Sunteți pe pagina 1din 6

Fizica clasa a X-a Daniel A.

POPA
Clasa a X-a Is

Capitolul II. FENOMENE TERMICE

Capitolul 1. NOTIUNI DESPRE STRUCTURA CORPURILOR.

1.1 STRUCTURA DISCONTINUA A SUBSTANTEI

Inca din antichitate, filozofii greci, LEUCIP si DEMOCRIT adepti ai cuntului


materialist grec, au formulat CONCEPTIA ATOMISTA a substantelor. Acesta
avea la baza idea ca substanta are o structura granulara, discreta particulele
constituente fiind indivizibile si eterne. Particulele constituente ale substantei sunt
MOLECULELE si ATOMII, conform conceptiei moderne asupra structurii
substantei.
Experimental s-a pus in evidenta faptul ca moleculele (atomii) oricarui
corp se afla intr-o miscare de agitatie permanenta, dezordonata numita MISCARE
TERMICA sau AGITATIE TERMICA.

1.2 MARIMI LEGATE DE STRUCTURA DISCRETA A SUBSTANTEI

Atomii si moleculele fiind foarte mici, masele lor nu pot fi exprimate


convenabil folosind unitatiile de masura conventionale. Ca urmare, a fost
definite o unitate de masa fata de care masa atomilor (moleculelor) sa fie
exprimate cu ajutorul unor numere intregi – UNITATEA ATOMICA DE

MASA, simbolizata u (u.a.m)


1 u = 1,660 540 2(10) x 10-27 kg (cu o incertitudine relativă de 0,59 x 10-6)

Def. Unitatea atomica de masa reprezinta a 12-a parte din masa atomica a
izotopului de carbon(126C )

ALTE MARIMI FOLOSITE FRECVENT:

1. MASA ATOMICA RELATIVA: Numarul care arata de cate ori masa unui
atom este mai mare decat a 12-a parte din masa atomului de carbon.(6 C )
12

Simbol: Ar

2. MASA MOLECULARA RELATIVA: Numarul care arata de cate ori


masa unei molecule este mai mare decat a 12-a parte din masa atomului de
carbon. (126C) Simbol: Mr
Ambele marimi sunt adimensionale (nu au unitate de …?)

3. MOL: cantitatea de substanta a carei masa, exprimata in grame, este


numeric egala cu masa moleculara relative a substantei date.
Exemplu: 1 mol de apa (H2O) este cantitatea de apa a carei masa este
egala cu 32g.

1
Fizica clasa a X-a Daniel A. POPA
Clasa a X-a Is

Masa unui mol se numeste MASA MOLARA si se noteaza μ. Ea are ca


unitati de masura g/mol sau Kg/Kmol. In SI, se foloseste 1Kmol(Kilomol),
1kmol=103mol.

Particularitati ale molului:

a. Numarul de molecule cuprinse intr-un mol este acelasi, indifferent de


natura substantei si se numeste NUMARUL LUI AVOGADO, NA si
are o valoare aproximativa:
NA=6,023×1023 particule/mol;
NA =6,022 137 7×1023 particule/mol (CODATA)
NA =6,022 137 79×1023 particule/mol NIST (Institutul Naţional de Standarde şi Tehnologie)
In aceleasi conditii de temperature si presiune, un mol dintr-un gaz
oarecare ocupa acelasi volum, numit VOLUM MOLAR, Vμ0 (in conditii
normale t=0 °C, p=1 atm)
Vμ0 = 22,42 l/mol sau in SI Vμ0 = 22,42 m3/Kmol

Capitolul 2. NOTIUNI TERMODINAMICE DE BAZA

Termodinamica studiaza fenomenele termice fara a tine seama de structura


intima, atomo-moleculara a corpurilor.
Ea studiaza fenomenele in care participa corpuri ale caror dimensiuni sunt
perceptibile si obisnuite pentru om. Astfel de corpuri, formate dintr-un numar
foarte mare dar finit de molecule sau atomi se numesc CORPURI
MACROSCOPICE, iar fenomenele ce au loc in aceste corpuri – FENOMENE
MACROSCOPICE. Termodinamica foloseste numai marimi ce pot fi masurate
direct (presiunea, volumul, etc.) sau care pot fi calculate cu ajutorul altor marimi
stabilite pe cale experimentala.

2.1 Definitii:

ATOMUL : cea mai mica particular dintr-o substanta care, prin procedee
chimice obisnuite, nu mai poate fi fragmentata in particule mai simple.

MOLECULA: cea mai mica particular dintr-o substanta care poate exista in
stare libera si care pastreaza proprietatile substantei respective.

SISTEM TERMODINAMIC: Orice corp macrospopic sau ansamblu bine


precizat de corpuri macroscopice.
Exemple:
- un gaz intr-un cilindru cu piston
- apa dintr-un vas
- o bara metalica
- amestecul de apa cu gheata, etc.

2
Fizica clasa a X-a Daniel A. POPA
Clasa a X-a Is

MEDIUL EXTERIOR: Corpurile care nu fac parte din sistemul termodinamic


(cunoscute si sub numele de corpuri exterioare).

SISTEMUL IZOLAT: Sistemul care nu interactioneaza sin u face schimb de


masa cu mediul exterior (nu exista in natura).

SISTEM NEIZOLAT: Sistemul care interactioneaza cu mediul exterior


(corpurile exterioare).

SISTEM INCHIS: Sistemul care face schimb de energie cu mediul exterior, dar
nu face schimb de energie si de masa cu mediul exterior.

SISTEM DESCHIS: Sistemul care face schimb de energie si de masa cu mediul


exterior.

STAREA SISTEMULUI TERMODINAMIC: Totalitatea proprietatilor


sistemului la un moment dat.

PARAMETRII DE STARE: Un ansamblu de marimi fizice masurabile, care


determina starea sistemului termodinamic si care caracterizeaza proprietatile
sistemului termodinamic.

Parametrii de stare se clasifica in doua categorii:


– unii pot lua valori arbitrare si se numesc PARAMETRII INDEPENDENTI
(pentru un fluid se pot allege prsiunea( p) si volumul, (V)
– ceilalti parametrii pot fi exprimati in functie de parametrii independenti, prin
folosirea unor relatii cunoscute.

STAREA DE ECHILIBRU TERMODINAMIC: Starea in care toti parametrii


ce o caracterizeaza NU se modifica in timp, sa altfel spus, parametrii de stare
constanti in( t).

STAREA DE NEECHILIBRU: Starea unui sistem termodinamic in care


parametrii de stare se modifica in timp.
OBS: Starea de echilibru termodinamic a unui fluid, care este complet deschisa
de volumul (V) si presiunea (p), poate fi reprezentata graphic printr-un PUNCT,
intr-un plan de coordinate V si p, numite COORDONATE CLAPEYRON.
p
V Un asemenea punct (A) reprezentativ
A
este univoc determinat de parametrii de stare
p (coordonatele punctului)care au valori
cunoscute pentru tot sistemul.

V
O
3
Fizica clasa a X-a Daniel A. POPA
Clasa a X-a Is

Transformare de Stare (Proces): trecerea unui sistem dintr-o stare in alta stare.
In decursul transformarii, unul sau mai multi parametrii de stare variaza in timp.

Transformare Cvasistatica: transformarea in care parametrii de stare variaza in


timp atat de lent incat, la orice moment, sistemul sa poata fi considerat in
echilibru.
Transformarile cvasistatice pot fi reprezentate grafic.
p
Daca starea initiala este reprezentata prin
2 punctual 1 si starea finala prin punctual 2, atunci
curba 1-2 (locul geometric al starii) reprezinta
graficul transformariiprin care trece sistemul din
1 starea de echilibru 1 in starea 2. PROCESELE
V NATURALE NU SUNT PROCESE
O
CVASISTATICE. Procesul cvasistatic este o
abstractie stiintifica, un caz ideal, util insa pentru a intelege esenta fenomenelor.

Transformare Necvasistatica: transformarea in urma careia sistemul


termodinamictrece dintr-o stare initiala de echilibru intr-o stare de echilibru
finala, fara a trece succesiv prin stari intermediare de echilibru.
Transformarile necvasistaticepot fi reprezentategrafic

Transformare ciclica: transformarea in care starea finala a sistemului


termodinamic coincide cu starea sa initiala.

Exemple:
p p

2 1 4

1 2 3
V V
O
Transformare Reversibila: transformarea in care in urma schimbarii semnului
de variatie al parametrilor de stare, sistemul evolueaza de la stare finala la starea
finala la starea initiala trecand prin aceleasi stari intermediare de echilibru prin
care a trecut in transformarea primara de la starea initiala la starea finala.
OBS.:
• Numai transformarile cvasistatice pot fi reversibile, deoarece insiruirea
continua de stari intermediare de echilibru poate fi parcursa in ambele sensuri.
• Transformarile necvasistatice sunt transformari ireversibile.
• Procesele naturale sunt ireversibile, adica se desfasoara intr-un anumit sens
sin u se pot desfasura de la sine (fara actiune din exterior) in sens opus.

4
Fizica clasa a X-a Daniel A. POPA
Clasa a X-a Is

2.2 Lucrul Mecanic (L), Caldura (Q) si Energia Interna (U)


in termodinamica

a.) Lucrul Mecanic, L: Un sistem termodinamic poate schimba energie cu


exteriorul, fie cedand energie exteriorului, fie primind energie din exterior,
fenomen ce se poate produce cu modificarea parametrilor externi.

Def.
Variatia energiei unui sistem termodinamic prin modificarea parametrilor
externi se numeste LUCRU MECANIC si este o marime de process.
Conventie de semn
1. Daca S.T. actioneaza asupra exteriorului, cedandu-I energie, atunci L se
considera pozitiv (L>0)
2. Daca S.T. primeste energie din exterior, deci se efectueaza L asupra
sistemului, atunci L se considera negativ (L<0)

Interpretarea Geometrica a L
p Consideram un gaz aflat intr-un cilindru
cu piston la presiunea p1 si volumul V1.
1 Datorita fortelor de presiune, gazul
efectueaza L, destinzandu-se pana la
2 presiunea p2 si volumul V2. L efectuat
este numeric egal cu aria hasurata
12V2V1
V L=F*Δx=p*s*Δx / ΔV=p*ΔV=> L=pΔV=p(V2-V1)
O

b.) Caldura, Q: Sistemul termodinamic ce interactioneaza cu exteriorul poate


face schimb de energie in 2 feluri: fie prin lucru mechanic (cu modificarea
parametrilor externi), fie prin transfer de caldura (fara modificarea
parametrilor externi).
Def.
Variatia energiei unui sistem termodinamic ce interactioneaza cu mediul exterior,
fara modificarea parametrilor externi se numeste CANTITATE DE CALDURA,
Q si este marime de proces
Conventie de semn
1. Daca S.T. primeste caldura, atunci Q este pozitiv (Q>0)
2. Daca S.T. cedeaza caldura, atunci Q este negativ (Q<0)

5
Fizica clasa a X-a Daniel A. POPA
Clasa a X-a Is

c.) Energia interna, U: Un sistem termodinamic este format dintr-o multime de


particule consistente aflate in miscare continua, haotica. Acestea executa o
miscare termica si interactioneaza intre ele. Ca urmare, S.T. poseda o energie
numita Energie Interna, U.