Sunteți pe pagina 1din 24

Aventurile unui fir de nisip

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei C O N S TANTIN LEMBR|U, ANAMARIA Av n u i e u u f r d n s p / Anamaria Constantin Lembr\u etrl ni i e ii - Bucure[ti : Nemira, 2007 ISBN 978-973-143-051-5 I. Constantin Lembr\u, Anamaria I.Gaa Dao Foi (l) I rm, rg[ lrn i. 81.. 2..

Editura Nemira & Co, 2007 Redactor: Carmen Teodora TERCIU Lector: Ni o e G H E M E N T c l ta Tehnoredactor: Adriana N i o e ZAMFIR c l ta B-dul Ion Mihalache nr. 125, sector 1, Bucure[ti telefon: 224.10.08, 224.18.50, 224.14.28; fax: 224.16.00 cpp@nemira.ro w w w.nemira.ro w w w.nemi.ro Ti parul executa d Alfldi Nyomda Rt. t e
Orice reproducere, tota \ s u pa ] a \ a a e t i l c \ i l a ril, cse urr, fr aodlsrsa eiouu,et src itri\ \\ cru ci l dtrli se tit nezs [i se pedepse[te conform Legii dreptului de autor.

ISBN 978-973-143-051-5
La pre]ul de vnzare se adaug\ 2% reprezentnd valoarea timbrului literar ce se vireaz\ Uniunii Scriitorilor din Romnia.

Pe funduri de m\ri, printre alge [i pe[ti, Tr\ia n\scocind groz\vii nebune[ti Un fir de nisip, obi[nuit, silicos, Ce traiu-[i g\sise mult prea plicticos.

Acelea[i figuri, acela[i climat ~i deveniser\ de nesuportat. {i-ntr-una din zile, cnd nu mai putu, Porni hot\rt `nspre Tombuktu.

Povestise cndva un ]ipar fioros C\ `n Tombuktu e foarte frumos. C\ oricine vrea aventuri minunate Acolo le poate tr\i fix pe toate.

Se sui cu n\dejde pe o Noctiluc\ {i-i [opti `n ureche c-o roag\ s\-l duc\ Pn la primul rechin care-apare `n drum Pe care o s\-ncalece, vede el cum.

Noctiluca, [tim to]i, este fat\ de treab\, Deci fu de acord [i pornir\ `n grab\. {i, pentru ca drumul s\ fie pl\cut, ~[i aprinse luminile din cap, piept [i gt. A[a a-nceput un voiaj fabulos Un fir de nisip obi[nuit, silicos. Privea `mprejur cu mare uimire {i toate-i p\reau o n\lucire.

O lume de vis, cum nici nu visase, Cum pn\ atunci nicicnd s-ar\tase Se ivea brusc `n toat\ spledoarea Adev\r eu v\ spun: grozav\ e marea!

La stnga, doua meduze dansau, La dreapta, doi [erpi mititei se jucau, Iar drept `nainte o caracati]\ F\cea de mncare la pui `ntr-o crati]\.

De dup\ corali, opt cai de mare ~ncinseser-o hor\ sub o raz\ de soare. Iar pu]in mai `ncolo un alt [erpi[or ~[i unduia talia fermec\tor.

O sepie roz, cu privire blajin\, Potrivea scoici `ntr-o vitrin\. Un melc `[i f\cea cur\]enie-n cas\ ~ntruct invitase prieteni la mas\. Un crab must\cios, cu tunica pe el ~[i mu[ca din cle[tele cel mititel. Era sup\rat c\ nu prea putea S\-[i aprind\ sub ap\ un fel de lulea.

Probabil c\ nimeni nicicnd nu i-a spus C\ apa [i focul prieteni ei nu-s, C\ unul pe altul mereu se gonesc, {i c\ de-o ve[nicie nici nu-[i vorbesc.

O pisic\ de mare-n oglind\ privea {i s\ se admire nu contenea: Rujul `mi vine pe buze perfect, Iar fardul de pleoape-i de mare efect.

Prietena ei, molusca b\trn\, Ghicea `n cafea cte-n alge [i lun\. Gozav\ e lumea cnd te plimbi prin ea A zis firicelul `n sinea sa. Cred c\ `]i place tot ce-ai v\zut Noctiluca `i zise cu glasul sc\zut ~ns\ `n lume exist\ [i lucruri De care nu ai cum s\ te bucuri.

C\ci lumea chiar este un loc frumos, Dar poate s\ fie [i periculos. Nici nu sfr[i ea de zis toate-aceste Cnd un rechin ap\ru f\r\ veste.

11

Urm\rea du[m\nos un pe[te-balon Pentru el un desert `n acel sezon. ~nota hot\rt `nspre biata f\ptur\ Pe care-o poftea `n imensa lui gur\.

Noctiluca, de fric\, a accelerat Deci deznod\mntul cu to]i l-am ratat. {i poate-i mai bine c\ nu am v\zut Un pe[te-balon harcea-parcea f\cut. O vreme, cei doi au t\cut ca p\mntul Priveli[tea sumbr\ curmase avntul. Ce s\ mai spui dup-a[a vn\toare Care te-nghea]\ din cap `n picioare?

Schimbare de plan, schimbare de plan! ~[i zicea firul, cam f\r de elan. Cum s\ mai urc acum pe-un rechin, Care se-arat\ att de hain?

Avea o problem\, [i nu una mic\ Acum, c\-nv\]ase [i ce-seamn\ frica. Iar Noctiluca zisese c\-l duce Doar pn la rechinul pe care s\ urce.

13

De-a[ putea, z\u c-a[ merge cu tine mai sus, Dar n-am spus acas\ unde m-am dus. I-am promis mamei c\ n-oi z\bovi, C\ m\ voi `ntoarce cam ct ai clipi.

Am jurat c\ voi face curat `n c\mar\ Unde ascunsa jucar\m asear\. Plus c\ mai am de-nv\]at la pestez\La care, [tii bine, voi da chiar [i tez\! Ca s\ spun\ acestea, Noctiluca frnase {i lng\ o ancor\ ea acostase. Acolo-i venise ideea cea mare, Ideea perfect\, deci salvatoare. Dar, pn\ s\ spun\ ce-avea de spus, Un curent violent i-a s\ltat foarte sus. I-a rotit de trei ori, apoi iar i-a-nvrtit I-a sucit printre alge [i i-a ame]it.

14

Noroc mare de tot c\-n rotirea nebun\ Noctiluca [i Firul s-au prins bine de mn\; Au ]inut ochii-nchi[i [i-au ]ipat foarte tare C\ci nu mai credeau c\ exist\ sc\pare.

Ajutor! Ajutor! Opri]i iute vrtejul, S\ iau zece la teze da]i-mi prilejul! De scap cu bine, eu la pozne renun]! {i de-acas nu mai plec f\r\ s-anun]! Ca orice f\ptur\ ce-n bucluc a intrat Noctiluca s-a pus pe promis [i jurat. Ca s\ vezi... cnd a sfr[it de f\g\duit Tumultuoasa vltoare brusc s-a oprit.

C\ a fost o minune sau doar `ntmplare S\ v\ zic sigur, nu prea-s `n stare. Dar pot s\ v\ spun c\ ai no[tri amici Au c\zut pe-o gr\mad\ de corali pitici.

16

Dup\ ce luminile [i-a controlat, Noctiluca a zis cu glas tremurat: ~nc-o clipit\ de-ar fi ]inut, Cred c\ min]ile mi-a[ fi pierdut.

Ct despre Fir, e musai s\ spun: Cam c\p\tase chip de nebun! Ochii `n cap mereu se-nvrteau, Picioarele-ntruna `i drdiau. Cnd cu greu reu[i s\ se-adune ni]el Arunc\ furios tot n\duful din el: Afurisit\ vltoare, am crezut c-am s\ mor! De mama [i tata brusc mi-este dor! Mai apoi miji ochii [i privi minunat, La dreapta, la stnga, pretutindeni uscat. Ce-i h\rm\laia ce-aud eu acum? A-ntrebat Firul pe colega de drum.

17

P\i... suntem pe plaj\, prietena m\rii, Uite rudele tale, cele date uit\rii. Cnd chiar c\ de-a binelea s-a dezmeticit Uau, ce de lume, c]i ca mine-s aici Firul strig\ uluit, n\ucit: Ba mari ca balena, ba mici, chiar pitici! Bun\ ziua v\ spun, m-auzi]i [i pe mine? Noctiluca mea drag\, atta-i de bine!

Cnd zicea mama de rude plecate {i tocmai de-aceea-n adncuri uitate Nu [tiam ce vorbe[te, dar acuma pricep: Sunt nisipi de-aventur\, urma[i de Firep.

Firep zis Nebunul a plecat de demult Plictisit de adncuri, doritor de tumult. A fost primul din ape ce vorbit-a cu Vntul. Deci Firep cel nebun cucerit-a P\mntul! Mai apoi, Noctiluca [i Firul Vorbir\ cu lumea [i-ntlnir\ Zefirul, Iar acum se uitau cu mare mirare La ni[te fiin]e cu cap [i picioare. A, \[tia-s puii de om, despre care-am citit A strigat firicelul cnd s-a dumirit. Dar ce fac acolo cu rudele mele Pe care parc\ vor s\ le spele?

19

Ne-adun\-n castele, ne ud\ de sus, S\ st\m laolalt\ frumos, cum ne-au pus. E un joc omenesc, distractiv pentru noi L\muri un fir galben, c-o sclipire vlvoi. Iar acum e concurs continu\ el s\ spun\ {i cine c[tig\ puncte multe adun\, Ca la urm\ de tot s\ primeasc\ `n dar Un drum `n adnc cu fierosul ]ipar.

Fierosul ]ipar e, de fapt, submarinul, Unul mic [i firav, poreclit Balerinul. Dar mic [i firav, delicat cum `l vezi Se scufund\-n mare de nici nu visezi.

Iar `n vreme ce eu v\ explic toate-aceste, Noctiluca [i Firul b\gar\ de veste Cum puii de om rd de unul de-al lor C\-i gr\su] [i c\ spun c\tre dnsu mor-mor. Te rog, Noctiluco, hai s\-i fim de-ajutor, Cnd rd de gr\sunul, mie-mi vine s\ mor! ~ntmplarea f\cu s\-i aud\ ce zice O pal\ de vnt cu mi[c\ri de elice. E[ti un Fir Fermecat, prietenul meu, {i dac\ vom face cum `]i propun eu Cred c\ micu]ul va lua premiul cel mare, Prilej de-aventur\ [i r\zbunare!

21

Cum a sfr[it de f\cut pl\nuirea, Pala de vnt s-a-nfoiat ca uimirea, L-a s\ltat `ntr-un zbor pe al nostru amic, L-a l\sat pe castelul gr\sunului mic. Ca printr-un farmec, to]i au amu]it C\ci castelul sclipea acum ca vr\jit. {i-n t\cerea pe toate st\pnitoare, Gr\sunul aude o voce de mare:

Cnd rdeau to]i de tine, eu m-am nec\jit {i-am vrut s\ te-ajut s\ fii fericit. Uite-aici, eu vorbesc, sunt un fir de nisip, Venit din adncuri f\r\ vest\ sau slip!
22

Dar din tot ce [tiu eu, e contra firii Un fir de nisip cu darul vorbirii! Mai ciudat e s\ nu ai urechi de-auzit Firicelul r\spuse cu glasul [optit. Discu]ia lor se opri `n urale, Iar lacrimi ferice o luar\ la vale: E premiul cel mare, m\ cheam\ la el! Submarinul m-a[teapt\ aici, la tunel! }op\ia, chiuia un gr\sun fericit Ca \sta al nostru n-a]i pomenit! N-o mai lungesc, de-acum cred c\ [ti]i bine, Dac\ nu cumva chiar mai bine ca mine!
23

Un fir de nisip obi[nuit, silicos, O noctiluc\-mbr\cat\ frumos {i cu un gr\sun fericit pe deplin Se bulucir\ spre submarin.

Noctiluca [i Firul se duceau c\tre cas\, Iar gr\sun-cel-cu-privire-voioas\, ~ncepea fericit un voiaj fabulos, Despre care v\ zic alt\ dat\, frumos. C\ci o lume de vis, dar cum nici nu visase, Cum pn\ atunci nu i se-ar\tase Va afla `n curnd `n toat\ spledoarea Adev\r eu v\ spun: grozav\ e marea!