2.5.

ARENE
Benzenul este cel mai simplu compus din c1asa arene. EI a fost izolat de Michael Faraday Tn anul 1825 din gazul degajat la arderea seului de balena, care se folosea in vremea aceea la iluminat. Benzenul a fost sintetizat pentru prima data de Mitscherlich Tn anul 1834 prin decarboxilarea acidului benzoic, C6Hs-COOH , care i-a dat numele de benzin. (Acidul benzoic, la randul sau a fost denumit a~a, deoarece a fost extras din ra~ina arborelui bfmzoe sau smirna - vezi fig. 2. 85). Laurent, Tn anul 1837, a propus numele de fen (de la pheno care poarta lumina), Tn semn de omagiu ad us lui Faraday Acest termen s-a mentinut doar pentru radicalul fenil (obtinut formal din benzen prin eliminarea unui atom de hidrogen). Armstrong, in anul 1882 a impus numele benzen, denumire adoptata international ~i folosita ~i astazi. Toluenul, omologul benzenului, a fost izolat din balsamul de Tolu extras din plante din America de Sud. Datorita mirosului aromat al acestor compu~i, arenele, c1asa hidrocarburilor din care fac parte, sunt numite ~i hidrocarburi aromatice.

=

Michael Faraday (1791-1867).

Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile contin unul sau mai multe cicluri benzenice.

care Fig. 2. 85. Arborele benzoe sau smirna.

Pe baza analizei elementale, Mitscherich a stabilit Tn anul 1835 formula moleculara (CH)6 ~i ulterior au fost propuse pentru benzen mai multe formule de structura aciclice ~i ciclice. Prima formula structurala monociclica a benzenului a fost propusa Tn 1865 de F. A. Kekule ~i Ti poarta numele. Kekule a reprezentat benzenul ca un ciclu hexagonal regulat, alcatuit din §ase atomi de carbon situati Tn varfurile hexagonului ~i legati Tntre ei prin trei duble legaturi conjugate, repartizate simetric. Fiecare atom de carbon este legat, la randul sau ~i de un atom de hidrogen (fig. 2. 86):

H
I

H
I

H-C..... C~C-H
II I

H-C9C'C-H
I II

H-C,

C
H
I

9C-H sau

H-C~ ..... C-H

C
H
I

sau

0-0

Fig. 2. 86. Imaginea moleculei de benzen: a. model deschis (Kekule); b. model compact.

H2. exista 0 singura substanta toluen. nu polimerizeaza. Experimental s-a dovedit ca. In realitate benzenul conduce la nU~i 3 B arta meta para 2.Proprietati care confirma structura Kekule a benzenului 1. benzenul se comporta ca 0 hidrocarbura aVEmd caracter saturat: participa u~or la reactii de substitutie ~i nu se oxideaza cu. In' realitate.. nu reactioneaza cu apa de brom. un mol de benzen aditioneaza 3 moli de. De exemplu. C. Proprietati care vin in contradictie cu structura Kekule a benzenului Friederich August Kekule van Stradanitz (1829-1896) d~i:UbS:~ . la temperatura d~ 170-200oC.. 2. In putine reactii manifestacaracter slab nesaturat participand la reactii de aditie.. conform ecuatiei reactiei chimice: H2 H C. in prezenta catalizatorului de nichel. In conditii energice. Structura Kekule corespunde raportului atomic C:H egal cu 1:1 din formula moleculara a benzenului.~ ~ ¢ V V ~B BA) ~i 1.. benzenul ar trebui sa aiba un caracter pronuntat nesaturat. Formula lui Kekule prevede existen1a a 5 izomeri disubstituiti ai benzenului. CH 2I I 2 H2C C CH2 H2 ciclohexan. prin inlocuirea unui singur atom de hidrogen din ciclul benzenic cu un substituent. cu 3 duble legaturi. se ob1ine un singur derivat monosubstituit al benzenului. C6H5-CH3: a ~ H3 C I == Q I ~ == 3 CH Q -0 I == ~ I H3C'O ~ I HC 3 ~ CH3 3. indiferent de atomul de hidrogen care a fost inlocuit. numai in conditii energice (vezi aditia H2)· . Dupa formula 'Iui Kekule.. Prezenta celor trei duble legaturi in molecula benzenului este dovedita prin reactia de aditie a H2 la benzen... KMn04. C6H6. Cei §ase atomi de hidrogen din molecula benzenului sunt echivalenti.. sa dea toate reactiile caracteristice alchenelor.

.chimie . Structura reala a benzenului a fost determinata prin metode de analiza structurala care folosesc raze X. ~i alte metode fizice de cercetare. 90. 90)..54 A ~i trei legaturi duble C=C cu lungimea de 1. Fig. . Fig.39ft.39ft. 2. .. 89.. de 0 parte ~i de alta a acestuia (vezi fig.3. 89) ca un nor. Fiecare atom de C din acest ciclu mai are cate un orbital 2p perpendicular pe planul ciclului. Ace~ti orbitali formeaza un sistem de legaturi 7t. sau a H Aceasta structura explica stabilitatea chimica a benzenului. scade lungimea legaturii dintre atomii de carbon Alcani > Arene > Alchene Fig. Formulele de structura plana ale moleculei benzenului indica repartitia uniforma a electronilor 7t Intretoti atomi de carbon: H . 2. Reprezentarea moleculei de benzen (model deschis). Echivalenta legaturilor dintre atomii de carbon se datoreaza faptului ca electronii 7t nu sunt localizati Intre anumiti atomi de carbon. ei sunt delocalizati ~i formeaza un "nor" de electroni situate de 0 parte ~i de alta a planului legaturilor cr (vezi fig. conform formulei lui Kekule.. Lungimea legaturilor dintre doi atomi de carbon este de 1 ~i .33 A . Studiul benzenului prin metoda difractiei razelor X arata ca distantele dintre doi atomi de carbon vecini sunt egale !?ianume au valoarea de 1 intermediara Intre lungimile legaturilor C .H de 1. ° a legaturilor C . 2. 88.•. "'.:.Toate aceste legaturi cr sunt situate Intr-un plan. cu laturi egale ~i unghiuri de 120°."':6-H 'C/ I H-C /C.~ . Structura realiica benzenului..' '. ':. 88).. polimerizare ~i oxidare.09A (fig. Pentru cercul de. 2. caruia Ii sunt caracteristice reactiile de sUbstitutie ~i nu cele de aditie.C ~i cu un alt orbital de tip Sp2 formeaza cu orbitalul s al atomului de H 0 alta legatura cr. I H-c/. 2. Electronii participanti la legatura 7t nu sunt localizati Intre 2 atomi de C. S-a stabilit ca benzenul are 0 structura simetrica sub forma de hexagon regulat §i plan. 2. Aceasta valoare se regase~te ~i la omologii sau derivatii benzenului. sau 0 . Arenele au caracter aromatic.•• Recite~te explicatiile date la subcapitolul Alchene despre formarea legaturii duble. 2.. Lungimile legiiturilor dintre 2 atomi de C in hidrocarburi din clase diferite .vezi fig.. Modelarea norului de electronii 7t de ambele piirti ale planului ciclului. 2. Cei 6 atomi de C din structura benzenului se leaga Intre ei prin legaturi cr: fiecare atom de C participa cu 2 orbitali de tip Sp2 la doua legaturi C .: . Astfel de proprietati chimice sunt proprii caracterului aromatic. ei sunt delocalizati §i distribuiti uniform pe lntregul ciclu (conjugarea electronilor 7t ..C ~i C = C (vezi fig.. IR.. Cei 6 atomi de C legati prin legaturi (J formeaza un ciclu cu forma de hexagon regulat plan. . . 87). spectre In domeniul infraro~u. .:. ciclul benzenic ar ~rebui sa contina trei legaturi simple C-C cu lungiQ'lea de 1. Fig. Daca se tine seama de lungimea legaturilor dintre atomii de carbon. "_. 89). 87.f _.C-H . 2.

91): . Atomi de hidrogen de la atomi de carbon din ciclul benzenic au fost substitui1i cu unul sau mai mul1i radicali alchil. dar arenele cu cele mai multe aplica1ii practice au ~i denumiri uzuale. 2. 92): 6 Fig.se nume~te fenil). Radicalii din catenele latera Ie pot fi ~i nesatura1i. 2. Ele pot fi: . (0 -).hidrocarburi aromatice mononucleare. 2.3-dimetilbenzen (meta-xilen) l. in cazul derivatilor disubstituiti ai benzenului pozi1iile substituentilor se marcheaza prin cifre sau folosind prefixele: orio .).• Hidrocarburile aromatice mononucleare con1in un singur ciclu benzenic. 1. CH2 Denumirea hidrocarburilor aromatice se face conform regulilor IUPAC. in (vezi fig. . numi1i ~i xileni sunt: 1.2-dimetilbenzen (orto. 2. meta (m . deoarece radicalul CSHS . 2.). 2. Imaginea moleculei de o-xilen. (vezi fig. . 91.cu catena laterala. 2. Clasificarea arenelor . se numesc alchilbenzeni (sau fenilalcani. 92): monosubstitui1i ai benzenului /' 6 metilbenzen (toluen) 6-CH3 6-CH2-CH3 H3Cr6CH3 etilbenzen n-propilbenzen izopropilbenzen (cumen).hidrocarburi aromatice polinucleare. 92. 93). de exemplu vinilbenzen sau stiren (vezi fig. 93. ~/ ~ Cu nudee izolate Cu nudee condensate Fig.Cu catena laterala CLAS'F'CAREA H'DROCARBURILOR AROMAT'CE Hidrocarburile aromatice se impart dupa numarul de cicluri (nuclee) benzenice din molecula.4-dimetilbenzen (para-xilen) . De exemplu cei trei deriva1i dimetilbenzen. para (p . Imaginea moleculelor tillor monoalchilbenzeni.fara catena laterala: benzenul.J\ilen) Fig. Exemplu de deriva1i alchil (vezi fig.

b): Fig. cat ~i la catena laterala. 2. REACT . 2.condensate. de exemplu (vezi fig. atat la nucleul benzenic.. Radicalii proveniti de fa arene se numesc aril. 2. II LA NUCLEU Fig. Numele catorva radicali proveni1i de la arene sunt date Tntabelul 2.a): naftalen (naftalina) antraeen . 95. naftalina. de exemplu (vezi fig. Ar . CHIMICE Hidrocarburile aromatice participa la reac1ii de substitu1ie.9. .Hidrocarburile aromatice polinucleare con1in doua sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice care pot fi : . brom. Formula C6H5C6H5-CH2C10H7Radical fenil benzil naftil Arena benzen toluen naftalina difenil.izofate. Reprezentarea moleeulelor de: a. 94. b. b. Numele catorva radieali monovalenti de la arene.9. 94. Exercillu " Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: PROPRIETATI . Modelarea reactiei de substitutie a benzenului eu: a. TabeluI2. de adi1ie ~i de oxidare care pot avea loc. 2. 94. iod. difenil.

In mod practic: ~~CI~CI ~~ ~CI CI a-c1oronaftalina (neizolabil) ~-c1oronaftalinii (nu se ob!ine direct) 1. 7. 4 o Halogenarea naftalinei Fig. compus toxic. care se noteaza cu ~ (fig. a-c1oronaftalina. de nitrare Prin reactia de nitrare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupa nitro.Exercitii . Nitrobenzenul. 98. 2. 6)·6JN0 2 H2 S0 4 . se pot obtine 2 derivati monoha/ogenati diferiti. 97. 6. 1. Pozitia a este mai reactiva decat pozitia ~. Izomerul ~ se obtine prin metode indirecte. Prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine izomerul a-nitronaftalina (vezi fig. 2.3 . Prin nitrarea benzenului se obtine nitrobenzen (fig. 98): o Fig. 2. 5. Scrie ecuatia reactiei chimice de iodurare a benzenului.N02. Modelarea reac!iei de nitrare a benzenului (modele compacte). 96. Nitrarea arenelor la nucleu se face cu un amestec de acid azotic concentrat §i acid sulfuric concentrat numit amestec sulfonitric. Naftalina poate avea 2 derivati monosubstituiti: a §i ~. 2. b. Imaginea a-nitronaftalinei (model compact). 4. : co ~ 2 I ~ + H20 . Scrie ecuatia reactiei chimice de clorurare a benzenului. 2. 97): IR -I N02 o Fig. Ar .N02. 96). a fost folosit la parfumarea sapunurilor sub numele de esenta de Mirban.nu sunt to ate echivalente Intre ele. sunt echivalente numai pozitiile 1.·8.2. In functie de pozitia atomului de carbon la care s-a facut substitutia H cu halogen: cele 8 grupe . 6· 0 H2 nitrobenzen (pentru a Intelege mai u§or reactia s-a scris HN03 In forma HO . Imaginea moleculelor de: a. 3. care se noteaza cu a. . ~-c1oronaftaliria.CH . Teoretic. I-nitronaftalinii (a-nitronaftalinii). 2. Rezolvare: H CI 6· 6· CI2 FeCI" HCI c1orobenzen. Se obtin nitroderivati ai arenelor.N02). 2. datorita mirosului sau de migdale amare. precum §i pozitiile 2.4-tetrac1oronaftalina (produs final de reac!ie) Reactia ..

~CI~ _~ CH 3 !: AICI3.b. acid p-naftalinsulfonic (modele compacte). 100. . . b. alchene sau alcooli. a).X. 2. reactia de sulfonare este 0 reactie reversibila. Imaginea moleculelor de: a. Imaginea moleculelor: a. R . Fig. acid a-naftalinsulfonic Prin sulfonarea naftalinei se poate obtine. acidului sulfuric. 99. in functie de temsau acid p. Se obtin acizi ari/sulfonici. acid a-naftalinsulfonic.100): ~ooH ~ ~ + H2S04 .Reactia . b. de alchilare Friedel-Crafts Substitutia hidrogenului de la atomi de carbon din nucleele aromatice cu un radical alchil se nume§te reactie de alchi/are Friedel-Crafts. 2.a naftalinsulfonic ~~~ acid - p naftalinsulfonic. Alchilarea arenelor se poate face cu: derivati halogenati. R .naftalinsulfonic (vezi 2. Ar . de sulfonare Prin reactia de sulfonare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupare sulfonica.S03H este 0 varianta de scriere a formulei acidului sulfuric. 2. naftalinei peratura. 2. Exemple de reactii de alchilare a benzenului: • cu derivati halogenati Tn prezenta de A1CI3 anhidra: ~--------l Fig.S03H.): ~!--i OJ + 'HQtS03H acid benzensulfonic Tn care HO . acidului benzensulfonic (modele compacte) . anhidra • 6 CH3 + HCI Charles Friedel (1832-1899). 99.S03H. Sulfonarea arenelor se face cu acid sulfuric concentrat sau cu oleum (H2S04 concentrat care contine S03)' o Sulfonarea benzenului conduce la acid benzensulfonic (vezi fig.. 6 !H __~ . 99. H2S04 (vezi fig. Reactia .H20 1600C ~S03H acid . Prin reactiile de alchilare a arenelor se obtin arene cu catena lateraJa. Spre deosebire de nitrare ~i halogenare.OH. o Sulfonarea fig.

R . f=ll + bCH3 H2S04.• cu a/chene Tn prezenta de A1CI3 umeda: o· Fig. 101. • cu a/cooli Tn prezenta de acid sulfuric: R-C II o OH g 0 alcoo!. clorurii acide ~i anhidridei acide. 2. 2. Tn prezenta de ..CO. I Acilarea arenelor se poate face cu derivati functionali ai acizi/or carboxi/ici. Reprezentarea mo1ecu1ei de izopropilbenzen. Se poate considera ca reactia are loc Tn douB etape: AlCI3 reactioneaza cu urmele de apa formand HCI care se aditioneaza la alchena. Fig. Formu1e1e genera1e ale acidu1ui carboxilic. Ecuatii1e reactiilor chimice sunt: AICI3 + 3H20 • AI(OHb-l.+ 3HCI James Mason Crafts (1839-1917). de exemplu c/oruri acide. de acilare Friedel-Crafts o aeida Prin reactie de acilare Friede/-Crafts. 101. "moo' . R-COCI ~i anhidride ale acizilor carboxilici (R-COhO (vezi fig. b) 0 alchena. folosind: a) un derivat halogenat. 2. H3C-CH-CH3 CH2=CH-CH3Aiel. Derivatul halogenat format participa la reactia de alchilare a arenei. 2. Imaginea moleculei de izopropilbenzen (model deschis) este reprezentata Tn fig'. 1: g + H20 acid carboxilic /" /10 R-C CI clorura aeida l R-C R-C/ ~ anhidrlda Exerci iu Scrie ecuatiile reactiilor chimice prin care se poate obtine etilbenzen. 102.. un atom de hidrogen /egat de un atom de carbon din nuc/eu/ aromatic este substituit cu grupa acil. 102). 6 izopropil benzen. AICI3 nereactionat actioneaza Tn reactia de alchilare drept catalizator. Pentru cercul de chimie A/chi/area arene/or cu a/chene se face Tn prezenta de AICI3 umeda. c) un """"" Reactia .

t 2¢r~ 2HO"N0 H. activeaza nucleu( benzenic pe care se afla. Y In pozitia m.zenului cu c1orometan (clorura de metil) CH3-CI.~6 B Fig. Dintre ace~tia fac parte grupele: nitro. carbonil. 79 . 2. " _~ o 6 1i------. Substituentii de ordinul I. grupele: alchil. -R. A. Orientarea celui de al 2-lea substituent. Imaginea moleculelor de: a. de ordinul I. 105): y Fig. sulfonica. -S03H. amino. )C=O . -OH.. p-nitrotoluen (modele compacte). ci ea este dirijata prin natura primului substituent (a celui care exista legat de un atom de carbon din ciclul benzenic. CIf dorura de acetil ::> Ii= ID f A xR- HOH2N- fenil-metil-cetona (acetofenona). p. 105. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitiile orlo. -Sr.de catre substituentii de ordinul II. 106. de ordinulll.(vezi fig. 104). -I). 2. cu exceptia ha/ogenilor. B. &N~2Q H N~ Exercitiu +2H20 Fig. la randul. nitril. 2. Orientarea celui de al 2-lea substituent. -NH2. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitia meta. 0-.~ip. preexistenti pe nucleul aromatic se Tmpart Tn doua categorii (vezi fig. m. 2.lor. prin care se din benzen ~ __ De ordinul II )C=O -C=N ~ Scrie ecuatia reactiei de aci/are Friedel-Crafts CH3~CH'60 Orientarea substituentilor pe nucl-e-u-I -_4benzenic st ~O:r . carboxil. o-nitrotoluen. 104.a).-CHTCH3 ~. (-CH3. 2. 0 Exercitiu ob\ine etil-fenil-cetona. la nitrarea toluenului se obtine un amestec de o-nitrotoluen ~i p-nitrotoluen (vezi fig.. hidroxil. • Substituenti . Y In 0. unor reactii de substitutie. LAy 6.SO 2 . astfel Tncat reactiile de substitutie decurg mai u~or decat pe nucleul benzenic nesubstituit ~ Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a cloroben. -N02. 103): • Substituenti . SUbstituent.to 0 0 VY A t: A in cazul Tn care derivatii monosubstituiti ai benzenului sunt supu~i.de ditre substituenti de ordinul I. pozitia In care intra al doilea substituent nu este Tntamplatoare.. ~i para. 2. o-nitrotoluen p-nitrotoluen.. i=- De ordinul z UJ (/) I + CH3-C~ . -COOH.(vezi fig. -CN. adica preexistent). De exemplu. 2. b.<-.. -CI.--_ . Din aceasta categorie fac parte: ha/ogenii (-F. 106).

4. ~N~N~ 0· N~ 3H20 1. ecuatia reactiei chimice care are loc la explozia trotilului este: . Imaginea moleculei de m-cloronitrobenzen (model compact).4. 2. Imaginea moleculelor de: a.3. Substantele explozibile se descompun (prin incalzire ~i lovire) cu formarea unui volum mare de compu~i in stare gazoasa ~i cu degajarea unei mari cantitati de energie. 108. 0 lVl FeCI" N02 N02 + Hel ~H __ I Exercitiu . 2. 2. 4. acid sulfonic. 2.. 1. astfel Tncat reactii1e de substitutie decurg mai greu decat pe nucleul benzenic nesubstituit. -S03H. Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a acidului benzensulfonic cu etena.5-trinitrobenzen. -x ~i pfma la trei grupe alchil. Substituentii de ordinul " dezactiveaza nucleul benzenic pe care se afla. prin clorurarea nitrobenzenului m-c1oronitrobenzen (vezi fig. De exemplu. b. 108. 107. 107): se obtine Fig. Pe nucleul benzenului se pot introduce maximum 6 atomi de halogen.6.): H~H . 0 H + 3HO-N02 H2S04. -NOz. 2. a. -R. 2. Prin nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric in exces se obtine trinitrobenzen (vezi fig.6-trinitrotoluen (modele compacte). 6-trinitrotoluenului (trotilul). 2. Nitrarea toluenului prin actiunea prelungita a amestecului sulfonitric conduce la formarea 2. TNT (vezi fig.trini troto luen.) este intrebuintat in amestec cu azotatul de amoniu. Pentru cercul de chimie Un nucleu benzenic poate fi substituit cu 1.5-trinitrobenzen. 05H-C.3.De exemplu. ca explozibil (folosit mai ales in exploatarile miniere). care este 0 substanta putemic exploziva: Fig. NH4N03. Trinitrotoluenul.b. 108. nitro. 2 sau chiar mai multi substituenti. C' meta-cloronitrobenzen.

CH2 H2 Exercitiu . 0 ~'I Ni H C'. 2. decalina (modele deschise). .. Gruparea nitro. Variatia caracterului aromatic in functie de numarul de nuclee condensate. 2. in seria hidrocarburilor aromatice polinucleare cu nuclee condensate.. aditioneaza hidrogen In prezenta catalizatorilor de nichel. ceea ce arata ca are un caracter aromatic mai slab decat benzenul. -CH3 este substituent de ordinul I.. (decalina). Pd: Fig. Rezolvare: 1. caracterul aromatic scade odata cu cre§terea numarului de nuClee condensate (vezlfig. EX~lica de ce grupele -N02 intra In pozitiile 1.. de aditie . Ni. 109. Tetralina ~i decalina (vezi fig.200 °C 2 I I 2 H2C.Exercitiu . 109) sunt lichide utilizate ca dizolvanti ~i carburanti. 4. o + 3H2 Ni • tetrahidronaftalina decahidronaftalina (tetralina) .. la 200°C transformandu-se In hidrocarbura ciclica saturata ciclohexan: H2 o Benzenul '. C'CH +3H2170 . Radicalul alchil. 3 ~i 5 pe nucleul benzenic nesubstituit. 4 Reactii . 2. 2. -N02 este substituent de ordinul II. tetralina. Calculeaza volumul de hidrogen (c. 4 Aditia hidrogenului la naftalina are loc In doua etape (ciclurile benzenice se hidrogeneaza pe rand). 2. 1. 2.. 6 pe nucleul benzenic din toluen. cre~te caracterul aromatic QCO ~II~~ ~ LV~ cre~te numarul de cicluri condensat Fig. 110. In prezenta de catalizatori de: Ni.participa mai u~or la reactii de aditie.) care poate fi aditionat la 2 moli de benzen. Naftalina..n.C"' .. b. Hidrocarburile aromatice participa la reactii de aditie numai In conditii energice. Pt. Imaginea moleculelor de: a.. 110). Explica de ce gruparile -N02 intra In pozitii1e 2.

H H.5.. Tn prezen1a luminii solare (clorurare fotochimica). 111... Modelarea reactiei de obtinere a anhidridei maleice. 2.. "o . La 500oC. EI se oxideaza numai la temperatura ridicata. .. 113.2. nu se ob1ine la oxidarea benzenului ~i nu poate forma anhidrida.. 113): o 0 .-: + 3C12. 2. la temperatura de reac1ie acidul maleic elimina 0 molecula de apa trecand Tn anhidrida maleica (vezi fig. benzenul se oxideaza ~i se formeaza acid maleic. H H. care poate elimina o molecula de apa trecand Tn anhidrida ftalica (vezi fig. 'C .). se ob1ine 1..2. \\ 0 acid ftalic anhidridii ftalicii .H): H.. unul dintre izomerii compusului 1. Prin ac1iunea clorului asupra benzenului.2.. q q ~ Wi ~ 9 VOs/350oC ~C'Ot:r~~C' 0 + 2"02 -~coz.. Hexacloranul sau gamexanul. .C..6-hexaclorociclohexan (RC. 112): Fig. Exercitiu . Tn prezen~a pentaoxidului de vanadiu.Aditia halogenilor Clorul ~i bromul se adi1ioneaza la benzen Tn prezen1a radia1iilor ultraviolete sau a luminii solare (sau termic)..6-hexaclorociclohexan (H. C.. Scrie e~ua1ia reac1iei chimice de adi1ie a bromului la henzen ~i denume~te produsul de reac1ie.. I //. 111) este folosit ca insecticid.C.3.CI CI. de oxidare o Oxidarea benzenului.5.4-butendioic: HOOC=CH-CH=COOH Izomerul tra!7s al aceluia~i acid se nume~te acid fumaric. -Hz0V-c. 81) se oxideaza la temperatura ceva mai mica..H. se formeaza acid ftalic. o Oxidarea naftalinei Naftaljna..-PI-:L-HzO V-<10 Fig. Imaginea moleculei de H.. Acidul maleic este izomerul cis al acidului 1.. 112.5. Benzenul are 0 mare stabilitate termica $i este foarte rezistent la actiunea agenfilor oxidanti obi§nuiti. Tn prezen1a de catalizator...4.. 2.4. Reprezentarea moleculei de anhidridii ftalicii. """""" Reactii ..C .6-hexaclorociclohexan (vezi fig..3. 2. cu ruperea ciclului.h14 ~ CI/ 'H 1.... 'CI O Fig.4. 2.. cu un caracter aromatic mai slab decat benzenul (vezi pag..cl CI•. V20S. 2. CI C"C .... . dar tot cu ruperea unuia din cicluri.3..H.

in prezenta agentilor oxidanti sau a oxigenului molecular (lii cataHzatori) are loc oxidarea catenei laterale (alchil) legata de un atom de carbon dintr-un ciclu aromatic. catena laterala alchil se oxideaza pana la gruparea carboxil. -HCI ~Q lV clorurii de benzil + C1ihu. . Exercitiu . chiar cu agenti oxidanti: K2Cr207 in prezenta de CH3-COOH. Imaginea moleculei de antrachinonii. 2. oxidarea are loc la atomi de carbon din ciclul din mijloc. 115). in conditii energice. 114. peste catalizator de pentaoxid de vanadiu la'300oC. -HCI clorurii de benziliden clorurii de benzin. Se obtin acizi carboxilici aromatici. ramane intact. '~ REACTII . -HCI A lVQ A lVQ + C1ihu. -COOH. 2. tara ruperea acestuia: o 0' antrachinona. Halogenarea in pozitia benzilica Pozitia vecina nucleului aromatic din catena laterala a hidrocarburilor aromatice este numita pozitie benzilica (fig. . rezultand un amestec de derivati halogenati: CH3 CH2CI CHCI2 CCI3 radical benzil 2) 2) tolu'en ~Q lV + C1ihu.. 2. cat lii la reactii care au loc la catena laterala. Fig. Pozitia benzilicii ~i radicalul benzil. LA CATENA LATERAL~ Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reactii chimice caracteristice nucleului aromatic. Antrachinona (vezi fig. 115.Oxidarea antracenului Antracenul are caracter aromatic mai slab decat naftalina (vezi pag. Ciclul benzenic. cu aer. 81) lii de aceea se poate oxida mult mai ulior. 2. rezistent la oxidare. cu permanganat de potasiu in mediu de acid sulfuric. ~ in industrie se obtine antrachinona prin oxidarea antracenului. trecand vapori de antracen. ° Fig. Clorurarea toluenului in prezenta luminii are loc la catena laterala lii nu la nucleul aromatic. 114) se foloselite in industria colorantilor sintetici (clasa colorantilor antrachinonici). Scrie ecuatia acestei reactii chimice. in continuare sunt ilustrate reactiile la catena laterala.

Tnprezenta de acid sulfuric. de exemplu. incalzita. 116). a fost decolorata de toluen (vezi fig. Oxidarea toluenului. 2. {YC'p'Ri~ {YC VV. KM. 113): 00 rEi ~ CH 3KMn04H30~ -2H20 CH3 toe. Cand pe nucleul oxideaza amandoua. Solutia de KMn04. acid benzoic. in mediu de H2S04 20%. 2.a / /iOH1-H20 ~ If o ~ 0 anhidrida ftalica o-xilen acid ftalic Exercitiu " Scrie ~cuatiile reactiilor chimice de oxidare a m-xilenului ~i p-xilenului cu oxigen molecular Tn prezenta de catalizatori. c. acid izoftalic. se De exemplu. Solutia de KMn04. in me diu de H2S04 20%. Radicalii a/chit din catena latera/a (indiferent de lungimea acesteia) sunt oxidati /a acizi in care grupa carboxit-COOH este /egata direct de atomi de carbon care fac parte din nuc/eu/ aromatic. Introdu in ambele eprubete cate 2 mL de toluen. 116. 2. Imaginile moleculelor de: a.ACTnnTATEEXPERllWENTALA Mod de lucru. 2. 2. Daca Tn pozitia benzilica a catenei laterale nu exista hidrogen. obtine acid fta/ic care anhidrida ftalica (vezi aromatic exlsta doua grupe a/chit. 2. ~tiind ca se obtin acizii carboxilici corespunzatori: acid izoflalic ~i acid tereftalic (vezi fig. ~ Formarea de anhidrida este posibila numai la acidul ftalic.gJH. la oxidarea propilbenzenului se obtine acid benzoic: a 4 Fig. b. oxiaar:e8 cu ag~nti oxidanti nu poate avea loc. De ce? To/uenul reactioneaza cu solutia de KMn04. 117. Ce observi? Observa!ii. prin oxidarea o-xilenului se poate elimina 0 molecula de apa trecand Tn fig. 117). la rece. ceea ce permite Tnchiderea unui ciclu stabil de 5 atomi ~i nu este posibila la acizii izoftalic ~i tereftalic. "\' . datorita apropierii celor doua grupe carboxilice. conform reactiei chimice: Fig. la Tncalzire (vezi fig. 116). 6 II COOH + H20 acid benzoic. In doua eprubete pune dite 3 mL solutie de KMn04 1% ~i 2 mL solutie H2S04 20%. acid tereftalic. Incalze~te cu grija numai una din eprubete. in prezenta toluenului nu i~i modi fica culoarea.

D Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reaclii chimice caracteristice nucleului aromatic. clorobenzen. nu. vaporii de toluen sunt mult mai putin toxici decat cei de benzen. Benzenul. 118 sunt prezentate schematic principalele direclii de Tntrebuinlare a acestora. Toluenul care a intrat Tn organism poate fi oxidat (Tn prezenta unei enzime prezenta Tn ficat) la acid benzoic u~or de eliminat prin urina. a. b) calculeaza m~sa de' clorobenzen oblinuta ~i compozilia procentuala a c1orobenzenului. D Arenele participa la reactii chimice proprii caracterului aromatic: dau u~or reaclii de substitutie (halogenare. fie prin compu~ii chimici la care conduc prin procese industriale. $tiind ca reactia are loc cu un randament de 70% se cere: a) calculeaza volumul de clor necesar reacliei. b. naftalina. 2.5-trinitrotoluen. a) Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: b) Scrie formulele de structura ale compu~ilor: 1. acilare) ~i numai Tn conditii energice dau reactii de aditie' (hidrogenare. lipsit de catena laterala. toluenul ~i naftalina au aplicalii practice importante. trinitrotoluenului din toluen. fie ca atare. halogenare). . D Hidrocarburile aromatice se Tmpart Tn hidrocarburi aromatice mononucleare ~i hidrocarburi aromatice polinucleare. EXERCITII $1 PROBLEME 1. toluen. 3. Industria Industria colorantilor medicamentelor t ~ ~eXPIOZlvllor lnduttrla ----------'. 1. Aplicatii practice ale unor arene: a. 2.' Dlzolvantl c. sulfonare. ·Aplicatii practice ale unor hidrocarburi aromatice ~ateva dintre hidrocarburile aromatice: benzenul. 118.Oxidarea catenei laterale a alchilbenzenilor este importanta Tn anumite procese metabolice. Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a " . Nu polimerizeaza ~i nu se oxideaza cu KMn04Tn solulie neutra.2-dimetilbenzen. 2 Se monoclorureaza catalitic 200 cm3 benzen (p = 0. nu poate fi oxidat ~i Tn prezenta aceleia~i enzime este capabil sa produca mutalii TnADN. masurat Tnconditii normale. nitrare. Aceasta ar putea fi 0 explicalie a faptului ca benzenul ~i alte hidrocarburi aromatice fara catena laterala sunt cancerigene iar toluenul. D Caracterul aromatic scade odata cu cre~terea numarului de nuclee benzenice condensate.Industr~a colorantllor • •~ Tetralina ~i decalina Insecticid -=•• • ~ •• ' • _ Medlelni Dizolvanti Dezinfec~ant Fig. Tnprocente masice. Care este masa de acid azotic de concentratie 70% necesara oblinerii a 2 kg trinitrotoluen? or c¢f CH3 CH3 CH 3 .88 g / cm3). in fig. oxidare). Astfel. Industria Industria colorantilor medicamentelor Concluzii D Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile care conlin Tn molecula unul sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice. naftalina.3. c. alchilare. benzen. cat ~i la reactii care au loc la catena laterala (halogenare. b. .

.32 kg de Iindan. Un amestec d~ 25°C) necesar clorurarii a 2 moli de hidrocarbura.("m''').B~6 :L 'Wc-::".. b) calculeaza concentratia procentualaa aCldului sulfuric rezidual (aflat in solutia finale) dupa indepartarea compusului organic. 0Ig~) 9 . A. A. de o-xilen !?inaftalina ~. Se nitreaza 18.4 9 de toluen.69% H. 12.2 M necesar oxidarii a doi moli de antracen. 10*.~leaza compozitia progentuala molara a amestecului de hidrocarburi.692% H. b) calculeaza masa de anhidrida ftalica obtinuta ~i voJumul de aer (masurat in conditii normale). La c10rurarea catalitica a unui compus aromatic cu formula moleculara CaH10 se obtine un singur compus c1orurat. $tiind ca in amestecul sulfonitric. Determina formula moleculara a hidrocarburii ~i completeaza urmatoarele ecuatii ale reactiilor chimice: I 8*. (1) A KMn04 H~04 • AICI3• (2) A + CH3-CI (3) A+2CI2~ $tiind ca acidul clorhidric obtinut in reactia (3). Se da schema de reactii: * * . Calculeaza masa de a-metilstiren. Completeaza ecuatiile reactiilor chimice. calculeaza masa de hidrocarbura + 2(CH3. Ce masa de antrachinona se" obtine. Se cere: a) scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a nexaclorociclohexanului. HN03 ~i H2S04 se gasesc in raport molar 1:2 ~i nu exista HN03 in exces. o dizolvat in apa formeaza 2 L de solutie de concentratie 0.) °contine 7. Determina sUbstantele necunoscute din schema ~i scrie ecuatiile reactiilor chimice corespunzatoare. .1 M.~ * 11. $tiind ca amestecul final contine o-nitrotoluen. b) calculeaza masa de benzen necesara obtinerii a 151. La arderea unui mol de hidrocarbura aromatica • mononucleara. calculeaza masa de p-nitrotoluen obtinuta. se cere: a) calculeaza masa de amestec sulfonitric necesara nitrarii ~i IJ:@§ de acid benzensulfonic obtinuta. Lindanul. p-nitrotoluen ~i toluen nereactionat in raport molar 1:3:1. 7 . " Calculeaza volumul de clor (masurat la 1 atm ~i C'::. Intreg amestecul de hidrocarburi este supus oxidMi cu aer pe catalizator de V20S' Se cere: a) scrie ecuatiile reactiilor chimice care au loc. 10 CH3-C=CH2 +A A1CI. 6*. Denume~te hidrocarbura aromatica ~i scrie ecuatia reactiei de clorurare. hidrocarbura aromatica mononucleara. daca randamentul reactiei este de 70%? .:~13*. 5*. ~i Calculeaza volumul solutiei de K2Cr207 de condenume~te produ~ii de reactie obtinuti: centratie 0. CH2. contine 8.4. Ecuatia reactiei chimice de oxidare a antracenului cu K2Cr207 in prezenta de CH3COOH este: obtinuta din 400 9 de benzen cu 22% impuritati. n. Nitrarea a 312 9 de benzen se realizeaza cu un amestec sulfonitric format din solutie de HN03 de concentratie 92% ~i solutie de acid sulfuric de concentratie 98%. insecticid foarte puternic. in care se gase~te in procent de 13%.COO~Cr + 5HzO A consumata in aceasta reactie. este un izomer 81 hexaclorociclohexanului. CH 2 ° l :. se obtin 352 9 de CO2 ~i 90 9 de H20. Determina formula moleculara a hidrocarburii A ~i scrie formulele de structura ale hidrocarburilor aromatice izomere cu A.cesar oxidarii amestecului.

V. .6% se obtin prin nitrare 387. IV. 1 punct din oficiu. III.. (mai slab / mai puternic) 4. (mononucleara / polinucleara) 3.88 9 / mL. Calculeaza m'asa de benzen introdusa in reactie ~i numarul de moli de acid benzensulfonic obtinut. 1 punct V.. Un amestec echimolecular de benzen ~i toluen se supune oxidarii cu solutie de concentratie 0. 2 puncte b) Calculeaza volumul de clor (masurat In conditii ormale). d) hexaclorociclohexan. 1 punct b) Calculeaza masa de compus clorurat obtinut ~i volumul de clor (c. a) Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a trinitrotoluenului prin nitrarea toluenului.. II. .4 9 de acid benzoic.. a) Determina formula moleculara a compusului clorurat obtinut ~i scrie ecuatia reactiei chimice care are loc. calculeaza masa amestecului de hidl'Ocarburi supusa oxidarii ~i volumul solutiei de KMn04 consumat In reactia de oxidare. C9H12 fi 0 hidrocarbura aromatica. Timp de lucru: 50 minute.-nitronaftalina. Alchilarea benzenului este o'reactie de . Naftalina are caracter aromatic decat benzenul. Se clorureaza In prezenta luminii ultraviolete 2 moli de toluen ~i se obtine un compus clorurat care contine 44. Benzenul.. $tiind ca se obtin 24. Din 400 9 de naftalina de puritate 89. Exista izomeri dimetilbenzen. a) Toluenul este 0 hidrocarbura aromatica mononucleara.1 M de KMn04 In mediu de acid sulfuric.52 9 cx. (poate / nu poate) I.. Scrie ecuatiile reactiilor chimice de obtinere din benzen a sUbstantelor: a) izoproplibenzen. a) Calculeaza masa de clorobenzen obtinuta daca randamentul reactiei este de 70% . Tncercuie~te afirmatia incorecta.. (aditie / substitutie) 2. necesar clorurarii benzenului. c) fenil-metil-cetona.. Naftalina este 0 hidrocarbura aromatica .. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile'date: 1. IV. 1 punct din oficiu. c) Nitrarea benzenului se realizeaza cu amestec sulfonitric. 1 punct b) Calculeaza randamentul reactiei de nitrare a naftalinei.. 1 punct b) Calculeaza compozitia procentuala a trinitrotoluenului. Naftalina contine In molecula ei. (10/12) 4. Timp de lucru: 50 minute. (poate / nu poate) 2.I. Se supun clorurarii catalitice 200 mL de benzen cu p = 0. b) nitrobenzen.) consumat. a) Scrie ecuatia reactiei chimice care are loc. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile date: 1. d) Benzenul nu poate participa la reactii de substitutie.. III. b) Benzenul are In molecula 12 atomi.n.1 % CI. ~tiind ca doar 80% din benzen reactioneaza. (3/5) 1 punct II. atomi de carbon.~ sa se oxideze cu KMn04 In prezenta de H2S04' (poate / nu poate) 3. Tn reactia de sulfonare a bemzenului se introduc 300 9 solutie de H2S04 de concentratie 98%.. Toluenul participa la reactii de substitutie.