P. 1
Cap.2.5

Cap.2.5

|Views: 1,071|Likes:
Published by Amalia Iordachescu

More info:

Published by: Amalia Iordachescu on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2014

pdf

text

original

2.5.

ARENE
Benzenul este cel mai simplu compus din c1asa arene. EI a fost izolat de Michael Faraday Tn anul 1825 din gazul degajat la arderea seului de balena, care se folosea in vremea aceea la iluminat. Benzenul a fost sintetizat pentru prima data de Mitscherlich Tn anul 1834 prin decarboxilarea acidului benzoic, C6Hs-COOH , care i-a dat numele de benzin. (Acidul benzoic, la randul sau a fost denumit a~a, deoarece a fost extras din ra~ina arborelui bfmzoe sau smirna - vezi fig. 2. 85). Laurent, Tn anul 1837, a propus numele de fen (de la pheno care poarta lumina), Tn semn de omagiu ad us lui Faraday Acest termen s-a mentinut doar pentru radicalul fenil (obtinut formal din benzen prin eliminarea unui atom de hidrogen). Armstrong, in anul 1882 a impus numele benzen, denumire adoptata international ~i folosita ~i astazi. Toluenul, omologul benzenului, a fost izolat din balsamul de Tolu extras din plante din America de Sud. Datorita mirosului aromat al acestor compu~i, arenele, c1asa hidrocarburilor din care fac parte, sunt numite ~i hidrocarburi aromatice.

=

Michael Faraday (1791-1867).

Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile contin unul sau mai multe cicluri benzenice.

care Fig. 2. 85. Arborele benzoe sau smirna.

Pe baza analizei elementale, Mitscherich a stabilit Tn anul 1835 formula moleculara (CH)6 ~i ulterior au fost propuse pentru benzen mai multe formule de structura aciclice ~i ciclice. Prima formula structurala monociclica a benzenului a fost propusa Tn 1865 de F. A. Kekule ~i Ti poarta numele. Kekule a reprezentat benzenul ca un ciclu hexagonal regulat, alcatuit din §ase atomi de carbon situati Tn varfurile hexagonului ~i legati Tntre ei prin trei duble legaturi conjugate, repartizate simetric. Fiecare atom de carbon este legat, la randul sau ~i de un atom de hidrogen (fig. 2. 86):

H
I

H
I

H-C..... C~C-H
II I

H-C9C'C-H
I II

H-C,

C
H
I

9C-H sau

H-C~ ..... C-H

C
H
I

sau

0-0

Fig. 2. 86. Imaginea moleculei de benzen: a. model deschis (Kekule); b. model compact.

nu reactioneaza cu apa de brom. Dupa formula 'Iui Kekule. C. la temperatura d~ 170-200oC. un mol de benzen aditioneaza 3 moli de.. 2. in prezenta catalizatorului de nichel. conform ecuatiei reactiei chimice: H2 H C... benzenul ar trebui sa aiba un caracter pronuntat nesaturat.Proprietati care confirma structura Kekule a benzenului 1.~ ~ ¢ V V ~B BA) ~i 1. cu 3 duble legaturi. Experimental s-a dovedit ca. In putine reactii manifestacaracter slab nesaturat participand la reactii de aditie. indiferent de atomul de hidrogen care a fost inlocuit. Structura Kekule corespunde raportului atomic C:H egal cu 1:1 din formula moleculara a benzenului. In' realitate. se ob1ine un singur derivat monosubstituit al benzenului. H2. In realitate benzenul conduce la nU~i 3 B arta meta para 2. KMn04.. sa dea toate reactiile caracteristice alchenelor. Formula lui Kekule prevede existen1a a 5 izomeri disubstituiti ai benzenului. numai in conditii energice (vezi aditia H2)· . De exemplu. CH 2I I 2 H2C C CH2 H2 ciclohexan. Prezenta celor trei duble legaturi in molecula benzenului este dovedita prin reactia de aditie a H2 la benzen... C6H5-CH3: a ~ H3 C I == Q I ~ == 3 CH Q -0 I == ~ I H3C'O ~ I HC 3 ~ CH3 3. Proprietati care vin in contradictie cu structura Kekule a benzenului Friederich August Kekule van Stradanitz (1829-1896) d~i:UbS:~ ... In conditii energice. Cei §ase atomi de hidrogen din molecula benzenului sunt echivalenti. benzenul se comporta ca 0 hidrocarbura aVEmd caracter saturat: participa u~or la reactii de substitutie ~i nu se oxideaza cu. exista 0 singura substanta toluen. C6H6. nu polimerizeaza. prin inlocuirea unui singur atom de hidrogen din ciclul benzenic cu un substituent.

Echivalenta legaturilor dintre atomii de carbon se datoreaza faptului ca electronii 7t nu sunt localizati Intre anumiti atomi de carbon. Fig.•. de 0 parte ~i de alta a acestuia (vezi fig. cu laturi egale ~i unghiuri de 120°. ':. Studiul benzenului prin metoda difractiei razelor X arata ca distantele dintre doi atomi de carbon vecini sunt egale !?ianume au valoarea de 1 intermediara Intre lungimile legaturilor C . "_. . Reprezentarea moleculei de benzen (model deschis).33 A . Pentru cercul de. ° a legaturilor C . 2. Lungimile legiiturilor dintre 2 atomi de C in hidrocarburi din clase diferite .: . 2.chimie . 90. sau a H Aceasta structura explica stabilitatea chimica a benzenului. 89.. Cei 6 atomi de C din structura benzenului se leaga Intre ei prin legaturi cr: fiecare atom de C participa cu 2 orbitali de tip Sp2 la doua legaturi C .39ft. Structura realiica benzenului. 87). 89) ca un nor. polimerizare ~i oxidare.C ~i C = C (vezi fig...:.54 A ~i trei legaturi duble C=C cu lungimea de 1.' '. 90). I H-c/.3. 89).. caruia Ii sunt caracteristice reactiile de sUbstitutie ~i nu cele de aditie. sau 0 .C-H .:.H de 1.. 88). Astfel de proprietati chimice sunt proprii caracterului aromatic. . Fiecare atom de C din acest ciclu mai are cate un orbital 2p perpendicular pe planul ciclului. "'... ~i alte metode fizice de cercetare. Electronii participanti la legatura 7t nu sunt localizati Intre 2 atomi de C..vezi fig.09A (fig.C ~i cu un alt orbital de tip Sp2 formeaza cu orbitalul s al atomului de H 0 alta legatura cr.Toate aceste legaturi cr sunt situate Intr-un plan."':6-H 'C/ I H-C /C. 88. ei sunt delocalizati §i distribuiti uniform pe lntregul ciclu (conjugarea electronilor 7t .. Aceasta valoare se regase~te ~i la omologii sau derivatii benzenului. 2. . Lungimea legaturilor dintre doi atomi de carbon este de 1 ~i . 2.f _. scade lungimea legaturii dintre atomii de carbon Alcani > Arene > Alchene Fig. Arenele au caracter aromatic. 2. Fig. . Ace~ti orbitali formeaza un sistem de legaturi 7t.39ft.~ . spectre In domeniul infraro~u.•• Recite~te explicatiile date la subcapitolul Alchene despre formarea legaturii duble. conform formulei lui Kekule. Cei 6 atomi de C legati prin legaturi (J formeaza un ciclu cu forma de hexagon regulat plan. 2. Fig. Formulele de structura plana ale moleculei benzenului indica repartitia uniforma a electronilor 7t Intretoti atomi de carbon: H .. ei sunt delocalizati ~i formeaza un "nor" de electroni situate de 0 parte ~i de alta a planului legaturilor cr (vezi fig. S-a stabilit ca benzenul are 0 structura simetrica sub forma de hexagon regulat §i plan. Daca se tine seama de lungimea legaturilor dintre atomii de carbon. 2.. IR. ciclul benzenic ar ~rebui sa contina trei legaturi simple C-C cu lungiQ'lea de 1. Modelarea norului de electronii 7t de ambele piirti ale planului ciclului. 2. . 2. 87.. Structura reala a benzenului a fost determinata prin metode de analiza structurala care folosesc raze X.

92): monosubstitui1i ai benzenului /' 6 metilbenzen (toluen) 6-CH3 6-CH2-CH3 H3Cr6CH3 etilbenzen n-propilbenzen izopropilbenzen (cumen). 92. deoarece radicalul CSHS .Cu catena laterala CLAS'F'CAREA H'DROCARBURILOR AROMAT'CE Hidrocarburile aromatice se impart dupa numarul de cicluri (nuclee) benzenice din molecula.fara catena laterala: benzenul.se nume~te fenil). 1.4-dimetilbenzen (para-xilen) .2-dimetilbenzen (orto. (vezi fig. Atomi de hidrogen de la atomi de carbon din ciclul benzenic au fost substitui1i cu unul sau mai mul1i radicali alchil. Imaginea moleculei de o-xilen. Radicalii din catenele latera Ie pot fi ~i nesatura1i. ~/ ~ Cu nudee izolate Cu nudee condensate Fig.cu catena laterala. . in cazul derivatilor disubstituiti ai benzenului pozi1iile substituentilor se marcheaza prin cifre sau folosind prefixele: orio .hidrocarburi aromatice mononucleare.J\ilen) Fig. Imaginea moleculelor tillor monoalchilbenzeni. Exemplu de deriva1i alchil (vezi fig. . 91.hidrocarburi aromatice polinucleare. Ele pot fi: . 2. 2. de exemplu vinilbenzen sau stiren (vezi fig. meta (m . 93. 2. 2.).3-dimetilbenzen (meta-xilen) l.• Hidrocarburile aromatice mononucleare con1in un singur ciclu benzenic. 2. De exemplu cei trei deriva1i dimetilbenzen. in (vezi fig. 92): 6 Fig. 93). dar arenele cu cele mai multe aplica1ii practice au ~i denumiri uzuale. 2.). CH2 Denumirea hidrocarburilor aromatice se face conform regulilor IUPAC. 91): . (0 -). numi1i ~i xileni sunt: 1. 2. para (p . Clasificarea arenelor . se numesc alchilbenzeni (sau fenilalcani.

Reprezentarea moleeulelor de: a. iod. de exemplu (vezi fig.Hidrocarburile aromatice polinucleare con1in doua sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice care pot fi : . difenil. REACT .condensate. 2.b): Fig.a): naftalen (naftalina) antraeen . II LA NUCLEU Fig. naftalina. cat ~i la catena laterala. b.izofate.9. 2. Formula C6H5C6H5-CH2C10H7Radical fenil benzil naftil Arena benzen toluen naftalina difenil. b. de adi1ie ~i de oxidare care pot avea loc. 94. Numele catorva radieali monovalenti de la arene. 2. 95.9. de exemplu (vezi fig. brom. TabeluI2. Exercillu " Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: PROPRIETATI . Radicalii proveniti de fa arene se numesc aril. . atat la nucleul benzenic.. Modelarea reactiei de substitutie a benzenului eu: a. CHIMICE Hidrocarburile aromatice participa la reac1ii de substitu1ie. Ar . 94. 2. Numele catorva radicali proveni1i de la arene sunt date Tntabelul 2. 94.

a fost folosit la parfumarea sapunurilor sub numele de esenta de Mirban. 2. 96). datorita mirosului sau de migdale amare. Prin nitrarea benzenului se obtine nitrobenzen (fig. Izomerul ~ se obtine prin metode indirecte.N02. sunt echivalente numai pozitiile 1. ~-c1oronaftaliria. care se noteaza cu a.. compus toxic. Scrie ecuatia reactiei chimice de iodurare a benzenului. 3. 6. 97. I-nitronaftalinii (a-nitronaftalinii). . 1. 2. Ar . 98. 6)·6JN0 2 H2 S0 4 .4-tetrac1oronaftalina (produs final de reac!ie) Reactia . 2. 96. In mod practic: ~~CI~CI ~~ ~CI CI a-c1oronaftalina (neizolabil) ~-c1oronaftalinii (nu se ob!ine direct) 1. 6· 0 H2 nitrobenzen (pentru a Intelege mai u§or reactia s-a scris HN03 In forma HO . 97): IR -I N02 o Fig. Se obtin nitroderivati ai arenelor. : co ~ 2 I ~ + H20 . se pot obtine 2 derivati monoha/ogenati diferiti. 2.2.3 . 7. In functie de pozitia atomului de carbon la care s-a facut substitutia H cu halogen: cele 8 grupe . 2. 4 o Halogenarea naftalinei Fig. Teoretic. Imaginea moleculelor de: a. Nitrarea arenelor la nucleu se face cu un amestec de acid azotic concentrat §i acid sulfuric concentrat numit amestec sulfonitric.CH . de nitrare Prin reactia de nitrare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupa nitro. Scrie ecuatia reactiei chimice de clorurare a benzenului. Prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine izomerul a-nitronaftalina (vezi fig.N02. b. Pozitia a este mai reactiva decat pozitia ~. Nitrobenzenul. a-c1oronaftalina. Rezolvare: H CI 6· 6· CI2 FeCI" HCI c1orobenzen. Imaginea a-nitronaftalinei (model compact).Exercitii . Naftalina poate avea 2 derivati monosubstituiti: a §i ~. 2. 5.N02).·8. care se noteaza cu ~ (fig. Modelarea reac!iei de nitrare a benzenului (modele compacte). 4. 2. 98): o Fig.nu sunt to ate echivalente Intre ele. precum §i pozitiile 2.

b. 99. Prin reactiile de alchilare a arenelor se obtin arene cu catena lateraJa. ~CI~ _~ CH 3 !: AICI3. 100. Se obtin acizi ari/sulfonici.): ~!--i OJ + 'HQtS03H acid benzensulfonic Tn care HO . 2. reactia de sulfonare este 0 reactie reversibila. Ar .naftalinsulfonic (vezi 2. Imaginea moleculelor de: a.OH. o Sulfonarea fig. de sulfonare Prin reactia de sulfonare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupare sulfonica. Reactia . acidului benzensulfonic (modele compacte) . de alchilare Friedel-Crafts Substitutia hidrogenului de la atomi de carbon din nucleele aromatice cu un radical alchil se nume§te reactie de alchi/are Friedel-Crafts. 2.100): ~ooH ~ ~ + H2S04 .a naftalinsulfonic ~~~ acid - p naftalinsulfonic. acid a-naftalinsulfonic. b. R . Fig. naftalinei peratura. . Spre deosebire de nitrare ~i halogenare. 2. 99. . Sulfonarea arenelor se face cu acid sulfuric concentrat sau cu oleum (H2S04 concentrat care contine S03)' o Sulfonarea benzenului conduce la acid benzensulfonic (vezi fig. acidului sulfuric. acid a-naftalinsulfonic Prin sulfonarea naftalinei se poate obtine.Reactia .H20 1600C ~S03H acid . alchene sau alcooli. acid p-naftalinsulfonic (modele compacte). anhidra • 6 CH3 + HCI Charles Friedel (1832-1899). a). 2.. in functie de temsau acid p. Alchilarea arenelor se poate face cu: derivati halogenati. H2S04 (vezi fig. 6 !H __~ .S03H.S03H. b. Exemple de reactii de alchilare a benzenului: • cu derivati halogenati Tn prezenta de A1CI3 anhidra: ~--------l Fig. 99. R .S03H este 0 varianta de scriere a formulei acidului sulfuric.X. Imaginea moleculelor: a.

1: g + H20 acid carboxilic /" /10 R-C CI clorura aeida l R-C R-C/ ~ anhidrlda Exerci iu Scrie ecuatiile reactiilor chimice prin care se poate obtine etilbenzen. 2. 6 izopropil benzen.CO. de acilare Friedel-Crafts o aeida Prin reactie de acilare Friede/-Crafts..• cu a/chene Tn prezenta de A1CI3 umeda: o· Fig. 102. "moo' . Formu1e1e genera1e ale acidu1ui carboxilic. un atom de hidrogen /egat de un atom de carbon din nuc/eu/ aromatic este substituit cu grupa acil. H3C-CH-CH3 CH2=CH-CH3Aiel. • cu a/cooli Tn prezenta de acid sulfuric: R-C II o OH g 0 alcoo!. 2. 101. b) 0 alchena. R . Imaginea moleculei de izopropilbenzen (model deschis) este reprezentata Tn fig'. de exemplu c/oruri acide. Ecuatii1e reactiilor chimice sunt: AICI3 + 3H20 • AI(OHb-l. clorurii acide ~i anhidridei acide.+ 3HCI James Mason Crafts (1839-1917). c) un """"" Reactia . Fig. Pentru cercul de chimie A/chi/area arene/or cu a/chene se face Tn prezenta de AICI3 umeda. R-COCI ~i anhidride ale acizilor carboxilici (R-COhO (vezi fig. folosind: a) un derivat halogenat. Tn prezenta de . Derivatul halogenat format participa la reactia de alchilare a arenei. Reprezentarea mo1ecu1ei de izopropilbenzen. AICI3 nereactionat actioneaza Tn reactia de alchilare drept catalizator. 2. Se poate considera ca reactia are loc Tn douB etape: AlCI3 reactioneaza cu urmele de apa formand HCI care se aditioneaza la alchena. f=ll + bCH3 H2S04. I Acilarea arenelor se poate face cu derivati functionali ai acizi/or carboxi/ici. 101. 2. 102)..

carbonil. ~i para. Dintre ace~tia fac parte grupele: nitro. 106). de ordinulll.. -I). o-nitrotoluen.. Substituentii de ordinul I. carboxil. grupele: alchil. ci ea este dirijata prin natura primului substituent (a celui care exista legat de un atom de carbon din ciclul benzenic. m.<-. -N02. b.to 0 0 VY A t: A in cazul Tn care derivatii monosubstituiti ai benzenului sunt supu~i. 105): y Fig. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitia meta. B. sulfonica. 2. 2.de ditre substituenti de ordinul I. -NH2. LAy 6. 2. " _~ o 6 1i------. Orientarea celui de al 2-lea substituent. A. CIf dorura de acetil ::> Ii= ID f A xR- HOH2N- fenil-metil-cetona (acetofenona). adica preexistent). -Sr.a). o-nitrotoluen p-nitrotoluen. pozitia In care intra al doilea substituent nu este Tntamplatoare. 105.SO 2 . hidroxil. &N~2Q H N~ Exercitiu +2H20 Fig.zenului cu c1orometan (clorura de metil) CH3-CI. -R. Y In pozitia m.. la nitrarea toluenului se obtine un amestec de o-nitrotoluen ~i p-nitrotoluen (vezi fig. unor reactii de substitutie. -CN. la randul. p. i=- De ordinul z UJ (/) I + CH3-C~ . amino. prin care se din benzen ~ __ De ordinul II )C=O -C=N ~ Scrie ecuatia reactiei de aci/are Friedel-Crafts CH3~CH'60 Orientarea substituentilor pe nucl-e-u-I -_4benzenic st ~O:r . -OH.~6 B Fig. preexistenti pe nucleul aromatic se Tmpart Tn doua categorii (vezi fig. Orientarea celui de al 2-lea substituent. de ordinul I. activeaza nucleu( benzenic pe care se afla.. Imaginea moleculelor de: a. 2. 79 . 103): • Substituenti . 104). )C=O .~ip.(vezi fig. -COOH. SUbstituent. 2. p-nitrotoluen (modele compacte).(vezi fig. Y In 0. -CI. • Substituenti . 0-. 104. 2. nitril. t 2¢r~ 2HO"N0 H. 2. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitiile orlo.-CHTCH3 ~. cu exceptia ha/ogenilor.lor.. 106. (-CH3. 0 Exercitiu ob\ine etil-fenil-cetona.--_ . De exemplu. Din aceasta categorie fac parte: ha/ogenii (-F.de catre substituentii de ordinul II. astfel Tncat reactiile de substitutie decurg mai u~or decat pe nucleul benzenic nesubstituit ~ Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a cloroben. -S03H.

-R. 2. Imaginea moleculelor de: a. acid sulfonic. C' meta-cloronitrobenzen.4. 0 H + 3HO-N02 H2S04. 05H-C. -S03H. 108. Pentru cercul de chimie Un nucleu benzenic poate fi substituit cu 1. 107. Trinitrotoluenul.3. ecuatia reactiei chimice care are loc la explozia trotilului este: . 108. TNT (vezi fig. astfel Tncat reactii1e de substitutie decurg mai greu decat pe nucleul benzenic nesubstituit. 2. Prin nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric in exces se obtine trinitrobenzen (vezi fig. 108. 0 lVl FeCI" N02 N02 + Hel ~H __ I Exercitiu . Pe nucleul benzenului se pot introduce maximum 6 atomi de halogen. 2. NH4N03.b. nitro. Substituentii de ordinul " dezactiveaza nucleul benzenic pe care se afla.6. 4. 6-trinitrotoluenului (trotilul).3. 2 sau chiar mai multi substituenti. 2.) este intrebuintat in amestec cu azotatul de amoniu. -NOz. 1. a.De exemplu. Imaginea moleculei de m-cloronitrobenzen (model compact). b. Substantele explozibile se descompun (prin incalzire ~i lovire) cu formarea unui volum mare de compu~i in stare gazoasa ~i cu degajarea unei mari cantitati de energie.6-trinitrotoluen (modele compacte). prin clorurarea nitrobenzenului m-c1oronitrobenzen (vezi fig. -x ~i pfma la trei grupe alchil. ca explozibil (folosit mai ales in exploatarile miniere). ~N~N~ 0· N~ 3H20 1. 107): se obtine Fig. Nitrarea toluenului prin actiunea prelungita a amestecului sulfonitric conduce la formarea 2. care este 0 substanta putemic exploziva: Fig. Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a acidului benzensulfonic cu etena.4. 2. 2. De exemplu.trini troto luen. 2.): H~H .5-trinitrobenzen..5-trinitrobenzen.

Hidrocarburile aromatice participa la reactii de aditie numai In conditii energice.. de aditie . 109. Explica de ce gruparile -N02 intra In pozitii1e 2. 0 ~'I Ni H C'. 4 Aditia hidrogenului la naftalina are loc In doua etape (ciclurile benzenice se hidrogeneaza pe rand). 2. In prezenta de catalizatori de: Ni. aditioneaza hidrogen In prezenta catalizatorilor de nichel..) care poate fi aditionat la 2 moli de benzen.n.Exercitiu . decalina (modele deschise). Rezolvare: 1. 2. Ni. Radicalul alchil... o + 3H2 Ni • tetrahidronaftalina decahidronaftalina (tetralina) . Naftalina. 2. EX~lica de ce grupele -N02 intra In pozitiile 1. (decalina). 109) sunt lichide utilizate ca dizolvanti ~i carburanti. 1. 110. Calculeaza volumul de hidrogen (c. 3 ~i 5 pe nucleul benzenic nesubstituit. Pd: Fig. tetralina.. Pt. Imaginea moleculelor de: a. in seria hidrocarburilor aromatice polinucleare cu nuclee condensate.. 110).200 °C 2 I I 2 H2C. Variatia caracterului aromatic in functie de numarul de nuclee condensate.. -N02 este substituent de ordinul II. caracterul aromatic scade odata cu cre§terea numarului de nuClee condensate (vezlfig. 2.C"' .. cre~te caracterul aromatic QCO ~II~~ ~ LV~ cre~te numarul de cicluri condensat Fig. la 200°C transformandu-se In hidrocarbura ciclica saturata ciclohexan: H2 o Benzenul '. CH2 H2 Exercitiu .participa mai u~or la reactii de aditie. 4. ceea ce arata ca are un caracter aromatic mai slab decat benzenul. 4 Reactii . Gruparea nitro. -CH3 este substituent de ordinul I. b. C'CH +3H2170 . . 2.. Tetralina ~i decalina (vezi fig. 2. 6 pe nucleul benzenic din toluen.

). dar tot cu ruperea unuia din cicluri. 112. 81) se oxideaza la temperatura ceva mai mica. .... La 500oC.. nu se ob1ine la oxidarea benzenului ~i nu poate forma anhidrida. 112): Fig.. 2.CI CI. Prin ac1iunea clorului asupra benzenului.5.2...... ..6-hexaclorociclohexan (vezi fig.. 2. Acidul maleic este izomerul cis al acidului 1. Tn prezen1a de catalizator. benzenul se oxideaza ~i se formeaza acid maleic.5.. Benzenul are 0 mare stabilitate termica $i este foarte rezistent la actiunea agenfilor oxidanti obi§nuiti. Reprezentarea moleculei de anhidridii ftalicii. care poate elimina o molecula de apa trecand Tn anhidrida ftalica (vezi fig. 111) este folosit ca insecticid..cl CI•..3.H.-: + 3C12.6-hexaclorociclohexan (RC. 2. se ob1ine 1. C.2. 2. de oxidare o Oxidarea benzenului. 113..C..Aditia halogenilor Clorul ~i bromul se adi1ioneaza la benzen Tn prezen1a radia1iilor ultraviolete sau a luminii solare (sau termic)...4-butendioic: HOOC=CH-CH=COOH Izomerul tra!7s al aceluia~i acid se nume~te acid fumaric....5. se formeaza acid ftalic. la temperatura de reac1ie acidul maleic elimina 0 molecula de apa trecand Tn anhidrida maleica (vezi fig. Scrie e~ua1ia reac1iei chimice de adi1ie a bromului la henzen ~i denume~te produsul de reac1ie. -Hz0V-c.. cu un caracter aromatic mai slab decat benzenul (vezi pag.. 2.. 111.4.C. unul dintre izomerii compusului 1.2. I //.. o Oxidarea naftalinei Naftaljna.3. \\ 0 acid ftalic anhidridii ftalicii . 'C .. Imaginea moleculei de H.3.-PI-:L-HzO V-<10 Fig. Tn prezen~a pentaoxidului de vanadiu. Tn prezen1a luminii solare (clorurare fotochimica).H.4. 113): o 0 . cu ruperea ciclului.. H H.H): H. Modelarea reactiei de obtinere a anhidridei maleice...6-hexaclorociclohexan (H.. Hexacloranul sau gamexanul.h14 ~ CI/ 'H 1. V20S. . """""" Reactii .4. Exercitiu .. q q ~ Wi ~ 9 VOs/350oC ~C'Ot:r~~C' 0 + 2"02 -~coz. EI se oxideaza numai la temperatura ridicata. "o . CI C"C . H H. 2.C . 'CI O Fig.

-HCI clorurii de benziliden clorurii de benzin. oxidarea are loc la atomi de carbon din ciclul din mijloc. in continuare sunt ilustrate reactiile la catena laterala. Fig. -HCI ~Q lV clorurii de benzil + C1ihu. Antrachinona (vezi fig. . LA CATENA LATERAL~ Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reactii chimice caracteristice nucleului aromatic. 2. 114) se foloselite in industria colorantilor sintetici (clasa colorantilor antrachinonici). 115.Oxidarea antracenului Antracenul are caracter aromatic mai slab decat naftalina (vezi pag. chiar cu agenti oxidanti: K2Cr207 in prezenta de CH3-COOH. in prezenta agentilor oxidanti sau a oxigenului molecular (lii cataHzatori) are loc oxidarea catenei laterale (alchil) legata de un atom de carbon dintr-un ciclu aromatic. catena laterala alchil se oxideaza pana la gruparea carboxil. cu permanganat de potasiu in mediu de acid sulfuric. peste catalizator de pentaoxid de vanadiu la'300oC. . Ciclul benzenic. Se obtin acizi carboxilici aromatici. cu aer. trecand vapori de antracen. -COOH. Scrie ecuatia acestei reactii chimice. 115). in conditii energice. rezultand un amestec de derivati halogenati: CH3 CH2CI CHCI2 CCI3 radical benzil 2) 2) tolu'en ~Q lV + C1ihu. Clorurarea toluenului in prezenta luminii are loc la catena laterala lii nu la nucleul aromatic.. '~ REACTII . Halogenarea in pozitia benzilica Pozitia vecina nucleului aromatic din catena laterala a hidrocarburilor aromatice este numita pozitie benzilica (fig. 2. ramane intact. ° Fig. 2. 114. rezistent la oxidare. cat lii la reactii care au loc la catena laterala. -HCI A lVQ A lVQ + C1ihu. Imaginea moleculei de antrachinonii. Pozitia benzilicii ~i radicalul benzil. tara ruperea acestuia: o 0' antrachinona. Exercitiu . 81) lii de aceea se poate oxida mult mai ulior. ~ in industrie se obtine antrachinona prin oxidarea antracenului. 2.

Tnprezenta de acid sulfuric. Solutia de KMn04. conform reactiei chimice: Fig. 2. Imaginile moleculelor de: a. KM. de exemplu. prin oxidarea o-xilenului se poate elimina 0 molecula de apa trecand Tn fig. datorita apropierii celor doua grupe carboxilice. ceea ce permite Tnchiderea unui ciclu stabil de 5 atomi ~i nu este posibila la acizii izoftalic ~i tereftalic. {YC'p'Ri~ {YC VV. acid tereftalic. 113): 00 rEi ~ CH 3KMn04H30~ -2H20 CH3 toe. Daca Tn pozitia benzilica a catenei laterale nu exista hidrogen. obtine acid fta/ic care anhidrida ftalica (vezi aromatic exlsta doua grupe a/chit. 117). b. 2. la rece. Radicalii a/chit din catena latera/a (indiferent de lungimea acesteia) sunt oxidati /a acizi in care grupa carboxit-COOH este /egata direct de atomi de carbon care fac parte din nuc/eu/ aromatic. c.gJH. 6 II COOH + H20 acid benzoic. 116). Cand pe nucleul oxideaza amandoua. ~ Formarea de anhidrida este posibila numai la acidul ftalic. Solutia de KMn04. 2. in me diu de H2S04 20%.ACTnnTATEEXPERllWENTALA Mod de lucru. ~tiind ca se obtin acizii carboxilici corespunzatori: acid izoflalic ~i acid tereftalic (vezi fig. Incalze~te cu grija numai una din eprubete. 117. 2. Introdu in ambele eprubete cate 2 mL de toluen. acid benzoic. la oxidarea propilbenzenului se obtine acid benzoic: a 4 Fig. a fost decolorata de toluen (vezi fig. se De exemplu. in prezenta toluenului nu i~i modi fica culoarea. Ce observi? Observa!ii. la Tncalzire (vezi fig. in mediu de H2S04 20%. 116. Oxidarea toluenului. 2.a / /iOH1-H20 ~ If o ~ 0 anhidrida ftalica o-xilen acid ftalic Exercitiu " Scrie ~cuatiile reactiilor chimice de oxidare a m-xilenului ~i p-xilenului cu oxigen molecular Tn prezenta de catalizatori. "\' . incalzita. 116). 2. In doua eprubete pune dite 3 mL solutie de KMn04 1% ~i 2 mL solutie H2S04 20%. acid izoftalic. De ce? To/uenul reactioneaza cu solutia de KMn04. oxiaar:e8 cu ag~nti oxidanti nu poate avea loc.

b) calculeaza m~sa de' clorobenzen oblinuta ~i compozilia procentuala a c1orobenzenului. nu poate fi oxidat ~i Tn prezenta aceleia~i enzime este capabil sa produca mutalii TnADN.Oxidarea catenei laterale a alchilbenzenilor este importanta Tn anumite procese metabolice. alchilare. 2 Se monoclorureaza catalitic 200 cm3 benzen (p = 0. naftalina. a. nitrare. Benzenul. nu. Nu polimerizeaza ~i nu se oxideaza cu KMn04Tn solulie neutra. 118 sunt prezentate schematic principalele direclii de Tntrebuinlare a acestora.88 g / cm3).' Dlzolvantl c. a) Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: b) Scrie formulele de structura ale compu~ilor: 1. D Hidrocarburile aromatice se Tmpart Tn hidrocarburi aromatice mononucleare ~i hidrocarburi aromatice polinucleare. toluenul ~i naftalina au aplicalii practice importante.3. D Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reaclii chimice caracteristice nucleului aromatic. . naftalina. cat ~i la reactii care au loc la catena laterala (halogenare.2-dimetilbenzen. b. b. Industria Industria colorantilor medicamentelor t ~ ~eXPIOZlvllor lnduttrla ----------'. acilare) ~i numai Tn conditii energice dau reactii de aditie' (hidrogenare. vaporii de toluen sunt mult mai putin toxici decat cei de benzen. D Arenele participa la reactii chimice proprii caracterului aromatic: dau u~or reaclii de substitutie (halogenare.5-trinitrotoluen. Care este masa de acid azotic de concentratie 70% necesara oblinerii a 2 kg trinitrotoluen? or c¢f CH3 CH3 CH 3 . lipsit de catena laterala. 2. sulfonare. Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a " . Industria Industria colorantilor medicamentelor Concluzii D Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile care conlin Tn molecula unul sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice. in fig. D Caracterul aromatic scade odata cu cre~terea numarului de nuclee benzenice condensate. clorobenzen. 3. $tiind ca reactia are loc cu un randament de 70% se cere: a) calculeaza volumul de clor necesar reacliei. benzen. c. fie ca atare. 118. 2. ·Aplicatii practice ale unor hidrocarburi aromatice ~ateva dintre hidrocarburile aromatice: benzenul. fie prin compu~ii chimici la care conduc prin procese industriale. 1. Aceasta ar putea fi 0 explicalie a faptului ca benzenul ~i alte hidrocarburi aromatice fara catena laterala sunt cancerigene iar toluenul. EXERCITII $1 PROBLEME 1.Industr~a colorantllor • •~ Tetralina ~i decalina Insecticid -=•• • ~ •• ' • _ Medlelni Dizolvanti Dezinfec~ant Fig. oxidare). halogenare). toluen. Toluenul care a intrat Tn organism poate fi oxidat (Tn prezenta unei enzime prezenta Tn ficat) la acid benzoic u~or de eliminat prin urina. Tnprocente masice. masurat Tnconditii normale. trinitrotoluenului din toluen. Aplicatii practice ale unor arene: a. Astfel. .

:~13*.~ * 11. calculeaza masa de hidrocarbura + 2(CH3. CH 2 ° l :.. Completeaza ecuatiile reactiilor chimice. n. 10*. $tiind ca amestecul final contine o-nitrotoluen. calculeaza masa de p-nitrotoluen obtinuta. Lindanul. .1 M. ~i Calculeaza volumul solutiei de K2Cr207 de condenume~te produ~ii de reactie obtinuti: centratie 0. b) calculeaza masa de benzen necesara obtinerii a 151.692% H. A. 10 CH3-C=CH2 +A A1CI. 6*. Nitrarea a 312 9 de benzen se realizeaza cu un amestec sulfonitric format din solutie de HN03 de concentratie 92% ~i solutie de acid sulfuric de concentratie 98%. Determina sUbstantele necunoscute din schema ~i scrie ecuatiile reactiilor chimice corespunzatoare.2 M necesar oxidarii a doi moli de antracen. in care se gase~te in procent de 13%. 5*. 12. contine 8.cesar oxidarii amestecului. La c10rurarea catalitica a unui compus aromatic cu formula moleculara CaH10 se obtine un singur compus c1orurat. La arderea unui mol de hidrocarbura aromatica • mononucleara. CH2.("m'''). se obtin 352 9 de CO2 ~i 90 9 de H20. $tiind ca in amestecul sulfonitric. Denume~te hidrocarbura aromatica ~i scrie ecuatia reactiei de clorurare. Calculeaza masa de a-metilstiren. 0Ig~) 9 . HN03 ~i H2S04 se gasesc in raport molar 1:2 ~i nu exista HN03 in exces. A. Se da schema de reactii: * * . Intreg amestecul de hidrocarburi este supus oxidMi cu aer pe catalizator de V20S' Se cere: a) scrie ecuatiile reactiilor chimice care au loc. hidrocarbura aromatica mononucleara.69% H. o dizolvat in apa formeaza 2 L de solutie de concentratie 0. p-nitrotoluen ~i toluen nereactionat in raport molar 1:3:1. (1) A KMn04 H~04 • AICI3• (2) A + CH3-CI (3) A+2CI2~ $tiind ca acidul clorhidric obtinut in reactia (3). Se cere: a) scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a nexaclorociclohexanului.COO~Cr + 5HzO A consumata in aceasta reactie.~leaza compozitia progentuala molara a amestecului de hidrocarburi. Ecuatia reactiei chimice de oxidare a antracenului cu K2Cr207 in prezenta de CH3COOH este: obtinuta din 400 9 de benzen cu 22% impuritati.32 kg de Iindan. Ce masa de antrachinona se" obtine. Determina formula moleculara a hidrocarburii A ~i scrie formulele de structura ale hidrocarburilor aromatice izomere cu A.) °contine 7. b) calculeaza concentratia procentualaa aCldului sulfuric rezidual (aflat in solutia finale) dupa indepartarea compusului organic.4 9 de toluen.4. de o-xilen !?inaftalina ~.B~6 :L 'Wc-::". Un amestec d~ 25°C) necesar clorurarii a 2 moli de hidrocarbura. " Calculeaza volumul de clor (masurat la 1 atm ~i C'::. se cere: a) calculeaza masa de amestec sulfonitric necesara nitrarii ~i IJ:@§ de acid benzensulfonic obtinuta. insecticid foarte puternic. Determina formula moleculara a hidrocarburii ~i completeaza urmatoarele ecuatii ale reactiilor chimice: I 8*. daca randamentul reactiei este de 70%? . Se nitreaza 18. . b) calculeaza masa de anhidrida ftalica obtinuta ~i voJumul de aer (masurat in conditii normale). 7 . este un izomer 81 hexaclorociclohexanului.

a) Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a trinitrotoluenului prin nitrarea toluenului.. (poate / nu poate) I... Din 400 9 de naftalina de puritate 89. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile'date: 1. a) Toluenul este 0 hidrocarbura aromatica mononucleara. Naftalina contine In molecula ei. 1 punct b) Calculeaza compozitia procentuala a trinitrotoluenului. b) nitrobenzen. .I. Calculeaza m'asa de benzen introdusa in reactie ~i numarul de moli de acid benzensulfonic obtinut. . (aditie / substitutie) 2.n.52 9 cx. Tncercuie~te afirmatia incorecta. IV. atomi de carbon. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile date: 1. Timp de lucru: 50 minute. Benzenul. C9H12 fi 0 hidrocarbura aromatica. 1 punct b) Calculeaza randamentul reactiei de nitrare a naftalinei. a) Determina formula moleculara a compusului clorurat obtinut ~i scrie ecuatia reactiei chimice care are loc. calculeaza masa amestecului de hidl'Ocarburi supusa oxidarii ~i volumul solutiei de KMn04 consumat In reactia de oxidare. (poate / nu poate) 2.6% se obtin prin nitrare 387.) consumat. a) Scrie ecuatia reactiei chimice care are loc. 2 puncte b) Calculeaza volumul de clor (masurat In conditii ormale). III. (10/12) 4... a) Calculeaza masa de clorobenzen obtinuta daca randamentul reactiei este de 70% ...-nitronaftalina. Alchilarea benzenului este o'reactie de . 1 punct din oficiu. V.1 M de KMn04 In mediu de acid sulfuric.. 1 punct V.4 9 de acid benzoic. Se clorureaza In prezenta luminii ultraviolete 2 moli de toluen ~i se obtine un compus clorurat care contine 44. ~tiind ca doar 80% din benzen reactioneaza.88 9 / mL. Tn reactia de sulfonare a bemzenului se introduc 300 9 solutie de H2S04 de concentratie 98%. Timp de lucru: 50 minute. IV. III. Naftalina are caracter aromatic decat benzenul. Scrie ecuatiile reactiilor chimice de obtinere din benzen a sUbstantelor: a) izoproplibenzen. b) Benzenul are In molecula 12 atomi. d) hexaclorociclohexan. Toluenul participa la reactii de substitutie.. Un amestec echimolecular de benzen ~i toluen se supune oxidarii cu solutie de concentratie 0.. (mononucleara / polinucleara) 3. (3/5) 1 punct II. (mai slab / mai puternic) 4. Se supun clorurarii catalitice 200 mL de benzen cu p = 0. Naftalina este 0 hidrocarbura aromatica .1 % CI. c) Nitrarea benzenului se realizeaza cu amestec sulfonitric. II. 1 punct din oficiu. necesar clorurarii benzenului. 1 punct b) Calculeaza masa de compus clorurat obtinut ~i volumul de clor (c.. c) fenil-metil-cetona.. $tiind ca se obtin 24.~ sa se oxideze cu KMn04 In prezenta de H2S04' (poate / nu poate) 3. Exista izomeri dimetilbenzen. d) Benzenul nu poate participa la reactii de substitutie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->