Sunteți pe pagina 1din 2

(27) 9. 8.

Procese izotrope ale gazului ideal


Sistemul studiat este un gaz închis într-un cilindru cu piston, iar procesul de
transformare va decurge astfel încât unul din parametrii de stare să rămână constant.

Transformarea izocoră

DefiniŃie: Într-o transformare izocoră volumul rămâne constant.

(9.40)

Lucrul mecanic într-o transformare izocoră


a gazului ideal este zero. Din primul principiu
al termodinamicii rezultă:

(9.41)

Se poate defini căldura specifică molară la


Fig. 9.8 Transformarea izocoră volum constant ca fiind:

(9.42)

Transformarea izobară

DefiniŃie: Într-o transformare izobară presiunea rămâne constantă.

(9.43)

Lucrul mecanic într-o transformare izobară a gazului ideal este numeric


egal cu produsul dintre presiunea şi variaŃia corespunzătoare de volum. Din
primul principiu al termodinamicii rezultă:

(9.44)

(9.44)
Se poate defini căldura specifică molară la pre-
siune constantă ca fiind:

(9.45)
De unde prin combinarea relaŃiilor (9.42) şi
(9.45) se obŃine relaŃia lui Robert-Mayer:

Fig. 9.9 Transformarea izobară.


(9.46)
Transformarea izotermă

DefiniŃie: Într-o transformare izotermă temperatura rămâne constantă.


VariaŃia energiei interne în acest caz trebuie
să fie egală cu zero.
(9.47)
Căldura primită într-o transformare izotermă
a gazului ideal este egală cu lucrul mecanic e-
fectuat de acest gaz.Din primul principiu al ter-
modinamicii rezultă:
(9.48)
Fig. 9.10 Transformarea adiabatică
este mai abruptă decât transformarea
izotermă.
Transformarea adiabatică

DefiniŃie: Într-o transformare adiabatică căldura schimbată cu exteriorul


este zero.
(9.49)
Din primul principiu al termodinamicii rezultă:

(9.50)

Într-un proces adiabatic lucrul mecanic se efectuează de către gaz pe


seama energiei interne care se micşorează. Se poate definii exponentul adiabatic:

(9.51)

EcuaŃia transformării adiabatice este:

(9.52)