Sunteți pe pagina 1din 10

www.EFizica.

ro
Termodinamica

NOTIUNI DE TERMODINAMICA GAZULUI


IDEAL
- Parametrii de stare ai gazului ideal
sunt marimile fizice care definesc o stare de echilibru termodinamic.
Presiunea p = presiunea exercitata de gaz asupra peretilor incintei in care
este inchis gazul
Discutie: p=forta exercitata normal pe unitatea de suprafata

F → → Fn F cosα
F
p= Fn α F p= =
S S → S S
S Ft

p = ρgh -presiunea exercitata de o coloana cu densitatea ρ si inaltimea h.

Volumul V = Volumul incintei in care este inchis gazul


<V>SI =1 m3 si 1l = 1 dm3=10-3 m3
4πR 3 l V = Sl
R V=
R RR R 3 d
πd 2
S
S=
4

Temperatura absoluta T = temperatura gazului exprimata in K.


T=273,15+t, t0 =0 grade C => T0=273,15 K
T=0K zero absolut, cea mai mica temperatura ce poate fi atinsa
Cantitatea de substanta = cantitatea de gazaflata in incinta.
Poate fi definita prin:
m V
υ= =
µ Vµ
unde m=masa gazului ideal; µ=masa molara a gazului - cantitatea de
substanta exprimata in Kg dintr-un Kmol; V=volumul gazului; Vµ = volumul molar
- volumul ocuopat de un Kmol de gaz in conditii de temperatura si presiune
considerate.
In conditii normale de presiune si de temperatura volumul molar are
valoarea:
Vµ0 = 22,4m3 / kmol = 22,4l / mol
www.EFizica.ro
Termodinamica

- Ecuatia de stare termica a gazului ideal (ecuatia Claperyon-


Mendeleev)
relatia de legatura dintre cei 4 parametrii de stare a gazului ideal ce
definesc o stare de echilibru termodinamic
m
pV = υRT = RT
µ
R= constanta universala a gazului ideal r=8310 J/Kmol K

- Lucrul mecanic schimbat de gazul ideal cu exteriorul


V2
L = ∫ p(v )dv ; < L > SI= 1J p
V1
1 2

V1 V2 V
L poate fi calculat si prin metoda grafica
L>0 daca L este efectuat de gaz si cedat in exterior => gazul se destinde
V2>V1
L<0 daca L este efectuat din exterior asupra gazului => gazul se
comprima => V2<V1
L=0 daca V-constant =>V2=V1=V - constant

- Caldura schimbata de gazul ideal cu exteriorul


- in functie de coeficientul caloric cunoscut poate fi calculat
Q = C∆T = mc ∆T = υC∆T ; <Q>SI=1 J
unde:
Q
C = capacitatea calorica = caldura schimbata de corp cu exteriorul
∆T
pentru a-si modifica temperatura cu 1 grad
Q caldura specifica = caldura schimbata de unitatea de masa cu
c=
m∆T
exteriorul pentru a-si modifica temperatura cu un grad
Q
C= caldura molara = caldura schimbata de un chilomol de
υ ∆T
substanta pentru a-si modifica temperatura cu 1 grad.
- pentru gazul ideal se cunosc:
§ caldura molara izocora
www.EFizica.ro
Termodinamica

3R
Cv = - gaz ideal monoatomic
2
5R
Cv = - gaz ideal biatomic
2
§ caldura molara izobara
5R
Cv = - gaz ideal monoatomic
2
7R
Cv = - gaz ideal biatomic
2
§ relatia Robert-Mayer
C p = Cv + R
Q>0 daca Q este primita de gaz din exterior
Q<0 daca Q este cedata de gaz in exterior
Q=0 daca sistemul este izolat adiabatic de exterior

- Energia interna a gazului ideal


Se defineste U marime calorica de stare - caracterizeaza o stare de
echilibru termodinamic a gazului:
U = υCvT
Pentru un proces termodinamic, indiferent de tipul sau, putem calcula:
∆U = υC v ∆T : variatia energiei interne a gazului
- Principiul I al termodinamicii
Q = L + ∆U ; ⇒ ∆U = Q − L = υCv ∆ T

- Transformarile simple ale gazului ideal


Transformarea izobara (p= ct, ν=ct)
V = V 0 (1 + α t ) unde V=volumul gazului la t grade C; V 0= volumul
gazului la 0 grade C
V − V0 ∆U coeficientul de dialtare izobara a gazului ideal
α= =
V0 t V0 t
V V0
= = ct
T T0
www.EFizica.ro
Termodinamica

Reprezentari grafice V
p 2
p 1 2 V2 p 1 2
1
L V1
V T T
V1 V2 T1 T2 T1 T2
L p = p∆V = υR∆ T
Q p = υC p ∆T
∆U p = υCv ∆T
Transformarea izocora (V=ct, ν=ct)
p = p 0 (1 + β t ) unde p=presiunea gazului la t grade C; p 0 = presiunea
gazului la 0 grade C
p − p0 ∆p
β= = coeficientul de varuiatie izocora a presiunii gazului
p0 t p0 t
ideal cu temperatura
p p0
= ct
T T0
Lv = 0
Qv =υC v ∆T
∆U v = υC v ∆T
Transformarea izoterma (T=ct, ν=ct)
pV = p0V0 = ct

Reprezentari grafice

P V p

p1 1 V1 1 p1 1

p2 L 2 V2 2
p2 2

V1 V2 V T T T T
www.EFizica.ro
Termodinamica

V2 p V
L T = υ RT ln = υ RT ln 1 = 2 , 3υ RT lg 2
V1 p2 V1
V2
Q T = L T = υ RT ln
V1
∆U T = 0
Transformarea adiabatica (Q=0, ν=ct)
pV γ = p 0V0γ = ct
TV γ = T0V0γ −1 = ct
T γ
T 0γ
= = ct
p γ −1 p γ0 −1
Cp
γ= - exponentul adiabatic al gazului ideal
Cv
Reprezentari grafice

P V p
1 p1 1
p1 V1 1

p2 L 2 2
p2 2
V2 T T

V1 V2 V T1 T2 T2 T1

Q ad = 0
∆ U ad = υC v ∆ T
L ad = − ∆ U = −υC v ∆ T
Transformarea generala (ν=ct)
pV p0V 0
= = ct
T T0
V2
L = ∫ p ( v ) dV
V1

∆U = υCv∆T
Q = L + ∆U
www.EFizica.ro
Termodinamica

DILATAREA TERMICA A SOLIDELOR


- Dilatarea liniara
coeficientul de dilatare termica liniara
∆l l − l0 l- lungimea la t grade C; l lugimea la 0 grade C
α= = 0
l 0t l0 t
α - constanta a materialului
l2 − l1
l =l 0 (1 + αt) ⇒ l 2 = l1 (1 + α∆t ) ⇒ α =
l1∆ t
- Dilatarea in suprafata
coeficientul de dilatare termica in suprafata
∆S S − S0
β= = ; S: suprafata la t grade C; S 0: suprafata la 0 grade C
S0t S0 t
β: constanta de material
β=2α
∆S
S = S 0 (1 + βt ) = S0 (1 + 2αt ) ⇒ S 2 = S1 (1 + β∆t ) ⇒ β =
S1∆ t
- Dilatarea in volum
coeficientul de dilatare termica involum
∆V V − V0 ; V volumul la t grade C; V volumul la 0 grade C
γ = = 0
V0t V0t
γ=3α
dupa calcule analoage va rezulta:
V −V ∆V
γ= 2 1= = 3α
V1∆t V1∆t
- Dependenta densitatii uni solid de temperatura
m ; <ρ> =1 Kg/m3
ρ= SI
V
m si din relatia de mai sus rezulta ρ ρ0
ρ0 = ρ= 0 =
V0 1 + γ t 1 + 3αt
Discutii:
Legea lui Hooke
ES 0
F= ∆l
l0
Legea dilatarii liniare:
∆l
α= ⇒ ∆l = αl 0 ∆t
l0 ∆t
www.EFizica.ro
Termodinamica

rezulta: F = ES0α ∆t ;
F
p= = Eα∆t
S0

STUDIUL LICHIDELOR

- Dilatarea termica a lichidelor


§ coeficientul de dilatare termica a lichidului
∆V V − V0
γ = = ⇒ V = V0 (1 + γ∆t )
V 0 ∆t V0 ∆t
Discutie: Tinand cont si de dilatarea termica a vasului:
γ lichid = γ aparent + γ vas
§ dependenta densitatii unui lichid de temperatura
m ρ0 ;
ρ= =
V 1 + γ∆t
§ anomalia dilatarii termice a apei
- apa are densitatea maxima, ρmax=1000 kg/m3 la temperatura t=3,9 grade
C
- atunci cand temperatura apei scade sub 4 grade C densitatea ei scade si
volumul apei creste
- Fenomene superficiale la suprafata libera a lichidului
§ Forta de tensiune superficiala: F∇
Directie: tangenta la suprafata libera a lichidului
Sens: tinde sa aduca aria suprafetei libere la o valoare minima (suprafata
libera tinde spre forma sferica)
Modul: F = σl
σ: coeficientul de tensiune superficiala a lichidului: constanta dependenta
de temperatura, ce caracterizeaza lichidul;
<σ>SI=1N/m
§ Energia potemntiala inmagazinata in stratul superficial
E p = σA ; si <E>SI=1J unde A este aria suprafetei libere a lichidului.
- Fenomene superficiale la suprafata de separare lichid -
peretii vasului
§ luchidul uda peretii vasului
Fadeziune>Fcoeziune
-suprafata libera- menisc concav
-lichidul uda perfect peretii vasului deci suprafata libera este o semisfera
§ lichidul nu uda peretii vasului
Fcoeziune>Fadeziune
-suprafata libera: menisc convex
www.EFizica.ro
Termodinamica

§ presiunea aerului dintr-o bula


p = p0 + plichid + pσ unde
p0: presiunea atmosferica
plichid = ρgh si pσ = 2σ
r
§presiunea aerului dintr-un balon de sapun
p= p0 + 2 pσ unde
2 p σ = presiunea suprficial a dintre cele 2 straturi superficia le

pσ =
r
p0=presiunea atmosferica din exterior

p = p0 +
r
§ energia potentiala a unei picaturi
E p = E pσ + mgh
si inlocind in relatie termenii cu formulelecorespunzatoare rezulta:
R
E p = 4πR 2 (σ + ρ gh)
3
§ numarul picaturilor identice formate prin caderea unor picaturi de
raza R de la inaltimea h;
E p0 = E p
E p0 = E pσ 0 + mgh
E p = NE p σ
rezulta N = (1 + ρgh ) 3

- Aplicatii
§ Legea lui Jurin
Intr-un tup capilar cu diametrul d=2r un lichid ce uda peretii vasului urca cu
h.
Fσ = G 4σ 2σ
Fσ = σ l = σπ d de aici rezultand: h= =
dρg rρg
G = mg
Observatie: Un lichid care nu uda peretii vasului coboara cu h unde

h=
dρg
§ Conditia de desprindere a unei picaturi de o pipeta
www.EFizica.ro
Termodinamica

Fσ = G
Fσ = σπd = σ 2πr unde: m masa picaturii,ρ: densitatea lichidului, V
G = mg
volumul unei picaturi.

TEORIA CINETICO-MOLECULARE A
GAZULUI IDEAL
- Formula fundamentala a teoriei cinetico-moleculare
2
p = nε A
3
unde n: concentratia moleculelor gazului ideal;numarul de moelcule din
unitatea de volum
N
n= , N: numarul total de molecule, V volumul;
V

2
m0 V
εA = unde
2
µ −2
m0 = , V = media patratului vitezei translati e a unei molecule
NA
- Teorema echipartitiei energiei unei molecule pe grade de
libertate
Energia cinetica a unei molecule de gaz ideal este uniform distribuita pe
toate gradele de libertate ale moleculei, fiecaruia revenindu-i o energie egala cu
kt/2
kt
ε =i
2
ε: energia cinetica medie totala a moleculei in miscarea ei datorata
agitatiei termice.
Miscarea moleculei: - miscare de translatie
- miscare de rotatie
- Ecuatia de stare termica a gazului ideal
 2
 p = 3 n * επ
 ⇒ p = nkT
3
 επ = KT
 2
www.EFizica.ro
Termodinamica

 N υN A
n = = νRT
 V V ⇒ p= ⇒ pV = νRT
 R = K * N A V

- Ecuatia calorica de stare a gazului ideal


ikN a iR
U = ν* T =ν T
2 2
 U = νCv T
 iR
U = ν iR T ⇒ C v =
 2
2

- Viteza termica a moleculelor


VT = viteza termica = viteza patratica medie = viteza medie a unei molecule in
miscarea de translatie
3kT 3 RT
vT = v 2 ⇒ vT = ⇒ vT =
m0 µ
µ
m0 = unde m0 =masa unei molecule
NA
R = kN A
- Densitatea gazului ideal
m
ρ= <ρ>SI=1 kg/m3
V
m m pµ
pV = RT ⇒ ρ = =
µ V RT
m µ
ρ= =
V Vµ
m
ρ= = nm0
V
⇒ ρvT2 = 3 p