(2) 2.4. 2.

Vectorul Viteza Viteza medie
DefiniŃie: Se numeşte viteza medie a punctului material în intervalul de timp ∆t = t2 – t1 raportul dintre deplasarea şi intervalul de timp corespunzător.

Viteza este o mărime vectorială care are aceeaşi orientare ca şi deplasarea.
Fig. 1.4 Aflat în mişcare, un mobil îşi schimbă în timp poziŃia.

Viteza instantanee
DefiniŃie: Viteza instantanee este limita spre care tinde viteza medie când intervalul de timp tinde la zero.

Dimensiunea vitezei se poate stabili pe baza relaŃiei:

Mişcarea rectilinie uniformă.
DefiniŃie: Mişcarea în care punctul material parcurge spaŃii egale în intervale de timp egale se numeşte rectilinie uniformă. Pentru o astfel de mişcare viteza este constantă.

prin integrare se obŃine:

de unde spaŃiul parcurs în timp este:
1

2.4. 3. Vectorul acceleraŃie AcceleraŃia medie
DefiniŃie: Se numeşte acceleraŃia medie a punctului material în intervalul de timp ∆t = t2 – t1 raportul dintre variaŃia vitezei şi intervalul de timp corespunzător.

AcceleraŃia este şi ea o mărime vectorială. Orientarea ei nu coincide cu orientarea vitezei sau a deplasării.
Fig. 1.5. Aflat în mişcare neuniformă, un mobil îşi schimbă în timp viteza.

AcceleraŃia instantanee
DefiniŃie: AcceleraŃia instantanee este limita spre care tinde acceleraŃia medie când intervalul de timp tinde la zero.

Dimensiunea acceleraŃiei se poate stabili pe baza relaŃiei:

Mişcarea rectilinie uniform accelerată
DefiniŃie: Mişcarea se numeşte rectilinie uniform accelerată, mişcarea în care acceleraŃia punctului material rămâne constantă atât în mărime cât şi în orientare.

prin integrare se obŃine:

2

de unde viteza în funcŃie de timp este:

iar spaŃiul parcurs este:

care este ecuaŃia spaŃiului în mişcarea variată cu spaŃiu iniŃial şi viteză iniŃială. EcuaŃia lui Galilei - exprimă legătura dintre viteza punctului material şi spaŃiul parcurs de acesta la orice moment de timp. Din ecuaŃia (1.22) putem exprima timpul parcurs:

de unde ecuaŃia spaŃiului devine:

de unde:

3