2.5.

ARENE
Benzenul este cel mai simplu compus din c1asa arene. EI a fost izolat de Michael Faraday Tn anul 1825 din gazul degajat la arderea seului de balena, care se folosea in vremea aceea la iluminat. Benzenul a fost sintetizat pentru prima data de Mitscherlich Tn anul 1834 prin decarboxilarea acidului benzoic, C6Hs-COOH , care i-a dat numele de benzin. (Acidul benzoic, la randul sau a fost denumit a~a, deoarece a fost extras din ra~ina arborelui bfmzoe sau smirna - vezi fig. 2. 85). Laurent, Tn anul 1837, a propus numele de fen (de la pheno care poarta lumina), Tn semn de omagiu ad us lui Faraday Acest termen s-a mentinut doar pentru radicalul fenil (obtinut formal din benzen prin eliminarea unui atom de hidrogen). Armstrong, in anul 1882 a impus numele benzen, denumire adoptata international ~i folosita ~i astazi. Toluenul, omologul benzenului, a fost izolat din balsamul de Tolu extras din plante din America de Sud. Datorita mirosului aromat al acestor compu~i, arenele, c1asa hidrocarburilor din care fac parte, sunt numite ~i hidrocarburi aromatice.

=

Michael Faraday (1791-1867).

Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile contin unul sau mai multe cicluri benzenice.

care Fig. 2. 85. Arborele benzoe sau smirna.

Pe baza analizei elementale, Mitscherich a stabilit Tn anul 1835 formula moleculara (CH)6 ~i ulterior au fost propuse pentru benzen mai multe formule de structura aciclice ~i ciclice. Prima formula structurala monociclica a benzenului a fost propusa Tn 1865 de F. A. Kekule ~i Ti poarta numele. Kekule a reprezentat benzenul ca un ciclu hexagonal regulat, alcatuit din §ase atomi de carbon situati Tn varfurile hexagonului ~i legati Tntre ei prin trei duble legaturi conjugate, repartizate simetric. Fiecare atom de carbon este legat, la randul sau ~i de un atom de hidrogen (fig. 2. 86):

H
I

H
I

H-C..... C~C-H
II I

H-C9C'C-H
I II

H-C,

C
H
I

9C-H sau

H-C~ ..... C-H

C
H
I

sau

0-0

Fig. 2. 86. Imaginea moleculei de benzen: a. model deschis (Kekule); b. model compact.

KMn04. se ob1ine un singur derivat monosubstituit al benzenului. CH 2I I 2 H2C C CH2 H2 ciclohexan.... In putine reactii manifestacaracter slab nesaturat participand la reactii de aditie. In realitate benzenul conduce la nU~i 3 B arta meta para 2. C6H5-CH3: a ~ H3 C I == Q I ~ == 3 CH Q -0 I == ~ I H3C'O ~ I HC 3 ~ CH3 3. nu reactioneaza cu apa de brom... Formula lui Kekule prevede existen1a a 5 izomeri disubstituiti ai benzenului. un mol de benzen aditioneaza 3 moli de. Prezenta celor trei duble legaturi in molecula benzenului este dovedita prin reactia de aditie a H2 la benzen. C. in prezenta catalizatorului de nichel.~ ~ ¢ V V ~B BA) ~i 1. In' realitate. sa dea toate reactiile caracteristice alchenelor. In conditii energice. Proprietati care vin in contradictie cu structura Kekule a benzenului Friederich August Kekule van Stradanitz (1829-1896) d~i:UbS:~ .. Experimental s-a dovedit ca.Proprietati care confirma structura Kekule a benzenului 1. benzenul se comporta ca 0 hidrocarbura aVEmd caracter saturat: participa u~or la reactii de substitutie ~i nu se oxideaza cu. cu 3 duble legaturi. benzenul ar trebui sa aiba un caracter pronuntat nesaturat. indiferent de atomul de hidrogen care a fost inlocuit. conform ecuatiei reactiei chimice: H2 H C. Dupa formula 'Iui Kekule... De exemplu. la temperatura d~ 170-200oC. nu polimerizeaza. C6H6. 2. Structura Kekule corespunde raportului atomic C:H egal cu 1:1 din formula moleculara a benzenului. prin inlocuirea unui singur atom de hidrogen din ciclul benzenic cu un substituent. numai in conditii energice (vezi aditia H2)· . Cei §ase atomi de hidrogen din molecula benzenului sunt echivalenti. exista 0 singura substanta toluen. H2.

89..~ . Cei 6 atomi de C din structura benzenului se leaga Intre ei prin legaturi cr: fiecare atom de C participa cu 2 orbitali de tip Sp2 la doua legaturi C . 2. sau 0 .f _. Cei 6 atomi de C legati prin legaturi (J formeaza un ciclu cu forma de hexagon regulat plan. ° a legaturilor C . Modelarea norului de electronii 7t de ambele piirti ale planului ciclului. 87).vezi fig. ciclul benzenic ar ~rebui sa contina trei legaturi simple C-C cu lungiQ'lea de 1. ei sunt delocalizati ~i formeaza un "nor" de electroni situate de 0 parte ~i de alta a planului legaturilor cr (vezi fig. ~i alte metode fizice de cercetare. 2. S-a stabilit ca benzenul are 0 structura simetrica sub forma de hexagon regulat §i plan.: . 2..54 A ~i trei legaturi duble C=C cu lungimea de 1. . conform formulei lui Kekule. Structura realiica benzenului.. Echivalenta legaturilor dintre atomii de carbon se datoreaza faptului ca electronii 7t nu sunt localizati Intre anumiti atomi de carbon.. 89). scade lungimea legaturii dintre atomii de carbon Alcani > Arene > Alchene Fig.H de 1. Fiecare atom de C din acest ciclu mai are cate un orbital 2p perpendicular pe planul ciclului. 2.. ei sunt delocalizati §i distribuiti uniform pe lntregul ciclu (conjugarea electronilor 7t .' '. Fig.39ft. sau a H Aceasta structura explica stabilitatea chimica a benzenului. . Structura reala a benzenului a fost determinata prin metode de analiza structurala care folosesc raze X. 88).:.C-H . 2. 2. cu laturi egale ~i unghiuri de 120°. Daca se tine seama de lungimea legaturilor dintre atomii de carbon. .39ft.. Arenele au caracter aromatic. 90.chimie . de 0 parte ~i de alta a acestuia (vezi fig.33 A .•• Recite~te explicatiile date la subcapitolul Alchene despre formarea legaturii duble. spectre In domeniul infraro~u. Ace~ti orbitali formeaza un sistem de legaturi 7t. Fig. Electronii participanti la legatura 7t nu sunt localizati Intre 2 atomi de C. Aceasta valoare se regase~te ~i la omologii sau derivatii benzenului. 2.. ':. IR.Toate aceste legaturi cr sunt situate Intr-un plan. Astfel de proprietati chimice sunt proprii caracterului aromatic.. 2. Reprezentarea moleculei de benzen (model deschis). "_... Studiul benzenului prin metoda difractiei razelor X arata ca distantele dintre doi atomi de carbon vecini sunt egale !?ianume au valoarea de 1 intermediara Intre lungimile legaturilor C .•. Lungimile legiiturilor dintre 2 atomi de C in hidrocarburi din clase diferite . 89) ca un nor.. 90).. I H-c/. Lungimea legaturilor dintre doi atomi de carbon este de 1 ~i . . Fig. . "'. 87.C ~i C = C (vezi fig."':6-H 'C/ I H-C /C. 2.:.09A (fig. Pentru cercul de. caruia Ii sunt caracteristice reactiile de sUbstitutie ~i nu cele de aditie.3. 88. polimerizare ~i oxidare.C ~i cu un alt orbital de tip Sp2 formeaza cu orbitalul s al atomului de H 0 alta legatura cr. Formulele de structura plana ale moleculei benzenului indica repartitia uniforma a electronilor 7t Intretoti atomi de carbon: H .

Ele pot fi: . in cazul derivatilor disubstituiti ai benzenului pozi1iile substituentilor se marcheaza prin cifre sau folosind prefixele: orio . De exemplu cei trei deriva1i dimetilbenzen.). Exemplu de deriva1i alchil (vezi fig. dar arenele cu cele mai multe aplica1ii practice au ~i denumiri uzuale. 2. 91): . 2.fara catena laterala: benzenul. 93). para (p . deoarece radicalul CSHS . 91.2-dimetilbenzen (orto. se numesc alchilbenzeni (sau fenilalcani. ~/ ~ Cu nudee izolate Cu nudee condensate Fig. CH2 Denumirea hidrocarburilor aromatice se face conform regulilor IUPAC. 93. 1. .• Hidrocarburile aromatice mononucleare con1in un singur ciclu benzenic.se nume~te fenil). Clasificarea arenelor . 92. numi1i ~i xileni sunt: 1.hidrocarburi aromatice mononucleare. in (vezi fig. 2.4-dimetilbenzen (para-xilen) . de exemplu vinilbenzen sau stiren (vezi fig. (vezi fig. 2. 92): monosubstitui1i ai benzenului /' 6 metilbenzen (toluen) 6-CH3 6-CH2-CH3 H3Cr6CH3 etilbenzen n-propilbenzen izopropilbenzen (cumen).3-dimetilbenzen (meta-xilen) l. 92): 6 Fig. Atomi de hidrogen de la atomi de carbon din ciclul benzenic au fost substitui1i cu unul sau mai mul1i radicali alchil. meta (m .Cu catena laterala CLAS'F'CAREA H'DROCARBURILOR AROMAT'CE Hidrocarburile aromatice se impart dupa numarul de cicluri (nuclee) benzenice din molecula.). .cu catena laterala. (0 -). Imaginea moleculelor tillor monoalchilbenzeni. 2.J\ilen) Fig. 2. Imaginea moleculei de o-xilen. 2.hidrocarburi aromatice polinucleare. Radicalii din catenele latera Ie pot fi ~i nesatura1i.

naftalina.condensate. atat la nucleul benzenic. b. b. de exemplu (vezi fig. Exercillu " Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: PROPRIETATI .. Modelarea reactiei de substitutie a benzenului eu: a. 94. cat ~i la catena laterala.a): naftalen (naftalina) antraeen . Ar . Numele catorva radicali proveni1i de la arene sunt date Tntabelul 2. 94. .9. REACT .Hidrocarburile aromatice polinucleare con1in doua sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice care pot fi : . iod. 2. 94. TabeluI2. de adi1ie ~i de oxidare care pot avea loc.izofate. Formula C6H5C6H5-CH2C10H7Radical fenil benzil naftil Arena benzen toluen naftalina difenil.b): Fig. brom. II LA NUCLEU Fig. 95. 2. Numele catorva radieali monovalenti de la arene. difenil. de exemplu (vezi fig. 2.9. Reprezentarea moleeulelor de: a. CHIMICE Hidrocarburile aromatice participa la reac1ii de substitu1ie. Radicalii proveniti de fa arene se numesc aril. 2.

Se obtin nitroderivati ai arenelor. 3. In functie de pozitia atomului de carbon la care s-a facut substitutia H cu halogen: cele 8 grupe . care se noteaza cu ~ (fig.3 . 96). Imaginea moleculelor de: a. . 2. Rezolvare: H CI 6· 6· CI2 FeCI" HCI c1orobenzen.4-tetrac1oronaftalina (produs final de reac!ie) Reactia . 4. se pot obtine 2 derivati monoha/ogenati diferiti. In mod practic: ~~CI~CI ~~ ~CI CI a-c1oronaftalina (neizolabil) ~-c1oronaftalinii (nu se ob!ine direct) 1. 2. Teoretic.. Scrie ecuatia reactiei chimice de clorurare a benzenului. 4 o Halogenarea naftalinei Fig. Pozitia a este mai reactiva decat pozitia ~.N02). Imaginea a-nitronaftalinei (model compact). b. 6)·6JN0 2 H2 S0 4 . ~-c1oronaftaliria. a fost folosit la parfumarea sapunurilor sub numele de esenta de Mirban. 6.·8.N02. 98): o Fig. Modelarea reac!iei de nitrare a benzenului (modele compacte). 2. 1. Nitrobenzenul. 2.CH . datorita mirosului sau de migdale amare.Exercitii .N02. Prin nitrarea benzenului se obtine nitrobenzen (fig. Prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine izomerul a-nitronaftalina (vezi fig. compus toxic. 6· 0 H2 nitrobenzen (pentru a Intelege mai u§or reactia s-a scris HN03 In forma HO . care se noteaza cu a. 98. 2. 97. : co ~ 2 I ~ + H20 . a-c1oronaftalina. 2. 2. 5. sunt echivalente numai pozitiile 1. Nitrarea arenelor la nucleu se face cu un amestec de acid azotic concentrat §i acid sulfuric concentrat numit amestec sulfonitric. de nitrare Prin reactia de nitrare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupa nitro. 7. 96. precum §i pozitiile 2. 97): IR -I N02 o Fig.nu sunt to ate echivalente Intre ele. I-nitronaftalinii (a-nitronaftalinii). Izomerul ~ se obtine prin metode indirecte.2. Ar . Naftalina poate avea 2 derivati monosubstituiti: a §i ~. Scrie ecuatia reactiei chimice de iodurare a benzenului.

99. 6 !H __~ . acid a-naftalinsulfonic. acid p-naftalinsulfonic (modele compacte). R . a).S03H. 2.naftalinsulfonic (vezi 2.X. 99. Alchilarea arenelor se poate face cu: derivati halogenati. . Ar . R . o Sulfonarea fig. Prin reactiile de alchilare a arenelor se obtin arene cu catena lateraJa. 99.Reactia . Spre deosebire de nitrare ~i halogenare. 100. 2.100): ~ooH ~ ~ + H2S04 . Exemple de reactii de alchilare a benzenului: • cu derivati halogenati Tn prezenta de A1CI3 anhidra: ~--------l Fig. Sulfonarea arenelor se face cu acid sulfuric concentrat sau cu oleum (H2S04 concentrat care contine S03)' o Sulfonarea benzenului conduce la acid benzensulfonic (vezi fig. Reactia . naftalinei peratura. in functie de temsau acid p. Imaginea moleculelor de: a. ~CI~ _~ CH 3 !: AICI3. reactia de sulfonare este 0 reactie reversibila. de sulfonare Prin reactia de sulfonare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupare sulfonica. alchene sau alcooli.S03H.OH. 2. Imaginea moleculelor: a. anhidra • 6 CH3 + HCI Charles Friedel (1832-1899). b. Fig. acid a-naftalinsulfonic Prin sulfonarea naftalinei se poate obtine. 2.a naftalinsulfonic ~~~ acid - p naftalinsulfonic.H20 1600C ~S03H acid . acidului benzensulfonic (modele compacte) . H2S04 (vezi fig. de alchilare Friedel-Crafts Substitutia hidrogenului de la atomi de carbon din nucleele aromatice cu un radical alchil se nume§te reactie de alchi/are Friedel-Crafts.b.S03H este 0 varianta de scriere a formulei acidului sulfuric. Se obtin acizi ari/sulfonici. acidului sulfuric.): ~!--i OJ + 'HQtS03H acid benzensulfonic Tn care HO .. b. .

101.CO. Imaginea moleculei de izopropilbenzen (model deschis) este reprezentata Tn fig'. 1: g + H20 acid carboxilic /" /10 R-C CI clorura aeida l R-C R-C/ ~ anhidrlda Exerci iu Scrie ecuatiile reactiilor chimice prin care se poate obtine etilbenzen. 101. 102. folosind: a) un derivat halogenat. 2. Tn prezenta de .• cu a/chene Tn prezenta de A1CI3 umeda: o· Fig. Derivatul halogenat format participa la reactia de alchilare a arenei. I Acilarea arenelor se poate face cu derivati functionali ai acizi/or carboxi/ici. 102). 2... R . AICI3 nereactionat actioneaza Tn reactia de alchilare drept catalizator.+ 3HCI James Mason Crafts (1839-1917). f=ll + bCH3 H2S04. 2. 6 izopropil benzen. 2. Reprezentarea mo1ecu1ei de izopropilbenzen. Pentru cercul de chimie A/chi/area arene/or cu a/chene se face Tn prezenta de AICI3 umeda. • cu a/cooli Tn prezenta de acid sulfuric: R-C II o OH g 0 alcoo!. clorurii acide ~i anhidridei acide. R-COCI ~i anhidride ale acizilor carboxilici (R-COhO (vezi fig. Fig. "moo' . Ecuatii1e reactiilor chimice sunt: AICI3 + 3H20 • AI(OHb-l. H3C-CH-CH3 CH2=CH-CH3Aiel. Se poate considera ca reactia are loc Tn douB etape: AlCI3 reactioneaza cu urmele de apa formand HCI care se aditioneaza la alchena. de exemplu c/oruri acide. b) 0 alchena. c) un """"" Reactia . un atom de hidrogen /egat de un atom de carbon din nuc/eu/ aromatic este substituit cu grupa acil. de acilare Friedel-Crafts o aeida Prin reactie de acilare Friede/-Crafts. Formu1e1e genera1e ale acidu1ui carboxilic.

2. )C=O . b. B. hidroxil. 105): y Fig. 2. ci ea este dirijata prin natura primului substituent (a celui care exista legat de un atom de carbon din ciclul benzenic. 0-.~ip.a). -COOH. 0 Exercitiu ob\ine etil-fenil-cetona. 106). m. 106. -Sr. astfel Tncat reactiile de substitutie decurg mai u~or decat pe nucleul benzenic nesubstituit ~ Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a cloroben. -CI.de catre substituentii de ordinul II. adica preexistent). 2. i=- De ordinul z UJ (/) I + CH3-C~ .. sulfonica. Orientarea celui de al 2-lea substituent. activeaza nucleu( benzenic pe care se afla. -NH2. 2. Din aceasta categorie fac parte: ha/ogenii (-F. -N02.. t 2¢r~ 2HO"N0 H. -I).to 0 0 VY A t: A in cazul Tn care derivatii monosubstituiti ai benzenului sunt supu~i.(vezi fig. prin care se din benzen ~ __ De ordinul II )C=O -C=N ~ Scrie ecuatia reactiei de aci/are Friedel-Crafts CH3~CH'60 Orientarea substituentilor pe nucl-e-u-I -_4benzenic st ~O:r . LAy 6. Y In pozitia m. 103): • Substituenti .--_ .zenului cu c1orometan (clorura de metil) CH3-CI. preexistenti pe nucleul aromatic se Tmpart Tn doua categorii (vezi fig. 79 . carbonil. 104).. la nitrarea toluenului se obtine un amestec de o-nitrotoluen ~i p-nitrotoluen (vezi fig.SO 2 . amino. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitia meta. la randul.. -CN. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitiile orlo. de ordinulll. " _~ o 6 1i------. o-nitrotoluen p-nitrotoluen.<-. ~i para. p-nitrotoluen (modele compacte).~6 B Fig. -R. SUbstituent. Orientarea celui de al 2-lea substituent. 2. p. CIf dorura de acetil ::> Ii= ID f A xR- HOH2N- fenil-metil-cetona (acetofenona). A. Imaginea moleculelor de: a. 105.(vezi fig. Dintre ace~tia fac parte grupele: nitro. de ordinul I.lor. unor reactii de substitutie. cu exceptia ha/ogenilor. grupele: alchil. carboxil. Y In 0. -S03H. • Substituenti . pozitia In care intra al doilea substituent nu este Tntamplatoare. 104.de ditre substituenti de ordinul I. &N~2Q H N~ Exercitiu +2H20 Fig. De exemplu. -OH. Substituentii de ordinul I. nitril.-CHTCH3 ~. o-nitrotoluen. 2. 2.. (-CH3.

107.. prin clorurarea nitrobenzenului m-c1oronitrobenzen (vezi fig. 2. 108. 2. -NOz. 2. Pe nucleul benzenului se pot introduce maximum 6 atomi de halogen.5-trinitrobenzen.trini troto luen. 107): se obtine Fig.3. 4. Prin nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric in exces se obtine trinitrobenzen (vezi fig. care este 0 substanta putemic exploziva: Fig.De exemplu. b. Imaginea moleculelor de: a. De exemplu. TNT (vezi fig. -R. ca explozibil (folosit mai ales in exploatarile miniere). 2. Trinitrotoluenul.6-trinitrotoluen (modele compacte).3. Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a acidului benzensulfonic cu etena. -S03H. 2. 0 H + 3HO-N02 H2S04. 1. Substantele explozibile se descompun (prin incalzire ~i lovire) cu formarea unui volum mare de compu~i in stare gazoasa ~i cu degajarea unei mari cantitati de energie.4. NH4N03.): H~H . 2. ~N~N~ 0· N~ 3H20 1. a. 0 lVl FeCI" N02 N02 + Hel ~H __ I Exercitiu . 108. ecuatia reactiei chimice care are loc la explozia trotilului este: . Pentru cercul de chimie Un nucleu benzenic poate fi substituit cu 1.5-trinitrobenzen.4. 2. acid sulfonic. 6-trinitrotoluenului (trotilul). 05H-C. Nitrarea toluenului prin actiunea prelungita a amestecului sulfonitric conduce la formarea 2. C' meta-cloronitrobenzen. -x ~i pfma la trei grupe alchil. Imaginea moleculei de m-cloronitrobenzen (model compact). 2 sau chiar mai multi substituenti.b. 108. nitro.) este intrebuintat in amestec cu azotatul de amoniu.6. astfel Tncat reactii1e de substitutie decurg mai greu decat pe nucleul benzenic nesubstituit. Substituentii de ordinul " dezactiveaza nucleul benzenic pe care se afla.

Ni. Pd: Fig. Naftalina.n. 1.. CH2 H2 Exercitiu . tetralina. 110.. EX~lica de ce grupele -N02 intra In pozitiile 1. 2. 2.. la 200°C transformandu-se In hidrocarbura ciclica saturata ciclohexan: H2 o Benzenul '. 110). ceea ce arata ca are un caracter aromatic mai slab decat benzenul.) care poate fi aditionat la 2 moli de benzen. Calculeaza volumul de hidrogen (c. 6 pe nucleul benzenic din toluen. . decalina (modele deschise)... Rezolvare: 1. Tetralina ~i decalina (vezi fig.. cre~te caracterul aromatic QCO ~II~~ ~ LV~ cre~te numarul de cicluri condensat Fig. 4. in seria hidrocarburilor aromatice polinucleare cu nuclee condensate. caracterul aromatic scade odata cu cre§terea numarului de nuClee condensate (vezlfig. -CH3 este substituent de ordinul I. Variatia caracterului aromatic in functie de numarul de nuclee condensate.. 3 ~i 5 pe nucleul benzenic nesubstituit. 2. (decalina)..C"' . C'CH +3H2170 . Hidrocarburile aromatice participa la reactii de aditie numai In conditii energice. 4 Reactii . de aditie . Gruparea nitro. 2. Imaginea moleculelor de: a. 0 ~'I Ni H C'. aditioneaza hidrogen In prezenta catalizatorilor de nichel. b. 2. Pt.Exercitiu . 109. Radicalul alchil. In prezenta de catalizatori de: Ni. 4 Aditia hidrogenului la naftalina are loc In doua etape (ciclurile benzenice se hidrogeneaza pe rand). o + 3H2 Ni • tetrahidronaftalina decahidronaftalina (tetralina) . 2..participa mai u~or la reactii de aditie.200 °C 2 I I 2 H2C. -N02 este substituent de ordinul II. Explica de ce gruparile -N02 intra In pozitii1e 2. 109) sunt lichide utilizate ca dizolvanti ~i carburanti.

EI se oxideaza numai la temperatura ridicata. dar tot cu ruperea unuia din cicluri. Benzenul are 0 mare stabilitate termica $i este foarte rezistent la actiunea agenfilor oxidanti obi§nuiti. 2..6-hexaclorociclohexan (H. 2. """""" Reactii . 81) se oxideaza la temperatura ceva mai mica... Tn prezen1a de catalizator..6-hexaclorociclohexan (vezi fig.. Modelarea reactiei de obtinere a anhidridei maleice.-PI-:L-HzO V-<10 Fig.). 111. -Hz0V-c. 113): o 0 .. 'CI O Fig. Scrie e~ua1ia reac1iei chimice de adi1ie a bromului la henzen ~i denume~te produsul de reac1ie. 2.. de oxidare o Oxidarea benzenului. se ob1ine 1. ..2. 112): Fig. H H. benzenul se oxideaza ~i se formeaza acid maleic. 2. Acidul maleic este izomerul cis al acidului 1......C .-: + 3C12..C.4.... 2. H H.h14 ~ CI/ 'H 1. Imaginea moleculei de H...5. 111) este folosit ca insecticid..4.C. "o . Tn prezen1a luminii solare (clorurare fotochimica).... cu un caracter aromatic mai slab decat benzenul (vezi pag.. C....5.. nu se ob1ine la oxidarea benzenului ~i nu poate forma anhidrida. I //.2.6-hexaclorociclohexan (RC. la temperatura de reac1ie acidul maleic elimina 0 molecula de apa trecand Tn anhidrida maleica (vezi fig.cl CI•. Prin ac1iunea clorului asupra benzenului. .4. 2. o Oxidarea naftalinei Naftaljna. Tn prezen~a pentaoxidului de vanadiu. q q ~ Wi ~ 9 VOs/350oC ~C'Ot:r~~C' 0 + 2"02 -~coz..4-butendioic: HOOC=CH-CH=COOH Izomerul tra!7s al aceluia~i acid se nume~te acid fumaric. 112. Hexacloranul sau gamexanul.H): H. cu ruperea ciclului.3. . V20S. Reprezentarea moleculei de anhidridii ftalicii.3. se formeaza acid ftalic. 'C .H.5.H. Exercitiu ... 113. CI C"C .2.. care poate elimina o molecula de apa trecand Tn anhidrida ftalica (vezi fig.CI CI. unul dintre izomerii compusului 1.3. \\ 0 acid ftalic anhidridii ftalicii . La 500oC.Aditia halogenilor Clorul ~i bromul se adi1ioneaza la benzen Tn prezen1a radia1iilor ultraviolete sau a luminii solare (sau termic).

cu permanganat de potasiu in mediu de acid sulfuric. ° Fig. Fig. Exercitiu . cu aer. 114..Oxidarea antracenului Antracenul are caracter aromatic mai slab decat naftalina (vezi pag. in continuare sunt ilustrate reactiile la catena laterala. catena laterala alchil se oxideaza pana la gruparea carboxil. 115). cat lii la reactii care au loc la catena laterala. oxidarea are loc la atomi de carbon din ciclul din mijloc. Imaginea moleculei de antrachinonii. 2. Ciclul benzenic. 2. in prezenta agentilor oxidanti sau a oxigenului molecular (lii cataHzatori) are loc oxidarea catenei laterale (alchil) legata de un atom de carbon dintr-un ciclu aromatic. ramane intact. rezultand un amestec de derivati halogenati: CH3 CH2CI CHCI2 CCI3 radical benzil 2) 2) tolu'en ~Q lV + C1ihu. rezistent la oxidare. -HCI ~Q lV clorurii de benzil + C1ihu. ~ in industrie se obtine antrachinona prin oxidarea antracenului. peste catalizator de pentaoxid de vanadiu la'300oC. trecand vapori de antracen. LA CATENA LATERAL~ Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reactii chimice caracteristice nucleului aromatic. chiar cu agenti oxidanti: K2Cr207 in prezenta de CH3-COOH. Halogenarea in pozitia benzilica Pozitia vecina nucleului aromatic din catena laterala a hidrocarburilor aromatice este numita pozitie benzilica (fig. Clorurarea toluenului in prezenta luminii are loc la catena laterala lii nu la nucleul aromatic. -HCI clorurii de benziliden clorurii de benzin. Se obtin acizi carboxilici aromatici. in conditii energice. . -HCI A lVQ A lVQ + C1ihu. Pozitia benzilicii ~i radicalul benzil. 115. '~ REACTII . Antrachinona (vezi fig. tara ruperea acestuia: o 0' antrachinona. 2. 114) se foloselite in industria colorantilor sintetici (clasa colorantilor antrachinonici). 81) lii de aceea se poate oxida mult mai ulior. . -COOH. 2. Scrie ecuatia acestei reactii chimice.

Radicalii a/chit din catena latera/a (indiferent de lungimea acesteia) sunt oxidati /a acizi in care grupa carboxit-COOH este /egata direct de atomi de carbon care fac parte din nuc/eu/ aromatic. 113): 00 rEi ~ CH 3KMn04H30~ -2H20 CH3 toe. Cand pe nucleul oxideaza amandoua. Imaginile moleculelor de: a. 2. c. Oxidarea toluenului. obtine acid fta/ic care anhidrida ftalica (vezi aromatic exlsta doua grupe a/chit. 2. a fost decolorata de toluen (vezi fig. acid izoftalic. Tnprezenta de acid sulfuric. la oxidarea propilbenzenului se obtine acid benzoic: a 4 Fig. Solutia de KMn04.ACTnnTATEEXPERllWENTALA Mod de lucru. Solutia de KMn04. {YC'p'Ri~ {YC VV. Ce observi? Observa!ii. ~ Formarea de anhidrida este posibila numai la acidul ftalic. Introdu in ambele eprubete cate 2 mL de toluen. b. In doua eprubete pune dite 3 mL solutie de KMn04 1% ~i 2 mL solutie H2S04 20%. in prezenta toluenului nu i~i modi fica culoarea. de exemplu.a / /iOH1-H20 ~ If o ~ 0 anhidrida ftalica o-xilen acid ftalic Exercitiu " Scrie ~cuatiile reactiilor chimice de oxidare a m-xilenului ~i p-xilenului cu oxigen molecular Tn prezenta de catalizatori. ceea ce permite Tnchiderea unui ciclu stabil de 5 atomi ~i nu este posibila la acizii izoftalic ~i tereftalic. 116. 117. De ce? To/uenul reactioneaza cu solutia de KMn04. 2. "\' .gJH. 117). 116). Incalze~te cu grija numai una din eprubete. ~tiind ca se obtin acizii carboxilici corespunzatori: acid izoflalic ~i acid tereftalic (vezi fig. 2. acid benzoic. 2. 2. in me diu de H2S04 20%. datorita apropierii celor doua grupe carboxilice. 116). in mediu de H2S04 20%. oxiaar:e8 cu ag~nti oxidanti nu poate avea loc. KM. acid tereftalic. la Tncalzire (vezi fig. se De exemplu. Daca Tn pozitia benzilica a catenei laterale nu exista hidrogen. la rece. 6 II COOH + H20 acid benzoic. conform reactiei chimice: Fig. incalzita. prin oxidarea o-xilenului se poate elimina 0 molecula de apa trecand Tn fig.

2.Industr~a colorantllor • •~ Tetralina ~i decalina Insecticid -=•• • ~ •• ' • _ Medlelni Dizolvanti Dezinfec~ant Fig. Care este masa de acid azotic de concentratie 70% necesara oblinerii a 2 kg trinitrotoluen? or c¢f CH3 CH3 CH 3 . masurat Tnconditii normale. fie ca atare. Benzenul. Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a " .5-trinitrotoluen. ·Aplicatii practice ale unor hidrocarburi aromatice ~ateva dintre hidrocarburile aromatice: benzenul. vaporii de toluen sunt mult mai putin toxici decat cei de benzen. halogenare). b. Astfel. clorobenzen. in fig. oxidare). 118. nu. nitrare. 3. Nu polimerizeaza ~i nu se oxideaza cu KMn04Tn solulie neutra. 118 sunt prezentate schematic principalele direclii de Tntrebuinlare a acestora. lipsit de catena laterala. naftalina. 2 Se monoclorureaza catalitic 200 cm3 benzen (p = 0.88 g / cm3). a) Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: b) Scrie formulele de structura ale compu~ilor: 1.2-dimetilbenzen. . Tnprocente masice. $tiind ca reactia are loc cu un randament de 70% se cere: a) calculeaza volumul de clor necesar reacliei. Toluenul care a intrat Tn organism poate fi oxidat (Tn prezenta unei enzime prezenta Tn ficat) la acid benzoic u~or de eliminat prin urina. sulfonare. Aplicatii practice ale unor arene: a. D Caracterul aromatic scade odata cu cre~terea numarului de nuclee benzenice condensate. alchilare. toluenul ~i naftalina au aplicalii practice importante. trinitrotoluenului din toluen.3. nu poate fi oxidat ~i Tn prezenta aceleia~i enzime este capabil sa produca mutalii TnADN. b. b) calculeaza m~sa de' clorobenzen oblinuta ~i compozilia procentuala a c1orobenzenului. D Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reaclii chimice caracteristice nucleului aromatic. toluen. Aceasta ar putea fi 0 explicalie a faptului ca benzenul ~i alte hidrocarburi aromatice fara catena laterala sunt cancerigene iar toluenul. a. . benzen. EXERCITII $1 PROBLEME 1.Oxidarea catenei laterale a alchilbenzenilor este importanta Tn anumite procese metabolice. Industria Industria colorantilor medicamentelor Concluzii D Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile care conlin Tn molecula unul sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice. D Arenele participa la reactii chimice proprii caracterului aromatic: dau u~or reaclii de substitutie (halogenare. acilare) ~i numai Tn conditii energice dau reactii de aditie' (hidrogenare. D Hidrocarburile aromatice se Tmpart Tn hidrocarburi aromatice mononucleare ~i hidrocarburi aromatice polinucleare.' Dlzolvantl c. Industria Industria colorantilor medicamentelor t ~ ~eXPIOZlvllor lnduttrla ----------'. cat ~i la reactii care au loc la catena laterala (halogenare. 1. naftalina. fie prin compu~ii chimici la care conduc prin procese industriale. 2. c.

69% H. " Calculeaza volumul de clor (masurat la 1 atm ~i C'::.4. calculeaza masa de p-nitrotoluen obtinuta. . Se da schema de reactii: * * . 10*. 5*. HN03 ~i H2S04 se gasesc in raport molar 1:2 ~i nu exista HN03 in exces. $tiind ca in amestecul sulfonitric. ~i Calculeaza volumul solutiei de K2Cr207 de condenume~te produ~ii de reactie obtinuti: centratie 0. La c10rurarea catalitica a unui compus aromatic cu formula moleculara CaH10 se obtine un singur compus c1orurat. Determina formula moleculara a hidrocarburii A ~i scrie formulele de structura ale hidrocarburilor aromatice izomere cu A. Denume~te hidrocarbura aromatica ~i scrie ecuatia reactiei de clorurare. Se nitreaza 18. este un izomer 81 hexaclorociclohexanului.~ * 11.cesar oxidarii amestecului. $tiind ca amestecul final contine o-nitrotoluen. 10 CH3-C=CH2 +A A1CI. Determina sUbstantele necunoscute din schema ~i scrie ecuatiile reactiilor chimice corespunzatoare. A. La arderea unui mol de hidrocarbura aromatica • mononucleara.. Calculeaza masa de a-metilstiren. se cere: a) calculeaza masa de amestec sulfonitric necesara nitrarii ~i IJ:@§ de acid benzensulfonic obtinuta.32 kg de Iindan. p-nitrotoluen ~i toluen nereactionat in raport molar 1:3:1. Un amestec d~ 25°C) necesar clorurarii a 2 moli de hidrocarbura. 0Ig~) 9 . in care se gase~te in procent de 13%. . calculeaza masa de hidrocarbura + 2(CH3.~leaza compozitia progentuala molara a amestecului de hidrocarburi.:~13*.) °contine 7. 7 . CH2. se obtin 352 9 de CO2 ~i 90 9 de H20. n. de o-xilen !?inaftalina ~. b) calculeaza masa de anhidrida ftalica obtinuta ~i voJumul de aer (masurat in conditii normale). Intreg amestecul de hidrocarburi este supus oxidMi cu aer pe catalizator de V20S' Se cere: a) scrie ecuatiile reactiilor chimice care au loc. daca randamentul reactiei este de 70%? . A. b) calculeaza masa de benzen necesara obtinerii a 151.692% H. CH 2 ° l :. contine 8.4 9 de toluen. hidrocarbura aromatica mononucleara. Ce masa de antrachinona se" obtine. insecticid foarte puternic. 12. Se cere: a) scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a nexaclorociclohexanului. Nitrarea a 312 9 de benzen se realizeaza cu un amestec sulfonitric format din solutie de HN03 de concentratie 92% ~i solutie de acid sulfuric de concentratie 98%. Ecuatia reactiei chimice de oxidare a antracenului cu K2Cr207 in prezenta de CH3COOH este: obtinuta din 400 9 de benzen cu 22% impuritati. Completeaza ecuatiile reactiilor chimice. Lindanul.COO~Cr + 5HzO A consumata in aceasta reactie. (1) A KMn04 H~04 • AICI3• (2) A + CH3-CI (3) A+2CI2~ $tiind ca acidul clorhidric obtinut in reactia (3). o dizolvat in apa formeaza 2 L de solutie de concentratie 0. b) calculeaza concentratia procentualaa aCldului sulfuric rezidual (aflat in solutia finale) dupa indepartarea compusului organic. Determina formula moleculara a hidrocarburii ~i completeaza urmatoarele ecuatii ale reactiilor chimice: I 8*.1 M.B~6 :L 'Wc-::".("m'''). 6*.2 M necesar oxidarii a doi moli de antracen.

1 punct b) Calculeaza compozitia procentuala a trinitrotoluenului. b) Benzenul are In molecula 12 atomi. Benzenul. . a) Scrie ecuatia reactiei chimice care are loc. 2 puncte b) Calculeaza volumul de clor (masurat In conditii ormale). III. IV. Timp de lucru: 50 minute. necesar clorurarii benzenului.. $tiind ca se obtin 24.. ~tiind ca doar 80% din benzen reactioneaza. Calculeaza m'asa de benzen introdusa in reactie ~i numarul de moli de acid benzensulfonic obtinut. Exista izomeri dimetilbenzen. 1 punct b) Calculeaza masa de compus clorurat obtinut ~i volumul de clor (c.. (3/5) 1 punct II. (mononucleara / polinucleara) 3. Toluenul participa la reactii de substitutie. Tn reactia de sulfonare a bemzenului se introduc 300 9 solutie de H2S04 de concentratie 98%. Timp de lucru: 50 minute. V. (poate / nu poate) I. a) Calculeaza masa de clorobenzen obtinuta daca randamentul reactiei este de 70% .. C9H12 fi 0 hidrocarbura aromatica. c) Nitrarea benzenului se realizeaza cu amestec sulfonitric. Naftalina contine In molecula ei. 1 punct din oficiu.. Naftalina are caracter aromatic decat benzenul. (10/12) 4. Naftalina este 0 hidrocarbura aromatica . (mai slab / mai puternic) 4. Din 400 9 de naftalina de puritate 89..52 9 cx. Se supun clorurarii catalitice 200 mL de benzen cu p = 0. II. d) Benzenul nu poate participa la reactii de substitutie.88 9 / mL.1 % CI. c) fenil-metil-cetona. calculeaza masa amestecului de hidl'Ocarburi supusa oxidarii ~i volumul solutiei de KMn04 consumat In reactia de oxidare. a) Determina formula moleculara a compusului clorurat obtinut ~i scrie ecuatia reactiei chimice care are loc.6% se obtin prin nitrare 387... a) Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a trinitrotoluenului prin nitrarea toluenului. b) nitrobenzen. III. Tncercuie~te afirmatia incorecta. atomi de carbon. 1 punct din oficiu.-nitronaftalina.I.~ sa se oxideze cu KMn04 In prezenta de H2S04' (poate / nu poate) 3.4 9 de acid benzoic. d) hexaclorociclohexan. Scrie ecuatiile reactiilor chimice de obtinere din benzen a sUbstantelor: a) izoproplibenzen.) consumat. Alchilarea benzenului este o'reactie de . .. Se clorureaza In prezenta luminii ultraviolete 2 moli de toluen ~i se obtine un compus clorurat care contine 44.. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile date: 1. (aditie / substitutie) 2.n. Un amestec echimolecular de benzen ~i toluen se supune oxidarii cu solutie de concentratie 0.. (poate / nu poate) 2. 1 punct b) Calculeaza randamentul reactiei de nitrare a naftalinei.1 M de KMn04 In mediu de acid sulfuric. 1 punct V. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile'date: 1.. IV. a) Toluenul este 0 hidrocarbura aromatica mononucleara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful