Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina FIZICĂ
Clasa a VII-a
1.Uniţi cu linii mărimile fizice, unităţile de măsură şi instrumentele de măsură corespunzătoare:

Unitatea de Mărimea Instrumentul de măsură


măsură
fizică

m/s temperatura cronometrul

kg (kilogramul) forţa dinamometrul

N (newtonul) timpul vitezometrul

m (metrul) masa termometrul

K (kelvinul) lungimea ruleta

s (secunda) viteza balanţa

12p

2.Efectuează transformările:
a)1200mm=...............m
b)4hm =................m
c)130000cm2=................m2
d)200g =................kg
e)70dag=...................mg
f)18 min = ....................s
12p
3.Completaţi:
a.Atunci cand încălzim un corp, volumul acestuia ........................., acest fenomen se
numeşte..............
b.Lumina se propagă ..................................., astfel se explică formarea umbrelor.
c.Reflexia înseamnă schimbarea......................a razei de lumină, atunci când întâlneşte suprafaţa
de separare dintre două medii diferite.
d.La suprafaţa de separare dintre două medii transparente se mai poate produce fenomenul optic ,
...............................
e.Viteza unui corp se calculează ca raportul dintre ....................................şi ..............................
f.Mărimea fizică ce masoară inerţia este ............................
g.Raportul dintre masa şi..............................volumul unui corp se numeşte .................................,
şi caracterizează substanţa.
14p

4.Un cub are latura de 10 cm şi cântăreşte 7,8 kg. Constanta gravitaţională este de 10N/kg.
Calculaţi:
a.Greutatea cubului (6p)
b.Densitatea cubului (10 p)

5. Care este distanţa Pământ-Lună ştiind că lumina are nevoie de 1,28s pentru a o străbate, iar viteza
luminii este 300.000km/s?

9p
6.Calculează acceleraţia medie a unei maşini care,pornind din repaus ,atinge viteza de 72km/h în
10s.
17 p
7.Identificaţi denumirea elementelor reprezentate în schema din figură:
Alegeţi din listă: resort elastic, scala gradată, tija cu cârlig, orificiu pentru suspensie, ac indicator.
1

10pct
2
3
4
5
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
FIZICĂ VII

NR. SOLUŢIE, REZOLVARE PUNCTAJ PUNCTAJ


TOTAL
ITEM

1. m/s – viteza – vitezometrul 2 p pentru fiecare 12 p


corespondenţă corectă
kg – masa – balanţa

N – forţa – dinamometrul

m – lungimea – ruleta

K – temperatura – termometrul

s – timpul - cronometrul
2. a)1200mm=1,2m 2p pentru fiecare răspuns 12p
b)4hm =400m corect
c)130000cm2 =13m2
d)200g =0,2kg
e)70dag=700000mg

f)18 min=1080 s
3. 3.a)Atunci când încălzim un corp, volumul 2 p pentru fiecare răspuns 14p
acestuia creşte, acest fenomen se numeşte corect
dilatare
b)Lumina se propagă în linie dreapta., astfel
se explică formarea umbrelor.
c)Reflexia înseamnă schimbarea direcţiei de
propagare......a razei de lumină, atunci când
întâlneşte suprafaţa de separare dintre doua
medii diferite.
d)La suprafaţa de separare dintre două medii
transparente se mai poate produce fenomenul
optic , refracţia luminii.
e)Viteza unui corp se calculează ca raportul
dintre distanţa parcursă şi durata mişcării.
f)Mărimea fizică ce măsoară inerţia este masa.
g)Raportul dintre masa şi volumul unui corp
se numeşte densitate, şi caracterizează
substanţa
4. a)Greutatea cubului 78N 6p 16p
G=m.g=7.8kg. 10N/kg=78N 10p
b)Densitatea cubului 7800kg/m3sau7,8g/cm3
=

= = =7,8g/ sau 7800 kg/m3

5. v = d/t 3p scrierea formulei vitezei 9p

d = v.t 3p determinarea distanţei

d = 384000km 3 p rezultat

6. 72km/h=20m/s 5p transformare 17p

5pformulă ;înlocuire.
=20m/s-0m/s=20m/s
7p scrierea formulei şi
obţinerea rezultatului.
= = =2

7. 1.orificiu pentru suspensie 2 p pentru fiecare 10 p


corespondenţă corectă
2.resort elastic
3.ac indicator
4.scală gradată
5.tija cu cârlig
Oficiu 10 p

Total 100 p

S-ar putea să vă placă și