Sunteți pe pagina 1din 7

1

Lucrul si energia mecanica

Lucrul si energia mecanica


I. Lucrul mecanic este produsul dintre forta si deplasare:
~
dL = F~ dr.
Daca forta este constanta, atunci
L12 = F r12 cos ,
unde r12 este modulul deplasarii din punctul 1 in punctul 2, iar este unghiul dintre forta
F~ si deplasarea ~r12 .
II. Puterea este lucrul fortei intr-o unitate de timp:
L
.
t
III. Energia este proprietatea corpului de a efectua un lucru.
Energia cinetica este
mv 2
Ec =
.
2
Energia potentiala a punctului material in cimpul gravitational
P =

Ep = mgh,
unde h este inaltimea la care se afla corpul in raport cu nivelul considerat nul.
Energia potentiala in cimpul fortelor de elasticitate:
kx2
Ep =
,
2
unde k este coeficientul de elasticitate (al corpului, al firului), x este marimea deformatiei
lui in raport cu pozitia nedeformata.
IV. Lucrul fortei rezultate este egal cu variatia energiei cinetice:
Lrez =

mv22 mv12

= Ec2 Ec1 .
2
2

Lucrul fortei de greutate:


Lg = mgh1 mgh2 = (Ep2 Ep1 ).
Lucrul fortei de elasticitate:
kx21 kx22

= (Ep2 Ep1 ).
2
2
Forte conservative sunt fortele lucrul carora nu depinde de forma traiectoriei, lucrul fortei
conservative pe o traiectorie inchisa este egal cu zero. Exemple: forta de greutate, forta de
elasticitate. Toate celelalte forte se numesc exterioare.
Lucrul fortei exterioare este egal cu variatia energiei mecanice totale.
Energia mecanica totala:
E = Ec + Ep ,
Lel =

Lex = E2 E1 .

Lucrul si energia mecanica

Exemple de rezolvare a problemelor


1. O luntre cu motor se misca contra curgerii unui riu de munte. Forta de tractiune a
motorului este de 2 kN. Luntrea ramine in miscare fata de mal. Viteza de curgere a apei riului
este de 5 m/s. Efectueaza oare un lucru forta de tractiune a motorului? Daca da, atunci care
este lucrul ei timp de 5 s? Care este puterea motorului?
Solutie
In raport cu malul riului deplasarea este zero (conform conditiilor problemei), de aceea
lucrul este egal cu zero.
In raport cu o pluta care se misca pe apa (in raport cu un punct de pe apa) luntrea se misca
cu viteza de 5 m/s (este viteza apei in raport cu malul), prin urmare, deplasarea ei in timpul
t este
S = vt.
Prin urmare,
L = F S cos .
~ = 0, deoarece forta de tractiune si deplasarea coincid ca directie: ~v
Unghiul = (F~ , S)
este viteza luntrei in raport cu pluta (apa), F~ este forta de tractiune a motorului.
Prin urmare,
L = F v t = 2 103 5 5 = 50 103 (J).
Puterea:
P =

L
= F v = 2 103 5 = 10 103 (W).
t

2. Ce lucru se va efectua la comprimarea unui arc al vagonului feroviar cu 5 cm, daca la


comprimarea lui cu 1 cm se cere actiunea unei forte de 30 kN?
x1 = 5 cm
x2 = 1 cm
F2 = 30 103 N
F1 ?
Solutie
Este vorba de legea lui Hooke:
F = kx.
In primul caz:
F1 = kx1 .
In al 2-lea caz:
F2 = kx2 .
Rezulta,

kx1
x1
F1
=
F1 = F2
.
F2
kx2
x2
0, 05
F1 = 30 103
= 150 103 (N).
0, 01

Lucrul si energia mecanica

3. Asupra unui corp cu masa de 10 kg actioneaza o forta constanta de 5 N. Se cere energia


cinetica a corpului peste 2 s de la inceputul miscarii. Rezistenta se neglijeaza.
Solutie
Energia cinetica este egala cu lucrul fortei de tractiune (forta de frecare se neglijeaza).
Deci,
at2
Ec = L = F S = F
.
2
Din legea a 2-a alui Newton:
F = ma a =
Deci,

F
.
m

F t2
F 2 t2
=
;
m 2
2m
52 22
Ec =
= 5 (J).
2 10

Ec = F

4. Pe un teleferic (funicular), sub un unghi de 45o fata de orizont, se ridica un vagonet


cu masa de 500 kg. Se cere lucrul fortei de tractiune a motorului, daca vagonetul se ridica la
inaltimea de 10 m, iar coeficientul de frecare este de 0, 1.
g = 9, 81 m/s2
= 45o
m = 500 kg
h = 10 m
= 0, 1
Ltr ?
Solutie
Lucrul fortelor exterioare este egal cu variatia energiei mecanice totale. Exterioare sunt
forta de tractiune si forta de frecare, lucrul careia este negativ:
Ltr Lf r = mgh,
unde mgh este variatia energiei mecanice totale (corpul capata doar energie potentiala).
Lucrul fortei de frecare este:
Lf r = Ff r S.
Forta de frecare se determina din conditia:

~ + F~f r + m~g + F~tr =0


N
Ff r =N.
Proiectam marimile din prima ecuatie pe axa y:
N mg cos = 0 N = mg cos Ff r = mg cos .

Lucrul si energia mecanica

Prin urmare,
Lf r = mg cos

h
,
sin

h
deoarece S =
(din triunghiul dreptunghic).
sin
Deci,
Lf r = mgh ctg.
Prin urmare,
Ltr = mgh + Lf r = mgh + mgh ctg Ltr = mgh(1 + ctg).
Ltr = 500 9, 81 10(1 + 0, 1 1) 54000 (J) = 54 (kJ).

5. Un arc cu rigiditatea de 100 kN/m si masa de 400 g cade pe o masa de la inaltimea de 5 m.


Cu cat se va comprima arcul, daca la lovitura axa arcului ramane verticala?
m = 400 g= 0, 4 kg
h=5m
g = 9, 81 m/s2
k = 1 105 N/m
x?
Solutie
Consideram ca lungimea arcului este cu mult mai mica decat inaltimea de la care cade.
Atunci, conform legii conservarii energiei,
r
r
kx2
2mgh
2 0, 4 9, 81 5
mgh =
x=
=
= 0, 02 m.
2
k
105

6. De pe o panta acoperita cu gheata cu inaltimea de 1 m si baza de 5 m aluneca o sanie


care se opreste pe portiunea orizontala de lungime 95 m. Se cere coeficientul de frecare.
h=1m
a=5m
b = 95 m
g = 9, 81 m/s2
?
Solutie
Asupra corpului actioneaza numai o forta exterioara forta de frecare si lucrul ei este egal
cu variatia energiei mecanice totale.
Deci:

F f r1 S + F f r2 b = E2 E1 = mgh
sau, luand in consideratie ca

F f r1 S = Ff r1 S;

F f r2 b = Ff r2 b

Lucrul si energia mecanica

si
Ff r = N,
obtinem:
N1 S + N2 b = mgh.
Proiectand fortele pe axele y1 si y2 , respectiv, obtinem:
N1 mg cos = 0;
cos =
Prin urmare,

N2 mg = 0;

a
a
=
.
2
S
h + a2

a
,
h2 + a 2
N2 = mg.

N1 = mg

Rezulta ca:
mg

a
h2 + a2 + mgb = mgh
h2 + a2

sau
=

h
;
a+b

1
= 0, 01.
5 + 95

7. Un corp cu masa de 500 g se misca pe un plan orizontal cu viteza de 30 m/s si in


continuare se ridica pe un plan inclinat, trecerea de la plan orizontal la plan inclinat fiind lenta.
Planul inclinat cu masa de 7,5 kg este mobil. Se cere inaltimea la care se ridica corpul pe planul
inclinat si viteza cu care cade de pe el. Frecarea se neglijeaza.
m = 0, 5 kg
v01 = 3 m/s
M = 7, 5 kg
v1 , h?
Solutie
Aplicam legea conservarii impulsului si legea conservarii energiei pentru starile I si II:

mv01 =(m + M )v02 ,

mv01 = m + M v 2 + mgh.
02
2
2

0, 5 3 = (0, 5 + 7, 5)v02 v02 =


Atunci

0, 5 3
= 0, 19 (m/s).
0, 5 + 7, 5

0, 5 + 7, 5
0, 5 32
=
0, 192 + 0, 5 9, 81 h.
2
2
De unde h = 0, 43 m.

Lucrul si energia mecanica

Pentru pozitiile I si III:

mv01 =mv1 + M v2 ,

2
2
2

mv01 = mv1 + M v2 ,
2
2
2
viteza initiala a corpului, v1 viteza lui la iesire de pe panta, v2 viteza finala a

unde v01
pantei.
Rezulta:

m
(v01 + v1 ),
M
m2
= mv12 + M 2 (v01 + v1 )2 .
M
v2 =

2
mv01

Sau

m2
(v01 + v1 )2 ,
M
0, 52
2
2
0, 5 3 = 0, 5v1 +
(3 + v1 )2 .
7, 5
2
mv01
= mv12 +

De unde:
v12 + 0, 37v1 7, 87 = 0,
p
v1 = 0, 19 0, 14 + 7, 87.
Deci v1 = 2, 64 m/s.
Solutia v1 = 3, 02 m/s nu are sens fizic: aceasta ar insemna ca corpul s-ar misca in acelasi
sens, practic cu aceesi viteza initiala si nu s-ar respecta legea conservarii impulsului.
8. Un corp mic aluneca pe o panta care trece in bucla Nesterov de raza 20 cm. Se cere
inaltimea minima de la care corpul incepe alunecarea pentru ca el sa efectueze o miscare deplina
pe bucla. Frecarea se neglijeaza.
R = 0, 2 m
g = 9, 81 m/s2
h?
Solutie
Vom aplica legea conservarii energiei pentru starile I si II:
mgh =

mv 2
+ mg 2R.
2

In pozitia II corpul se misca pe circumferinta, deci cu acceleratie, prin urmare

N + m
g = m
a,
v2
.
unde a este acceleratia centripeta, egala cu
R

Cu cat viteza in pozitia II este mai mica, cu atat forta de reactiune N este mai mica, doar

forta m
g este constanta. La limita N = 0, prin urmare
v2
a=g=
v 2 = gR.
R

Lucrul si energia mecanica

Substituind in prima ecuatie, obtinem:


mgh =
Prin urmare,

m
gR + mg 2R.
2

5
h = R; h = 0, 5 m.
2

Probleme de control
1. Un automobil cu masa de 1 t incepe miscarea uniform accelerat si parcurge distanta de
50 m in 5 s. Se cere puterea dezvoltata de motorul automobilului. (Raspuns: 80 kW.)
2. O bila metalica cu masa de 100 g se misca uniform pe circumferinta in plan orizontal cu
frecventa de 3 s1 . Raza circumferintei este de 50 cm. Se cere lucrul pentru marirea frecventei
pana la 5 s1 . (Raspuns: 7,9 J.)
3. Puterea unei centrale hidroelectrice este de 73,5 MW, randamentul de 75 procente. Se
cere inaltimea la care barajul ridica apa, daca consumul de apa este de 103 m3 /s.
(Raspuns: 10 m.)
4. Un corp aluneca pe suprafata interioara a unei semisfere. O jumatate a ei este absolut
neteda, cealalta cu asperitati. Punctul de trecere de pe o parte pe alta este in punctul de jos.
Se cere acceleratia corpului in momentul trecerii de pe o parte
p pe alta, daca coeficientul de
frecare dintre corp si suprafata este de 0,15. (Raspuns: a = 92 + 4 = 20 m/s2 .)
5. Un corp mic aluneca din varful unei sfere fara viteza initiala. Raza sferei este R. La ce
5
inaltime corpul se va rupe de la sfera? (Raspuns: R.)
3

S-ar putea să vă placă și