Sunteți pe pagina 1din 1

(34) 12. 2.

Intensitatea curentului electric

DefiniŃie: Intensitatea curentului printr-un conductor este egală cu


sarcina electric transportată de purtătorii de sarcină în unitatea de timp, prin
orice secŃiune transversală a conductorului.

(12.1)

Unitatea de măsură pentru


intensitatea curentului electric este
Amperul.

(12.2)
Fig. 12.1 Electronii, purtătorii de sarcina din
conductorii străbat suprafaŃa S în timpul t.

12. 3. Densitatea de curent

Intensitatea curentului electric poate caracteriza complet modul în care


este condus curentul electric numai prin conductorii omogeni şi rectilinii pentru
care viteza purtătorilor de sarcină este aceeaşi în orice secŃiune a conductorului.
Pentru un corp cu secŃiune variabilă, pentru a descrie mişcarea purtătorilor de
sarcini electrice, trebuie introdusă o altă mărime fizică, densitatea de curent. Fie
n concentraŃia purtătorilor de sarcină.

(12.3)

Fiecare purtător are sarcina electrică egală cu q şi viteza v. În timpul t vor


trece prin secŃiunea S toŃi purtătorii din cilindrul cu generatoarea:

(12.4)

Sarcina totală, Q este:


Q=N·q (12.5)

Din ecuaŃia (12.3) numărul total de purtători este:

N = n · V = n · (S · l) = n · (S · v · t) (12.6)
N=n·v·t·S