale.

(A2)       Cladirile industriale se prezinta, la randul lor, intr-o mare diversitate de solutii dupa tipul si natura
proceselor industriale pe care le adapostesc. Gabaritele spatiilor functionale si
compartimentarile interioare sunt determinate de mai multi factori impusi de:

- destinatia constructiei, determinata de produsul sau produsele fabricate;

- tipul tehnologiei industriale folosite in acest scop;

- configuratia fluxurilor tehnologice specifice;

- configuratia circulatiilor interioare, atat pentru personal, cat si pentru transportul materialelor si
al produselor finite;

3 of 9 2/1/2018, 1:25 PM
Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importanta file:///D:/Normative/Clasificarea constructiilor dupa destinatie si impor...

- instalatiile, echipamentele si utilajele folosite, ceea ce implica gabarite obligatorii, solutii


speciale si adecvate de fundare, rezemari, prinderi, strapungeri si alte masuri constructive
asigurarii functionarii.

Astfel de cladiri sunt halele, fabricile, atelierele, magaziile etc.

(A3)       Cladirile agrozootehnice. Sectorul zootehnic necesita cladiri cu functionalitati specifice, cum
sunt cele destinate crescatoriilor de animale, grajdurile si adaposturile. Sectorul agrovegetal
necesita cladiri de tipul serelor, rasadnitelor, cramelor, fabricilor de prelucrari legume si fructe,
atelierelor de intretinere si reparatii etc. Din categoria cladirilor agrozootehnice mai fac parte:
silozurile, depozitele, remizele etc.

B. Constructiile ingineresti sunt considerate in mod traditional urmatoarele mari categorii:

(B1)       Constructiile hidrotehnice si energetice.

(B2)       Caile de comunicatii. In aceasta categorie includem drumuri, poduri, tuneluri, cai ferate, piste
etc.

(B3)       Retelele si liniile de transport ale energiei electrice si ale fluidelor tehnologice.

(B4)       Constructiile pentru alimentari cu apa si canalizari.

(B5)       Constructii speciale: antene, cosuri de fum, turnuri de racire, rezervoare, etc.

1.4.        Desi toate constructiile sunt obiecte materiale cu caracter imobil care se utilizeaza acolo unde
se construiesc, fiind legate de amplasamentul ales, in mod special cladirile se mai
caracterizeaza printr-o nota distinctiva, in raport cu constructiile ingineresti, aceea ca sunt
constructii inchise si compartimentate la interior corespunzator activitatilor pe care le
adapostesc, fiind dotate cu instalatii si echipamente. Aceasta compartimentare impusa de
activitatile carora le este destinata cladirea definesc functionalitatea acesteia.

2. Clasificarea constructiilor dupa importanta.


2.1.        Incadrarea constructiilor in clase de importanta conduce la diferite niveluri de asigurare. In
functie de aceste niveluri de asigurare se aleg valorile actiunilor exceptionale sau valorile
exceptionale ale intensitatii actiunilor temporare, incluse in grupari speciale, conform „Actiuni in
constructii”. Totodata, incadrarea in clase de importanta poate fi adaptata diferit pentru anumite
subsisteme sau elemente ale unei constructii. In acest fel se pot introduce criterii diferite pentru
unele subsisteme sau elemente, dupa gradul necesar de asigurare rezultat din pericolul avarierii
sau ruperii acestora, colapsului partial etc.

2.2.        Factorii de importanta. Factorii care determina, in general, incadrarea in clase de importanta
sunt, corespunzator STAS 10100/0-75, urmatorii:

a. Consecinta depasirii starilor limita pentru viata si sanatatea oamenilor. (Prin stare limita se
intelege pierderea reversibila sau ireversibila a capacitatii unei constructii de a satisface
conditiile de exploatare legate de destinatia prevazuta sau aparitia unor pericole pentru viata
sau sanatatea oamenilor, pentru bunurile materiale sau a caror conservare depinde de
constructia respectiva);

b. Importanta economica a exploatarii continue a constructiei si consecintele, directe sau


indirecte, ale iesirii partiale sau totale, pe o perioada de timp mai lunga sau mai scurta, din
exploatare;

c. Importanta pentru viata spirituala a colectivitatii a exploatarii continue a constructiei si


consecintele depasirii unor stari limita pentru valorile cultural-artistice;

d. Durata prevazuta pentru exploatare.

2.3.        Criterii de importanta. Criteriile care determina, in mod operativ, incadrarea in clase de
importanta, in vederea realizarii unul nivel de protectie antiseismica prevazut atat din punct de
vedere tehnic, cat si economic sunt, conform normativului P100-92 “Normativ pentru

4 of 9 2/1/2018, 1:25 PM
Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importanta file:///D:/Normative/Clasificarea constructiilor dupa destinatie si impor...

proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si


industriale” si ordinului M.L.P.A.T. nr. 71/N/1996 “Completarea si modificarea capitolelor 11 si
12 din normativul P100-92”, urmatoarele:

a. Seismicitatea naturala a zonei amplasamentului (valorile maxime ale acceleratiilor terenului,


compozitia de frecvente a miscarii seismice etc.).

b. Conditii locale (geologice, geotehnice, hidrogeologice) de amplasament.

c. Importanta constructiei.

d. Gradul de ocupare cu oameni al constructiei.

e. Tipul si caracteristicile structurii de rezistenta a constructiei.

2.4.        Clasele de importanta. Pe baza acestor criterii constructiile se clasifica in patru clase de
importanta:

Clasa I Constructii de importanta vitala pentru


societate, a caror functionalitate in timpul
cutremurului si imediat dupa cutremur
trebuie sa se asigure integral.

CLASELE DE Clasa II Constructii de importanta deosebita la care


IMPORTANTA A se impune limitarea avariilor avandu-se in
CONSTRUCTIILOR vedere consecintele acestora.
conform P 100-92/96
Clasa III Constructii de importanta normala
(constructii care nu fac parte din clasele I si
II).

Clasa IV Constructii de importanta redusa.

Fig. 2. Clasele de importanta a constructiilor


Se pot mentiona urmatoarele exemple pentru fiecare clasa in parte, precizand totodata ca,
in functie de cazul concret al unei anumite constructii, depinzand de situatia respectiva
data, anumite subsisteme, elemente sau componente, precum si instalatiile si
echipamentele respective, se pot incadra in clase de importanta a restului sistemului
cladire.

Clasa I         contine spitale, statii de salvare, statii de pompieri, cladiri pentru unitati administrative
centrale si judetene cu rol de decizie in organizarea masurilor de urgenta dupa cutremure,
cladiri pentru comunicatii de interes national si judetean, unitati de producere a energiei
electrice din sistemul national, cladiri care adapostesc muzee de importanta nationala.

Clasa II        contine celelalte cladiri din domeniul sanatatii, scoli, crese, gradinite, camine pentru copii,
handicapati, batrani, cladiri care adapostesc aglomeratii de persoane: sali de spectacole
artistice si sportive, biserici, centre comerciale importante, cladiri si instalatii industriale
care prezinta riscuri de incendii sau degajari de substante toxice, cladiri industriale care
adapostesc echipamente de mare valoare economica, depozite de produse de stricta
necesitate pentru aprovizionarea populatiei.

Clasa III      contine cladiri de locuit, hoteluri, camine cu alta destinatie decat cele din clasa II, constructii
industriale si agrozootehnice curente.

Clasa IV      contine constructii agrozootehnice de importanta redusa (rare), constructii de locuit parter
sau parter si etaj, constructii civile si industriale care adapostesc bunuri de mica valoare si
in care lucreaza personal restrans.

5 of 9 2/1/2018, 1:25 PM
Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importanta file:///D:/Normative/Clasificarea constructiilor dupa destinatie si impor...

Referinte bibliografice

[1]. STAS 10100/0-75 „Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor”


[2]. P100-92 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice si industriale”
[3]. Ordinul M.L.P.A.T. nr. 71/N/1996 “Completarea si modificarea capitolelor 11 si 12 din
normativul P100-92”

[4]. CONSTRUCTII

C. Pestisanu

Editura Didactica si Pedagogica,  Bucuresti, 1979.

[5]. CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE

C. Pestisanu, M. Darie, L. Popescu, M. Voiculescu

Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980.

[6]. CONSTRUCTII

C. Pestisanu, M. Voiculescu, M. Darie, R. Vierescu

Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1995.

[7]. CONSTRUCTII CIVILE

D. Ghiocel, F. Dabija, M. Darie, s.a.

Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1985.

[8]. SIGURANTA STRUCTURILOR

D. Ghiocel

Institutul de Constructii Bucuresti, 1980.

[9]. STRUCTURI DE REZISTENTA LA CLADIRI CIVILE

F. Dabija

Institutul de Constructii Bucuresti, 1980.

[10]. CONSTRUCTII CIVILE

A. Negoita, V. Focsa, A. Radu, s.a.

Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981.

[11]. LEGISLATIE IN CONSTRUCTII.

Parlamentul Romaniei, Camera Deputatilor

Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, Bucuresti, 1995.

[12]. BREVIAR LEGISLATIV PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII

6 of 9 2/1/2018, 1:25 PM
Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importanta file:///D:/Normative/Clasificarea constructiilor dupa destinatie si impor...

M.L.P.A.T., Bucuresti, 1994.

[13]. INDRUMAR LEGISLATIV

Ed. Didactica Nova, Bucuresti, 199

[14]. INDRUMAR LEGISLATIV PENTRU INTREPRINZATORI, INGINERI SI INVESTITORI

N. Postavaru, St. Bancila, D. Constantin

Ed. Alternative, Bucuresti, 199

[15]. INDRUMAR PENTRU CALCULUL BAZELOR DE PRETURI, ANALIZELOR DE PRETURI SI


DEVIZELOR OFERTA IN CONSTRUCTII

I. Stefanescu

Ed. Arta Grafica, Bucuresti, 1991.

[16]. MANAGEMENT, TEORIE SI PRACTICA

V. Cornescu, I. Mihailescu, S. Stanciu

Ed. Actami, Bucuresti, 1994.


[17]. Colectia MONITORUL OFICIAL
[18]. Colectia BULETINUL CONSTRUCTIILOR.
[19]. M.I.C. Colectia MAPA INFORMATIILOR IN CONSTRUCTII.

[20]. Normative, standarde si prescriptii tehnice in vigoare.

loading...

Copyright © 2016 - Toate drepturile rezervate.


.com Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.

Proiecte
vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE MATEMATICA CLASA I
Compararea numarului de elemente a doua multimi
PROIECT DIDACTIC Activitate ecologica GRUPA
“PRICHINDEILOR”
PROIECT Analiza si Sinteza Circuitelor Numerice
PROIECT ROBOTI INDUSTRIALI

Lucrari de diploma
vezi toate lucrarile de diploma
Lucrare de diploma medicina - rolul asistentei medicale in
ingrijirea pacientilor cu infarct miocardic
Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din
a doua jumatate a secolului al XIX-lea
Gestionarea riscurilor bancare - proiect de diploma

7 of 9 2/1/2018, 1:25 PM
Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importanta file:///D:/Normative/Clasificarea constructiilor dupa destinatie si impor...

LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT -


MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL
FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE
SEBES

Lucrari licenta
vezi toate lucrarile de licenta
CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
LUCRARE DE LICENTA EDUCATIE FIZICA SI SPORT -
Studiu statistic privind eficacitatea procedeelor de aruncare
la poarta la nivelul jucatorilor specializ
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra
deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma
Trans

Lucrari doctorat
vezi toate lucrarile de doctorat
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor
rutiere produse intre autovehicul si pieton
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale
si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE
DOCTORAT
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE
- Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul
ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat
vezi toate proiectele de atestat
PROIECT ATESTAT INFORMATICA RECURSIVITATE
APLICATA
Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE
ELECTRONICE
GENERATOR DE TESTE GRILA - Proiect atestat Visual
FOX PRO
Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA
SERVICIILOR TURISTICE

Mortare
Betoane cu agregate vegetale
NOTIUNI INTRODUCTIVE CU
PRIVIRE LA MIJLOACELE DE
MUNCA IN ACTIVITATEA DE
CONSTRUCTII
PROIECT DE INITIERE LA
TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR
DE CAI FERATE DRUMURI SI
PODURI
Proiect - amenajarea peisagistica a
terenului unei case
ISTORICUL PODURILOR DIN
TIMISOARA
NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND
MASINILE DE CONSTRUCTII
ECHILIBRUL SISTEMELOR DE
CORPURI

8 of 9 2/1/2018, 1:25 PM
Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importanta file:///D:/Normative/Clasificarea constructiilor dupa destinatie si impor...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu

9 of 9 2/1/2018, 1:25 PM