P. 1
Cap.2.5

Cap.2.5

|Views: 1,090|Likes:
Published by Amalia Iordachescu

More info:

Published by: Amalia Iordachescu on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2014

pdf

text

original

2.5.

ARENE
Benzenul este cel mai simplu compus din c1asa arene. EI a fost izolat de Michael Faraday Tn anul 1825 din gazul degajat la arderea seului de balena, care se folosea in vremea aceea la iluminat. Benzenul a fost sintetizat pentru prima data de Mitscherlich Tn anul 1834 prin decarboxilarea acidului benzoic, C6Hs-COOH , care i-a dat numele de benzin. (Acidul benzoic, la randul sau a fost denumit a~a, deoarece a fost extras din ra~ina arborelui bfmzoe sau smirna - vezi fig. 2. 85). Laurent, Tn anul 1837, a propus numele de fen (de la pheno care poarta lumina), Tn semn de omagiu ad us lui Faraday Acest termen s-a mentinut doar pentru radicalul fenil (obtinut formal din benzen prin eliminarea unui atom de hidrogen). Armstrong, in anul 1882 a impus numele benzen, denumire adoptata international ~i folosita ~i astazi. Toluenul, omologul benzenului, a fost izolat din balsamul de Tolu extras din plante din America de Sud. Datorita mirosului aromat al acestor compu~i, arenele, c1asa hidrocarburilor din care fac parte, sunt numite ~i hidrocarburi aromatice.

=

Michael Faraday (1791-1867).

Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile contin unul sau mai multe cicluri benzenice.

care Fig. 2. 85. Arborele benzoe sau smirna.

Pe baza analizei elementale, Mitscherich a stabilit Tn anul 1835 formula moleculara (CH)6 ~i ulterior au fost propuse pentru benzen mai multe formule de structura aciclice ~i ciclice. Prima formula structurala monociclica a benzenului a fost propusa Tn 1865 de F. A. Kekule ~i Ti poarta numele. Kekule a reprezentat benzenul ca un ciclu hexagonal regulat, alcatuit din §ase atomi de carbon situati Tn varfurile hexagonului ~i legati Tntre ei prin trei duble legaturi conjugate, repartizate simetric. Fiecare atom de carbon este legat, la randul sau ~i de un atom de hidrogen (fig. 2. 86):

H
I

H
I

H-C..... C~C-H
II I

H-C9C'C-H
I II

H-C,

C
H
I

9C-H sau

H-C~ ..... C-H

C
H
I

sau

0-0

Fig. 2. 86. Imaginea moleculei de benzen: a. model deschis (Kekule); b. model compact.

Cei §ase atomi de hidrogen din molecula benzenului sunt echivalenti. nu polimerizeaza. In' realitate. H2. la temperatura d~ 170-200oC.~ ~ ¢ V V ~B BA) ~i 1. exista 0 singura substanta toluen. benzenul se comporta ca 0 hidrocarbura aVEmd caracter saturat: participa u~or la reactii de substitutie ~i nu se oxideaza cu. benzenul ar trebui sa aiba un caracter pronuntat nesaturat. conform ecuatiei reactiei chimice: H2 H C. 2.. Proprietati care vin in contradictie cu structura Kekule a benzenului Friederich August Kekule van Stradanitz (1829-1896) d~i:UbS:~ .. un mol de benzen aditioneaza 3 moli de. Structura Kekule corespunde raportului atomic C:H egal cu 1:1 din formula moleculara a benzenului. C6H5-CH3: a ~ H3 C I == Q I ~ == 3 CH Q -0 I == ~ I H3C'O ~ I HC 3 ~ CH3 3.. prin inlocuirea unui singur atom de hidrogen din ciclul benzenic cu un substituent. C6H6.. Prezenta celor trei duble legaturi in molecula benzenului este dovedita prin reactia de aditie a H2 la benzen. numai in conditii energice (vezi aditia H2)· .. indiferent de atomul de hidrogen care a fost inlocuit. in prezenta catalizatorului de nichel.. De exemplu.Proprietati care confirma structura Kekule a benzenului 1. KMn04. Formula lui Kekule prevede existen1a a 5 izomeri disubstituiti ai benzenului. Experimental s-a dovedit ca. CH 2I I 2 H2C C CH2 H2 ciclohexan. In conditii energice. se ob1ine un singur derivat monosubstituit al benzenului.. C. nu reactioneaza cu apa de brom. Dupa formula 'Iui Kekule. In putine reactii manifestacaracter slab nesaturat participand la reactii de aditie. cu 3 duble legaturi.. sa dea toate reactiile caracteristice alchenelor. In realitate benzenul conduce la nU~i 3 B arta meta para 2.

Lungimile legiiturilor dintre 2 atomi de C in hidrocarburi din clase diferite . 88. ':.:. Arenele au caracter aromatic. 2. scade lungimea legaturii dintre atomii de carbon Alcani > Arene > Alchene Fig.f _. 89.Toate aceste legaturi cr sunt situate Intr-un plan. . ° a legaturilor C .H de 1. Reprezentarea moleculei de benzen (model deschis). "_. Aceasta valoare se regase~te ~i la omologii sau derivatii benzenului.•• Recite~te explicatiile date la subcapitolul Alchene despre formarea legaturii duble. caruia Ii sunt caracteristice reactiile de sUbstitutie ~i nu cele de aditie. 2. 90. 2... Cei 6 atomi de C legati prin legaturi (J formeaza un ciclu cu forma de hexagon regulat plan. sau a H Aceasta structura explica stabilitatea chimica a benzenului.chimie . I H-c/. Electronii participanti la legatura 7t nu sunt localizati Intre 2 atomi de C.' '. Astfel de proprietati chimice sunt proprii caracterului aromatic. ~i alte metode fizice de cercetare. 2.. 90).09A (fig. 89) ca un nor. Lungimea legaturilor dintre doi atomi de carbon este de 1 ~i .C-H . Formulele de structura plana ale moleculei benzenului indica repartitia uniforma a electronilor 7t Intretoti atomi de carbon: H .•. Pentru cercul de..vezi fig. . 87). ei sunt delocalizati §i distribuiti uniform pe lntregul ciclu (conjugarea electronilor 7t . Studiul benzenului prin metoda difractiei razelor X arata ca distantele dintre doi atomi de carbon vecini sunt egale !?ianume au valoarea de 1 intermediara Intre lungimile legaturilor C . 2.. Fiecare atom de C din acest ciclu mai are cate un orbital 2p perpendicular pe planul ciclului. "'.:. Daca se tine seama de lungimea legaturilor dintre atomii de carbon.33 A .~ .. polimerizare ~i oxidare.C ~i cu un alt orbital de tip Sp2 formeaza cu orbitalul s al atomului de H 0 alta legatura cr. 2.39ft. Structura reala a benzenului a fost determinata prin metode de analiza structurala care folosesc raze X."':6-H 'C/ I H-C /C.. 88). de 0 parte ~i de alta a acestuia (vezi fig. 2.3.C ~i C = C (vezi fig. spectre In domeniul infraro~u. . . sau 0 . 2. Structura realiica benzenului.. 2.39ft. Fig. Ace~ti orbitali formeaza un sistem de legaturi 7t... Echivalenta legaturilor dintre atomii de carbon se datoreaza faptului ca electronii 7t nu sunt localizati Intre anumiti atomi de carbon. S-a stabilit ca benzenul are 0 structura simetrica sub forma de hexagon regulat §i plan. Fig. cu laturi egale ~i unghiuri de 120°. conform formulei lui Kekule. ei sunt delocalizati ~i formeaza un "nor" de electroni situate de 0 parte ~i de alta a planului legaturilor cr (vezi fig.: . Fig. Cei 6 atomi de C din structura benzenului se leaga Intre ei prin legaturi cr: fiecare atom de C participa cu 2 orbitali de tip Sp2 la doua legaturi C . . IR.. 87. Modelarea norului de electronii 7t de ambele piirti ale planului ciclului. ciclul benzenic ar ~rebui sa contina trei legaturi simple C-C cu lungiQ'lea de 1.. 89).54 A ~i trei legaturi duble C=C cu lungimea de 1.

fara catena laterala: benzenul. 91): .hidrocarburi aromatice mononucleare. (vezi fig. Imaginea moleculei de o-xilen. Clasificarea arenelor .4-dimetilbenzen (para-xilen) . se numesc alchilbenzeni (sau fenilalcani. 91. Ele pot fi: . dar arenele cu cele mai multe aplica1ii practice au ~i denumiri uzuale. 92): 6 Fig.cu catena laterala. Exemplu de deriva1i alchil (vezi fig. in (vezi fig.se nume~te fenil). 1. De exemplu cei trei deriva1i dimetilbenzen. 2.2-dimetilbenzen (orto. 93. numi1i ~i xileni sunt: 1. 92. para (p . .3-dimetilbenzen (meta-xilen) l.• Hidrocarburile aromatice mononucleare con1in un singur ciclu benzenic. .). 2. 2.hidrocarburi aromatice polinucleare. Imaginea moleculelor tillor monoalchilbenzeni. de exemplu vinilbenzen sau stiren (vezi fig. CH2 Denumirea hidrocarburilor aromatice se face conform regulilor IUPAC.). in cazul derivatilor disubstituiti ai benzenului pozi1iile substituentilor se marcheaza prin cifre sau folosind prefixele: orio . 2. (0 -). 92): monosubstitui1i ai benzenului /' 6 metilbenzen (toluen) 6-CH3 6-CH2-CH3 H3Cr6CH3 etilbenzen n-propilbenzen izopropilbenzen (cumen).J\ilen) Fig. Atomi de hidrogen de la atomi de carbon din ciclul benzenic au fost substitui1i cu unul sau mai mul1i radicali alchil.Cu catena laterala CLAS'F'CAREA H'DROCARBURILOR AROMAT'CE Hidrocarburile aromatice se impart dupa numarul de cicluri (nuclee) benzenice din molecula. 2. 2. 2. Radicalii din catenele latera Ie pot fi ~i nesatura1i. meta (m . 93). deoarece radicalul CSHS . ~/ ~ Cu nudee izolate Cu nudee condensate Fig.

Hidrocarburile aromatice polinucleare con1in doua sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice care pot fi : .9.a): naftalen (naftalina) antraeen .9. 2. TabeluI2. de adi1ie ~i de oxidare care pot avea loc. b.condensate. naftalina. 2. Ar . 2. de exemplu (vezi fig.izofate. difenil. Formula C6H5C6H5-CH2C10H7Radical fenil benzil naftil Arena benzen toluen naftalina difenil. Reprezentarea moleeulelor de: a. b. 2. de exemplu (vezi fig. Modelarea reactiei de substitutie a benzenului eu: a. REACT . CHIMICE Hidrocarburile aromatice participa la reac1ii de substitu1ie. Radicalii proveniti de fa arene se numesc aril. atat la nucleul benzenic. 95. cat ~i la catena laterala. II LA NUCLEU Fig. 94. Exercillu " Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: PROPRIETATI . iod. Numele catorva radicali proveni1i de la arene sunt date Tntabelul 2. 94. brom. 94..b): Fig. Numele catorva radieali monovalenti de la arene. .

compus toxic. I-nitronaftalinii (a-nitronaftalinii). Scrie ecuatia reactiei chimice de iodurare a benzenului. Prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine izomerul a-nitronaftalina (vezi fig.N02). In mod practic: ~~CI~CI ~~ ~CI CI a-c1oronaftalina (neizolabil) ~-c1oronaftalinii (nu se ob!ine direct) 1. 2. 5. se pot obtine 2 derivati monoha/ogenati diferiti.3 . : co ~ 2 I ~ + H20 . Izomerul ~ se obtine prin metode indirecte. 2. In functie de pozitia atomului de carbon la care s-a facut substitutia H cu halogen: cele 8 grupe . precum §i pozitiile 2. 97. Nitrobenzenul. 97): IR -I N02 o Fig. . Modelarea reac!iei de nitrare a benzenului (modele compacte).Exercitii . Naftalina poate avea 2 derivati monosubstituiti: a §i ~. Prin nitrarea benzenului se obtine nitrobenzen (fig. 6· 0 H2 nitrobenzen (pentru a Intelege mai u§or reactia s-a scris HN03 In forma HO . 2.. 6)·6JN0 2 H2 S0 4 . Imaginea a-nitronaftalinei (model compact). Scrie ecuatia reactiei chimice de clorurare a benzenului. 96. Rezolvare: H CI 6· 6· CI2 FeCI" HCI c1orobenzen. 3. sunt echivalente numai pozitiile 1. 98): o Fig. b. 98. ~-c1oronaftaliria. Teoretic. Imaginea moleculelor de: a. datorita mirosului sau de migdale amare. Se obtin nitroderivati ai arenelor.·8. 2. 7.CH . 2. 2. 1.2. de nitrare Prin reactia de nitrare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupa nitro.nu sunt to ate echivalente Intre ele. care se noteaza cu ~ (fig. Nitrarea arenelor la nucleu se face cu un amestec de acid azotic concentrat §i acid sulfuric concentrat numit amestec sulfonitric. Pozitia a este mai reactiva decat pozitia ~. a fost folosit la parfumarea sapunurilor sub numele de esenta de Mirban. Ar .N02. 6. a-c1oronaftalina.4-tetrac1oronaftalina (produs final de reac!ie) Reactia . 2.N02. 4. 4 o Halogenarea naftalinei Fig. care se noteaza cu a. 96).

Imaginea moleculelor: a. Se obtin acizi ari/sulfonici. Ar .S03H. Exemple de reactii de alchilare a benzenului: • cu derivati halogenati Tn prezenta de A1CI3 anhidra: ~--------l Fig. Fig. acidului benzensulfonic (modele compacte) . Spre deosebire de nitrare ~i halogenare.naftalinsulfonic (vezi 2.a naftalinsulfonic ~~~ acid - p naftalinsulfonic. . R . b.S03H. acidului sulfuric.100): ~ooH ~ ~ + H2S04 . in functie de temsau acid p. reactia de sulfonare este 0 reactie reversibila. acid a-naftalinsulfonic. 2. alchene sau alcooli. b. a).. 99. acid p-naftalinsulfonic (modele compacte). o Sulfonarea fig. 2. Imaginea moleculelor de: a. 100.OH. 99. 6 !H __~ . Prin reactiile de alchilare a arenelor se obtin arene cu catena lateraJa. H2S04 (vezi fig. naftalinei peratura. de alchilare Friedel-Crafts Substitutia hidrogenului de la atomi de carbon din nucleele aromatice cu un radical alchil se nume§te reactie de alchi/are Friedel-Crafts.S03H este 0 varianta de scriere a formulei acidului sulfuric. Reactia . anhidra • 6 CH3 + HCI Charles Friedel (1832-1899). R . de sulfonare Prin reactia de sulfonare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupare sulfonica.X. ~CI~ _~ CH 3 !: AICI3. 2.Reactia . 2. Sulfonarea arenelor se face cu acid sulfuric concentrat sau cu oleum (H2S04 concentrat care contine S03)' o Sulfonarea benzenului conduce la acid benzensulfonic (vezi fig.b. 99. .): ~!--i OJ + 'HQtS03H acid benzensulfonic Tn care HO . Alchilarea arenelor se poate face cu: derivati halogenati. acid a-naftalinsulfonic Prin sulfonarea naftalinei se poate obtine.H20 1600C ~S03H acid .

2. clorurii acide ~i anhidridei acide. 2. H3C-CH-CH3 CH2=CH-CH3Aiel. Tn prezenta de . b) 0 alchena.• cu a/chene Tn prezenta de A1CI3 umeda: o· Fig. I Acilarea arenelor se poate face cu derivati functionali ai acizi/or carboxi/ici. 102). f=ll + bCH3 H2S04.CO. de exemplu c/oruri acide. Formu1e1e genera1e ale acidu1ui carboxilic. 6 izopropil benzen.+ 3HCI James Mason Crafts (1839-1917). un atom de hidrogen /egat de un atom de carbon din nuc/eu/ aromatic este substituit cu grupa acil. 1: g + H20 acid carboxilic /" /10 R-C CI clorura aeida l R-C R-C/ ~ anhidrlda Exerci iu Scrie ecuatiile reactiilor chimice prin care se poate obtine etilbenzen. 2. R-COCI ~i anhidride ale acizilor carboxilici (R-COhO (vezi fig. Pentru cercul de chimie A/chi/area arene/or cu a/chene se face Tn prezenta de AICI3 umeda. "moo' . Reprezentarea mo1ecu1ei de izopropilbenzen. 101. 102.. R . AICI3 nereactionat actioneaza Tn reactia de alchilare drept catalizator. 2. Fig. Ecuatii1e reactiilor chimice sunt: AICI3 + 3H20 • AI(OHb-l. Imaginea moleculei de izopropilbenzen (model deschis) este reprezentata Tn fig'. Se poate considera ca reactia are loc Tn douB etape: AlCI3 reactioneaza cu urmele de apa formand HCI care se aditioneaza la alchena.. • cu a/cooli Tn prezenta de acid sulfuric: R-C II o OH g 0 alcoo!. Derivatul halogenat format participa la reactia de alchilare a arenei. 101. c) un """"" Reactia . folosind: a) un derivat halogenat. de acilare Friedel-Crafts o aeida Prin reactie de acilare Friede/-Crafts.

-CI.-CHTCH3 ~.(vezi fig. nitril.lor. 104).. la randul.~ip. ci ea este dirijata prin natura primului substituent (a celui care exista legat de un atom de carbon din ciclul benzenic. astfel Tncat reactiile de substitutie decurg mai u~or decat pe nucleul benzenic nesubstituit ~ Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a cloroben. p. 106). amino. unor reactii de substitutie.SO 2 .(vezi fig. -Sr. carbonil. -CN. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitia meta. 104.a). 105): y Fig.. 106.~6 B Fig. 2. A. sulfonica. t 2¢r~ 2HO"N0 H. Substituentii de ordinul I. grupele: alchil. Din aceasta categorie fac parte: ha/ogenii (-F. (-CH3. " _~ o 6 1i------. SUbstituent. Orientarea celui de al 2-lea substituent. Dintre ace~tia fac parte grupele: nitro. 2. de ordinul I.<-. B. 79 . -I). cu exceptia ha/ogenilor. 0-. carboxil. Y In pozitia m. pozitia In care intra al doilea substituent nu este Tntamplatoare. CIf dorura de acetil ::> Ii= ID f A xR- HOH2N- fenil-metil-cetona (acetofenona). 2. • Substituenti . -NH2. p-nitrotoluen (modele compacte). ~i para. -OH. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitiile orlo. la nitrarea toluenului se obtine un amestec de o-nitrotoluen ~i p-nitrotoluen (vezi fig. preexistenti pe nucleul aromatic se Tmpart Tn doua categorii (vezi fig. m. i=- De ordinul z UJ (/) I + CH3-C~ . &N~2Q H N~ Exercitiu +2H20 Fig. hidroxil. 103): • Substituenti . prin care se din benzen ~ __ De ordinul II )C=O -C=N ~ Scrie ecuatia reactiei de aci/are Friedel-Crafts CH3~CH'60 Orientarea substituentilor pe nucl-e-u-I -_4benzenic st ~O:r .. LAy 6.. Y In 0.de ditre substituenti de ordinul I. )C=O . De exemplu. adica preexistent). 2. 105.--_ .to 0 0 VY A t: A in cazul Tn care derivatii monosubstituiti ai benzenului sunt supu~i.de catre substituentii de ordinul II. 0 Exercitiu ob\ine etil-fenil-cetona. b.. o-nitrotoluen. -N02. -COOH. -S03H. Orientarea celui de al 2-lea substituent. Imaginea moleculelor de: a. o-nitrotoluen p-nitrotoluen. de ordinulll. activeaza nucleu( benzenic pe care se afla. 2. -R. 2. 2.zenului cu c1orometan (clorura de metil) CH3-CI.

acid sulfonic. -R. 6-trinitrotoluenului (trotilul). 1. Trinitrotoluenul. Nitrarea toluenului prin actiunea prelungita a amestecului sulfonitric conduce la formarea 2. 107.): H~H .6. nitro. 05H-C. 2. Imaginea moleculei de m-cloronitrobenzen (model compact). Imaginea moleculelor de: a. ecuatia reactiei chimice care are loc la explozia trotilului este: . 2. 107): se obtine Fig. ~N~N~ 0· N~ 3H20 1. 108.4. care este 0 substanta putemic exploziva: Fig. prin clorurarea nitrobenzenului m-c1oronitrobenzen (vezi fig. 0 H + 3HO-N02 H2S04. b. Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a acidului benzensulfonic cu etena. Pe nucleul benzenului se pot introduce maximum 6 atomi de halogen. 108.b. 2. TNT (vezi fig. 4. -S03H. -NOz. C' meta-cloronitrobenzen.4. 2. 2.5-trinitrobenzen.3.5-trinitrobenzen.. astfel Tncat reactii1e de substitutie decurg mai greu decat pe nucleul benzenic nesubstituit. De exemplu. 2 sau chiar mai multi substituenti. 2.) este intrebuintat in amestec cu azotatul de amoniu. ca explozibil (folosit mai ales in exploatarile miniere). Substituentii de ordinul " dezactiveaza nucleul benzenic pe care se afla. Pentru cercul de chimie Un nucleu benzenic poate fi substituit cu 1. Substantele explozibile se descompun (prin incalzire ~i lovire) cu formarea unui volum mare de compu~i in stare gazoasa ~i cu degajarea unei mari cantitati de energie.trini troto luen. 2. NH4N03. 0 lVl FeCI" N02 N02 + Hel ~H __ I Exercitiu .6-trinitrotoluen (modele compacte). 108. -x ~i pfma la trei grupe alchil.3. Prin nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric in exces se obtine trinitrobenzen (vezi fig.De exemplu. a.

Exercitiu .. Explica de ce gruparile -N02 intra In pozitii1e 2. Rezolvare: 1. 109. C'CH +3H2170 . CH2 H2 Exercitiu . 110). Hidrocarburile aromatice participa la reactii de aditie numai In conditii energice. Tetralina ~i decalina (vezi fig. Pd: Fig. ceea ce arata ca are un caracter aromatic mai slab decat benzenul. 1. 6 pe nucleul benzenic din toluen. In prezenta de catalizatori de: Ni. aditioneaza hidrogen In prezenta catalizatorilor de nichel.participa mai u~or la reactii de aditie. 0 ~'I Ni H C'. 4 Aditia hidrogenului la naftalina are loc In doua etape (ciclurile benzenice se hidrogeneaza pe rand). decalina (modele deschise). 4. Ni. 2.. . EX~lica de ce grupele -N02 intra In pozitiile 1. 2. 2. 109) sunt lichide utilizate ca dizolvanti ~i carburanti. Gruparea nitro.C"' . 3 ~i 5 pe nucleul benzenic nesubstituit. Naftalina. 2. de aditie .200 °C 2 I I 2 H2C..n. 2. Pt. Imaginea moleculelor de: a. cre~te caracterul aromatic QCO ~II~~ ~ LV~ cre~te numarul de cicluri condensat Fig. caracterul aromatic scade odata cu cre§terea numarului de nuClee condensate (vezlfig. Radicalul alchil.) care poate fi aditionat la 2 moli de benzen. 2. -N02 este substituent de ordinul II. Variatia caracterului aromatic in functie de numarul de nuclee condensate. tetralina. (decalina). 4 Reactii .. -CH3 este substituent de ordinul I. in seria hidrocarburilor aromatice polinucleare cu nuclee condensate..... la 200°C transformandu-se In hidrocarbura ciclica saturata ciclohexan: H2 o Benzenul '. b. Calculeaza volumul de hidrogen (c.. 110. o + 3H2 Ni • tetrahidronaftalina decahidronaftalina (tetralina) .

unul dintre izomerii compusului 1.2.4. 81) se oxideaza la temperatura ceva mai mica.Aditia halogenilor Clorul ~i bromul se adi1ioneaza la benzen Tn prezen1a radia1iilor ultraviolete sau a luminii solare (sau termic). V20S.. Reprezentarea moleculei de anhidridii ftalicii.6-hexaclorociclohexan (RC. q q ~ Wi ~ 9 VOs/350oC ~C'Ot:r~~C' 0 + 2"02 -~coz... .C .. EI se oxideaza numai la temperatura ridicata. se ob1ine 1. 111.. benzenul se oxideaza ~i se formeaza acid maleic. Exercitiu .h14 ~ CI/ 'H 1. H H. dar tot cu ruperea unuia din cicluri.4.. la temperatura de reac1ie acidul maleic elimina 0 molecula de apa trecand Tn anhidrida maleica (vezi fig. \\ 0 acid ftalic anhidridii ftalicii . 113... se formeaza acid ftalic.. Modelarea reactiei de obtinere a anhidridei maleice. Scrie e~ua1ia reac1iei chimice de adi1ie a bromului la henzen ~i denume~te produsul de reac1ie. 2. C..5.. cu ruperea ciclului.5. 2.6-hexaclorociclohexan (H.C...cl CI•.3.H. Imaginea moleculei de H.4.. -Hz0V-c.. Prin ac1iunea clorului asupra benzenului. Acidul maleic este izomerul cis al acidului 1. 2. """""" Reactii .. 2. 2. care poate elimina o molecula de apa trecand Tn anhidrida ftalica (vezi fig. "o . 'CI O Fig. La 500oC.. 'C ..6-hexaclorociclohexan (vezi fig. Tn prezen1a de catalizator. Tn prezen~a pentaoxidului de vanadiu... Benzenul are 0 mare stabilitate termica $i este foarte rezistent la actiunea agenfilor oxidanti obi§nuiti.)..... nu se ob1ine la oxidarea benzenului ~i nu poate forma anhidrida.5.. Tn prezen1a luminii solare (clorurare fotochimica).H.CI CI.2..3.H): H. 113): o 0 . I //. o Oxidarea naftalinei Naftaljna.2.. 2.. cu un caracter aromatic mai slab decat benzenul (vezi pag.3..-PI-:L-HzO V-<10 Fig. .-: + 3C12.. CI C"C . H H.. 111) este folosit ca insecticid. Hexacloranul sau gamexanul.4-butendioic: HOOC=CH-CH=COOH Izomerul tra!7s al aceluia~i acid se nume~te acid fumaric. de oxidare o Oxidarea benzenului. 112. .. 112): Fig.C.

cu permanganat de potasiu in mediu de acid sulfuric. Antrachinona (vezi fig. Exercitiu . 2. 115). Halogenarea in pozitia benzilica Pozitia vecina nucleului aromatic din catena laterala a hidrocarburilor aromatice este numita pozitie benzilica (fig. Se obtin acizi carboxilici aromatici. cat lii la reactii care au loc la catena laterala. catena laterala alchil se oxideaza pana la gruparea carboxil. 2. rezultand un amestec de derivati halogenati: CH3 CH2CI CHCI2 CCI3 radical benzil 2) 2) tolu'en ~Q lV + C1ihu. ° Fig. -COOH. -HCI A lVQ A lVQ + C1ihu. '~ REACTII . in prezenta agentilor oxidanti sau a oxigenului molecular (lii cataHzatori) are loc oxidarea catenei laterale (alchil) legata de un atom de carbon dintr-un ciclu aromatic. LA CATENA LATERAL~ Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reactii chimice caracteristice nucleului aromatic. 114. Imaginea moleculei de antrachinonii.Oxidarea antracenului Antracenul are caracter aromatic mai slab decat naftalina (vezi pag. rezistent la oxidare. Clorurarea toluenului in prezenta luminii are loc la catena laterala lii nu la nucleul aromatic. ramane intact. . ~ in industrie se obtine antrachinona prin oxidarea antracenului. 2. 115. Ciclul benzenic. 81) lii de aceea se poate oxida mult mai ulior. 2. -HCI ~Q lV clorurii de benzil + C1ihu. tara ruperea acestuia: o 0' antrachinona. in continuare sunt ilustrate reactiile la catena laterala. oxidarea are loc la atomi de carbon din ciclul din mijloc. chiar cu agenti oxidanti: K2Cr207 in prezenta de CH3-COOH. . -HCI clorurii de benziliden clorurii de benzin. in conditii energice. 114) se foloselite in industria colorantilor sintetici (clasa colorantilor antrachinonici). peste catalizator de pentaoxid de vanadiu la'300oC. Scrie ecuatia acestei reactii chimice.. cu aer. Pozitia benzilicii ~i radicalul benzil. trecand vapori de antracen. Fig.

gJH. 2. la Tncalzire (vezi fig. acid tereftalic. 2. in mediu de H2S04 20%. la oxidarea propilbenzenului se obtine acid benzoic: a 4 Fig. 116. 2. De ce? To/uenul reactioneaza cu solutia de KMn04. acid benzoic. 2. c. Oxidarea toluenului. "\' . oxiaar:e8 cu ag~nti oxidanti nu poate avea loc. datorita apropierii celor doua grupe carboxilice. se De exemplu. 2. 117. in me diu de H2S04 20%. obtine acid fta/ic care anhidrida ftalica (vezi aromatic exlsta doua grupe a/chit. 116). 6 II COOH + H20 acid benzoic. 117). Solutia de KMn04. Solutia de KMn04. a fost decolorata de toluen (vezi fig. b. {YC'p'Ri~ {YC VV. 113): 00 rEi ~ CH 3KMn04H30~ -2H20 CH3 toe. Radicalii a/chit din catena latera/a (indiferent de lungimea acesteia) sunt oxidati /a acizi in care grupa carboxit-COOH este /egata direct de atomi de carbon care fac parte din nuc/eu/ aromatic. incalzita. la rece. Cand pe nucleul oxideaza amandoua. Introdu in ambele eprubete cate 2 mL de toluen. Incalze~te cu grija numai una din eprubete. ~ Formarea de anhidrida este posibila numai la acidul ftalic.ACTnnTATEEXPERllWENTALA Mod de lucru. Daca Tn pozitia benzilica a catenei laterale nu exista hidrogen. Imaginile moleculelor de: a. Ce observi? Observa!ii. conform reactiei chimice: Fig. ceea ce permite Tnchiderea unui ciclu stabil de 5 atomi ~i nu este posibila la acizii izoftalic ~i tereftalic. KM. in prezenta toluenului nu i~i modi fica culoarea. 2. In doua eprubete pune dite 3 mL solutie de KMn04 1% ~i 2 mL solutie H2S04 20%. 116).a / /iOH1-H20 ~ If o ~ 0 anhidrida ftalica o-xilen acid ftalic Exercitiu " Scrie ~cuatiile reactiilor chimice de oxidare a m-xilenului ~i p-xilenului cu oxigen molecular Tn prezenta de catalizatori. acid izoftalic. Tnprezenta de acid sulfuric. ~tiind ca se obtin acizii carboxilici corespunzatori: acid izoflalic ~i acid tereftalic (vezi fig. prin oxidarea o-xilenului se poate elimina 0 molecula de apa trecand Tn fig. de exemplu.

2. Tnprocente masice. 118. .Industr~a colorantllor • •~ Tetralina ~i decalina Insecticid -=•• • ~ •• ' • _ Medlelni Dizolvanti Dezinfec~ant Fig. nu. cat ~i la reactii care au loc la catena laterala (halogenare.5-trinitrotoluen. in fig. b. alchilare. 2. b. Care este masa de acid azotic de concentratie 70% necesara oblinerii a 2 kg trinitrotoluen? or c¢f CH3 CH3 CH 3 . Nu polimerizeaza ~i nu se oxideaza cu KMn04Tn solulie neutra. fie prin compu~ii chimici la care conduc prin procese industriale. vaporii de toluen sunt mult mai putin toxici decat cei de benzen. benzen. D Arenele participa la reactii chimice proprii caracterului aromatic: dau u~or reaclii de substitutie (halogenare. nu poate fi oxidat ~i Tn prezenta aceleia~i enzime este capabil sa produca mutalii TnADN. trinitrotoluenului din toluen. ·Aplicatii practice ale unor hidrocarburi aromatice ~ateva dintre hidrocarburile aromatice: benzenul.Oxidarea catenei laterale a alchilbenzenilor este importanta Tn anumite procese metabolice. Industria Industria colorantilor medicamentelor t ~ ~eXPIOZlvllor lnduttrla ----------'. 2 Se monoclorureaza catalitic 200 cm3 benzen (p = 0. oxidare). Aceasta ar putea fi 0 explicalie a faptului ca benzenul ~i alte hidrocarburi aromatice fara catena laterala sunt cancerigene iar toluenul. fie ca atare. naftalina. Industria Industria colorantilor medicamentelor Concluzii D Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile care conlin Tn molecula unul sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice. Toluenul care a intrat Tn organism poate fi oxidat (Tn prezenta unei enzime prezenta Tn ficat) la acid benzoic u~or de eliminat prin urina. D Hidrocarburile aromatice se Tmpart Tn hidrocarburi aromatice mononucleare ~i hidrocarburi aromatice polinucleare. sulfonare. acilare) ~i numai Tn conditii energice dau reactii de aditie' (hidrogenare. D Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reaclii chimice caracteristice nucleului aromatic. halogenare). toluenul ~i naftalina au aplicalii practice importante.3. 118 sunt prezentate schematic principalele direclii de Tntrebuinlare a acestora. Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a " . 1. Aplicatii practice ale unor arene: a. a. a) Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: b) Scrie formulele de structura ale compu~ilor: 1. . $tiind ca reactia are loc cu un randament de 70% se cere: a) calculeaza volumul de clor necesar reacliei. Astfel. Benzenul. lipsit de catena laterala. masurat Tnconditii normale. D Caracterul aromatic scade odata cu cre~terea numarului de nuclee benzenice condensate. toluen. 3. nitrare. c. naftalina.2-dimetilbenzen.88 g / cm3). clorobenzen. b) calculeaza m~sa de' clorobenzen oblinuta ~i compozilia procentuala a c1orobenzenului.' Dlzolvantl c. EXERCITII $1 PROBLEME 1.

hidrocarbura aromatica mononucleara. insecticid foarte puternic.~ * 11. Determina formula moleculara a hidrocarburii A ~i scrie formulele de structura ale hidrocarburilor aromatice izomere cu A. contine 8. Determina sUbstantele necunoscute din schema ~i scrie ecuatiile reactiilor chimice corespunzatoare.4. Ce masa de antrachinona se" obtine.1 M. n. o dizolvat in apa formeaza 2 L de solutie de concentratie 0. calculeaza masa de hidrocarbura + 2(CH3.:~13*. La arderea unui mol de hidrocarbura aromatica • mononucleara. A. Se da schema de reactii: * * . p-nitrotoluen ~i toluen nereactionat in raport molar 1:3:1. " Calculeaza volumul de clor (masurat la 1 atm ~i C'::.692% H. $tiind ca amestecul final contine o-nitrotoluen. in care se gase~te in procent de 13%.COO~Cr + 5HzO A consumata in aceasta reactie.4 9 de toluen. ~i Calculeaza volumul solutiei de K2Cr207 de condenume~te produ~ii de reactie obtinuti: centratie 0.~leaza compozitia progentuala molara a amestecului de hidrocarburi. 5*. b) calculeaza concentratia procentualaa aCldului sulfuric rezidual (aflat in solutia finale) dupa indepartarea compusului organic. se obtin 352 9 de CO2 ~i 90 9 de H20. calculeaza masa de p-nitrotoluen obtinuta. Nitrarea a 312 9 de benzen se realizeaza cu un amestec sulfonitric format din solutie de HN03 de concentratie 92% ~i solutie de acid sulfuric de concentratie 98%. 10 CH3-C=CH2 +A A1CI. este un izomer 81 hexaclorociclohexanului. Completeaza ecuatiile reactiilor chimice. Ecuatia reactiei chimice de oxidare a antracenului cu K2Cr207 in prezenta de CH3COOH este: obtinuta din 400 9 de benzen cu 22% impuritati. Se nitreaza 18. Un amestec d~ 25°C) necesar clorurarii a 2 moli de hidrocarbura.2 M necesar oxidarii a doi moli de antracen. . Intreg amestecul de hidrocarburi este supus oxidMi cu aer pe catalizator de V20S' Se cere: a) scrie ecuatiile reactiilor chimice care au loc.cesar oxidarii amestecului.) °contine 7. 12. Calculeaza masa de a-metilstiren. HN03 ~i H2S04 se gasesc in raport molar 1:2 ~i nu exista HN03 in exces.. 0Ig~) 9 . b) calculeaza masa de benzen necesara obtinerii a 151. se cere: a) calculeaza masa de amestec sulfonitric necesara nitrarii ~i IJ:@§ de acid benzensulfonic obtinuta.("m'''). Se cere: a) scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a nexaclorociclohexanului. Determina formula moleculara a hidrocarburii ~i completeaza urmatoarele ecuatii ale reactiilor chimice: I 8*. Lindanul. daca randamentul reactiei este de 70%? . de o-xilen !?inaftalina ~.32 kg de Iindan. 6*. CH 2 ° l :. 7 . Denume~te hidrocarbura aromatica ~i scrie ecuatia reactiei de clorurare. A. b) calculeaza masa de anhidrida ftalica obtinuta ~i voJumul de aer (masurat in conditii normale). 10*. .B~6 :L 'Wc-::". La c10rurarea catalitica a unui compus aromatic cu formula moleculara CaH10 se obtine un singur compus c1orurat. $tiind ca in amestecul sulfonitric. (1) A KMn04 H~04 • AICI3• (2) A + CH3-CI (3) A+2CI2~ $tiind ca acidul clorhidric obtinut in reactia (3). CH2.69% H.

a) Scrie ecuatia reactiei chimice care are loc. (mai slab / mai puternic) 4. Naftalina are caracter aromatic decat benzenul.. a) Toluenul este 0 hidrocarbura aromatica mononucleara... d) Benzenul nu poate participa la reactii de substitutie. c) Nitrarea benzenului se realizeaza cu amestec sulfonitric. (poate / nu poate) I. b) nitrobenzen.1 M de KMn04 In mediu de acid sulfuric. III. Un amestec echimolecular de benzen ~i toluen se supune oxidarii cu solutie de concentratie 0.-nitronaftalina.. 1 punct b) Calculeaza masa de compus clorurat obtinut ~i volumul de clor (c. a) Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a trinitrotoluenului prin nitrarea toluenului. Scrie ecuatiile reactiilor chimice de obtinere din benzen a sUbstantelor: a) izoproplibenzen. d) hexaclorociclohexan. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile'date: 1. Se supun clorurarii catalitice 200 mL de benzen cu p = 0. 1 punct b) Calculeaza compozitia procentuala a trinitrotoluenului. Benzenul.1 % CI..88 9 / mL. II.. (10/12) 4. 1 punct din oficiu.. Calculeaza m'asa de benzen introdusa in reactie ~i numarul de moli de acid benzensulfonic obtinut.n. . Toluenul participa la reactii de substitutie. atomi de carbon. (poate / nu poate) 2.4 9 de acid benzoic. 2 puncte b) Calculeaza volumul de clor (masurat In conditii ormale). ~tiind ca doar 80% din benzen reactioneaza. a) Determina formula moleculara a compusului clorurat obtinut ~i scrie ecuatia reactiei chimice care are loc. Naftalina contine In molecula ei. IV.I. Naftalina este 0 hidrocarbura aromatica . Din 400 9 de naftalina de puritate 89. C9H12 fi 0 hidrocarbura aromatica... a) Calculeaza masa de clorobenzen obtinuta daca randamentul reactiei este de 70% . $tiind ca se obtin 24. V. Timp de lucru: 50 minute. Tn reactia de sulfonare a bemzenului se introduc 300 9 solutie de H2S04 de concentratie 98%. 1 punct b) Calculeaza randamentul reactiei de nitrare a naftalinei.~ sa se oxideze cu KMn04 In prezenta de H2S04' (poate / nu poate) 3.. (mononucleara / polinucleara) 3. .. calculeaza masa amestecului de hidl'Ocarburi supusa oxidarii ~i volumul solutiei de KMn04 consumat In reactia de oxidare. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile date: 1. Se clorureaza In prezenta luminii ultraviolete 2 moli de toluen ~i se obtine un compus clorurat care contine 44.52 9 cx. 1 punct V. necesar clorurarii benzenului. III. (3/5) 1 punct II.6% se obtin prin nitrare 387. Alchilarea benzenului este o'reactie de . c) fenil-metil-cetona. IV. 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 50 minute. b) Benzenul are In molecula 12 atomi. Tncercuie~te afirmatia incorecta. Exista izomeri dimetilbenzen.. (aditie / substitutie) 2.) consumat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->