Sunteți pe pagina 1din 1

Daca nu mai avem cetăţi

Ne vom bate în ruinele lor,

Şi când va mai fi o singură palmă de pământ

Pe care să putem sta în picioare,

Ne vom bate pentru palma aceea!

Aceasta-i legea,

SINGURA!

Alta nu cunosc.

DACIA ETERNĂ

"De teamă să nu înviem,


Ne-au risipit cetătile, ne-au ucis altarele,
Toate frumuseţile, ca într-un blestem,
Ni le-au schilodit. Şi-am rămas doar cu Soarele.
Din el ne-am croit poteci în pădure, în munte,
Lîngă vetre mărunte,
Am logodit timpul cu statornicia.
Dacă te uiţi bine-apoi
În pietre nemuritori, suntem noi, numai noi:
Noi, Dacii!"