Sunteți pe pagina 1din 6

Ecuațiile lui Maxwell în vid.

Unde electromagnetice
* Legea lui Gauss pentru câmpul electric – legătura dintre câmpul electric și
sursele sale (sarcinile electrice).
Fluxul câmpului electric printr-o suprafață închisă este
Q r⃗ Q
Φ = ∮ ⃗E · d ⃗S = ∮ · d ⃗S
4 π ε0 r3 = 4 π ε0
Ω

d Sn r^ · d ⃗S ⃗r · d ⃗S
unghiul solid este dΩ = r 2 = r
2 = r
3 
Q Q Q
 Φ = 4 π ε0
∮dΩ = 4 π ε0 ·
4π = ε0

Teorema lui Gauss = fluxul câmpului electric printr-o suprafață oarecare


închisă nu depinde de forma sau mărimea suprafeței și
este proporțional cu sarcina conținută în volumul delimitat de suprafață
Q
Φ =ε 0
Considerăm acum o suprafață închisă A ' exterioară sarcinii q .
Imaginăm mental o suprafață sferică A centrată în sarcina q care trece foarte
aproape de A ' fără a o intersecta, apoi un canal infinitesimal ce unește cele 2
suprafețe. Suprafața compusă A ∪ A ' înconjoară sarcina q și, conform celor de
q
mai sus, fluxul prin aceasta este ε 0 .
q q
Φ A∪ A' =Φ +Φ 
A A'
ε0 = ε0 +Φ A'  Φ A' =0
Fluxul câmpului electric creat de o sarcină printr-o suprafață închisă exterioară
sarcinii este nul.

conform teoremei lui Gauss (t. divergenței) avem

¿⃗
E = lim
∮ ⃗E · d ⃗S (def)  ∮ ⃗E · d ⃗S = ∮ ¿ ⃗E dV 
∆ V →0 ∆V
q 1 ρ
 ∮ ¿ ⃗E dV = ∮ ⃗E · d ⃗S = ε0 = ε ∫ ρdV 
0
¿⃗
E = ε0

pentru spațiul vid ρ =0  ¿⃗


E =0 (1)

* Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic – legătura dintre câmpul magnetic și
sursele sale (dipolii magnetici)
∮ ⃗B · d ⃗S = 0

th. divergenței ∮ ⃗B · d ⃗S = ∮ ¿ ⃗B dV 
 ∮ ¿ ⃗B dV = ∮ ⃗B · d ⃗S = 0  ¿⃗
B =0 (2)
Fluxul câmpului electric printr-o suprafață închisă oarecare este zero.
Nu există monopoli magnetici, câmpul magnetic are liniile de câmp închise.

* Legea lui Faraday conform legii lui Lenz, curentul indus într-un circuit electric
închis ca urmare a variației fluxului magnetic ce-i străbate suprafața se opune
variației fluxului inductor. Tensiunea electromotoare indusă este egală cu
opusul variației în unitatea de timp a fluxului magnetic printr-o suprafață
oarecare ce se sprijină pe conturul circuitului.

−d ∅ −d ⃗ ⃗
ε = dt  ∮ ⃗E · d ⃗r = dt
∫ B· d S

rot ⃗
E = lim
∮ ⃗E · d r⃗ (def)  ∮ ⃗E · d ⃗r = ∫ rot ⃗E · d ⃗S (th. Stokes) 
∆ S →0 ∆S
−d ⃗ ⃗ −∂ ⃗
B
∮ ⃗E · d ⃗r = ∫ rot ⃗E · d ⃗S = dt ∫
B· d S  rot ⃗
E = ∂t (3)

Un câmp magnetic variabil dă naștere unui câmp electric variabil cu linii de


câmp închise (deoarece ¿ rot ⃗u = 0 întotdeauna)

* Generalizarea legii lui Ampere din integrarea legii lui Biot-Savart

μ 0 I d l⃗ x r^ μ0 I
d⃗
B = 4 π r2
 ⃗
B = 2 πR
l^ x r^  ∮ ⃗B · d r⃗ = μ0 I = μ0∫ ⃗j · d ⃗S

unde ⃗j reprezintă vectorul densitate de curent

−∂ q −∂ −∂
∫ ⃗j · d ⃗S = I = = ∂t ∫ = ∂t ) =
ρdV ¿¿
∂t

∂⃗
E ∂⃗
E
= −ε 0∮ ¿ ∂t
dV  ∫ ⃗j· d ⃗S = −ε 0∮ ¿ ∂t
dV 

∂⃗
E
 (th. div) ∫ ⃗j · d ⃗S = ∫ ¿ ⃗j dV = −ε 0∮ ¿ ∂t
dV 

−ε 0 ÷∂ ⃗
E ∂⃗
E ∂⃗
E
 ¿ ⃗j = ∂t
 ¿¿ + ε0 ∂t ¿ = 0  ¿¿ + ε 0 μ0 ∂t
)= 0
∂⃗
E
acum B) =
¿( rot ⃗ 0 = ¿ ¿ + ε 0 μ0 ∂t
¿ 
∂⃗
E
 rot ⃗
B = μ0 ⃗j + ε 0 μ0 în vid ⃗j = 0 și deci
∂t

∂⃗
E 1 ∂⃗
E 1
rot ⃗
B =ε 0 μ0
∂t = c ∂t
2 (4) unde c=
√ ε 0 μ0
1 ∂ ⃗ ⃗
∫ ⃗B · d r⃗ = c 2 ∂t
∫E·d S

Un câmp electric variabil dă naștere unui câmp magnetic variabil cu linii de


câmp închise (¿ rot ⃗u = 0 întotdeauna)

Sistemul de 4 ecuații fundamentale ale lui Maxwell


pentru câmpul electromagnetic în vid
Forma integrală
∮ ⃗E · d ⃗S = ∫ ¿ ⃗E dV = 0 (1) (2) ∮ ⃗B · d ⃗S = ∫ ¿ ⃗B dV = 0

−d ⃗ ⃗ 1 ∂ ⃗ ⃗
∮ ⃗E · d ⃗r = dt
∫ B· d S (3) (4) ∮ ⃗B · d r⃗ = c ∂t
2 ∫E·d S

Forma locală

¿⃗
E =0 (1) (2) ¿⃗
B =0

−∂ ⃗
B 1 ∂⃗
E
rot ⃗
E = ∂t
(3) (4) rot ⃗
B = c ∂t
2

Undele electromagnetice
Se folosește identitatea ∇ x (∇ x ⃗v ) = ∇ (∇ · ⃗v ) −¿ ∇ 2 ⃗v
(1)
Aplicând operatorul rotor ecuației (3) ∇ x (∇ x ⃗E ) = ∇ (∇ ·⃗E ) −¿ ∇ 2 ⃗E ¿⏞ −¿ ∇ 2 ⃗
E

−∂ ⃗ −1 ∂ ⃗
2
B
) = −∂
∂ t ( x ) ⏞¿
E

(4)
 ∇ x (∇ x ⃗E ) = ∇ x ( ∂t
∇ ⃗
B 2
c ∂t
2

−1 ∂2 ⃗
E
∇ ⃗
2
E 2
c ∂t
2 =0 câmpul electric se propagă sub forma unei unde
(1)
Aplicând operatorul rotor ecuației (4) ∇ x (∇ x ⃗B) = ∇ (∇ ·⃗B) −¿ ∇ 2 ⃗B ¿⏞ −¿ ∇ 2 ⃗
B

1 ∂⃗ −1 ∂ ⃗
2
E 1 ∂ B
)= ( ) 
(3)
 ∇ x (∇ x ⃗B) = ∇ x ( c2 ∂ t c 2 ∂t
∇ x ⃗E ¿⏞ c 2 ∂ t 2

−1 ∂2 ⃗
B

2
∇ B 2
c ∂ t2
=0 câmpul magnetic se propagă sub forma unei unde
O soluție a ecuației undelor o reprezintă undele electromagnetice plane
E (r⃗ , t )
⃗ = ⃗E0·e i(ωt−k⃗ · ⃗r+ φ ) 0


E = constant (amplitudinea undei)
ψ = ωt− ⃗k · r⃗ + φ0 faza undei
ecuația ψ = const dă suprafețele de nivel constant (front de undă)
ψ = const pentru t = ct  k⃗ · ⃗r = ct
k⃗ = k ·n⃗ număr de undă = vector normal la suprafața de undă
distanța parcursă este L = n⃗ ·r⃗

pentru t = 0 ψ0 = −k L + φ  0 0 φ 0−ψ 0 = kL 0

ψ = ωt− ⃗k · r⃗ + φ0 = ψ 0 = ct  kL = ωt + φ −ψ  0 0

ω
 kL = ωt +k L  0 L =L + 0
k
t

Suprafețele de fază constantă se deplasează pe direcția lor normală cu viteza


ω ω 2 πν 2π
c= k  k = c = c = λ

| |
^x ^y z^
−∂ ⃗
B ∂ ∂ ∂
∂t
= ∇ x ⃗E = ∂x ∂y ∂z
Ex Ey Ez

E (r⃗ , t ) = ⃗
⃗ E0 ·e i(ωt−k⃗ · ⃗r+ φ ) 0
=
= (E 0x )
^x + E0 y ^y + E0 z z^ ·e i[ ωt−(k x ^x +k y ^y +k z ^z )+ φ0 ]

∂ E 0 z ∂ E0 y ∂ E0x ∂ E0z ∂ E0 y ∂ E0x


∇ x ⃗E = ^x ( ∂y

∂z
) + ^y ( ∂z

∂x
) + ^z ( ∂x

∂y
) =

= [ ^x (−i k y E 0 z +i k z E 0 y )+ ^y (−ik z E0 x +i k x E0 z)+ z^ (−i k x E 0 y +i k y E0 x )] iei (ωt−k ·r⃗ +φ ) = 0

i (ωt− ⃗k ·⃗r +φ 0)
−i [ x^ ( k y E 0 z −k z E 0 y )+ ^y (k z E 0 x −k x E 0 z )+ ^z (k x E0 y −k y E0 x ) ] e

 ∇ x ⃗E = −i ¿ x ⃗E )·e 0
i(ωt− k⃗ · ⃗r+ φ0)
∂⃗
B 1
∂t
= i ¿ x ⃗E )e
0
i(ωt− k⃗ · ⃗r + φ0)
 ⃗
B = ω
¿ x ⃗E )e
0
i(ωt− k⃗ · ⃗r + φ0)

1
 ⃗B = ω ¿ x ⃗E)
vectorii (k⃗ , ⃗E , ⃗B) formează un sistem ortogonal
1 1
|⃗B| = ω |k⃗ |·|⃗E | = c |⃗E |
Câmpul magnetic este perpendicular pe cel electric și în fază cu acesta.

φ
= ⃗E·e
1
⃗ iω(t− · k^ ⃗r + 0 )
Se mai poate scrie e⃗ (r⃗ , t ) = ⃗E ·e i(ωt−k · ⃗r+ φ ) 0
c ω

r
Unda ajunge la distanta r cu o întârziere c

Periodicitatea de fază este kλ = 2 π = ωT