Sunteți pe pagina 1din 1

(14) 6. 1.

Mişcarea oscilatorie

În natură şi tehnică se întâlnesc procese repetabile în timp care stau la baza


oscilaŃiilor de diferite feluri.
Caracteristici ale mişcării oscilatorii:
• Existenta unei poziŃii de echilibru
• Mişcarea se efectuează în ambele sensuri,
în jurul poziŃiei de echilibru.
• Traiectoria mişcării are două extreme.
• În aceste poziŃii extreme viteza corpurilor
este nulă.

Fig. 5.1 Exemple de mişcări periodice.


DefiniŃie: Un corp solid sau lichid care se mişcă în ambele sensuri pe
aceeaşi traiectorie, execută o mişcare de oscilaŃie mecanică.
DefiniŃie: Mişcarea unui corp care se repetă la intervale egale de timp şi
se execută simetric faŃă de poziŃia de echilibru se numeşte mişcare oscilatorie
periodică.
DefiniŃie: Sistemele care efectuează mişcările descrise mai sus se numesc
oscilatori.

6. 2. Factori care determină mişcarea oscilatorie

Energia iniŃială suplimentară, care este necesară pentru scoaterea corpului


din poziŃia de echilibru reprezintă primul factor care determină mişcarea de
oscilaŃie. ForŃa care acŃionează asupra unui corp şi este mereu îndreptată spre
poziŃia de echilibru se numeşte forŃa elastică de revenire şi este al doilea factor
care determină o mişcare oscilatorie.

unde k este o constantă care caracterizeză


sistemul oscilator; iar x este depărtarea cor-
pului faŃă de poziŃia de echilibru şi se nu-
meşte elongaŃie. Dacă asupra corpului care
execută o mişcare de oscilaŃie acŃionează
numai o forŃă de tip elastic atunci această
mişcare ideală este numită armonică.
Fig. 5.2 Impulsul iniŃial şi apoi
forŃa de revenire conduc la apari-
Ńia unei mişcări oscilatorii.

6. 3. EcuaŃia mişcării oscilatorii armonice


Energia potenŃială este minimă în poziŃia de echilibru. Dacă notăm cu
Wp(x) energia potenŃială atunci aceasta se poate dezvolta în serie Taylor în jurul
poziŃiei de echilibru:

S-ar putea să vă placă și