Sunteți pe pagina 1din 2

STARBUCKS ROMÂNIA

Serviciul Audit Intern


TEST NR. 2
Misiunea de audit: Gestiunea resurselor umane
Perioada auditată: 01.01.2106- 31.12.2016

Obiectul testului:

Modificarea drepturilor salariale


Obiectivele testului:

Operarea modificărilor drepturilor salariale


Descrierea testului:

Eşantionul supus testării se va constitui integral din cele 7 cazuri de diminuări salariale
care s-au înregistrat în anul 2016.
Verificarea va consta în examinarea operării modificărilor salariale ca urmare a
sancţionării abaterilor de la regulamente în baza de date electronică în dosarele profesionale.
Pentru fiecare salariat sancţionat disciplinar s-a întocmit o listă de control pe baza elementelor
prevăzute în după cum urmează:

- modificarea drepturilor salariale a fost aprobată de conducătorul instituţiei publice;


- existenţa deciziei conducătorului entităţii publice de diminuare a drepturilor salariale
la propunerea comisiei de disciplină;
- diminuarea drepturilor salariale a fost realizată efectiv prin reţinerea sumelor.

Constatări:

Din analiză s-a constatat că, într-un singur caz, respectiv cel al doamnei Dănescu Laura,
sancţiunea de 5%, aplicată la salariul de bază, a fost operată în baza de date electronică şi
reţinută din drepturile salariale.

Concluzii:

În baza acestui test s-a întocmit FIAP nr. 2.

Data: 24.11.2017 Auditor intern, Supervizor,


Nae Mihai Ionescu Mircea

1
2