Sunteți pe pagina 1din 17

31

NUMERECUANTICE
2
2 2
8ml
h n
E =
Energiile permise pentru unatomhidrogenoid depind
numai denumarul cuantic principaln.
Numarul cuantic principal n defineste o serie de nivele ale
atomului cu energie egala.
Orbitalii careapartin fiecarui nivel sunt clasificati insubnivele .
Fiecare subnivel alunui nivel secaracterizeaza printrunnumar cuantic l,
numit numar cuantic almomentului unghiular orbital.
Numarul cuantic secundar descrie apartenenta electronilor launanumit subnivel
energetic.
l poate lua valorile 0ln1, adica intotaln valori diferite.
Deexemplu nivelul n=2este alcatuit dindoua subnivele deorbitali caracterizate de
l=0si l=1.
32
Momentulunghiularesteomasuraamomentuluiuneiparticulecareseinvarte
injurulnucleului.Esteomarimecuantificata.Poateluavalorile
Pentruorbitaluls,momentulunghiularorbitalestezero.
Momentulunghiularorbitalcrestecul.
Unsubnivelcunumarulcuanticlesteformatdin2l+1orbitali individuali.
Acestiorbitalisecaracterizeazaprinnumarulcuanticmagneticm
l
carepoatelua
2l+1valori:
m
l
=l,....,lvalori.
Astfelunniveldalunuiatomcul=2esteformatdincinciorbitaliatomici
individualicaracterizatiprinnumerelemagneticem
l
=2,1,0,1,2.
Numarulcuanticmagnetic m descriesituatiaimpulsurilorderotatieaelectronilorin
campmagneticsiprinaceastaorientareaspatialaaorbitalilor.
Pentruadefinicompletstareaunuielectronintrunatomtrebuieindentificatadistributia
Spatialaaelectronuluiinatom.
Momentulunghiuardespin sedefinesteprinnumarulcuanticdespins demarime
sim
s
iavaloareaegalacuAcestedouastaridespin aleelectronuluisunt
reprezentateprinsagetisisimbolizeazaprinsemneorientareaspinilorelelctroniciintrun
orbital
Straturile caracterizate prin n auaceasi energie.Substaturile cuacelasi
nrl auenergie egala.
h ) 1 ( + l l
h ) 1 ( + s s
33
n=1
l=0,subniveluls
n=2
l=0,subniveluls
l=1subnivelulp
n=3
l=0,subniveluls
l=1subnivelulp
l=2subniveluld
n=4
l=0,subniveluls
l=1subnivelulp
l=2subniveluld
l=3subnivelulf
Cucatvaloarea lui neste mai micacuatat orbitalul
respectiv este mai stabil energetic
l ia valorile 0ln1,adica intotaln valori diferite;
Fiecare subnivel energeticeste alcatuit dintruntip
deorbitali.
34
SOMMERFELD introduce conceptul de orbite eliptice. Pentru fiecare valoare a
lui n exista un numar de stari energetice de diferite foeme eliptice
caracterizate de diferite valori ale momentului angular orbital l.
l orbital
0 s
1 p
2 d
3 f
4 g
Pentru atomii cu mai multi electroni se introduc si celelalte numere cuantice
35
Nivel
energetic
n l m s Z
(2n
2
)
1 1 0 0 +1/2 -1/2 2
2 2 0 0 +1/2 -1/2 8
1 -1 +1/2 -1/2
0 +1/2 -1/2
1 +1/2 -1/2
3 3 0 0 +1/2 -1/2 18
1 -1 +1/2 -1/2
0 +1/2 -1/2
1 +1/2 -1/2
2 -2 +1/2 -1/2
-1 +1/2 -1/2
0 +1/2 -1/2
1 +1/2 -1/2
2 +1/2 -1/2
NUMERECUANTICE
36
Denumi r e Nr de e
-
max
Z=2n
2
Denumi r e Nr max
de e
-
Z=4l +2
1 2 1s 2
2 8 2s
2p
2
6
3 18 3s
3p
3d
2
6
10
4 32 4s
4p
4d
4f
2
6
10
14
Ocuparea cuelectroni anivelelor energetice
37
1
2
3
4
1s
2s
2p
3s
3p
3d
4s
4p
4d
4f
38
Ordinea cresterii energiei nivelelor si subnivelelor intrunatomeste redata inschema
urmatoare:
Atomi polielectronici
Pentru rezolvarea ecuatiei lui Schrodinger
0 ) (
8
2
2
2
2
2
2
2
2
= +


V E
h
m
z y x

0 ) (
8
2
2
= + V E
h
m
se recurge la aproximatii In scrierea functiei de unda, energia
potentiala este data de toti electronii din atomul polielectronic.
Utilizand aceste valori ale potentialului se poate scrie un set de functii de unda
specifice electronilor din fiecare orbita.

+ =
ij
ij
i
i
r
e
r
Ze
V
2 2
Electron
de interes
Sarcina
pozitiva
Electron
situat intre
Aceste functii au fost propuse de Slater.
c se numeste exponentul Slater
c=Z = Zeff = Z-
esteparametrul care tine
cont de ecranareaexercitata
de straturileinterioarede
electroni asuprasarcinii nucleare
2 /
3
2 2
3 ) 3 (
2 / 2 2
3 ) 3 (
2 / 2 2
3 ) 3 (
2 /
3 ) 3 (
3 /
3 ) 3 (
2 /
2 ) 2 (
3 / 2
3 ) 3 (
/
2 ) 2 (
1 ) 1 (
3
) (
) (
2
2 2
2 2
2
cr
d d
cr
d d
cr
d d
cr
d d
cr
p p
cr
p p
cr
s s
cr
s s
cr
s s
e
r
r z
N
e y x N
e y x N
xye N
xre N
xe N
e r N
re N
e N
z
y x
y x
xy
x
x

=
=
=
=
=
=
=
=
=

41
Regula lui Slater
Constanta de ecranare
Reprezinta
Interactiunile dintre
electronii unui orbital
sau ai unui nivel energetic
Pentru a calcula constanta de ecranare
pentru un electron din nivelul n trebuie
tinut cont de contributia fiecarui electron in
functie de pozitia lui. Astfel:
-Contribuie cu 0 electronii de energie superioara electronului considerat;
-Cu 0.35 electronii din acelasi tip de orbital caracterizati de acelasi n;
-Cu 0.85 electronii din orbitali s sau p din nivelul n-1;
-Cu 1 electronii de tip d sau f din nivelul n-1;
-Cu 1 toti electronii din nivel n-2 si inferioare acestuia.
42
Regula lui Slater
Permite evaluarea sarcinii efective resimtita de un electron din invelisul electronic.
Exemplu de calcul al constantei de ecranare
43
Exemplu
Sarcina nucleara efectiva resimtita de un electron periferic din Fe
3+
Pentru atomul de Fe , Z=26, configuratia electronica este
Electronul periferic este unul 4s, deci constanta de ecranare rezultata este
De aici, sarcina nucleara efectiva
La ionizarea unui atom de Fe sunt expulzati mai intai electronii 4s si NU cei 3d.
44
Exemplu de calcul Z
efectiv
in cazul Zn
Efectul de ecranare asupra unui electron 4s
= (10 x 1,00) + (18 x 0,85) + (1 x 0,35) = 25,65
De unde
Z
efectiv
= 30 - 25,65 = 4,35
Efectul de ecranare asupra unui electron 3d
=(18 x 1,00) + (9 x 0,35) = 21,15
Z* = 30 - 21,15 = 8,85
Efectul de ecranare asupra unui electron s este superior celui asupra unui electron d.
Prin urmare sarcina efectiva pentru 4s va fi mai mica decat in cazul 3d.
In general un electron ns din nivelul de valenta este mai putin
ecranat decat un electron np, iar un electron np este mai putin ecranat
decat un electron nd.
Ca rezultat al penetrarii si ecranarii ordinea nivelelor de energie in atomi este
ns<np<nd<nf
45
46
Regula de ocupare a nivelelor energetice
cu electroni propusa de Klechkowski
Principiul de constructie Aufbau
47
Configuratii electronice
Distributia electronilor pe straturi, substraturi si orbitali
poarta numele de configuratie electronica.
In realizarea configuratiilor electronice corecte se tine cont de
principiul lui Pauli si de regula lui Hund.
Printr-un aport energetic, electronii pot trece de pe un nivel energetic pe altul ;
spunem ca atomul respectiv trece din stare fundamentala in stare excitata.
Configuratia electronica pentru un anumit atomse poate scrie fie completand
toate nivelele energetice in ordinea cresterii lui n, cu subnivele si orbitali,
fie trecand explicit doar configuratia stratului de valenta sau a ultimului nivel
energetic avand in fata, intre paranteze drepte trecut simbolul gazului rar care
il precede.