Sunteți pe pagina 1din 3

(2) 2.4. 2.

Vectorul Viteza

Viteza medie

DefiniŃie: Se numeşte viteza medie a punctului material în intervalul


de timp ∆t = t2 – t1 raportul dintre deplasarea şi intervalul de timp
corespunzător.

Viteza este o mărime vectorială


care are aceeaşi orientare ca şi de-
plasarea.

Fig. 1.4 Aflat în mişcare, un mobil îşi


schimbă în timp poziŃia.

Viteza instantanee

DefiniŃie: Viteza instantanee este limita spre care tinde viteza medie
când intervalul de timp tinde la zero.

Dimensiunea vitezei se poate stabili pe baza relaŃiei:

Mişcarea rectilinie uniformă.

DefiniŃie: Mişcarea în care punctul material parcurge spaŃii egale în


intervale de timp egale se numeşte rectilinie uniformă. Pentru o astfel de
mişcare viteza este constantă.

prin integrare se obŃine:

de unde spaŃiul parcurs în timp este:

1
2.4. 3. Vectorul acceleraŃie

AcceleraŃia medie

DefiniŃie: Se numeşte acceleraŃia medie a punctului material în


intervalul de timp ∆t = t2 – t1 raportul dintre variaŃia vitezei şi intervalul
de timp corespunzător.

AcceleraŃia este şi ea o
mărime
vectorială. Orientarea ei nu
coincide cu orientarea vi-
tezei sau a deplasării.

Fig. 1.5. Aflat în mişcare neuniformă, un


mobil îşi schimbă în timp viteza.

AcceleraŃia instantanee

DefiniŃie: AcceleraŃia instantanee este limita spre care tinde


acceleraŃia medie când intervalul de timp tinde la zero.

Dimensiunea acceleraŃiei se poate stabili pe baza relaŃiei:

Mişcarea rectilinie uniform accelerată

DefiniŃie: Mişcarea se numeşte rectilinie uniform accelerată,


mişcarea în care acceleraŃia punctului material rămâne constantă atât în
mărime cât şi în orientare.

prin integrare se obŃine:

2
de unde viteza în funcŃie de timp este:

iar spaŃiul parcurs este:

care este ecuaŃia spaŃiului în mişcarea variată cu spaŃiu iniŃial şi viteză


iniŃială.
EcuaŃia lui Galilei - exprimă legătura dintre viteza punctului material
şi spaŃiul parcurs de acesta la orice moment de timp.
Din ecuaŃia (1.22) putem exprima timpul parcurs:

de unde ecuaŃia spaŃiului devine:

de unde: