Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Un corp cade liber de la înălţimea h = 1,1 km şi parcurge astfel o distanţă h’ = 314 m, după care îşi continuă
mişcarea uniform până la atingerea Pământului. Să se afle durata mişcării.

= = 18 s.

2. De la înălţimea h = 117,7 m cade o piatră dintr-un aerostat care: a) urcă cu viteza v0 = 9,8 m/s; b) coboară cu
aceeaşi viteză. Să se afle viteza pietrei la suprafaţa Pământului şi durata de cădere a pietrei în cele două cazuri.

= = 49 m/s;  = = 6,0 s şi 4,0 s.

3. Să se afle înălţimea h de la care cade liber un corp şi durata T a mişcării sale ştiind că în intervalul de timp  = 1 s
înainte de atingerea Pământului, el străbate o fracţiune k = 0,19 din înălţimea totală de la care cade.

h= ;T= = 10 s.

4. Un corp este lansat pe verticală de la înălţimea h cu viteza iniţială v0. După cât timp ajunge pe Pământ?

= – ; (g<0)

5. Un corp este aruncat vertical în jos cu viteza iniţială v0 = 19,6 m/s şi în ultima secundă de cădere parcurge n=1/4
din spaţiul total. Să se calculeze timpul de cădere şi viteza finală. De la ce înălţime cade corpul?

6. Un corp aflat în cădere liberă, parcurge distanţa între înălţimile h1 = 1100 m şi h2 = 100 m în timpul  = 10 s. De la
ce înălţime a căzut corpul?


(g<0)
7. Un corp este aruncat vertical în sus. Timpul dintre cele două treceri ale sale prin dreptul înălţimii h = 8,75 m este
 = 3 s. Să se determine viteza iniţială cu care a fost aruncat corpul.

. (g<0)
8. O minge este aruncată vertical în sus de pe un balcon cu viteza iniţială v0 = 5 m/s. După  = 2 s mingea cade pe
Pământ. Să se afle la ce înălţime se află balconul şi cu ce viteză cade mingea pe Pământ.

 
; (g<0)

9. Un corp cade liber de la înălţimea h = 320 m. Să se împartă acest spaţiu în patru porţiuni pe care corpul să le
parcurgă în acelaşi interval de timp.

10. După ce a sărit din avion(v0 = 0), un paraşutist cade liber pe distanţa d = 50 m, după care deschide paraşuta.
Mişcarea sa este în continuare uniform încetinită cu acceleraţia a = 2 m/s2, viteza cu care ajunge la sol fiind v = 3 m/s.
Să se afle cât timp s-a aflat paraşutistul în aer şi de la ce înălţime a sărit el.