Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Național HCC Alba-Iulia prof.

HUMENIUC RAMONA
______________________________________________________________________________

TEST DE EVALUARE-nume și prenume elev_____________________________


CLASA a X-a – tema: PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA C.C.

1p 1) Pentru porţiunea de circuit reprezentată rezistor are valoarea I = 2,5 A . Rezistenţa


alăturat, expresia tensiunii electrice UAB internă r a generatorului este:………………….
este:

a) E - I(R + r )
b) E + I(R- r )
c) -E + I(R + r )
d) -E - I(R + r )
1p
1p 2) Tensiunea electrică la bornele unui
5) Se realizează o grupare serie de 3 rezistoare
conductor cu rezistenţa electrică R = 5 Ω identice având fiecare rezistenţa electrică R
este U = 25 V . Intensitatea curentului = 10 Ω. Rezistenţa echivalentă a grupării va
electric prin conductor are valoarea: fi:.....................................................................
a) I = 0,2 A
b) I = 50 mA
c) I = 5 A
d) I = 125 A

1p 3) Se realizează o grupare paralel de 3


rezistori identici având, fiecare, rezistenţa
electrică R = 12 Ω . Rezistenţa echivalentă
va fi………………………………………………….

1p 6) Enunțați legile lui Kirchhoff.

3p 7) Pentru rețeaua din figură se cunosc:


r1 = r3 = 1 Ω, r2 = 2 Ω, E1 = 6 V, E2 = 10 V,
E3 = 30 V, R1 = R3 = 8 Ω, R2 = 5 Ω.
a) calculați intensitățile curenților din
laturi
b) calculați tensiunea UAB

1p 4) Un rezistor de rezistenţă electrică R = 4 Ω


este conectat la bornele unui generator
având tensiunea electromotoare E = 12V .
Intensitatea curentului electric prin

S-ar putea să vă placă și