Sunteți pe pagina 1din 15

Curentul electric

Definitie:
Curentul electric nseamna miscarea ordonata a purtatorilor de sarcina electrica
liberi intr-un conductor sub actiunea unui camp electric.

Indiferent de tipul purtatorilor de sarcina, curentul
electric are sensul intensitatii campului electric (*

E
),
adica sensul scaderii potentialului electric.
Purtatorii de sarcina electrica:
- Electroni liberi in metalecurent electric.
- Ioni(+,-) in lichide (electroliti)curent ionic
- In gazeioni si electroni
OBS
Purtatorii de sarcina electrica se gasesc intr-o miscare haotica, suferin multiple
accelerari, franari si devieri datorita ciocnirilor dintre ei cat si ciocnirilor ionilor cristalini.
Vmedie a miscarii ordonate a purtatorilor sub actiune campului electric se numeste
viteza de drift (de antrenare).
e A n
I
s e n
I
* * * *

unde:

V
N
n
numarul purtatorilor din unitatea de volum (concentratie volumica).


C e
19
10 * 6 , 1 sarcina elementara a electronului.
S=sectiunea transversal a conductorului.
A=Aria sectiunii conductorului
Valoarea acestei viteze este foarte mica, de ordinal
5 4
10 , 10

m/s
Ce se propaga instantaneu (prin apasarea intrerupatorului) este campul
electromagnetic cu o viteza egala cu cea a luminii in mediul conductor
s km/ 10 * 3
5
sau s m/ 10 * 3
8
.
D.p.d.v. cantitativ curentul electric este caracterizat de marimea fizica scalar,
numita intensitatea curentului electric ca prin definitie insemna
t
q
I

Intensitatea curentului electric reprezinta cantitatea de sarcina electric ace


strabate sectiune transversal a conuctourului intr-o unitate de timp
<q>si = 1 Coulomb
<
t
>si=1 s
1
<I>si=1 A (Amper) marime si unitate de masura fundamental
Q=I* t => 1C=1A*s
Sarcina electrica este marimea fizica cuantificata adica este un multiplu al
sarcnii elementare q=n*e
Exista:
a) Curent continuu (c.c.)
La curentul continuu intensitatea ramane constanta in timp si in acelas sens
I(A)
I=ct
0 t1 1 2
t t t
t2
Aria figurii hasurate este: A=L*l =>
q t I A *
, reprezinta cantitatea de sarcina
electrica prin conductor.
I
(A) I2
I2
I1 I1
I0

0 t1 t2
Aria figurii hasurate este=Atrapez = t ed t
I I h b B

+

+
* Im
2
2 1
2
*

2
b) Curent alternativ (c.a.)
Sensul curentului se inverseaza periodic fiind exprimat de relatia Im=sint
Im
+

t
O T/4 T/2 T/4 T
-
In
Circuitul electric

Ansamblul format dintr-o sursa electrica, conductor de legatura si 1 sau mai
multi consumatori se numeste circuit electric.
Sensul curentului electric printr-un cicuit electric inchis este de la borna pozitiva(+) prin
circuitul exterior, la borna negativa (-) (Invers deplasarii electronilor)
Simboluri pt generatoare electrice.

Un generator electric transforma o energie oarecare in energie electrica.
EXISTA:
a) Elemente galvanice si acumulatoare electrice: Transforma energia chimica in energie
electrica
b) Dinamuri si alternatoare: Transforma energia mecanica in energie electrica.
c) Termoelemente: Transforma energia termica in energie electrica
d) Fotoelemente: Transforma energia luminoasa in energie electrica.
Bilantul energetic pentru un circuit electric simplu inchis:

Wgen=Wext+Wint/:q =>
q
W
q
W
q
W
ext gen int
+
unde
E
q
W
gen

=>t.e.m a gen el.


3
Def!
Tensiunea electromotare a generatorului electric (t.e.m. a gen. el.) este identic egal cu
energia furnizata de catre generator intregului circuit, intr-un timp oarecare si sarcina electric
ace trece printr-un circuit in acelasi timp
U
q
W
gen

; U=tensiunea la borne
Care prin definitie este egala cu raportul dintre energia furnizata de generator circuitului
exterior intr-un timp oarecare si sarcina electric ace trece prin circuit in acel timp
u
q
W
gen

tensiunea interioara
Care prin definitie este egala cu raportul dintre energia furnizata de generator circuitului
interior intr-un timp oarecare si sarcina electric ace trece prin circuit in acel timp
!!!OBS!!!
E=U+u
<E>SI =1V(volt)
<U;u>SI=1V
Legile curentului electric.
- Legea lui Ohm
- Legile lui Kirchhoff
1) a) Legea lui Ohm pe o portiune de circuit electric.
I R
(resistor )
R
U
I
Pe o portiune de circuit intensitatea curentulului electric este direct proportional cu
tensiunea electrica la borne si invers proportiona cu rezistenta electrica a consumatorului
=>U=I*R (Caderea de tensiune)
R=U/I (rezistenta electrica a consumatorului)
<R)SI=V/A= (ohm)
!!!OBS!!!
De regula caderea de tensiune pe conductoarele de lungime mica se neglijeaza avand
valori mici
4
Reprezentarea grafica (pentru resistor liniar(ohmic))
Panta dreptei
R U
I
Tg
1

inversul rezistentei electrice.
Def!
Marimea fizica egala cu inversul rezistentei electrice se num. conductanta electrica (G)
G=1/R
<G>SI
s 1
1
1


[Siemens(George Simon Ohm)]
b) Legea lui ohm pentru un circuit simplu inchis.
I R I
U
- + I
Generatorul este caracterizat prin t.e.m. si prin rezistenta lectrica interna
Din E=U+u
Cu U=IR =>E=I(R+r) ;
total
R
E
r R
E
I
+

U=Ir
Intensitatea curenetului electric printr-un circuit electric simplu inchis este direct
proportionala cu t.e.m. a sursei si invers proportional cu rezistenta totala a circuitului.
Cu: U=E-u=E-Ir
5
Cazuri particulare:
1. Circuit electric normal inchis.
0<R< => U=E-Ir
2. Circuit electric deschis (functionare in gol):
R= I=0 =>Ugol=E
3. Circuit scurtcircuitat:
R=0 U=IR=0 deci U0=E-r*Iscurtcircuit r*Isc=E ;
r
E
I
sc
(intensitatea la scurtcircuit)
Dependenta rezistentei electrice a unui conducor metali filiform de natura di
dimensiunile acestuia:
S
l
R
unde =rezistivitate electrica a materialului.
( marime ce caracterizeaza natura conductorului din punct de vedere al opozitiei la trecerea curentului electric)
l=lungime conductorului
S=Sectiunea transversal a conductorului
Def!
a) Rezistenta electrica este proprietatea conductorului de a se opune trecerii curentului
electric, fapt explicat prin ciocnirile electronilor cu ionii retelei cristaline care franeaza
miscarea electronilor.
l
S R*

< > SI=
m
m
2
*
=*m
b) Rezistivitatea ( ) este rezistenta electrica a unui conductor care are aria sectiunii
transversle de 1m^2 si lungime de 1m ; pt*S 1m^2*l=1m =R
Sigma

!!!OBS!!!

1
Conductanta electrica.
<>SI
1 1
*
*
1

m
m
De retinut!
Dependenta de temperature a rezistivitatii si a rezistentei electrice:
t=0(1+*t)
Rt=R0(1+*t)
Unde:
=Rezistivitatea la 0C
t=Rezistivitatea la tC
=Coeficientul de temperature
6
t- 0=0**t
t
t
*
0
0<>SI=
1
1

grad
grad
Rt=Rezistenta la tC
R0=Rezistenta la 0C
Simboluri pentru resistor ohmic.
R
a.

C
b. | | | |
A----X----C B
b-Rezistor cu rezistenta variabila. C=Cursor


S
l
R R R
S
X l
R
S
X
R
BC AC BC AC
;
2) Legile lui Kirchhoff
Retea electrica.Def!
Ansamblul din mai multi consumatori, fire de legatura si mai multe surse electrice se
numeste circuit electric cu ramificatii.
Elementele retele electrice:
I. Nod de retea: Punct al circuitului in care si intalnesc cel putin 3 conductori.
II. Ramura (latura de retea): Portiune de circuit cuprinsa intre 2 noduri parcursa de
acelasi current electric.
III. Ochiul de retea (bucla): Portiune de circuit formata dintr-o succesiune de laturi
ce determina un contur poligonal inchis (la parcurgerea acestuia se trece prin
fiecare nod o singura data.
a) Legea I al lui Kirchhoff
7
Se refera la noduri de retea electrice si are la baza legea conservarii sarcinii electrice.
I1 I2
I4 I3
I5 I6
Lege conservarii sarcinii electrice:
Sarcina electrica totala care intra in nodul de retea trebuie sa fie egala cu sarcina tottala
care iese din acel nod de retea.
!!!OBS!!!
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
: /
I I I I I I
t
q
t
q
t
q
t
q
t
q
t
q
t q q q q q q
+ + + +

+ + + +
Enunt!
Suma intensitatilor curentiolo care intra intr-un nod de retea este egal cu sum intensitatii
curentilor care ies din nodul de retea


ies ra
I I
int
. 1
Altfel:
Prin conventia de semen curentii care intra in nod se iau cu semnul plus (+), iar curentii
care ies se iau cu semnul minus(-).
I
1
-I
2
+I
3
+I
4
-I
5
-I
6
=0

n
K
K
I
1
0 . 2
Enunt!
Suma algebrica a intensitatilor curentilor care se intalnes intr-un nod de retea este nula.
!!!OBS!!!
8
Aceasta lege pentru n noduri de retea conduce la n-1 ecuatii independente.
b) Legea a II
a
a lui Kirchhoff.
-Se refera la ochiuri de retea.
Enunt!
Dea lungul conturului unui ochi de retea electrica, suma algebrica a t.e.m. ale surselor
este egeala cu suma algebrica a produselor dintre intensitatea din fiecare latura si rezistenta
fiecarei latura (caderi de tensiune)

m
I
j j
n
i
R I E
1 1
1
*
Pentru scrierea ecuatiilor ce deriva din legea a II
a
se procedeaza astfel:
- Se alege albitrar sensul curentului prin fiecare latura si se noteaza cu o sageata;
- Se allege albitrar un sens de parcurgere al ciclului (sens orar/ trigonometric) notat cu o
sageata curba;
- Pentru laturile la care sensul curentului coincide cu sensul de parcurs al ciclului
produsele I*R se vor lua cu semnul plus in caz contrar se vor lua cu semnul minus.
- T.e.m al surselor vor fi luate cu semnul plus daca sensul de parcurs a; ciclului coincide
cu sensul t.e.m. del la borna minus la borna plus. In caz contrar vor fi luate cu semnul
minus.
Gruparea rezistoarelor electrice.
In serie:
R
1
R
2
R
2
A B
U
1
U
2
U
n

R
es
U
Cu:
U=U
1
+U
2
+..U
n
Si:
U
1
=I*R
1
U
2
=I*R
2

U
n
=I*R
n
U=I*Res
9
E
1,
r
1
E
1,
r
1
R
=>I*R
es
= I(R
1
+R
2
+..+R
n
)
R
es
= R
1
+R
2
+..+R
n

n
k
C
R
1

Rezistenta echivalenta a unei grupari in serie este egala cu suma rezistentei,
rezistoarelor respecective.
-Pentru rezistoare identice ce au aceeasi rezistenta | R
es
=R*n
In parallel
I
1
R
1

A I I B
I
2
R
2
I
3
R
3


R
ep
Cu: I=I
1
+I
2
+I
3
Unde:
ep
R
U
I
R
U
I
R
U
I
R
U
I ; ; ;
3
3
2
2
1
1
3 2 1
1
R R R
U
R
U
ep
+ +
/
/
3 2 1
1 1 1
R R R
R
ep
+ +
!!!OBS!!!
Pentru 2 rezistoare:
2 1
1 2
2
2
1
2
*
1 1 1
R R
R R
R R R
R R
p
+
+

Daca rezistoarelor sunt identice
n
R
R
R
n
R
p
p

1 1
Grupare mixta

R
3
paralel
A R
1
R
2
B
R
4
serie
Gruparea generatoarelor electrice
1. a) In serie si in concordanta
10
4,5V

1,5V
R
Legea a II-a lui Kirchhoff pentru ochiul de retea
2 1
2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
) (
) (
r r R
E E
I
r r R I E E
r r I IR E E
S
+ +
+

+ + +
+ + +
Generealizat pentru n generatoare electrice

+

n
K
s e
s e
s k s e
n
K
k s e
r R
E
I r r E E
1
,
,
,
!
,
;
Daca genereatoarele electrice sunt identice.
( ) r n R
E n
I r n r E n E
s s e s e
+


, ,
;
Gruparea in serie si in concordant a generatoarelor electrice identice este
folosita pentru a obtine la bornele rezistorului R o tensiune electrica mai mare;
este avantajoasa numai dac e a fiecarui generator este mica
E n U
o r r n I ne U

| ;
b) Serie si in epozitie
E
e
: 4,5-1,5=3V => E
e
=3V (valorile lor se scad)
o Aceasta grupare nu prezinta interes practic
deoarec E
e
este mai mica decat t.e.m. a unuia
dintre generatoarele lectrice.
o
2. Paralel

R


R
C E1r1 D
I1 I
I2 E2r2
A B
I3 Ee ,re
11
E3r3
F G
Legile lui Kirchhoff:

,
_

+ + +
+ +

'

+

+ +
+ +
R r r r
R
r
E
r
E
r
E
I
r I r I E ARBD
r I r I E E ABGFA
r I r I E E ACDBA
I I I I
p
ochi
ochi
ochi
1 1 1 1
:
:
:
3 2 1
3
3
2
2
1
1
2 2 1 1 2
3 3 2 2 3 2
2 2 1 1 2 1
3 2 1
Pentru generatoarele identice:
n R n
E n
n
r
R
E
I
n
r
r E E
p ep e
+

+

1
;
o Gruparea in parale a generatoarelor identice este folosita pentru a obtine current de n ori
mai intenst decat curentul furnizat de catre un singur generator electric.
3. Gruparea mixta a generatoarelor identice
- Se realizeaza cu n surse identice pe o linie, avand m linii de surse
A B m lini de surse

R
m
r n
r E n E
e e

; n surse
Cu legea lui Ohm scrisa pentru circuitul echivalent
m
r n
R
E n
I
r R
E
I
e
e

+
;
Pe fiecare linie i=I/m
12
Energia si puterea electrica
a) Energia
E,r I
Cu: W=L (lucrul mechanic al forteli electrice)
Unde: L=q*U; I=
q
/
t
=> q=I*t
=> L=U*I*t => W=U*I*t
Relatia lui Joule
(alte forme)
t I R W R I U
t
R
U
W
R
U
I


2
2
Toate sunt pentru consummator de tip resistor (R)
<W>
SI
=1 J
!!!OBS!!!
In practica se utilizeaza kW/h
6 5 3
10 6 , 3 10 36 3600 10 1 s W h kW
Pentru sursele electrice
t
r R
E
W
r R
E
I
t I E W
S
S


2
Respectand t r R I W r R I E
S
+ + ) ( ) (
2
!!!OBS!!!
Pentru circuitul interior:
13
( )

'

+
+

t
r R
E
r
r R
E
I t I r
I r U t I u
W
2
2
2
int
;
;
b) Puterea electrica
W
s
J
P
t
W
P
SI
Definitie
1

!!!OBS!!
1. Pentru consumatorii R:

'

2
2
I R
R
U
I U
P
2. Pentru sursa electrica:
( )

'

+
+

r R I
r R
E
I E
P
S
2
2
3. Pentru Circuitul interior:
( )

'

r R
E
r
I r
I u
P
2
int
Puterea maxima P
max
14
Cu:
( )
2
2
2
r R
E
R P
r R
E
I
I R P
+

+


functie cu variabila
15