Sunteți pe pagina 1din 1

(37) 13. 8.

Legea Biot-Savart

Câmpul magnetic al unui element de curent


În locul unei sarcini punctiforme considerăm un element de current liniar
Sarcina din interiorul lui este dată de ecuaŃia (13.9). Sarcina dQ poate fi
considerată punctiformă. Atunci prin aplicarea ecuaŃiei (13.14) obŃinem
elemental de câmp magnetic în punctul P ca fiind:

(13.15)

unde v este viteza în current a purtătorilor de sarcină. Astfel înlocuind elemental


de sarcină electrică obŃinem:

(13.16)

iar dacă se introduce


(13.17)

de unde se poate obŃine legea lui Biot-Savart.


(13.17)

Legea lui Biot-Savart ne dă valoarea şi orientarea câmpului magnetic


generat de elementul de curent într-un punct P situat la distanŃa r de
elementul de curent.
Vectorul câmp magnetic elementar generat de elementul de curent
într-un punct situat la distanŃa r de acesta, este orientat normal la planul
format de vectorii al vectorului de poziŃie al punctului P, în
sensul în care înaintează un burghiu drept când este rotit în sensul în care putem
suprapune vectorul peste vectorul pe drumul cel mai scurt.

Câmpul magnetic al unui element de curent


Un conductor oarecare de lungime finită parcurs de un curent electric I
poate fi divizat în mai multe elemente de curent. Câmpul magnetic într-un punct
P este dat de suma vectorială a contribuŃiei fiecărui astfel element curent. La
limită se obŃine integrala:
(13.18)

care reprezintă forma integrală a legii


Biot-Savart. Orientarea vectorului
Depinde de forma concretă a conduc-
torului şi coincide cu orientarea rezul-
tantei tuturor câmpurilor elementare
generate de elementele de curent
din care este construit conductorul.

Fig. 13.7 Câmpul magnetic produs de un


lement de curent.