Sunteți pe pagina 1din 1

UNITĂȚI DE MĂSURĂ PENTRU ARIE

EXERCIȚII

1) Transformaţi în metri pătraţi: a) 3 dam2; b) 50 dam2; c) 107 dam2;


d) 1,83 dam2; e) 31,4567 dam2; f) 42 hm2; g) 1,2413 hm2; h) 40,23 hm2;
i) 0,021 hm2; j) 0,00005 hm2; k) 7 km2; l) 2,412 km2; m) 0,3715 km2;
n) 0,0029 km2; o) 2,3 km2; p) 3 ha; q) 0,5 ha; r) 2,37 ha;
s) 2 ar; t) 27,1 ar; u) 0,03 ar.

2) Transformaţi în centimetri pătraţi: a) 3 dm2; b) 1,70 dm2; c) 65 m2; d) 0,031 m2;


e) 1 dam2; f) 0,2 dam2; g) 0,07 ha; h) 0,94 ar.

3) Transformaţi în decametri pătraţi:a) 30 m2; b) 4578 m2; c) 124,25 m2; d) 3,73 m2;
e) 3,5 dm2; f) 2000 dm2; g) 341500 dm2; h) 245,1 dm2; i) 0,22 ha; j) 0,003 hm2;
k) 3 km2; l) 27,3 km2.

4) Transformaţi în hectare: a) 8000 m2; b) 71,3 m2; c) 256,12 m2; d) 43 m2;


e) 14,3 dam2; f) 3,471 dam2; g) 0,21 ar; h) 325 ar; i) 7 km2; j) 0,38 km2;
k) 21,7 km2;

5) Transformaţi: a) 37,1438 m2 = ...........…dam2 = ...........…dm2 = ….............mm2;


b) 0,0039 dam2 = ..............…dm2 = ….............hm2 = ….............cm2;
c) 308,95 dam2 = ..............…hm2 = …...............m2 = .............…dm2;
d) 1,357 m2 = ....................…dm2 = ..........… dam2 = ............…mm2.

6) Stabiliţi unitatea de măsură: a) 713,4 cm2 = 7,134 …..; b) 82,3 m2 = 0,00823 …..;
c) 0,0156 km2 = 156 …..; . d) 964,1 dm2 = 0,09641 …..; .e) 4,572 hm2 = 45720 ..…;
f) 12,04 km2 = 120400 …; g) 371,52 hm2 = 3,7152 …; h) 10,179 m2 = 10179000 …

11) De câte ori se măreşte aria unui dreptunghi dacă: a) Lungimea se măreste de trei ori;
b) Lăţimea se măreşte de 5 ori; c) Lungimea se măreşte de două ori iar lăţimea de trei
ori.

12) Un perete trebuie acoperit cu faianţă pe o lungime de 8,55 m şi o înălţime de 1,5 m.


Dacă o placă de faianţă are lungimea şi lăţimea de 15 cm, aflaţi câte plăci sunt
necesare pentru acoperirea peretelui.

Răspuns: 1) a) 300; b) 5000; c) 10700; d) 183;e) 3145,67; f) 420000; g) 12413; h)


401230; i) 210; j) 0,5; k) 7000000; l) 2412000; m) 371500; n) 2900; o) 2300000; p)
30000; q) 5000; r) 23700; s) 200; t) 2710; u) 3. 2) a) 300; b) 170; c) 650000; d) 310; e)
1000000; f) 200000; g) 7000000; h) 940000. 4) a) 0,8; b) 0,00713; c) 0,025612;
d)0,0043; e) 0,143; f) 0,03471; g) 21; h) 3,25; i) 700; j) 38; k) 2170; 5) a) 0,371438;
3714,38; 37143800; b) 39; 0,000039; 3900; c) 3,0895; 30895; 3089500; d) 135,7;
0,01357; 1357000. 6) a) dm2; b) hm2; c) dam2; d) dam2; e) m2; f) dam2; g) km2; h) mm2.
31,707; d) 147,8864; e) 423,45; f) 45,43; g) 510,22; h) 508,925. 8) 36 cm2. 9) 500 cm.

MORARIU MIHAI 1

S-ar putea să vă placă și