2.5.

ARENE
Benzenul este cel mai simplu compus din c1asa arene. EI a fost izolat de Michael Faraday Tn anul 1825 din gazul degajat la arderea seului de balena, care se folosea in vremea aceea la iluminat. Benzenul a fost sintetizat pentru prima data de Mitscherlich Tn anul 1834 prin decarboxilarea acidului benzoic, C6Hs-COOH , care i-a dat numele de benzin. (Acidul benzoic, la randul sau a fost denumit a~a, deoarece a fost extras din ra~ina arborelui bfmzoe sau smirna - vezi fig. 2. 85). Laurent, Tn anul 1837, a propus numele de fen (de la pheno care poarta lumina), Tn semn de omagiu ad us lui Faraday Acest termen s-a mentinut doar pentru radicalul fenil (obtinut formal din benzen prin eliminarea unui atom de hidrogen). Armstrong, in anul 1882 a impus numele benzen, denumire adoptata international ~i folosita ~i astazi. Toluenul, omologul benzenului, a fost izolat din balsamul de Tolu extras din plante din America de Sud. Datorita mirosului aromat al acestor compu~i, arenele, c1asa hidrocarburilor din care fac parte, sunt numite ~i hidrocarburi aromatice.

=

Michael Faraday (1791-1867).

Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile contin unul sau mai multe cicluri benzenice.

care Fig. 2. 85. Arborele benzoe sau smirna.

Pe baza analizei elementale, Mitscherich a stabilit Tn anul 1835 formula moleculara (CH)6 ~i ulterior au fost propuse pentru benzen mai multe formule de structura aciclice ~i ciclice. Prima formula structurala monociclica a benzenului a fost propusa Tn 1865 de F. A. Kekule ~i Ti poarta numele. Kekule a reprezentat benzenul ca un ciclu hexagonal regulat, alcatuit din §ase atomi de carbon situati Tn varfurile hexagonului ~i legati Tntre ei prin trei duble legaturi conjugate, repartizate simetric. Fiecare atom de carbon este legat, la randul sau ~i de un atom de hidrogen (fig. 2. 86):

H
I

H
I

H-C..... C~C-H
II I

H-C9C'C-H
I II

H-C,

C
H
I

9C-H sau

H-C~ ..... C-H

C
H
I

sau

0-0

Fig. 2. 86. Imaginea moleculei de benzen: a. model deschis (Kekule); b. model compact.

se ob1ine un singur derivat monosubstituit al benzenului. nu reactioneaza cu apa de brom.. exista 0 singura substanta toluen. In putine reactii manifestacaracter slab nesaturat participand la reactii de aditie. nu polimerizeaza. Cei §ase atomi de hidrogen din molecula benzenului sunt echivalenti.. numai in conditii energice (vezi aditia H2)· . benzenul ar trebui sa aiba un caracter pronuntat nesaturat. CH 2I I 2 H2C C CH2 H2 ciclohexan. indiferent de atomul de hidrogen care a fost inlocuit. in prezenta catalizatorului de nichel. Prezenta celor trei duble legaturi in molecula benzenului este dovedita prin reactia de aditie a H2 la benzen. In conditii energice.. sa dea toate reactiile caracteristice alchenelor.Proprietati care confirma structura Kekule a benzenului 1.. un mol de benzen aditioneaza 3 moli de. C6H5-CH3: a ~ H3 C I == Q I ~ == 3 CH Q -0 I == ~ I H3C'O ~ I HC 3 ~ CH3 3. la temperatura d~ 170-200oC. In realitate benzenul conduce la nU~i 3 B arta meta para 2.. Dupa formula 'Iui Kekule. prin inlocuirea unui singur atom de hidrogen din ciclul benzenic cu un substituent. C6H6. In' realitate... Structura Kekule corespunde raportului atomic C:H egal cu 1:1 din formula moleculara a benzenului. benzenul se comporta ca 0 hidrocarbura aVEmd caracter saturat: participa u~or la reactii de substitutie ~i nu se oxideaza cu. cu 3 duble legaturi. Formula lui Kekule prevede existen1a a 5 izomeri disubstituiti ai benzenului. C. Experimental s-a dovedit ca. conform ecuatiei reactiei chimice: H2 H C.~ ~ ¢ V V ~B BA) ~i 1. 2. H2. KMn04.. De exemplu. Proprietati care vin in contradictie cu structura Kekule a benzenului Friederich August Kekule van Stradanitz (1829-1896) d~i:UbS:~ .

.. Daca se tine seama de lungimea legaturilor dintre atomii de carbon. 89.. ei sunt delocalizati ~i formeaza un "nor" de electroni situate de 0 parte ~i de alta a planului legaturilor cr (vezi fig.•. conform formulei lui Kekule.f _. sau 0 . I H-c/.' '.. de 0 parte ~i de alta a acestuia (vezi fig. Structura realiica benzenului. "'. Lungimile legiiturilor dintre 2 atomi de C in hidrocarburi din clase diferite .•• Recite~te explicatiile date la subcapitolul Alchene despre formarea legaturii duble. 87).. 89) ca un nor. sau a H Aceasta structura explica stabilitatea chimica a benzenului. .. 88). 2. . scade lungimea legaturii dintre atomii de carbon Alcani > Arene > Alchene Fig.C ~i C = C (vezi fig."':6-H 'C/ I H-C /C. 90). 2. Cei 6 atomi de C legati prin legaturi (J formeaza un ciclu cu forma de hexagon regulat plan. caruia Ii sunt caracteristice reactiile de sUbstitutie ~i nu cele de aditie.H de 1.. Formulele de structura plana ale moleculei benzenului indica repartitia uniforma a electronilor 7t Intretoti atomi de carbon: H . ':. 2. ~i alte metode fizice de cercetare.vezi fig. Modelarea norului de electronii 7t de ambele piirti ale planului ciclului. Aceasta valoare se regase~te ~i la omologii sau derivatii benzenului. Lungimea legaturilor dintre doi atomi de carbon este de 1 ~i . 87. 2. . Fig. Cei 6 atomi de C din structura benzenului se leaga Intre ei prin legaturi cr: fiecare atom de C participa cu 2 orbitali de tip Sp2 la doua legaturi C . 2. Studiul benzenului prin metoda difractiei razelor X arata ca distantele dintre doi atomi de carbon vecini sunt egale !?ianume au valoarea de 1 intermediara Intre lungimile legaturilor C .chimie . ° a legaturilor C . Fig.3. ei sunt delocalizati §i distribuiti uniform pe lntregul ciclu (conjugarea electronilor 7t .: .. 2. Pentru cercul de. 90. 2.54 A ~i trei legaturi duble C=C cu lungimea de 1.Toate aceste legaturi cr sunt situate Intr-un plan. Fiecare atom de C din acest ciclu mai are cate un orbital 2p perpendicular pe planul ciclului. . Ace~ti orbitali formeaza un sistem de legaturi 7t. Structura reala a benzenului a fost determinata prin metode de analiza structurala care folosesc raze X. ciclul benzenic ar ~rebui sa contina trei legaturi simple C-C cu lungiQ'lea de 1..33 A . 88. cu laturi egale ~i unghiuri de 120°. 2. Fig.C ~i cu un alt orbital de tip Sp2 formeaza cu orbitalul s al atomului de H 0 alta legatura cr.~ . IR.. .:. Astfel de proprietati chimice sunt proprii caracterului aromatic. S-a stabilit ca benzenul are 0 structura simetrica sub forma de hexagon regulat §i plan. Electronii participanti la legatura 7t nu sunt localizati Intre 2 atomi de C.09A (fig. Reprezentarea moleculei de benzen (model deschis). spectre In domeniul infraro~u.39ft.C-H .. polimerizare ~i oxidare. 2.. Arenele au caracter aromatic. "_. 89).:. Echivalenta legaturilor dintre atomii de carbon se datoreaza faptului ca electronii 7t nu sunt localizati Intre anumiti atomi de carbon.39ft.

hidrocarburi aromatice mononucleare.fara catena laterala: benzenul. 93. 92): 6 Fig. 92. deoarece radicalul CSHS .hidrocarburi aromatice polinucleare. 91): . Imaginea moleculei de o-xilen.2-dimetilbenzen (orto. (0 -). 2.4-dimetilbenzen (para-xilen) . 92): monosubstitui1i ai benzenului /' 6 metilbenzen (toluen) 6-CH3 6-CH2-CH3 H3Cr6CH3 etilbenzen n-propilbenzen izopropilbenzen (cumen). meta (m . Exemplu de deriva1i alchil (vezi fig. dar arenele cu cele mai multe aplica1ii practice au ~i denumiri uzuale. Clasificarea arenelor . in cazul derivatilor disubstituiti ai benzenului pozi1iile substituentilor se marcheaza prin cifre sau folosind prefixele: orio . in (vezi fig. ~/ ~ Cu nudee izolate Cu nudee condensate Fig. Ele pot fi: .). 2. Imaginea moleculelor tillor monoalchilbenzeni. . CH2 Denumirea hidrocarburilor aromatice se face conform regulilor IUPAC.3-dimetilbenzen (meta-xilen) l. numi1i ~i xileni sunt: 1. 2.cu catena laterala. 2.J\ilen) Fig.Cu catena laterala CLAS'F'CAREA H'DROCARBURILOR AROMAT'CE Hidrocarburile aromatice se impart dupa numarul de cicluri (nuclee) benzenice din molecula. 2. se numesc alchilbenzeni (sau fenilalcani.se nume~te fenil). Atomi de hidrogen de la atomi de carbon din ciclul benzenic au fost substitui1i cu unul sau mai mul1i radicali alchil. (vezi fig. de exemplu vinilbenzen sau stiren (vezi fig. De exemplu cei trei deriva1i dimetilbenzen. 93). 2. .).• Hidrocarburile aromatice mononucleare con1in un singur ciclu benzenic. 2. Radicalii din catenele latera Ie pot fi ~i nesatura1i. para (p . 1. 91.

b. 2. de adi1ie ~i de oxidare care pot avea loc. TabeluI2.condensate. difenil. atat la nucleul benzenic. 95. brom. CHIMICE Hidrocarburile aromatice participa la reac1ii de substitu1ie.. iod. Exercillu " Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: PROPRIETATI .a): naftalen (naftalina) antraeen .b): Fig. naftalina. Ar . de exemplu (vezi fig. Modelarea reactiei de substitutie a benzenului eu: a.izofate. 2. 2. Radicalii proveniti de fa arene se numesc aril. de exemplu (vezi fig. Numele catorva radicali proveni1i de la arene sunt date Tntabelul 2. 94.Hidrocarburile aromatice polinucleare con1in doua sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice care pot fi : . Formula C6H5C6H5-CH2C10H7Radical fenil benzil naftil Arena benzen toluen naftalina difenil.9. . 2. II LA NUCLEU Fig. b.9. 94. Reprezentarea moleeulelor de: a. cat ~i la catena laterala. REACT . Numele catorva radieali monovalenti de la arene. 94.

4.·8. 5. Izomerul ~ se obtine prin metode indirecte. se pot obtine 2 derivati monoha/ogenati diferiti. 2. Nitrobenzenul. Scrie ecuatia reactiei chimice de clorurare a benzenului.CH . 2. 6)·6JN0 2 H2 S0 4 . sunt echivalente numai pozitiile 1. Pozitia a este mai reactiva decat pozitia ~. 98): o Fig. 7.N02). 6· 0 H2 nitrobenzen (pentru a Intelege mai u§or reactia s-a scris HN03 In forma HO .Exercitii . 6. 2. : co ~ 2 I ~ + H20 . . care se noteaza cu ~ (fig. b. precum §i pozitiile 2. 97. Scrie ecuatia reactiei chimice de iodurare a benzenului. 96). care se noteaza cu a.3 . 98. Imaginea moleculelor de: a. datorita mirosului sau de migdale amare. a fost folosit la parfumarea sapunurilor sub numele de esenta de Mirban. a-c1oronaftalina. I-nitronaftalinii (a-nitronaftalinii). 2. 2. Modelarea reac!iei de nitrare a benzenului (modele compacte).2. Nitrarea arenelor la nucleu se face cu un amestec de acid azotic concentrat §i acid sulfuric concentrat numit amestec sulfonitric.N02. Rezolvare: H CI 6· 6· CI2 FeCI" HCI c1orobenzen.N02. ~-c1oronaftaliria. Se obtin nitroderivati ai arenelor. 2. 4 o Halogenarea naftalinei Fig.nu sunt to ate echivalente Intre ele. Prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine izomerul a-nitronaftalina (vezi fig. 1. Naftalina poate avea 2 derivati monosubstituiti: a §i ~. Teoretic. Ar . Imaginea a-nitronaftalinei (model compact).4-tetrac1oronaftalina (produs final de reac!ie) Reactia . de nitrare Prin reactia de nitrare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupa nitro. 2. In mod practic: ~~CI~CI ~~ ~CI CI a-c1oronaftalina (neizolabil) ~-c1oronaftalinii (nu se ob!ine direct) 1. 97): IR -I N02 o Fig. Prin nitrarea benzenului se obtine nitrobenzen (fig. In functie de pozitia atomului de carbon la care s-a facut substitutia H cu halogen: cele 8 grupe . 3. compus toxic. 96..

. b. R .X. Imaginea moleculelor de: a.OH.H20 1600C ~S03H acid . Fig. alchene sau alcooli. acid p-naftalinsulfonic (modele compacte).): ~!--i OJ + 'HQtS03H acid benzensulfonic Tn care HO .naftalinsulfonic (vezi 2.a naftalinsulfonic ~~~ acid - p naftalinsulfonic. de alchilare Friedel-Crafts Substitutia hidrogenului de la atomi de carbon din nucleele aromatice cu un radical alchil se nume§te reactie de alchi/are Friedel-Crafts. Exemple de reactii de alchilare a benzenului: • cu derivati halogenati Tn prezenta de A1CI3 anhidra: ~--------l Fig. o Sulfonarea fig. Imaginea moleculelor: a. 2. acidului benzensulfonic (modele compacte) . acid a-naftalinsulfonic. acid a-naftalinsulfonic Prin sulfonarea naftalinei se poate obtine. reactia de sulfonare este 0 reactie reversibila. de sulfonare Prin reactia de sulfonare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupare sulfonica. anhidra • 6 CH3 + HCI Charles Friedel (1832-1899). 100. a).100): ~ooH ~ ~ + H2S04 . Spre deosebire de nitrare ~i halogenare. 99. Sulfonarea arenelor se face cu acid sulfuric concentrat sau cu oleum (H2S04 concentrat care contine S03)' o Sulfonarea benzenului conduce la acid benzensulfonic (vezi fig. 2. H2S04 (vezi fig.Reactia . Ar .S03H. Se obtin acizi ari/sulfonici. b. . 99. Alchilarea arenelor se poate face cu: derivati halogenati. in functie de temsau acid p. 2.b. acidului sulfuric. ~CI~ _~ CH 3 !: AICI3. 6 !H __~ . Prin reactiile de alchilare a arenelor se obtin arene cu catena lateraJa. R .S03H este 0 varianta de scriere a formulei acidului sulfuric. 99. 2. Reactia .S03H. naftalinei peratura..

• cu a/chene Tn prezenta de A1CI3 umeda: o· Fig. de exemplu c/oruri acide. c) un """"" Reactia . 101. 6 izopropil benzen. 102). Reprezentarea mo1ecu1ei de izopropilbenzen. AICI3 nereactionat actioneaza Tn reactia de alchilare drept catalizator. 2. b) 0 alchena. R-COCI ~i anhidride ale acizilor carboxilici (R-COhO (vezi fig.. R . 101. folosind: a) un derivat halogenat. Ecuatii1e reactiilor chimice sunt: AICI3 + 3H20 • AI(OHb-l. • cu a/cooli Tn prezenta de acid sulfuric: R-C II o OH g 0 alcoo!. 1: g + H20 acid carboxilic /" /10 R-C CI clorura aeida l R-C R-C/ ~ anhidrlda Exerci iu Scrie ecuatiile reactiilor chimice prin care se poate obtine etilbenzen. I Acilarea arenelor se poate face cu derivati functionali ai acizi/or carboxi/ici. 2. H3C-CH-CH3 CH2=CH-CH3Aiel. Se poate considera ca reactia are loc Tn douB etape: AlCI3 reactioneaza cu urmele de apa formand HCI care se aditioneaza la alchena. f=ll + bCH3 H2S04. de acilare Friedel-Crafts o aeida Prin reactie de acilare Friede/-Crafts..CO. clorurii acide ~i anhidridei acide. Fig. Tn prezenta de . 2. Formu1e1e genera1e ale acidu1ui carboxilic. Derivatul halogenat format participa la reactia de alchilare a arenei. un atom de hidrogen /egat de un atom de carbon din nuc/eu/ aromatic este substituit cu grupa acil. 2. "moo' .+ 3HCI James Mason Crafts (1839-1917). 102. Imaginea moleculei de izopropilbenzen (model deschis) este reprezentata Tn fig'. Pentru cercul de chimie A/chi/area arene/or cu a/chene se face Tn prezenta de AICI3 umeda.

~i para. m.lor. amino. Din aceasta categorie fac parte: ha/ogenii (-F. 0 Exercitiu ob\ine etil-fenil-cetona. -NH2. nitril. 104). p. carbonil. 2. De exemplu. -R. la randul.de ditre substituenti de ordinul I. sulfonica. -Sr.. astfel Tncat reactiile de substitutie decurg mai u~or decat pe nucleul benzenic nesubstituit ~ Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a cloroben. -CI. -S03H. LAy 6. o-nitrotoluen.<-. de ordinulll. adica preexistent). -OH. 2. hidroxil. b. Imaginea moleculelor de: a.zenului cu c1orometan (clorura de metil) CH3-CI. • Substituenti . -CN.. Y In pozitia m.to 0 0 VY A t: A in cazul Tn care derivatii monosubstituiti ai benzenului sunt supu~i. 106). -COOH. 79 . 2. A. 2. Substituentii de ordinul I.-CHTCH3 ~.de catre substituentii de ordinul II.a). CIf dorura de acetil ::> Ii= ID f A xR- HOH2N- fenil-metil-cetona (acetofenona).SO 2 . grupele: alchil. i=- De ordinul z UJ (/) I + CH3-C~ . (-CH3. pozitia In care intra al doilea substituent nu este Tntamplatoare. 103): • Substituenti . o-nitrotoluen p-nitrotoluen.. 105. SUbstituent. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitiile orlo. prin care se din benzen ~ __ De ordinul II )C=O -C=N ~ Scrie ecuatia reactiei de aci/are Friedel-Crafts CH3~CH'60 Orientarea substituentilor pe nucl-e-u-I -_4benzenic st ~O:r . carboxil. p-nitrotoluen (modele compacte).. Orientarea celui de al 2-lea substituent. 105): y Fig. preexistenti pe nucleul aromatic se Tmpart Tn doua categorii (vezi fig. 104. ci ea este dirijata prin natura primului substituent (a celui care exista legat de un atom de carbon din ciclul benzenic. &N~2Q H N~ Exercitiu +2H20 Fig. B. 2. t 2¢r~ 2HO"N0 H.--_ . de ordinul I. 2. Dintre ace~tia fac parte grupele: nitro.. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitia meta. )C=O .(vezi fig. Orientarea celui de al 2-lea substituent. 106. Y In 0.~ip. " _~ o 6 1i------.~6 B Fig. -I). 0-. unor reactii de substitutie.(vezi fig. cu exceptia ha/ogenilor. la nitrarea toluenului se obtine un amestec de o-nitrotoluen ~i p-nitrotoluen (vezi fig. activeaza nucleu( benzenic pe care se afla. -N02. 2.

Trinitrotoluenul. astfel Tncat reactii1e de substitutie decurg mai greu decat pe nucleul benzenic nesubstituit. acid sulfonic. 107. ecuatia reactiei chimice care are loc la explozia trotilului este: . 107): se obtine Fig. Imaginea moleculelor de: a.) este intrebuintat in amestec cu azotatul de amoniu.4.6. prin clorurarea nitrobenzenului m-c1oronitrobenzen (vezi fig. 2. care este 0 substanta putemic exploziva: Fig. 2. Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a acidului benzensulfonic cu etena. Substituentii de ordinul " dezactiveaza nucleul benzenic pe care se afla. a. nitro. 2. 05H-C. b. 108. 2. 4. TNT (vezi fig. Prin nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric in exces se obtine trinitrobenzen (vezi fig. ~N~N~ 0· N~ 3H20 1. ca explozibil (folosit mai ales in exploatarile miniere).b. Pe nucleul benzenului se pot introduce maximum 6 atomi de halogen.4.3. 108.6-trinitrotoluen (modele compacte).De exemplu. 2 sau chiar mai multi substituenti. 0 H + 3HO-N02 H2S04. Imaginea moleculei de m-cloronitrobenzen (model compact).5-trinitrobenzen. -S03H.): H~H . 2. 2.3. -R. 2. De exemplu. 108. 1. Nitrarea toluenului prin actiunea prelungita a amestecului sulfonitric conduce la formarea 2. Substantele explozibile se descompun (prin incalzire ~i lovire) cu formarea unui volum mare de compu~i in stare gazoasa ~i cu degajarea unei mari cantitati de energie. NH4N03.trini troto luen.5-trinitrobenzen. 0 lVl FeCI" N02 N02 + Hel ~H __ I Exercitiu .. -NOz. Pentru cercul de chimie Un nucleu benzenic poate fi substituit cu 1. -x ~i pfma la trei grupe alchil. 6-trinitrotoluenului (trotilul). C' meta-cloronitrobenzen.

participa mai u~or la reactii de aditie. 0 ~'I Ni H C'. cre~te caracterul aromatic QCO ~II~~ ~ LV~ cre~te numarul de cicluri condensat Fig. C'CH +3H2170 .n. Variatia caracterului aromatic in functie de numarul de nuclee condensate.Exercitiu . 3 ~i 5 pe nucleul benzenic nesubstituit. 109) sunt lichide utilizate ca dizolvanti ~i carburanti. de aditie . 109. 6 pe nucleul benzenic din toluen. b. -N02 este substituent de ordinul II. 4 Aditia hidrogenului la naftalina are loc In doua etape (ciclurile benzenice se hidrogeneaza pe rand). . Gruparea nitro. 110)... In prezenta de catalizatori de: Ni. 2. Naftalina... Imaginea moleculelor de: a. EX~lica de ce grupele -N02 intra In pozitiile 1. ceea ce arata ca are un caracter aromatic mai slab decat benzenul. (decalina). 2. 4 Reactii . aditioneaza hidrogen In prezenta catalizatorilor de nichel.. Tetralina ~i decalina (vezi fig. tetralina. la 200°C transformandu-se In hidrocarbura ciclica saturata ciclohexan: H2 o Benzenul '.. o + 3H2 Ni • tetrahidronaftalina decahidronaftalina (tetralina) .200 °C 2 I I 2 H2C. 4. 1. CH2 H2 Exercitiu ..C"' . Explica de ce gruparile -N02 intra In pozitii1e 2. in seria hidrocarburilor aromatice polinucleare cu nuclee condensate.. 110. 2. Radicalul alchil. Pd: Fig. Calculeaza volumul de hidrogen (c.. 2. Pt. -CH3 este substituent de ordinul I. decalina (modele deschise). Rezolvare: 1. 2.) care poate fi aditionat la 2 moli de benzen. Hidrocarburile aromatice participa la reactii de aditie numai In conditii energice. caracterul aromatic scade odata cu cre§terea numarului de nuClee condensate (vezlfig. Ni. 2.

La 500oC.C.6-hexaclorociclohexan (vezi fig.. o Oxidarea naftalinei Naftaljna.. nu se ob1ine la oxidarea benzenului ~i nu poate forma anhidrida.4.5. -Hz0V-c......C .CI CI..2..Aditia halogenilor Clorul ~i bromul se adi1ioneaza la benzen Tn prezen1a radia1iilor ultraviolete sau a luminii solare (sau termic). C.. Benzenul are 0 mare stabilitate termica $i este foarte rezistent la actiunea agenfilor oxidanti obi§nuiti. 'CI O Fig. 111) este folosit ca insecticid.2.5..3. 113): o 0 . care poate elimina o molecula de apa trecand Tn anhidrida ftalica (vezi fig.C. 'C .3. 112.. dar tot cu ruperea unuia din cicluri.4-butendioic: HOOC=CH-CH=COOH Izomerul tra!7s al aceluia~i acid se nume~te acid fumaric. Acidul maleic este izomerul cis al acidului 1. 2. cu un caracter aromatic mai slab decat benzenul (vezi pag.. benzenul se oxideaza ~i se formeaza acid maleic..h14 ~ CI/ 'H 1.). se formeaza acid ftalic. Exercitiu . Tn prezen1a de catalizator.cl CI•.. Imaginea moleculei de H... Prin ac1iunea clorului asupra benzenului.. EI se oxideaza numai la temperatura ridicata. \\ 0 acid ftalic anhidridii ftalicii .. se ob1ine 1. V20S.. Hexacloranul sau gamexanul...5. Modelarea reactiei de obtinere a anhidridei maleice.2. unul dintre izomerii compusului 1...H): H.6-hexaclorociclohexan (H.6-hexaclorociclohexan (RC. q q ~ Wi ~ 9 VOs/350oC ~C'Ot:r~~C' 0 + 2"02 -~coz. 111. 81) se oxideaza la temperatura ceva mai mica. Scrie e~ua1ia reac1iei chimice de adi1ie a bromului la henzen ~i denume~te produsul de reac1ie. la temperatura de reac1ie acidul maleic elimina 0 molecula de apa trecand Tn anhidrida maleica (vezi fig. .H. 113. de oxidare o Oxidarea benzenului... . Tn prezen1a luminii solare (clorurare fotochimica). H H. 2.H..4. 2.-PI-:L-HzO V-<10 Fig. 2.. 2.. CI C"C . . """""" Reactii . Tn prezen~a pentaoxidului de vanadiu.. 2..3. I //. H H. cu ruperea ciclului. "o .4.. 112): Fig.-: + 3C12. Reprezentarea moleculei de anhidridii ftalicii.

. 81) lii de aceea se poate oxida mult mai ulior. trecand vapori de antracen. Exercitiu . oxidarea are loc la atomi de carbon din ciclul din mijloc. chiar cu agenti oxidanti: K2Cr207 in prezenta de CH3-COOH. 2. 2. cat lii la reactii care au loc la catena laterala. Imaginea moleculei de antrachinonii. Fig. 2. -HCI A lVQ A lVQ + C1ihu. Halogenarea in pozitia benzilica Pozitia vecina nucleului aromatic din catena laterala a hidrocarburilor aromatice este numita pozitie benzilica (fig. Clorurarea toluenului in prezenta luminii are loc la catena laterala lii nu la nucleul aromatic. Antrachinona (vezi fig. 115). Scrie ecuatia acestei reactii chimice. tara ruperea acestuia: o 0' antrachinona. ramane intact. '~ REACTII . Se obtin acizi carboxilici aromatici. Ciclul benzenic. Pozitia benzilicii ~i radicalul benzil. 114. LA CATENA LATERAL~ Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reactii chimice caracteristice nucleului aromatic. in prezenta agentilor oxidanti sau a oxigenului molecular (lii cataHzatori) are loc oxidarea catenei laterale (alchil) legata de un atom de carbon dintr-un ciclu aromatic.. ~ in industrie se obtine antrachinona prin oxidarea antracenului. cu permanganat de potasiu in mediu de acid sulfuric.Oxidarea antracenului Antracenul are caracter aromatic mai slab decat naftalina (vezi pag. 2. ° Fig. . cu aer. peste catalizator de pentaoxid de vanadiu la'300oC. 114) se foloselite in industria colorantilor sintetici (clasa colorantilor antrachinonici). -COOH. -HCI clorurii de benziliden clorurii de benzin. rezultand un amestec de derivati halogenati: CH3 CH2CI CHCI2 CCI3 radical benzil 2) 2) tolu'en ~Q lV + C1ihu. -HCI ~Q lV clorurii de benzil + C1ihu. in continuare sunt ilustrate reactiile la catena laterala. 115. in conditii energice. catena laterala alchil se oxideaza pana la gruparea carboxil. rezistent la oxidare.

in prezenta toluenului nu i~i modi fica culoarea. In doua eprubete pune dite 3 mL solutie de KMn04 1% ~i 2 mL solutie H2S04 20%. ~ Formarea de anhidrida este posibila numai la acidul ftalic. prin oxidarea o-xilenului se poate elimina 0 molecula de apa trecand Tn fig. ~tiind ca se obtin acizii carboxilici corespunzatori: acid izoflalic ~i acid tereftalic (vezi fig. a fost decolorata de toluen (vezi fig. Incalze~te cu grija numai una din eprubete. 2. 2. 117. ceea ce permite Tnchiderea unui ciclu stabil de 5 atomi ~i nu este posibila la acizii izoftalic ~i tereftalic. Solutia de KMn04. 113): 00 rEi ~ CH 3KMn04H30~ -2H20 CH3 toe. De ce? To/uenul reactioneaza cu solutia de KMn04. 2. Cand pe nucleul oxideaza amandoua. Introdu in ambele eprubete cate 2 mL de toluen. Daca Tn pozitia benzilica a catenei laterale nu exista hidrogen. Imaginile moleculelor de: a. in mediu de H2S04 20%. 117). "\' . Solutia de KMn04. obtine acid fta/ic care anhidrida ftalica (vezi aromatic exlsta doua grupe a/chit. Ce observi? Observa!ii. acid tereftalic. 2. conform reactiei chimice: Fig. oxiaar:e8 cu ag~nti oxidanti nu poate avea loc. b. la oxidarea propilbenzenului se obtine acid benzoic: a 4 Fig. Tnprezenta de acid sulfuric. se De exemplu. 6 II COOH + H20 acid benzoic. datorita apropierii celor doua grupe carboxilice. 2. Radicalii a/chit din catena latera/a (indiferent de lungimea acesteia) sunt oxidati /a acizi in care grupa carboxit-COOH este /egata direct de atomi de carbon care fac parte din nuc/eu/ aromatic. 2. in me diu de H2S04 20%. de exemplu. 116). la Tncalzire (vezi fig. 116. incalzita. c. Oxidarea toluenului. {YC'p'Ri~ {YC VV. acid benzoic.a / /iOH1-H20 ~ If o ~ 0 anhidrida ftalica o-xilen acid ftalic Exercitiu " Scrie ~cuatiile reactiilor chimice de oxidare a m-xilenului ~i p-xilenului cu oxigen molecular Tn prezenta de catalizatori. 116). acid izoftalic. KM. la rece.gJH.ACTnnTATEEXPERllWENTALA Mod de lucru.

benzen. in fig. ·Aplicatii practice ale unor hidrocarburi aromatice ~ateva dintre hidrocarburile aromatice: benzenul. cat ~i la reactii care au loc la catena laterala (halogenare. a) Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: b) Scrie formulele de structura ale compu~ilor: 1.Industr~a colorantllor • •~ Tetralina ~i decalina Insecticid -=•• • ~ •• ' • _ Medlelni Dizolvanti Dezinfec~ant Fig. masurat Tnconditii normale. naftalina.' Dlzolvantl c.5-trinitrotoluen. nu poate fi oxidat ~i Tn prezenta aceleia~i enzime este capabil sa produca mutalii TnADN. . halogenare). nu. D Hidrocarburile aromatice se Tmpart Tn hidrocarburi aromatice mononucleare ~i hidrocarburi aromatice polinucleare. b) calculeaza m~sa de' clorobenzen oblinuta ~i compozilia procentuala a c1orobenzenului. Nu polimerizeaza ~i nu se oxideaza cu KMn04Tn solulie neutra. 2 Se monoclorureaza catalitic 200 cm3 benzen (p = 0. Benzenul. Toluenul care a intrat Tn organism poate fi oxidat (Tn prezenta unei enzime prezenta Tn ficat) la acid benzoic u~or de eliminat prin urina. 1. toluen. fie prin compu~ii chimici la care conduc prin procese industriale. 2. vaporii de toluen sunt mult mai putin toxici decat cei de benzen. sulfonare.88 g / cm3). Industria Industria colorantilor medicamentelor Concluzii D Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile care conlin Tn molecula unul sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice. a. b. fie ca atare. oxidare). $tiind ca reactia are loc cu un randament de 70% se cere: a) calculeaza volumul de clor necesar reacliei.3. 2. Aceasta ar putea fi 0 explicalie a faptului ca benzenul ~i alte hidrocarburi aromatice fara catena laterala sunt cancerigene iar toluenul. Care este masa de acid azotic de concentratie 70% necesara oblinerii a 2 kg trinitrotoluen? or c¢f CH3 CH3 CH 3 . nitrare. 3. D Arenele participa la reactii chimice proprii caracterului aromatic: dau u~or reaclii de substitutie (halogenare. . alchilare. Astfel. b.Oxidarea catenei laterale a alchilbenzenilor este importanta Tn anumite procese metabolice. trinitrotoluenului din toluen. 118. D Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reaclii chimice caracteristice nucleului aromatic. EXERCITII $1 PROBLEME 1. lipsit de catena laterala. 118 sunt prezentate schematic principalele direclii de Tntrebuinlare a acestora. acilare) ~i numai Tn conditii energice dau reactii de aditie' (hidrogenare. Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a " . clorobenzen. c. naftalina. D Caracterul aromatic scade odata cu cre~terea numarului de nuclee benzenice condensate.2-dimetilbenzen. Industria Industria colorantilor medicamentelor t ~ ~eXPIOZlvllor lnduttrla ----------'. toluenul ~i naftalina au aplicalii practice importante. Tnprocente masice. Aplicatii practice ale unor arene: a.

:~13*.1 M. calculeaza masa de p-nitrotoluen obtinuta.32 kg de Iindan. Se cere: a) scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a nexaclorociclohexanului. Se nitreaza 18. 6*. Determina sUbstantele necunoscute din schema ~i scrie ecuatiile reactiilor chimice corespunzatoare. La arderea unui mol de hidrocarbura aromatica • mononucleara. Ecuatia reactiei chimice de oxidare a antracenului cu K2Cr207 in prezenta de CH3COOH este: obtinuta din 400 9 de benzen cu 22% impuritati. Lindanul. de o-xilen !?inaftalina ~. (1) A KMn04 H~04 • AICI3• (2) A + CH3-CI (3) A+2CI2~ $tiind ca acidul clorhidric obtinut in reactia (3). 0Ig~) 9 . . 10*.69% H. este un izomer 81 hexaclorociclohexanului. Un amestec d~ 25°C) necesar clorurarii a 2 moli de hidrocarbura. Completeaza ecuatiile reactiilor chimice.4 9 de toluen. Determina formula moleculara a hidrocarburii ~i completeaza urmatoarele ecuatii ale reactiilor chimice: I 8*. daca randamentul reactiei este de 70%? .. contine 8. b) calculeaza masa de anhidrida ftalica obtinuta ~i voJumul de aer (masurat in conditii normale).~leaza compozitia progentuala molara a amestecului de hidrocarburi.~ * 11. Nitrarea a 312 9 de benzen se realizeaza cu un amestec sulfonitric format din solutie de HN03 de concentratie 92% ~i solutie de acid sulfuric de concentratie 98%. Determina formula moleculara a hidrocarburii A ~i scrie formulele de structura ale hidrocarburilor aromatice izomere cu A. b) calculeaza masa de benzen necesara obtinerii a 151. 10 CH3-C=CH2 +A A1CI. b) calculeaza concentratia procentualaa aCldului sulfuric rezidual (aflat in solutia finale) dupa indepartarea compusului organic. 12.4. 5*.cesar oxidarii amestecului. se obtin 352 9 de CO2 ~i 90 9 de H20. A. se cere: a) calculeaza masa de amestec sulfonitric necesara nitrarii ~i IJ:@§ de acid benzensulfonic obtinuta. Denume~te hidrocarbura aromatica ~i scrie ecuatia reactiei de clorurare. Intreg amestecul de hidrocarburi este supus oxidMi cu aer pe catalizator de V20S' Se cere: a) scrie ecuatiile reactiilor chimice care au loc. CH2.("m'''). $tiind ca in amestecul sulfonitric.2 M necesar oxidarii a doi moli de antracen. Calculeaza masa de a-metilstiren. n.COO~Cr + 5HzO A consumata in aceasta reactie.B~6 :L 'Wc-::". insecticid foarte puternic. ~i Calculeaza volumul solutiei de K2Cr207 de condenume~te produ~ii de reactie obtinuti: centratie 0. HN03 ~i H2S04 se gasesc in raport molar 1:2 ~i nu exista HN03 in exces.692% H. o dizolvat in apa formeaza 2 L de solutie de concentratie 0. calculeaza masa de hidrocarbura + 2(CH3.) °contine 7. " Calculeaza volumul de clor (masurat la 1 atm ~i C'::. . in care se gase~te in procent de 13%. Ce masa de antrachinona se" obtine. La c10rurarea catalitica a unui compus aromatic cu formula moleculara CaH10 se obtine un singur compus c1orurat. A. 7 . $tiind ca amestecul final contine o-nitrotoluen. Se da schema de reactii: * * . CH 2 ° l :. hidrocarbura aromatica mononucleara. p-nitrotoluen ~i toluen nereactionat in raport molar 1:3:1.

1 punct V.. Din 400 9 de naftalina de puritate 89. . necesar clorurarii benzenului.6% se obtin prin nitrare 387.88 9 / mL. Alchilarea benzenului este o'reactie de . c) Nitrarea benzenului se realizeaza cu amestec sulfonitric. (mononucleara / polinucleara) 3. (poate / nu poate) 2. Timp de lucru: 50 minute. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile'date: 1...52 9 cx. 2 puncte b) Calculeaza volumul de clor (masurat In conditii ormale). 1 punct b) Calculeaza masa de compus clorurat obtinut ~i volumul de clor (c. Benzenul. 1 punct din oficiu. Calculeaza m'asa de benzen introdusa in reactie ~i numarul de moli de acid benzensulfonic obtinut.. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile date: 1. d) Benzenul nu poate participa la reactii de substitutie. a) Scrie ecuatia reactiei chimice care are loc. (mai slab / mai puternic) 4. 1 punct din oficiu. Exista izomeri dimetilbenzen. c) fenil-metil-cetona.. a) Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a trinitrotoluenului prin nitrarea toluenului. Naftalina este 0 hidrocarbura aromatica . $tiind ca se obtin 24. a) Toluenul este 0 hidrocarbura aromatica mononucleara. II. Tn reactia de sulfonare a bemzenului se introduc 300 9 solutie de H2S04 de concentratie 98%. Toluenul participa la reactii de substitutie.) consumat. 1 punct b) Calculeaza randamentul reactiei de nitrare a naftalinei.. b) Benzenul are In molecula 12 atomi. a) Determina formula moleculara a compusului clorurat obtinut ~i scrie ecuatia reactiei chimice care are loc... b) nitrobenzen. III. Se clorureaza In prezenta luminii ultraviolete 2 moli de toluen ~i se obtine un compus clorurat care contine 44.. a) Calculeaza masa de clorobenzen obtinuta daca randamentul reactiei este de 70% . Naftalina contine In molecula ei. atomi de carbon. . d) hexaclorociclohexan. Timp de lucru: 50 minute. 1 punct b) Calculeaza compozitia procentuala a trinitrotoluenului. IV.1 % CI.4 9 de acid benzoic. (10/12) 4. Tncercuie~te afirmatia incorecta. V.. Naftalina are caracter aromatic decat benzenul. (aditie / substitutie) 2. (3/5) 1 punct II. C9H12 fi 0 hidrocarbura aromatica.. III. (poate / nu poate) I. calculeaza masa amestecului de hidl'Ocarburi supusa oxidarii ~i volumul solutiei de KMn04 consumat In reactia de oxidare.I.-nitronaftalina.1 M de KMn04 In mediu de acid sulfuric. Se supun clorurarii catalitice 200 mL de benzen cu p = 0. ~tiind ca doar 80% din benzen reactioneaza. IV..n. Un amestec echimolecular de benzen ~i toluen se supune oxidarii cu solutie de concentratie 0. Scrie ecuatiile reactiilor chimice de obtinere din benzen a sUbstantelor: a) izoproplibenzen.~ sa se oxideze cu KMn04 In prezenta de H2S04' (poate / nu poate) 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful