Sunteți pe pagina 1din 3

Exercitii

1. Din formula : v=d/∆t , explicati care este semnificația fizică a


termenilor
- d……………………. și menționați [d]SI= …………………..
- ∆t ………………….. și menționați [∆t]SI= …………………
- V …………………… și menționați [V]SI= ………………….

2. Completați spațiile libere din enunțul de mai jos:


Viteza, este o mărime fizică care este egală cu raportul dintre
…………………… și ………………………………..în care are loc această
deplasare.
Formula de calcul a deplasării este : d=………………….
Formula de calcul a intervalului de timp este : ∆t=
…………………………

3. Un iepuraș ,urmărit de un lup, fuge vara , spre vârful unui deal,


cu viteza de 54 Km/h, timp de 20 min. Lupul care îl urmărește,
poate avea viteza maximă de două ori mai mică ca a iepurașului.
Calculați:
a) Viteza iepurașului exprimată în m/s,
b) Intervalul de timp în care fuge iepurașul, exprimat în s,
c) Viteza lupului,
d) Distanța parcursă de iepuraș,
e) Distanța parcursă de lup,
f) Distanța dintre lup și iepuraș, după cele 20 min.
4. Coordonata punctului de plecare a unui automobil x0, la
momentul iniţial
t0=9h 20 min era de 18 km, iar coordonata punctului de sosire x1, la
momentul t1=11h 30 min, este de 85 km. Să se afle:
a) Distanţa parcursă de automobil
b) Durata deplasării
5 Cu ce viteză constantă trebuie să se deplaseze un motociclist
pentru a ajunge la Orăştie la ora 8.00, ştiind că pleacă din Deva
la ora 7 şi 45 min, iar distanţa dintre cele două localităţi este de
30 km?

6. Cu ce viteză s-a deplasat un mobil, dacă la ora 16 şi 45 minute


se afla în dreptul bornei kilometrice 169, iar la ora 17 şi 50 min, la borna
kilometrică 240?
7. Doi motociclisti pornesc simultan, in acelasi sens , pe aceeasi sosea ,
cu vitezele v1=40 km/h si v2=60km/h.Distanta dintre punctele de plecare este
d=50 km.Afla momentul si locul intalnirii. 

Completați careul:

1 M
2 E
3 T
4 R
5 U
6 L

1. 1000 m
2. Instrument de măsură pentru volum
3. De 100 ori mai mic ca și metrul
4. dm3
5. Aria
6. Locul pe care îl ocupă un corp în spațiu
1punct oficiu