Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT FIZICA

Realizatori:Neagu Livia-Oana
Stan Matei
Moglan Vlad
Buhanca George

Clasa: a IX-a G
Scoala: CNVA
Profesor indrumator:Doru Costache
1. PRINCIPIILE MECANICII CLASICE
2. Principiul 1 (al inertiei)
3. Principiul 2 (Principiul fundamental )1
4. Principiul 2 (Principiul fundamental )2
5. Principiul 3(al actiunii si reactiunii)(1)
6. Principiul 3(al actiunii si reactiunii)(2)
7. Mișcare (fizică)
8. Tipuri de Miscari
9. Miscarea Rectilinie Uniforma
10. Miscare Rectilinie Uniform Variata
11. Miscarea circulara uniforma
12. Miscarea oscilatorie armonica
13. Bibliografie
Au fost enuntate de catre fizicianul Isaac Newton in cartea sa:”Principiile matematice ale
filozafiei naturii” in anul 1867 si a constituit trecerea fizicii din domeniul filozofiei in domeniul stiintei
(Fizica a devenit stiinta) de aceea Newton este denumit „Printul stiintei”.
• Inertia este proprietatea corpurilor de a-si mentine starea de miscare sau
de repaus.
• Obs:Masa este o masura a inertiei corpurilor:
• Masa mare=inertie mare

• Enunt:Un corp isi mentine starea de miscare rectilinie uniforma sau de
repaus atata timp cat asupra lui nu actioneaza un alt corp care sa-i
modofice starea.
• Orice proces in natura are loc in urma unei actiuni.
• Se numeste interactiune, actiunea reciproca dintre doua corpuri.Forta este o
masura a interactiunii corpurilor
• Forta este marimea fizica vectoriala.Fortele se compun ca orice vectori
folosind regula paralelogramului.
• Principiul 2 defineste forta Printr-o formula cu caracter general.Cazul
particular in care forta este constanta in timp a fost dedus din forma generala
determinata de Netwon pe baza calculului diferential.
• Deducerea intuitiva a relatiei fortei constante:
• Enunt:Forta care actioneaza asupra unui corp este egala cu produsul dintre masa
corpului si acceleratia imprimata, iar vectorul forta are aceeasi orientare cu
vectorul acceeleratie.
Netwonul este forta care actionand asupra unui corp de 1 kg ii imprima
acestuia o acceleratie de
Grautatea este o marime vectoriala, mai exact este o forta iar masa este o marime
scalara si fundamentala.
• Reactiunea=raspuns la actiune.
• Enunt:Daca un corp actioneaza asupra altui corp cu o forta numita actiune, cel de
al doilea corp va actiona asupra primului cu o forta egala-n modul dar de sens
opus numita reactiune.
• Forta de tip reactiune
• 1.Normala la plan (apare cand corpul este pe un plan).

• triunghiul OAB componentele greutatii: ->Gx este componenta greutatii responsabila de


tendinta corpului de a cobori pe plan (componenta tangentiala a greutatii).

->Gy este componenta greutatii care mentine corpul pe plan si prin apasarea planului determina aparitia
normalei la plan (componenta nornala a greutatii).
Mișcarea este în fizică, o schimbare de poziție a unui corp în raport cu timpul. Sunt două domenii ale fizicii care se
ocupă cu studiul mișcării:
• Dinamica, parte a fizicii care studiază mișcarea și forțele de mișcare, inclusiv cauzele lor.
• Cinematica, parte a fizicii care studiază mișcarea fără a lua în considerare cauzele forțelor de mișcare.
Mișcările sunt definite în fizică prin mai mulți parametri:
• Deplasare, este deosebirea dintre poziția ințială și cea finală a unui corp mișcat.
• Traiectorie, este calea urmată de un corp în mișcarea sa, reprezentată prin linia descrisă de centrul său de
greutate.
->În mișcarea rectilinie, traiectoria este o linie dreaptă.
->În mișcarea curbilinie, traiectoria este o linie curbă, eventual un cerc.
• Drum, (spațiu) este lungimea segmentului de pe traiectorie, segment definit de punctul inițial și punctul final al
deplasării corpului.
• Viteza, este măsura schimbării poziției și direcției de mișcare a unui corp în raport cu timpul.
• Acceleratie, este măsura schimbării vitezei unui corp în raport cu timpul.
• Se numeste miscare rectilinie uniforma, miscarea punctului material pe o traiectorierectilinie cu viteza
constanta.Un punct material in miscare rectilinie uniforma alegem axa Ox a sistemului decoordonate de-
a lungul traiectoriei.In acest caz, vectorii de pozitie ai punctului material si viteza acestuia au
componentenenule pe axa ox. Astfel din relatia de definitie a vitezei medii este:vx= ∆x/∆t = x(t0)/t-t0
• Se numest miscare rectilinie uniform variata este miscare punctului material pe otraiectorie rectilinie cu
acceleratie constanta.Un punct material in miscare rectilinie unniform variata. Alegem axa Ox a sistemului
decoordonate de-a lungul traiectoriei. In acest caz vectorul de pozitie al punctului material,viteza sa si
acceleratia au proiectii nenule numai pe axa Ox. Atunci, din relatia dedefinitie a acceleratiei medii se
obtine: ax= vx(t) – vx(t0)/t-t
• In miscarea circulara traiectoria este un cerc.
Definitie:Miscarea circulara uniforma este miscarea unui mobil care descrie o traiectorie sub forma de cerc si care isi pastreaza
constanta valoarea vitezei.

• Miscarea circulara uniforma este periodica, adica se repeta dupa un interval de timp.
• T = perioada miscarii uniforme este intervalul in care mobilul parcurge complet un cerc.
• N = numarul de cercuri complete descrise de mobil in intervalul de timp corespunzator T=t/N – Frecventa de rotatie
reprezinta numarul de rotatii complete efectuate de mobil in unitatea de timp.
• ʋ = N/△t
• Frecventa de rotatie (ʋ) se masoara in Hz (Hertz).
• [ʋ]SI = 1Hz (Hertz)
• Legea de miscare
• Viteza unghiulara este marimea fizica numeric egala cu unghiul la centru descris de raza vectoare in intervalul de timp
corespunzator. Viteza unghiulara se masoara in radiani pe secunda.
• Unghiul de un radian este unghiul la centru caruia i sa subintinde un arc de cerc de lungime egala cu raza cercului.
• Relatii de legatura:
• a)
• b)
• Acceleratia se numeste normala deoarece este perpendiculara tot timpul pe viteza si se numeste centripeta deoarece este
orientata spre centrul cercului.
• Miscarea oscilatorie este o miscare alternativa de o parte si alta a unei pozitii de echilibru intre
doua pozitii extreme, egal departate de pozitia de echilibru. In mişcarea oscilatorie reală,
amplitudinea scade în timp, datorită frecărilor, iar mişcarea oscilatorului este amortizată.Dacă nu
există frecări, mişcarea este neamortizată, iar amplitudinea rămâne constantă în timp.Mişcarea
oscilatorie determinată de o forţă de revenire de tip elastic F=ky se numeşte mişcare oscilatorie
armonică. Marimi fizice caracteristice mişcării oscilatorii armonice: 1)Perioada
mişcării reprezintă intervalul de timp T în care se efectuează o oscilatie complectă Perioada T se
măsoară în secunde, [T]SI = s.2)Frecvenţa de rotaţie ν reprezintă numărul de oscilaţii complete
efectuate oscilator în unitatea de timp. [ν]SI= s-1T· ν = 1; ν = 1/T; T = 1/ ν 3) Elongatia (x sau y)=
distanţa de la poziţia de echilibru la o poziţie atinsă de corp la un moment dat se numeşte
elongaţie şi se notează cu x sau cu y. Elongaţia se măsoară în metrii (m).4) Amplitudinea (A) =
elongaţia maximă atinsă de corp în timpul unei mişcări oscilatorii.
• Legea de mişcare x = A sin (ωt + φo) = f(t) sau y = A sin (ωt + φ o) = f(t)
1. http://www.nenitescu.ro/lectii/tipuri_de_miscari_mecanice/tipuridemiscarialepunctuluim
aterial.swf
2. https://www.scribd.com/doc/57467901/Miscarea-Rectilinie-Uniforma
3. http://ak3s-me.blogspot.ro/2011/03/tipuri-pe-miscari.html
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Mi%C8%99care_(fizic%C4%83)
5. https://sites.google.com/site/mecanica9ig/home/principiile-mecanicii-clasice

S-ar putea să vă placă și