Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

- a fundatiilor *)
- a structurii de rezistenta *)
- a infrastructurii *)

BENEFICIAR _________________________________________________________________
OBIECTIV ____________________________________________________________________
CONTRACT_______________________________Proiect nr. ___________________________

Subsemnatii:
- din partea beneficiarului ……………………………………………………………………..
avand functia ……………………………………..

- din partea proiectantului ……………………………………………………………………..


avand functia ……………………………………..

- din partea constructorului ........................................................................................................


avand functia ........................................................

intruniti in comisie de receptie, la cererea unitatii executante, in conformitate cu legea nr. 10/1995,
a ordinului MLPAT nr. 31 din 01.10.1995, am procedat la receptia lucrarilor privind:
- fundatiile*)
- structura de rezistenta*)

Verificand lucrarile executate si documentele care atesta calitatea, se constata:


1. Lucrarile sunt executate in conformiatte cu planurile de executie ale proiectului nr. .............
plansele nr................................................................................................................................... si
cu detaliile de executie modificate din dispozitiile de santier
nr.......................................................................................................................si comunicarea de
santier nr..................din ...................................
2. Comisia hotaraste: se pot continua lucrarile de:
- structura de rezistenta**)
- finisaje**)

PROIECTANT ................................................................................................................................

CONSTRUCTOR ............................................................................................................................

REPREZENTANTUL BENEFICIARULUI .................................................................................

R.T.E. ................................................................................................................................................

*) Se anuleaza cele care nu fac obiectul receptiei


**) Ramane numai pozitia care urmeaza fazei receptionate