Sunteți pe pagina 1din 1

(28) Ciclul Carnot

Carnot a dat o schemă pentru o maşină termică ideală care lucrează,


fără frecare, cu cel mai mare randament ter-
mic, teoretic. Gazul folosit ca şi substanŃă de
lucru se destinde iniŃial izoterm la tempera-
tura T1 de la o adiabată interioară la o adia-
bată exterioară preluând o căldură Q1. În fa-
za a doua gazul se destinde adiabatic de la
temperatura T1 până la temperatura T2 cu
(T1 > T2). În timpul trei, gazul se comprimă
izoterm la temperatura T2 de la o adiabată
exterioară la o adiabată interioară cedând o
căldură Q2. În timpul 4, gazul revine adia-
batic la starea iniŃială.
Fig. 9.12 Ciclul Carnot.

Randamentul ciclului Carnot este atunci:

(9.55)

Randamentul termic al ciclului Carnot nu depinde de natura substanŃei de lucru ci numai


de temperatura sursei calde (T1) şi de temperatura sursei reci (T2).

9. 10. Maşinile termice şi randamentul lor

DefiniŃie: InstalaŃia care transformă energia termică primită sub formă de căldură în
energie mecanica sub formă de lucru mecanic se numeşte maşina termică.

DefiniŃie: În termotehnică şi căldură


prin randamentul unei instalaŃii termice
se înŃelege raportul dintre cantitatea de
căldură utilă şi cea cheltuită.

(9.55)

Practic este imposibil de realizat o ma-


şină termică care să funcŃioneze după ciclu
Carnot.
Fig. 9.13 Cele mai des întâlnite maşini
termice sunt motoarele care funcŃionea-
ză în patru timpi. Un randament bun al
acestora duce la consum mai mic de
combustibil.