Sunteți pe pagina 1din 12

Prezentarea pe prima pagină

Viteza medie. Unităţi de măsură.


Caracteristicile vitezei (direcţie, sens)
Exemple de viteze:
-creşterea ierbii : -sunet : 340 m/s
0.0000001 m/s -avion cu reacţie : 400
-melc : 0.001 m/s m/s
-biciclist : 5.6 m/s -racheta : 300 000 m/s
-rândunică : 88 m/s -lumina : 300 000 km/s
Probleme-întrebări
 Viteza Pământului în mişcarea de rotaţie în
jurul axei sale (la Ecuator) este de
aproximativ 1200km/h . Poate omul să
depăşească viteza Pământului ?
 Lungimea unei şine de cale ferată este de 12
m. Sunteţi în excursie , mergeţi cu trenul şi
v-ar interesa ce viteză are trenul la un
moment dat. Cum veţi procedea?
Scrieţi în caiete:
 Def.Viteza medie este mărimea fizică egală
cu raportul dintre distanţa parcursă de un
mobil şi timpul necesar parcurgerii acestei
distanţe.
 Formule:
 V=d/t sau v medie =Δd/Δt
 Unitatea de măsură:[v]=1m/s
 Altă unitate de măsură este km/h
Viteza se reprezintă printr-un segment de dreaptă
mărginit de un punct și o săgeată. Mărimea
segmentului este proporțională cu mărimea vitezei
Observaţii:
 Transformarea este  Dacă în timpul
1km/h=1000/3600m/s parcurgerii unei anumite
distanţe viteza nu rămâne
 Ex.
constantă ,atunci viteza
 72km/h=72000/3600m/s= medie de-a lungul întregii
20m/s traiectorii se calculează
 Instrumentul de măsură al împărţind distanţa totală
vitezei este vitezometrul parcursă de mobil , la
timpul necesar parcurgerii
pe care îl vedem la bordul acesteia:
maşinii
 V medie=dtot/tot
 Alt instrument:radarul =d1+d2+…/t1+t2+….
Viteza momentană reprezintă viteza unui mobil la un
moment dat, care este indicată de vitezometrul de la
bordul mașinii. Exemplu: d = 210 Km, t = 3 ore, at. v = ?

Vitezometrul de la bordul mașinii


Exerciţii şi probleme
 Doi copii aleargă pe un
drum rectiliniu cu vitezele  David merge cu o
constante v1=18km/h şi tricicletă , timp de 5
v2=6m/s. Care din ei are minute , cu viteza
viteza mai mare? constantă v=10,8km/h.
 Un motociclist pleacă la Calculează distanţa
ora 14 şi 45 min. de la parcursă de David.
kilometrul 26 şi ajunge la  Un mobil parcurge
kilometrul 62 la ora 15 şi distanţa dintre 2 localităţi
15 min. Calculează viteza în 2 etape:în prima etapă
medie a motociclistului. parcurge d1=40km cu
viteza v1=50km/h , apoi
parcurge d2=60km cu
v2=60km/h .Care este
vmedie?
Test-viteza medie
 3. Doi copii aleargă la proba
1.Viteza este: de 100 m.
a)mărime fizică Presupunând că ei fac acelaşi
fundamentală nr. de paşi , care dintre cei 2
b)mărime fizică derivată copii are viteza mai mare?
c)unitate de măsură a)copilul care are pasul mai mic
fundamentală b)copilul care are pasul mai
d)unitate de măsură derivată mare
2.Viteza unui avion este c)nu contează mărimea pasului
1080 km/h. Echivalent d)cel care s-a antrenat mai mult
cu:
a)300m/s b)30m/s c)3m/s
d)0.3m/s
Barem pentru
alergarea de viteză –
50m
clasa a VI-a
Băieți – 8,6s
Fete – 9,6 s
Temă:
 Manual :ex.1,2,3 pag.31