Sunteți pe pagina 1din 11

Inovare socială și

voluntariat
Ce înseamnă inovare socială și de ce este importată în contextul dat?
 Comisia Europeană, în calitate de organism responsabil de
gestionarea fondurilor structurale și de coeziune, pune un
accent deosebit pe conceptul de inovare socială. Există chiar
și o competiție de idei de inovare socială organizată anual de
Comisie

 Conform CE, Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei,


servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările
sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a
societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale

 Inovarea socială are o importanță deosebită mai ales în


contextul inițiativelor din domeniul incluziunii sociale și a
combaterii sărăciei, având în vedere faptul că acestea vizează
cu prioritate comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie
și excluziune socială.
Exemple de teme de inovare socială

 Crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea


problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate/ persoanele aflate
în risc de sărăcie/ persoane aparținând grupurilor vulnerabile, dar și pentru
identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor
identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici la nivel național sau
din alte State Membre;
 metode inovative de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile
sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de
cutumele din societate/etnice;
 metode inovative de combatere a discriminării;
 metode inovative de prevenire a abandonului școlar;
 valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse;
 activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non
discriminarea etc.
Scopul proiectului este acela de a construi un mecanism de
implicare voluntară a membrilor societății în acțiuni care să sprijine
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, mecanism
care să poată fi funcțional și după finalizarea perioadei de
implementare și care să poată fi replicat și în alte proiecte similare.
Obiectivele proiectului în ceea ce privește
inovarea socială:
- Promovarea unei mentalități favorabile voluntariatului;
- Conștientizarea importanței unui mediu curat și a unei
locuințe curate;
- Crearea unui cadru atractiv și dinamic pentru voluntari –
membri ai aceleiași zone;
- Realizarea unei strânse legături între locuitorii zonei în care se
desfășoară activitățile de voluntariat;
- Organizarea de acțiuni pe diferite teme (educație, protecția
mediului, etc.);
- Realizarea unei rețele de parteneri sociali consolidată, în
vederea dezvoltării voluntariatului.
Activitățile proiectului în privința implicării membrilor comunității
în activități voluntare

Consolidarea unei rețele de parteneri sociali prin organizarea


de workshop-uri tematice;

Implicarea membrilor comunității vizate de proiect în activități


voluntare
Cine se implică și ce putem face?
Propuneri de tematici
 Educație și învățământ -modalități de creștere a
performantelor școlare – la nivelul comunității se poate
corela cu activitatea de mentorat Fratele mai mare,
activități ale centrelor școlare și ale bibliotecilor;

 Modalități de motivare a tinerilor de implicare in activități de


voluntariat. Construirea de programe de voluntariat pentru
tineri - se poate corela cu prezentări în școlile din
comunitate de prezentare a programelor, un program tip
Voluntariat pentru timp.

 Reducerea numărului de părinți adolescenți - se va corela


cu ore de educație sexuală și programul Mamă pentru
mame din comunitate;
Propuneri de tematici

 Mediu și dezvoltare durabilă. Modalități de îmbunătățire a


condițiilor de locuit a locuitorilor din zona proiectului - se va
corela cu activitatea de ecologizare a spatiilor de locuit si
conexe;

 Modalități de creștere a gradului de ocupare a persoanelor din


comunitatea marginalizată;

 Programe pentru bunici - modalități de implicare a pensionarilor


în viața comunității - se poate corela cu poliția pentru seniori

 Educație și învățământ -modalități de scădere a riscului de


abandon școlar – se poate corela cu programul “Cine duce
copiii la școală”
Rezultate previzionate
 Promovarea ideilor de voluntariat atât în rândul partenerilor sociali
cât și în rândul comunității vizate de proiect;
 Organizarea a minim 6 acțiuni în care membrii grupului țintă să
participe voluntar;
 12 evenimente organizate cu partenerii sociali;
 Creșterea gradului de implicare a membrilor comunității în activități
de voluntariat;
 Scăderea riscului de abandon școlar în rândul copiilor;
 Scăderea riscului de îmbolnăvire;

S-ar putea să vă placă și