Sunteți pe pagina 1din 4

2.

Mişcarea rectilinie uniformă, mişcarea rectilinie uniform variată,


mişcarea circulară uniformă.

Mişcarea rectilinie uniformă

în mișcarea rectilinie uniformă, viteza instantanee 𝑣⃗ = constant


𝑟⃗(𝑡+∆𝑡)−𝑟⃗(𝑡) ⃗⃗⃗⃗⃗
∆𝑟 𝑑𝑟⃗
𝑣⃗ ≝ lim = lim = = constant = 𝑣⃗ 
∆𝑡→𝑜 ∆𝑡 ∆𝑡→𝑜 ∆𝑡 𝑑𝑡

⃗⃗=𝑐𝑡
𝑣
𝑟⃗ 𝑡 𝑡
 𝑑𝑟⃗ = 𝑣⃗𝑑𝑡  ∫𝑟⃗ 𝑑𝑟⃗ = ∫𝑡 𝑣⃗𝑑𝑡 =
⏞ 𝑣⃗ ∫𝑡 𝑑𝑡 
0 0 0

𝑟⃗ 𝑡
 | 𝑑𝑟⃗ = 𝑣⃗ |𝑡 𝑑𝑡  𝑟⃗ − 𝑟⃗0 = 𝑣⃗(𝑡 − 𝑡0 )
𝑟⃗0 0

dacă 𝑡0 = 0  𝑟⃗ = 𝑟⃗0 + 𝑣⃗𝑡 ecuația mișcării rectilinii uniforme

În mișcarea rectilinie uniformă, vectorul viteză instantanee este constant atât ca


modul cât și ca viteză și direcție.
Direcția vectorului viteză instantanee este constantă și coincide cu suportul
variației vectorului de poziție, are sensul deplasării, iar modulul este egal cu
modulul vitezei medii, așadar 𝑣⃗ = 𝑣⃗𝑚𝑒𝑑

Mişcarea rectilinie uniform variată


În mișcarea uniform variată, accelerația 𝑎⃗ = constant
⃗⃗(𝑡+∆𝑡)−𝑣
𝑣 ⃗⃗(𝑡) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
∆𝑣 ⃗⃗
𝑑𝑣 𝑑 𝑑𝑟⃗ 𝑑2 𝑟⃗
𝑎⃗ ≝ lim = lim = = 𝑑𝑡( 𝑑𝑡 ) = 𝑑𝑡 2 = constant
∆𝑡→𝑜 ∆𝑡 ∆𝑡→𝑜 ∆𝑡 𝑑𝑡

Vectorul accelerație are direcția mișcării, având sensul mișcării dacă 𝑎 > 0
(mișcare accelerată) și sens opus mișcării dacă 𝑎 < 0 (mișcare încetinită.)
𝑎⃗⃗=𝑐𝑡
⃗⃗
𝑑𝑣 ⃗⃗
𝑣 𝑡 𝑡
= 𝑎⃗  𝑑𝑣⃗ = 𝑎⃗𝑑𝑡  ∫𝑣⃗⃗ 𝑑𝑣⃗ = ∫𝑡 𝑎⃗𝑑𝑡 =
⏞ 𝑎⃗ ∫𝑡 𝑑𝑡 
𝑑𝑡 0 0 0

𝑣⃗ 𝑡
 | 𝑑𝑟⃗ = 𝑎⃗ | 𝑑𝑡  𝑣⃗ − 𝑣⃗0 = 𝑎⃗(𝑡 − 𝑡0 )  𝑣⃗ = 𝑣⃗0 + 𝑎⃗𝑡 (dacă 𝑡0 = 0)
𝑣⃗0 0
𝑑𝑟⃗ 𝑟⃗ 𝑡 𝑡
= 𝑣
⃗ 0 + 𝑎
⃗𝑡  𝑑𝑟
⃗ = 𝑣
⃗ 0 𝑑𝑡 + 𝑎
⃗𝑡𝑑𝑡  ∫ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑑𝑟 = ∫ 𝑣
⃗ 0 𝑑𝑡 + ∫ 𝑎⃗𝑡𝑑𝑡 =
𝑑𝑡 𝑟⃗ 𝑡 𝑡 0 0 0

𝑡 𝑡 𝑡 1 𝑡
(𝑣⃗0 , 𝑎⃗ constanți ) = 𝑣⃗0 ∫𝑡 𝑑𝑡 + 𝑎⃗ ∫𝑡 𝑡𝑑𝑡 = 𝑣⃗0 ∫𝑡 𝑑𝑡 + 2 𝑎⃗ ∫𝑡 𝑑(𝑡 2 ) 
0 0 0 0

𝑟⃗ 𝑡 1 𝑡2
 | 𝑑𝑟⃗ = 𝑣⃗0 |𝑡 𝑑𝑡 + 𝑎⃗ | 2 𝑑𝑡 
𝑟⃗0 0 2 𝑡0
1
 𝑟⃗ − 𝑟⃗0 = 𝑣⃗0 (𝑡 − 𝑡0 ) + 2 𝑎⃗(𝑡 2 − 𝑡02 ) dacă 𝑡0 = 0 
1
 𝑟⃗ = 𝑟⃗0 + 𝑣⃗0 𝑡 + 2 𝑎⃗𝑡 2 ecuația mișcării rectilinii uniform variate
1
În cazul mișcării unidimensionale 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 și 𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 𝑡 + 𝑎𝑡 2
2
Eliminăm timpul între cele 2 relații
𝑣 − 𝑣0 𝑣 − 𝑣0 1 𝑣 − 𝑣0 2 𝑣𝑣0 −𝑣02 𝑣 2 −2𝑣𝑣0 +𝑣02
𝑡=  𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 + 𝑎( ) = 𝑥0 + + =
𝑎 𝑎 2 𝑎 𝑎 2𝑎
2𝑣𝑣0 −2𝑣02 𝑣 2 −2𝑣𝑣0 +𝑣02 𝑣 2 −𝑣02
= 𝑥0 + + = 𝑥0 +  𝑣 2 = 𝑣02 + 2𝑎(𝑥 − 𝑥0 )
2𝑎 2𝑎 2𝑎

 𝑣 2 = 𝑣02 + 2𝑎𝑆 relația lui Galilei


𝑣0
din 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 dacă viteza finală e nulă 𝑣 = 0 (oprire)  𝑡𝑜𝑝 = −
𝑎
𝑣02
dacă în 𝑣 = 2
𝑣02 + 2𝑎𝑆 se face 𝑣 = 0  𝑆𝑜𝑝 = −
2𝑎
Mişcarea circulară uniformă
Mișcarea circulară uniformă se realizează pe un cerc |𝑟⃗| = constant = 𝑅
Mișcarea este uniformă, deci |𝑣⃗ | = constant = 𝑣
𝑑𝑟⃗
𝑣⃗ = derivata unui vector de modul constant este perpendicular pe acesta
𝑑𝑡
𝑣 2̇ = (𝑣⃗ · 𝑣⃗)’ = (𝑟⃗̇ · 𝑟⃗̇)’ = 𝑟⃗̇ · 𝑟⃗ + 𝑟⃗ · 𝑟⃗̇ = 2𝑟⃗̇ · 𝑟⃗ = 0  𝑟⃗̇ · 𝑟⃗ = 0  𝑟⃗̇ ⊥ 𝑟⃗  𝑣⃗ ⊥ 𝑟⃗
În mișcarea circulară uniformă, vectorul viteză instantanee e tangent la
traiectoria circulară.
⃗⃗
𝑑𝑣
𝑎⃗ = dar |𝑣⃗| = constant  𝑎⃗ ⊥ 𝑣⃗
𝑑𝑡
𝑟⃗ = 𝑥𝑥̂ + 𝑦𝑦̂ = 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃𝑥̂ + 𝑅𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦̂ unghiul 𝜃 e variabil 𝜃 = 𝜃(𝑡)
𝑑𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝑠 𝑣
notăm 𝜔 ≝ viteză unghiulară 𝜔 = = 𝑅𝑑𝑡 = 𝑅 = constant
𝑑𝑡 𝑑𝑡
𝜔=𝑐𝑡
𝑑𝜃
𝜔=  𝑑𝜃 = 𝜔𝑑𝑡 ⏞
 𝜃 − 𝜃0 = 𝜔𝑡  𝜃 = 𝜔𝑡 + 𝜃0
𝑑𝑡
𝑑𝑟⃗ 𝑑
𝑣⃗ = 𝑑𝑡 = 𝑟⃗̇ = 𝑑𝑡(𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃𝑥̂ + 𝑅𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦̂) = −𝜔𝑅𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥̂ + 𝜔𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃𝑦̂
⃗⃗ x 𝑅⃗⃗
𝑣⃗ = 𝜔 𝑣 = 𝜔𝑅
⃗⃗
𝑑𝑣
𝑎⃗ = = −𝜔2 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃𝑥̂ − 𝜔2 𝑅𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦̂ = −𝜔2 𝑟⃗
𝑑𝑡
𝑎⃗ = −𝜔2 𝑅⃗⃗ 𝑎 = −𝜔2 𝑅
În mișcarea circulară uniformă, vectorul accelerație instantanee e tangent la
vectorul viteză, deci are direcția razei vectoare dar în sens opus acestuia, către
centrul cercului.
Vectorul accelerație are direcție radială și sensul către centrul cercului, de aceea
se numește accelerație centripetă.

S-ar putea să vă placă și