Sunteți pe pagina 1din 2

6.

Capacitatea calorică 𝑸 Reprezintă cantitatea de căldură [C]si=1J∙K-1


𝑪 = 𝜟𝑻 sau necesară unui corp pentru a-și
Q=CΔT modifica temperatura cu un grad.
7. Căldura molară Reprezintă cantitatea de căldură [C]si=1J∙kmol-1∙K-1
𝑸
𝑪 = 𝝂∙𝜟𝑻 sau necesară unui kmol dintr-un corp OBS. C=νC
Q=νCΔT pentru a-și modifica temperatura cu
un grad.
8. Căldura specifică Reprezintă cantitatea de căldură [c]si=1J∙kg-1∙K-1
𝑸
𝒄 = 𝒎𝜟𝑻 sau necesară unui kilogram dintr-un corp OBS. μc=C
Q=mcΔT pentru a-și modifica temperatura cu
un grad.
OBSERVAȚIE. Pentru gaze, valoarea coeficienților calorici este diferită după cum gazul este încălzit la volum constant sau la presiune
constantă.
9. Relația lui Robert CP-CV=R Cp, cp, respectiv CV, cV coeficienţii calorici la presiune, respectiv volum
Mayer 𝑹 constant.
𝒄 -𝒄 =𝑷 𝑽 𝝁
10. Indicele adiabatic 𝑪𝒑 OBSERVAȚIE. Într-un proces adiabatic sistemul nu schimbă căldură cu
𝜸= mediul exterior.
𝑪𝑽
11. *Randamentul 𝑳 𝑸 L – lucrul mecanic efectuat. Q1 – căldura primită, Q2 – căldura pierdută,
𝜼 = 𝑸 = 𝟏 − 𝑸𝟐 (1)
unui motor termic 𝟏 𝟏 cedată mediului exterior.
sau T1- temperatura sursei calde, T2 – temperatura sursei reci.
𝑻
𝜼 = 𝟏 − 𝑻𝟐 (2) OBSERVAȚIE. Rel. (2) reprezintă randamentul unui motor Carnot.
𝟏

Reprezentări grafice ale proceselor termodinamice simple în coordonate pV, pT și VT.

*Motoare termice Transformări simple ale gazului perfect

1. Transformare izocoră: V = const., m = const.


𝚫𝐕 = 𝟎, 𝐋 = 𝐩 ∙ 𝚫𝐕 = 𝟎, 𝚫𝐔 = 𝑸𝑽 = 𝛎𝐂𝑽 𝚫𝐓
2. Transformare izobară: p = const., m = const.
𝑳 = 𝒑 ∙ 𝜟𝑽 = 𝝂𝑹𝜟𝑻, 𝐐𝐩 = 𝛎𝐂𝐩𝚫𝐓, 𝚫𝐔 = 𝐐𝐩 − 𝐋 = 𝛎𝐂𝑽 𝚫𝐓
3. Transformare izotermă: T = const., m= const.
𝑽 𝑽
ΔU=0, 𝑳 = 𝑸 = 𝝂𝑹𝑻 𝐥𝐧 𝑽𝟐 = 𝟐, 𝟑𝝂𝑹𝑻 𝐥𝐠 𝑽𝟐
𝟏 𝟏
4. Transformare adiabatică: Q = 0, m = const.
𝚫𝐔 = −𝐋 = 𝛎𝐂𝑽 𝚫𝐓
OBSERVAȚIE: 1. Învelișul adiabatic este un înveliș care permite variația energiei interne
a sistemului decât prin schimb de lucru mecanic cu mediul exterior.
2. Ecuația transformării adiabatice este dată de relația: 𝑝V γ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
SINTEZE DE BACALAUREAT – MECANICA
1. MĂRIMI ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ FUNDAMENTALE, ÎN SISTEMUL INTERNAȚIONAL
NR. DENUMIREA MĂRIMII FIZICE (SIMBOLUL) UNITATEA DE MĂSURĂ (SIMBOLUL)
1. Lngimea (l) metrul (m)
2. Masa (m) kilogramul (kg)
3. Timpul (t) secunda (s)
4. Temperatura (T) Kelvinul (K)
5. Intensitatea curentului electric (I) Amperul (A)
6. Intensitatea luminoasă (I) candela (cd)
7. Cantitatea de substanţă(μ) kmolul (kmol)
MECANICA
2. MĂRIMI ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ DERIVATE, ÎN SISTEMUL INTERNAȚIONAL
NR. DENUMIREA MĂRIMII FIZICE UNITATEA DE FORMULA DE DEFINIȚIE VALOAREA
(SIMBOLUL) MĂSURĂ ECHIVALENTĂ ÎN
(SIMBOLUL) UNITĂȚI S.I.
-1 -1) -1
1. ⃗)
Viteza (v metru∙secundă (m∙s Δr⃗ 1 m∙s
𝑣=
Δt
-2 -2
2. Accelerația (𝑎) metru∙secundă (m∙s ) Δv
⃗ 1 m∙s-2
a⃗ =
Δt
3. Forța (𝐹 ) Newton (N) 𝐹 =𝑚∙𝑎 1N = 1kg∙m∙s-2
4. Forța de greutate (𝐺 ) Newton (N) 𝐺 = 𝑚∙𝑔 1N = 1kg∙m∙s-2
5. Forța elastică (𝐹𝑒 ) Newton (N) 𝐹𝑒 = −𝑘 ∙ 𝑥 1N = 1kg∙m∙s-2
6. Forța de frecare (𝐹𝑓 ) Newton (N) 𝐹𝑓 = 𝜇 ∙ 𝑁 1N = 1kg∙m∙s-2
7. Lucrul mecanic (L) Joule (J) 1J = 1kg∙m2∙s-2
𝐿 = 𝐹 ∙ 𝑑 = 𝐹 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝛼
2 -2
8. Lucrul mecanic al forței de Joule (J) 1J = 1kg∙m ∙s
𝐿𝐺 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ
greutate
9. Lucrul mecanic al forței elastice Joule (J) 𝑘𝑥 2 1J = 1kg∙m2∙s-2
𝐿𝑒 = − 2
10. Lucrul mecanic al forței de Joule (J) 1J = 1kg∙m2∙s-2
𝐿𝑓 = −𝜇 ∙ 𝑁 ∙ 𝑑
frecare
11. Puterea mecanică (P) Watt (W) 𝛥𝐿 𝐿 1W= 1kg∙m2∙s-3
𝑃 = 𝛥𝑡 , sau 𝑃 = 𝛥𝑡 pentru L = const.
12. Energia cinetică (Ec) Joule (J) mv2 1J = 1kg∙m2∙s-2
Ec =
2
13. Energia potențială gravitațională Joule (J) 𝐸𝐺 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 1J = 1kg∙m2∙s-2
14. Energia potențială elastică Joule (J) 𝑘𝑥 2 1J = 1kg∙m2∙s-2
𝐸𝑒 = 2
-1
15. Impulsul mecanic al punctului Newton∙secundă (N∙s) 1N∙s=1kg∙m∙s
material (𝑝)
⃗ = m∙v
p ⃗
-1
16. Impulsul mecanic al unui sistem Newton∙secundă (N∙s) 1N∙s=1kg∙m∙s
de n puncte materiale, 𝑃⃗ = ∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖
impulsul total (𝑃⃗)
-1 -1 -2
17. Constanta de elasticitate (k) Newton∙metru 𝐸∙𝑙0 1N∙m = 1kg∙s
𝑘= 𝑆0
18. Alungirea absolută (Δl) metru 𝛥𝑙 = 𝑙 − 𝑙0 1m
19. Alungirea relativă (ε) Nu are 𝛥𝑙
𝜀= 𝑙0
-2
20. Newton∙metru 𝜎=𝑆
𝐹 1N∙m-2 = 1kg∙m-1∙s-2
Efortul unitar (σ)
0
21. Nu are 1
Randamentul planului înclinat 𝜂=
1+𝜇∙𝑐𝑡𝑔𝛼
PRINCIPII ȘI LEGI ÎN MECANICĂ
1. Principiul I al dinamicii, sau Un corp se mișcă rectiliniu și uniform, sau se află în repaus, atâta timp cât asupra lui nu
Principiul inerției. acționează alte corpuri din exterior, care să-i schimbe starea de mișcare.
2. Principiul al II-lea al dinamicii, sau Forța este mărimea fizică vectorială egală cu produsul dintre masă și vectorul accelerație:
Principiul fundamental. 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎.