Sunteți pe pagina 1din 1

R E C O M A N D A R E / CARACTERIZARE

Doamna/-ul ............, profesor titular/suplinitor de .......................la ...................., gradul


didactic .......,a absolvit ..........................., promoția ..............
Doamna profesor colaborează în mod constant cu membrii Catedrei de ................,
completându-și în permanență portofoliul personal cu documente specifice, realizând la termen
planificările semestriale și pe cele ale unităților de învățare. Păstrează raporturi amiabile,
bazate pe respect, atât cu ceilalți colegi, cât și cu responsabilul Ariei ................, respectiv cu
direcțiunea școlii.
Este un cadru didactic competent, cu o bună pregătire de specialitate, preocupat de
formare continuă, fiind apreciată pentru modul în care lucrează cu elevii şi pentru relaţiile cu
personalul didactic din unitate. Este ataşată de elevi şi este empatică, existând o bună relaţie
profesor-elev, acest fapt fiind relevat şi de rezultatele bune obţinute de copii, dovada
preocupării doamnei profesor în actul de predare-învăţare.
Interesată în permanenţă de desfăşurarea unor lecţii cu un profund caracter formativ şi
informativ, doamna/-ul profesor ................... realizează corelarea conţinutului activităţilor de
ȋnvăţare cu obiectivele şi prevederile programei. Ţinând cont de particularităţile de vârstă ȋn
actul de evaluare, doamna/-ul profesor utilizează, după o selecţie judicioasă, mijloace şi
procedee variate, atât pe cele clasice, cât şi pe cele moderne, având drept finalitate evoluția în
plan informativ, precum şi formarea personalităţii elevului şi pregătirea acestuia pentru viaţă.
Seriozitatea și a responsabilitatea doamnei-ului profesor sunt justificate de o bună
pregătire profesională și pedagogică, pentru activitatea pe care o desfăşoară, obţinând ȋn anul
școlar .................. calificativul “FOARTE BINE”.
Calitatea demersului didactic, comportamentul şi ţinuta, modul de relaţionare cu elevii,
părinţii, colegii și direcțiunea sunt motive solide pentru a o recomanda pe doamna/-ul profesor
...................... pentru înscrierea la ..............

Director,

Responsabil Arie ..................,

S-ar putea să vă placă și