Sunteți pe pagina 1din 2

Poezii

Romanian Voice

George Top�rceanu Fabule pentru copii

Bivolul �i co�ofana

Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros,


Se plimba o co�ofan�
C�nd �n sus �i c�nd �n jos.
Un c�el trec�nd pe-acolo s-a oprit mirat �n loc:
- Ah, ce mare dobitoc!
Nu-l credeam a�a de prost
S� ia-n spate pe oricine...
Ia stai, frate, c� e rost
S� m� plimbe �i pe mine!

Cuget�nd a�a, se trage �nd�r�t s�-�i fac� v�nt,


Se pite�te la p�m�nt
�i de-odat� - zdup! - �i sare
Bivolului �n spinare...

Ce s-a �nt�mplat pe urm� nu e greu de-nchipuit.


Apucat cam f�r� veste, bivolul a tres�rit,
Dar i-a fost destul o clip� s� se scuture, �i-apoi
S�-l r�stoarne,
S�-l ia-n coarne
�i c�t colo s�-l arunce, ca pe-o zdrean�� �n trifoi.

- Ce-ai g�ndit tu oare, javr�? Au, crezut-ai c� sunt mort?


Co�ofana, treac�-mearg�, pe spinare o suport
C� m� ap�r� de mu�te, de ��n�ari �i de t�uni
�i de alte spurc�ciuni...
Pe c�nd tu, potaie proast�, cam ce slujb� po�i s�-mi faci?
Nu mi-ar fi ru�ine mie de vi�ei �i de malaci,
Bivol mare �i puternic, gospodar cu greutate,
S� te port degeaba-n spate?...

�ntrebare �i r�spuns

Rumeg�nd cocenii de pe l�ng� jug,


S-a-ntrebat odat� boul de la plug:

- Doamne, pe c�nd al�ii huzuresc mereu,


Pentru ce eu singur s� muncesc din greu?...

La-ntrebarea asta, un prelung ecou


I-a r�spuns din slav�: - Pentru c� e�ti bou...

Boierul �i argatul

Un boier, c�lare pe-o frumoas� iap�,


Trebuind s� treac� �ntr-un loc o ap�
Peste-o punte-ngust� - �i fiind gr�bit,
�i-a chemat argatul �i i-a poruncit:
- Ia-mi �n spate iapa
�i mi-o trece apa!
- Nu pot, zise omul l�s�nd nasu-n jos.
- Hm! f�cu boierul foarte m�nios:

Lene�ul la toate
Zice c� nu poate...

Leul deghizat

Leul s-a-mbr�cat odat�


�ntr-o piele de m�gar,
S� colinde �ara toat�
Din hotar p�n�-n hotar,
Ca s� vad� cum se poart� lupii (marii dreg�tori)
Cu noroadele-i blajine de supu�i rumeg�tori.

Deci, trec�nd el �ntr-o sear� la o margine de cr�ng


Ca un biet m�gar n�t�ng,
Ni�te lupi, cum �l v�zur�, se reped la el pe loc
�i-ntr-o clip� �l �n�fac�, gr�m�dindu-l la mijloc.

- Sta�i, mi�eilor! Ajunge, - c� v� rup �n din�i acu�i!


(Strig� leul, ap�r�ndu-�i pielea cea adev�rat�.)
Astfel v� purta�i voi oare cu iubi�ii mei supu�i?...

Lupii, cunosc�ndu-i glasul, �nd�r�t s-au tras pe dat�,


�i de fric� se f�cur� mici, ca ni�te c�elu�i.
- O, m�ria-ta! Iertare!
Zise cel mai diplomat, -
Sem�nai a�a de tare
C-un m�gar adev�rat!...

Inapoi